Akademický senát Univerzity Pardubice bude volit kandidáta na funkci rektora.

10.10.

Akademický senát Univerzity Pardubice bude volit kandidáta na funkci rektora.


Ve čtvrtek 10. října svolává Akademický senát Univerzity Pardubice předvolební shromáždění akademické obce Univerzity Pardubice, na němž se svými představami o budoucnosti univerzity vystoupí dva navržení kandidáti na funkci rektora.


Veřejné shromáždění se koná ve čtvrtek 10. října od 13:30 hodin v posluchárně A1 v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách.


Akademické obci, zaměstnancům a studentům univerzity se představí dva navržení kandidáti, kteří byli do pátku 4. října akademickou obcí navrženi a kteří kandidaturu na funkci rektora přijali.
O úřad rektora se ucházejí (v abecedním pořadí):


- prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. z Katedry dopravních prostředků a diagnostiky Dopravní fakulty Jana Pernera, současný děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, v čele dopravní fakulty stojí od roku 2006, v letech 2003 – 2006 byl proděkanem dopravní fakulty,


- prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. z Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické, současný rektor Univerzity Pardubice, rektorskou funkci zastával též dvě funkční období v letech 2000 – 2006, v letech 1997 – 2000 prorektor univerzity pro vnitřní záležitosti a v období 2006 – 2010 prorektor pro vědu a tvůrčí činnosti univerzity.


Volba kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice pro další čtyřleté funkční období proběhne na 12. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice v úterý dne 15. října 2013 (ve 14 hodin v kongresovém sále rektorátu univerzity). Členové Akademického senátu Univerzity Pardubice budou rozhodovat v přímé a tajné volbě o kandidátovi na funkci rektora Univerzity Pardubice.


Funkční období současného rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc. končí dne 31. ledna 2014.


Úkolem Akademického senátu Univerzity Pardubice je tedy podle vysokoškolského zákona provést volbu kandidáta na funkci rektora a předložit návrh Univerzity Pardubice ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to do 1. listopadu 2013.


Ministr pak postoupí návrh na jmenování kandidáta do funkce rektora pro další funkční období (od 1. února 2014) prezidentovi České republiky.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

9.1.

Univerzita Pardubice pořádá Dny otevřených dveří

Ve čtvrtek 10. ledna bude zahájena na Univerzitě Pardubice série dnů otevřených dveří.

Vzdělání celý článek
18.9.

Mezinárodní konference o poštovních službách a elektronických komunikacích na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice

Konference IPoCC se koná ve dnech 18. a 19. září v konferenčním sále Hotelu Zlatá štika v Pardubicích (Štrossova 127, 530 03 Pardubice) pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a osobní záštitou děkana Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice doc. Ing Ivo Drahotského, Ph.D.

Vzdělání celý článek
10.2.

O absolventy potravinářské školy je na trhu práce velký zájem

Nepoužíváme zahraniční polotovary, nepřidáváme podpůrné stabilizátory a naše výroba se obejde téměř bez konzervantů.

Vzdělání celý článek
15.10.

Dvě fakulty Univerzity Pardubice volí nového děkana

Profesor Vorel je dosavadním proděkanem fakulty pro vědu a vývoj a předním odborníkem na české a evropské dějiny.

Vzdělání celý článek
4.5.

Správní rada Univerzity Pardubice schválila rozpočet, plánované právní jednání a má nové předsednictvo. V čele správní rady stanul Roman Línek.

Na čtvrtečním zasedání bylo zvoleno na období následujících dvou let též nové předsednictvo správní rady. Do čela Správní rady Univerzity Pardubice byl zvolen Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje. Místopředsedy se stali doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. Praha, a MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel a. s. Nemocnice Pardubického kraje.

Vzdělání celý článek
23.10.

Nadační fond Josefa Luxe ocenil výuku etiky

Pod záštitou kraje vyhodnotil v pondělí 22. října 2007 Nadační fond Josefa Luxe soutěž škol, které vyučují předmět etika

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting