Byznys trefa – soutěž pro podnikavé studenty Univerzity Pardubice jde do finále

19.2.

Byznys trefa – soutěž pro podnikavé studenty Univerzity Pardubice jde do finále


Ve středu 19. února proběhne od 17 hodin v univerzitní aule finále studentské soutěže BYZNYS TREFA a budou známy nejlepší podnikatelské záměry studentů Univerzity Pardubice.
V rámci průzkumu Univerzity Pardubice, který provedla univerzita k transferu technologií a inovacím mezi vysokoškoláky na začátku roku 2013, se zjistilo, kromě jiného, že téměř třetina všech studentů se chce po ukončení studia věnovat vlastnímu podnikání. I tato skutečnost přispěla k tomu, že v září 2013 vyhlásila Univerzita Pardubice pro své podnikavé studenty soutěž o nejlepší podnikatelské studentské záměry, aby tak podnikatelské ambice svých studentů podpořila. Od zahájení zimního semestru do konce roku 2013 podali studenti více než dvacet podnikatelských návrhů nejrůznějšího charakteru, mezi nimi např. návrh na aplikace pro mobilní telefony, minipivovar, srovnávací portály, software pro podporu léčby očních vad apod.


Soutěž organizovalo Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ) Univerzity Pardubice, mezi jehož činnosti patří také podpora a vytváření podnikavého ovzduší a podpora inovativních nápadů studentů. V průběhu zimního semestru, tedy v době zpracování a přípravy studentských podnikatelských projektů, organizovalo navíc centrum pro vysokoškoláky doplňkové workshopy, semináře a konzultace. „Příjemně nás překvapil zájem a aktivita studentů. Někteří již své vlastní podnikání mají, další o něm uvažují, pro některé byla soutěž hlavně výzvou vyzkoušet si přípravu podnikatelského záměru nanečisto“, říká rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. a pokračuje: „Aktivně se k soutěži postavili také zástupci partnerských organizací. Již v průběhu hodnocení příspěvků porotou byli ze strany možných investorů dokonce někteří studenti osloveni ke spolupráci.“


Každý student, který podal do soutěže přihlášku, dostal cennou zpětnou vazbu ve formě komentáře silných a slabých stránek zpracovaného projektu ze strany zkušených členů poroty. Deset finalistů bude navíc ve středu 19. února v podvečer prezentovat své podnikatelské záměry před odbornou porotou při finálovém večeru soutěže. Teprve potom porota rozhodne o vítězi prvního ročníku soutěže. Vítěz si odnese finanční prémii 50 tisíc Kč, smartphone a další ceny. S prázdnou neodejdou ani ostatní finalisté.


„BYZNYS TREFA nám ukázala, že zájem našich studentů o podnikatelské aktivity je značný a že vítají možnosti získat znalosti a kontakty z této oblasti. Soutěž chceme rozhodně pořádat i v příštích letech, kdy počítáme s rozšířením počtu zapojených studentů a podaných přihlášek,“ říká rektor Univerzity Pardubice prof. Miroslav Ludwig.
Soutěž studentských podnikatelských záměrů je jednou z forem, kterými Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ) spolupracuje se studenty Univerzity Pardubice. K dalším patří pořádání cyklů odborných přednášek např. na téma ochrany duševního vlastnictví nebo zprostředkování konzultací s odborníky z praxe. Centrum je samostatným organizačním útvarem Univerzity Pardubice, jehož činnost je financována po tři roky ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

22.9.

Do kampusu Univerzity Pardubice se vrací studenti. Začíná 68. akademický rok

Počet zapsaných studentů ovšem není pro tento akademický rok ještě konečný – koncem září a počátkem října, první 2-3 týdny zimního semestru, ještě probíhají na některých fakultách zápisy do vyšších ročníků studia magisterského a doktorského a do kombinovaného studia a oficiální vysokoškolské statistiky se uzavírají až k 31. říjnu.

Vzdělání celý článek
11.1.

Poštovnictví se v kraji mohou učit žáci pouze na Střední škole řemesel a služeb

Střední škola řemesel a služeb, s.r.o. v současné době nabízí čtyři tříleté obory, a to Tesař, Zedník, Elektrikář – silnoproud a Manipulant poštovního provozu a přepravy.

Vzdělání celý článek
13.1.

Nejlepší zájemci o studium mají možnosti získat na Univerzitě Pardubice jednorázové stipendium pět tisíc korun.

Dvěstě oceněných studentů bude vybráno podle splněných podmínek příslušné fakulty, a to po ukončení všech kol přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014.

Vzdělání celý článek
17.8.

Fakulta restaurování bude mít nového děkana

Akademický senát Fakulty restaurování zvolil nového kandidáta na funkci děkana. Stal se jím Karol Bayer.

Vzdělání celý článek
28.2.

Na dvou fakultách univerzity Pardubice končí termín podání přihlášek ke studiu

Fakulta filozofická plánuje přijmout na 550 uchazečů do svých bakalářských studijních oborů, Fakulta zdravotnických studií necelých 260 uchazečů.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting