Byznys trefa – soutěž pro podnikavé studenty Univerzity Pardubice jde do finále

19.2.

Byznys trefa – soutěž pro podnikavé studenty Univerzity Pardubice jde do finále


Ve středu 19. února proběhne od 17 hodin v univerzitní aule finále studentské soutěže BYZNYS TREFA a budou známy nejlepší podnikatelské záměry studentů Univerzity Pardubice.
V rámci průzkumu Univerzity Pardubice, který provedla univerzita k transferu technologií a inovacím mezi vysokoškoláky na začátku roku 2013, se zjistilo, kromě jiného, že téměř třetina všech studentů se chce po ukončení studia věnovat vlastnímu podnikání. I tato skutečnost přispěla k tomu, že v září 2013 vyhlásila Univerzita Pardubice pro své podnikavé studenty soutěž o nejlepší podnikatelské studentské záměry, aby tak podnikatelské ambice svých studentů podpořila. Od zahájení zimního semestru do konce roku 2013 podali studenti více než dvacet podnikatelských návrhů nejrůznějšího charakteru, mezi nimi např. návrh na aplikace pro mobilní telefony, minipivovar, srovnávací portály, software pro podporu léčby očních vad apod.


Soutěž organizovalo Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ) Univerzity Pardubice, mezi jehož činnosti patří také podpora a vytváření podnikavého ovzduší a podpora inovativních nápadů studentů. V průběhu zimního semestru, tedy v době zpracování a přípravy studentských podnikatelských projektů, organizovalo navíc centrum pro vysokoškoláky doplňkové workshopy, semináře a konzultace. „Příjemně nás překvapil zájem a aktivita studentů. Někteří již své vlastní podnikání mají, další o něm uvažují, pro některé byla soutěž hlavně výzvou vyzkoušet si přípravu podnikatelského záměru nanečisto“, říká rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. a pokračuje: „Aktivně se k soutěži postavili také zástupci partnerských organizací. Již v průběhu hodnocení příspěvků porotou byli ze strany možných investorů dokonce někteří studenti osloveni ke spolupráci.“


Každý student, který podal do soutěže přihlášku, dostal cennou zpětnou vazbu ve formě komentáře silných a slabých stránek zpracovaného projektu ze strany zkušených členů poroty. Deset finalistů bude navíc ve středu 19. února v podvečer prezentovat své podnikatelské záměry před odbornou porotou při finálovém večeru soutěže. Teprve potom porota rozhodne o vítězi prvního ročníku soutěže. Vítěz si odnese finanční prémii 50 tisíc Kč, smartphone a další ceny. S prázdnou neodejdou ani ostatní finalisté.


„BYZNYS TREFA nám ukázala, že zájem našich studentů o podnikatelské aktivity je značný a že vítají možnosti získat znalosti a kontakty z této oblasti. Soutěž chceme rozhodně pořádat i v příštích letech, kdy počítáme s rozšířením počtu zapojených studentů a podaných přihlášek,“ říká rektor Univerzity Pardubice prof. Miroslav Ludwig.
Soutěž studentských podnikatelských záměrů je jednou z forem, kterými Centrum transferu technologií a znalostí (CTTZ) spolupracuje se studenty Univerzity Pardubice. K dalším patří pořádání cyklů odborných přednášek např. na téma ochrany duševního vlastnictví nebo zprostředkování konzultací s odborníky z praxe. Centrum je samostatným organizačním útvarem Univerzity Pardubice, jehož činnost je financována po tři roky ze strukturálních fondů EU z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

20.2.

Univerzita Pardubice zahajuje letní semestr. Čeští i zahraniční studenti se vrátili do univerzitního kampusu

Studentům všech sedmi fakult Univerzity Pardubice začíná výuka v pondělí 20. února. Chodit na přednášky, cvičení, lekce a kurzy a poctivě plnit studijní povinnosti budou po následující tři měsíce do 21. května, kdy letní semestr oficiálně skončí. Po něm ve zkouškovém období prokáží, co všechno se za akademický rok naučili. Obhajobou závěrečných bakalářských či diplomových prací, složením závěrečných zkoušek a při slavnostních promocích univerzitu pak opustí na 2 tisíce úspěšných absolventů.

Vzdělání celý článek
26.5.

0čima studentů gymnázií

Výsledky rozhodování poroty sdělíme účastníkům i veřejnosti do pěti pracovních dnů, tedy do 1. června.

Vzdělání celý článek
15.1.

Výroční zpráva o stavu vzdělávací soustavy

Praxe ukázala, že stanovené cíle lze úspěšněji plnit ve třídách s nižším počtem dětí.

Vzdělání celý článek
22.5.

Vítězové soutěže „O nejlepší program obnovy vesnice“ převezmou diplomy v Senátu Parlamentu ČR

Studenti si tak mohli ověřit své vědomosti a dovednosti v praxi. Soutěž byla zahájena iniciačním workshopem v dubnu 2014, v jejím průběhu byly pro soutěžící pořádány odborné workshopy, na které studenti v součinnosti se zástupci příslušných obcí navázali analytickou prací, ústící do konstruktivní, syntetizující tvorby programu obnovy a rozvoje dané obce.

Vzdělání celý článek
11.3.

Nejlepší mladý chemik je z Pardubic

Prvních sedm finalistů soutěže postoupili do celostátního finále, které se pod záštitou Svazu chemického průmyslu ČR koná 30. května v prostorách pořádající Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
14.9.

Radní pro školství a zdravotnictví dodatečně přivítali sedm tříd prvňáčků v Chocni

Ladislav Valtr dětem přivezl jako dárek reflexní prvky. Připomněl jim také, aby si s rodiči přečetly kartu první pomoci vytvořenou přímo pro prvňáčky, kterou dostaly v batůžku od Pardubického kraje v první školní den. „Je důležité, aby základní úkony první pomoci děti uměly již od útlého věku. Pokud jsou děti připravené, dokážou si pak poradit v kritických situacích, a mohou tak někomu i zachránit život,“ uvedl Ladislav Valtr.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting