Akademický senát Univerzity Pardubice k vyjádření prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem

30.9.

Akademický senát Univerzity Pardubice k vyjádření prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem

Akademický senát Univerzity Pardubice k vyjádření prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem
V úterý 21. května zařadil Akademický senát Univerzity Pardubice do programu 11. řádného zasedání diskusi k aktuální situaci a vyjádření prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem.

Akademický senát, který měl na programu projednání 13 bodů, se hned v úvodu zasedání shodl na doplnění programu jednání o vyjádření k aktuální situaci, která nastala po sdělení prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem, přestože řízení ke jmenování profesorem proběhlo na Univerzitě Karlově přesně podle vysokoškolského zákona.

V rámci diskuse k této kauze vystoupila celá řada senátorů i přítomných hostů vyjadřujících obavy z bezprecedentního výkladu zákona o vysokých školách, zásahu do akademických tradic a ohrožení akademických svobod.

Akademický senát přijal na závěr diskuse k tomuto projednávanému bodu následující usnesení:
„Akademický senát Univerzity Pardubice vyjadřuje výrazné znepokojení nad neodůvodněným zpochybňováním jmenování doc. Mgr. Martina Putny, Dr. profesorem ze strany prezidenta ČR Miloše Zemana. Akademický senát jednoznačně podporuje stanovisko užšího předsednictva Rady vysokých škol v této záležitosti.“

Stanovisko užšího předsednictva Rady vysokých škol k případnému nejmenování doc. Putny profesorem zní:
„Užší předsednictvo Rady VŠ považuje případné neakceptování návrhu vědecké rady UK na jmenování doc. Putny profesorem za bezprecedentní zásah do autonomie vysokých škol.
Rada vysokých škol proto vyzývá prezidenta republiky, aby neprodleně objasnil nastalou situaci a zveřejnil své oficiální rozhodnutí ve věci jmenování doc. Putny profesorem."

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

13.3.

O mexických indiánech na anglickém gymnáziu v pardubicích

Příprava spočívá především v prostudování velkého množství cizojazyčné literatury, pokud ovšem vůbec existuje, dále stanovením tématu, kterým se bude výzkumník zabývat a technickým zabezpečením cesty.

Vzdělání celý článek
9.1.

Osm univerzit se spojilo, aby si dlouhodobě zajistily kvalitní světové chemické elektronické informační zdroje pro výzkjm a vývoj

Během prvního pololetí 2013 bude realizována na pracovištích všech zúčastněných vysokých škol řada školení a informačních seminářů s cílem propagovat tyto důležité informační zdroje a naučit studenty, akademické pracovníky a výzkumníky co nejefektivněji využívat obrovský informační potenciál, který tyto zdroje nabízejí.

Vzdělání celý článek
23.9.

Univerzitní vědecká kavárna zahajuje v Pardubicích další semestr tajemstvím pradávných staveb Chetitů

Kavárna Universitas aneb „Na slovíčko s vědcem“ se koná pravidelně každý měsíc v kavárně Klubu 29 (Divadlo 29, ulice Svaté Anežky České, Pardubice). Začátek je v 19 hodin. Vstup je volný.

Vzdělání celý článek
28.2.

K zápisu přišlo přes tisíc předškoláků

Druhou nejpreferovanější ZŠ byla při letošním zápisu ZŠ v ulici Npor. Eliáše v Polabinách.

Vzdělání celý článek
20.10.

Univerzita Pardubice vyráží na Gaudeamus 2009

Univerzita Pardubice se ve dnech 20. až 23. října účastní Evropského veletrhu Gaudeamus 2009

Vzdělání celý článek
10.4.

Kandidát na prvního děkana je znám

Akademický senát zvolil na funkci děkana fakulty prof. MUDr. Arnošta Pellanta, DrSc.,

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting