Byznys trefa – soutěž pro podnikavé studenty Univerzity Pardubice jde do finále

19.2.

Byznys trefa – soutěž pro podnikavé studenty Univerzity Pardubice jde do finále


Ve středu 19. února proběhne od 17 hodin v univerzitní aule finále studentské soutěže BYZNYS TREFA a budou známy nejlepší podnikatelské záměry studentů Univerzity Pardubice.
V rámci průzkumu Univerzity Pardubice, který provedla univerzita k transferu technologií a inovacím mezi vysokoškoláky na začátku roku 2013, se zjistilo, kromě jiného, že téměř třetina všech studentů se chce po ukončení studia věnovat vlastnímu podnikání. I tato skutečnost přispěla k tomu, že v září 2013 vyhlásila Univerzita Pardubice pro své podnikavé studenty soutěž o nejlepší podnikatelské studentské záměry, aby tak podnikatelské ambice svých studentů podpořila. Od zahájení zimního semestru do konce roku 2013 podali studenti více než dvacet podnikatelských návrhů nejrůznějšího charakteru, mezi nimi např. návrh na aplikace pro mobilní telefony, minipivovar, srovnávací portály, software pro podporu léčby očních vad apod.


Soutěž organizovalo Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ) Univerzity Pardubice, mezi jehož činnosti patří také podpora a vytváření podnikavého ovzduší a podpora inovativních nápadů studentů. V průběhu zimního semestru, tedy v době zpracování a přípravy studentských podnikatelských projektů, organizovalo navíc centrum pro vysokoškoláky doplňkové workshopy, semináře a konzultace. „Příjemně nás překvapil zájem a aktivita studentů. Někteří již své vlastní podnikání mají, další o něm uvažují, pro některé byla soutěž hlavně výzvou vyzkoušet si přípravu podnikatelského záměru nanečisto“, říká rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. a pokračuje: „Aktivně se k soutěži postavili také zástupci partnerských organizací. Již v průběhu hodnocení příspěvků porotou byli ze strany možných investorů dokonce někteří studenti osloveni ke spolupráci.“


Každý student, který podal do soutěže přihlášku, dostal cennou zpětnou vazbu ve formě komentáře silných a slabých stránek zpracovaného projektu ze strany zkušených členů poroty. Deset finalistů bude navíc ve středu 19. února v podvečer prezentovat své podnikatelské záměry před odbornou porotou při finálovém večeru soutěže. Teprve potom porota rozhodne o vítězi prvního ročníku soutěže. Vítěz si odnese finanční prémii 50 tisíc Kč, smartphone a další ceny. S prázdnou neodejdou ani ostatní finalisté.


„BYZNYS TREFA nám ukázala, že zájem našich studentů o podnikatelské aktivity je značný a že vítají možnosti získat znalosti a kontakty z této oblasti. Soutěž chceme rozhodně pořádat i v příštích letech, kdy počítáme s rozšířením počtu zapojených studentů a podaných přihlášek,“ říká rektor Univerzity Pardubice prof. Miroslav Ludwig.
Soutěž studentských podnikatelských záměrů je jednou z forem, kterými Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ) spolupracuje se studenty Univerzity Pardubice. K dalším patří pořádání cyklů odborných přednášek např. na téma ochrany duševního vlastnictví nebo zprostředkování konzultací s odborníky z praxe. Centrum je samostatným organizačním útvarem Univerzity Pardubice, jehož činnost je financována po tři roky ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

15.2.

Na Dopravní fakultě Jana Pernera se v těchto dnech vzdělávají středoškolští učitelé

Kurz nazvaný Nejnovější poznatky v dopravě, logistice a managementu nabízí účastníkům sérii přednášek od pondělí až do pátku. V úterý je například čekaly přednášky o územním plánování či zasilatelské činnosti při přepravě nebezpečného nákladu. Ve středu se podívají blíže na hodnocení emisních vlastností silničních motorových vozidel a odpoledne zjistí, jak se provádí inženýrsko-geologický průzkum při přípravě stavby. Ve čtvrtek mají na programu elektromobilitu a seznámí se s evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS a jeho implementací v prostředí státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Vzdělání celý článek
25.4.

Z Vysokého Mýta odjížděli nadšení (budoucí) autolakýrníci a karosáři

V manuálních soutěžích na jednotlivých stanovištích prokázali největší zručnost žáci Základní školy Pardubice-Svítkov. Ve vědomostní soutěži uplatnili své nově nabyté znalosti žáci Základní školy Chrudim, Školní náměstí. Na vítěze čekali tradičně ovocné dorty.

Vzdělání celý článek
27.2.

International Week 2008

Veletrh studijních příležitostí a stáží v zahraničí, prezentace zkušeností studentů z jejich krátkodobých studijních pobytů.

Vzdělání celý článek
4.5.

Začaly ústní maturity

Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).

Vzdělání celý článek
15.11.

V Žamberku se budou od příštího roku nově učit klempíři. Úspěšná spolupráce s Bühlerem pokračuje

„Zaměření oboru je v regionu jedinečné a vhodně doplňuje současnou nabídku školy o další strojírenský obor, který bude mít vysokou uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Vzdělání celý článek
10.2.

O absolventy potravinářské školy je na trhu práce velký zájem

Nepoužíváme zahraniční polotovary, nepřidáváme podpůrné stabilizátory a naše výroba se obejde téměř bez konzervantů.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting