Akademický senát Univerzity Pardubice k vyjádření prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem

30.9.

Akademický senát Univerzity Pardubice k vyjádření prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem

Akademický senát Univerzity Pardubice k vyjádření prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem
V úterý 21. května zařadil Akademický senát Univerzity Pardubice do programu 11. řádného zasedání diskusi k aktuální situaci a vyjádření prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem.

Akademický senát, který měl na programu projednání 13 bodů, se hned v úvodu zasedání shodl na doplnění programu jednání o vyjádření k aktuální situaci, která nastala po sdělení prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem, přestože řízení ke jmenování profesorem proběhlo na Univerzitě Karlově přesně podle vysokoškolského zákona.

V rámci diskuse k této kauze vystoupila celá řada senátorů i přítomných hostů vyjadřujících obavy z bezprecedentního výkladu zákona o vysokých školách, zásahu do akademických tradic a ohrožení akademických svobod.

Akademický senát přijal na závěr diskuse k tomuto projednávanému bodu následující usnesení:
„Akademický senát Univerzity Pardubice vyjadřuje výrazné znepokojení nad neodůvodněným zpochybňováním jmenování doc. Mgr. Martina Putny, Dr. profesorem ze strany prezidenta ČR Miloše Zemana. Akademický senát jednoznačně podporuje stanovisko užšího předsednictva Rady vysokých škol v této záležitosti.“

Stanovisko užšího předsednictva Rady vysokých škol k případnému nejmenování doc. Putny profesorem zní:
„Užší předsednictvo Rady VŠ považuje případné neakceptování návrhu vědecké rady UK na jmenování doc. Putny profesorem za bezprecedentní zásah do autonomie vysokých škol.
Rada vysokých škol proto vyzývá prezidenta republiky, aby neprodleně objasnil nastalou situaci a zveřejnil své oficiální rozhodnutí ve věci jmenování doc. Putny profesorem."

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

3.4.

Hejného metodu výuky matematiky si učitelé i žáci chválí

„Nové přístupy ve výuce jsou bezesporu přínosem nejen pro žáky, ale i pro učitele. Rád jsem tedy přijal pozvání na hodinu matematiky, kde se učí alternativní metodou. Překvapilo mě logické myšlení žáků při řešení zadaných úloh i jejich soustředění a zájem“ sdělil Bohumil Bernášek.

Vzdělání celý článek
24.9.

Univerzita musela být evakuována

Na závěr cvičení provedli hasiči celkový průzkum a zadýmené prostory postupně odvětrali.

Vzdělání celý článek
8.11.

Město hodnotí školní webovky

Komise hodnotila samostatně internetové prezentace škol základních a mateřských.

Vzdělání celý článek
23.1.

Foxconn a pardubická SPŠE pojedou obhajovat krajské vítězství v soutěži Talenty pro firmy

Úkolem týmů bude v časovém limitu sestavit a zprovoznit nové funkční zařízení na bázi polytechnické stavebnice. Například loni to byl model tiskařského lisu. „Polytechnické stavebnice jsou pro děti ideálním nástrojem, jak si procvičit jemnou motoriku a vyzkoušet si postupy, které skutečně mají praktické využití v technických profesích. Takové soutěže mají opravdu smysl, s rozhodnutím o své účasti jsem proto neváhal ani vteřinu,“ říká Ladislav Kratochvíl.

Vzdělání celý článek
15.4.

Týden teorie a praxe v ekonomice

Tématy prezentací a společných diskusí budou zejména problematika malého a středního podnikání.

Vzdělání celý článek
20.2.

Zastupitelé sloučili dvě střední školy

Nástupnickou školou se tak stane Střední škola potravinářství a služeb Pardubice.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting