Blíží se zápisy do základních škol

28.12.

Blíží se zápisy do základních škol

Přes tisícovku budoucích prvňáčků očekává 15. a 16. ledna 2016 sedmnáct městem zřizovaných základních škol. Přestože i letos zaplní prvňáčci zhruba čtyřicítku tříd, kapacita škol je dostatečná. Svou školu mohou  děti v doprovodu rodičů nanečisto otestovat u příležitosti dnů otevřených dveří.  Zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Hradec Králové se uskuteční v pátek 15. ledna od 13 do 17 hodin a v sobotu 16. ledna od 9 do 12 hodin. Zákonný zástupce dítěte u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte včetně jeho zdravotního průkazu.

„Očekáváme, že pro následující školní rok 2016/2017 se dostaví k zápisům 1 020  budoucích prvňáčků.  V loňském roce přišlo k zápisům celkem 1145 dětí, v září jich do lavic prvních tříd usedlo 1 014. Celková kapacita základních škol je dostatečná,  čítá 9 057 žáků,“ říká Alena Synková, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit magistrátu. Vedení všech základních škol ještě před zápisem připravilo dny otevřených dveří, město ve spolupráci s řediteli vydalo publikaci „Informace pro rodiče budoucích prvňáčků“ s cílem představit rodičům i dětem prostředí a nabídky jednotlivých škol.

Přijímání dětí do prvních tříd se bude řídit stejnými pravidly jako v loňském roce. I nadále se bude postupovat podle kritérií, na kterých se shodli ředitelé škol a jako doposud budou při přijetí dítěte k základnímu vzdělávání přihlížet ředitelé škol ke spádovosti podle místa trvalého bydliště, dále na skutečnost, zda se vzdělává ve škole sourozenec či dítě navštěvovalo mateřskou školu, která je součástí školy základní. Kapacita 17 základních škol zřizovaných městem je dostatečná a je aktuálně zaplněná na 83 %.

Přijatí žáci obdrží u zápisu registrační číslo, pod kterým budou po celou dobu přijímacího řízení evidováni. Výsledky přijetí žáka budou ředitelem školy oznámeny do třiceti dnů ode dne konání zápisu, a to vyvěšením registračních čísel na úřední desce školy nebo na jiném obvyklém místě určeném pro vyhlášení správních rozhodnutí, ale i způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů. V případě nepřijetí žáka ke vzdělávání na základní škole, která není školou spádovou, obdrží správní rozhodnutí úředním dopisem poštou. Pokud rodiče žáka po dovršení šestého roku věku požádají o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti, doloží svou žádost posouzením příslušného školského poradenského zařízení a posudkem odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

26.1.

Jak vzbudit zájem dětí o technické předměty?

Jsou právě výchovní poradci, kteří mají stále vliv na rozhodnutí školáků, kam pokračovat po ukončení základní školy.

Vzdělání celý článek
25.9.

Mezinárodní konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Posterová sekce bude umístěna ve foyer 2. NP budovy HA Fakulty chemicko-technologické. Nabídne celkem 16 plakátových příspěvků, které jsou většinou prezentací výsledků odborných prací studentů doktorského studijního programu Fakulty chemicko-technologické.

Vzdělání celý článek
6.10.

Základní škola Závodu míru se zapojila do projektu Škola dotykem

Bude ji využívat jedna šestá a jedna devátá třída pardubické školy pro výuku zeměpisu, přírodopisu, fyziky, angličtiny a francouzštiny.

Vzdělání celý článek
28.8.

Naučte se pracovat s počítačem ve stanu

Počítačový stan je připraven v rámci akce Dny vzdělávání dospělých, které pořádá a financuje Pardubický kraj.

Vzdělání celý článek
21.1.

Výzva pro pardubické studenty

Úkolem zástupců pardubických středních škol je co nejlépe zachytit aktuální stav města Pardubic v oblastech školství, kultura a cestovního ruchu, doprava a sport a nastínit možnosti zlepšení.

Vzdělání celý článek
17.5.

Akademický senát volí děkana

Ve 14 hodin odpoledne se představí dva kandidáti, kteří byli navrženi akademickou obcí.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting