Akademický senát Univerzity Pardubice bude volit kandidáta na funkci rektora.

10.10.

Akademický senát Univerzity Pardubice bude volit kandidáta na funkci rektora.


Ve čtvrtek 10. října svolává Akademický senát Univerzity Pardubice předvolební shromáždění akademické obce Univerzity Pardubice, na němž se svými představami o budoucnosti univerzity vystoupí dva navržení kandidáti na funkci rektora.


Veřejné shromáždění se koná ve čtvrtek 10. října od 13:30 hodin v posluchárně A1 v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách.


Akademické obci, zaměstnancům a studentům univerzity se představí dva navržení kandidáti, kteří byli do pátku 4. října akademickou obcí navrženi a kteří kandidaturu na funkci rektora přijali.
O úřad rektora se ucházejí (v abecedním pořadí):


- prof. Ing. Bohumil Culek, CSc. z Katedry dopravních prostředků a diagnostiky Dopravní fakulty Jana Pernera, současný děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, v čele dopravní fakulty stojí od roku 2006, v letech 2003 – 2006 byl proděkanem dopravní fakulty,


- prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. z Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické, současný rektor Univerzity Pardubice, rektorskou funkci zastával též dvě funkční období v letech 2000 – 2006, v letech 1997 – 2000 prorektor univerzity pro vnitřní záležitosti a v období 2006 – 2010 prorektor pro vědu a tvůrčí činnosti univerzity.


Volba kandidáta na funkci rektora Univerzity Pardubice pro další čtyřleté funkční období proběhne na 12. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice v úterý dne 15. října 2013 (ve 14 hodin v kongresovém sále rektorátu univerzity). Členové Akademického senátu Univerzity Pardubice budou rozhodovat v přímé a tajné volbě o kandidátovi na funkci rektora Univerzity Pardubice.


Funkční období současného rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc. končí dne 31. ledna 2014.


Úkolem Akademického senátu Univerzity Pardubice je tedy podle vysokoškolského zákona provést volbu kandidáta na funkci rektora a předložit návrh Univerzity Pardubice ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to do 1. listopadu 2013.


Ministr pak postoupí návrh na jmenování kandidáta do funkce rektora pro další funkční období (od 1. února 2014) prezidentovi České republiky.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

21.1.

Prezident republiky jmenuje na Pražském hradě do funkce rektora Univerzity Pardubice

Slavnostní ceremonie na Pražském hradě se účastní za orgán, který kandidáta na rektora v demokratické volbě zvolil a navrhl, i nově zvolená předsedkyně Akademického senátu Univerzity Pardubice Ing. Jana Holá, Ph.D.

Vzdělání celý článek
6.11.

Univerzita Pardubice se účastní XX. ročníku veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2013

Veletrh je určen studentům třetích a čtvrtých ročníků středních škol, zájemcům o další vzdělávání různých věkových kategorií, výchovným poradcům a odborníkům ze školství.

Vzdělání celý článek
30.6.

Vrcholí promoce na pardubické Univerzitě

Nejúspěšnějším absolventům tradičně uděluje rektor pardubické univerzity Studentskou cenu I. a II. stupně.

Vzdělání celý článek
21.1.

Děti z pardubických školek a škol zavítaly do kouzelného světa fantazie

Děti z mateřských škol a prvních tříd dostaly na začátku soutěže otázku: Pokud bys měl kouzelnou baterku, jako malý Franta z knížky, na co by sis posvítil? Co by se mohlo stát?

Vzdělání celý článek
15.10.

Holice zažily premiéru TECHNOhrátek v automobilní škole se „správnými“ lavicemi

„Žáci si vyzkoušeli například jízdu na trenažeru, ovládání rádiem řízených modelů, výměnu žárovek i kol nebo dokonce nasazení sněhových řetězů. Mnozí z nich ocenili nepochybně i návštěvu speciální učňovské dílny, v níž si vyzkoušeli montáž a demontáž jízdních kol,“ popsala některé z aktivit manažerka projektu TECHNOhrátky Helena Bártlová.

Vzdělání celý článek
14.10.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice spolupořádá workshop o způsobu konzervace památek z litavských vápenců

V první části workshopu bude účastníkům představena skupina tradičních litavských vápenců, které byly v historii těženy a hojně využívány pro sochařské a kamenické účely v příhraničních regionech. Památky i objekty zhotovené z těchto vápenců vyžadují odpovídající péči v podobě konzervace a restaurování s využitím vhodných technologií.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting