Další letošní úspěšní absolventi opouštějí Univerzitu Pardubice

3.7.

Další letošní úspěšní absolventi opouštějí Univerzitu Pardubice

Další letošní úspěšní absolventi opouštějí Univerzitu Pardubice
- bakalářské sponze a inženýrské promoce na Fakultě ekonomicko-správní.


Vysokoškolský diplom dostávají v těchto dnech i tři stovky úspěšných absolventů FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Univerzity Pardubice – ve čtvrtek 3. července 177 bakalářů a v pátek 4. července 131 inženýrů.


Ve čtvrtek 3. července (v 9:00, 11:00 a ve 13:00 hodin) se v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice uskuteční bakalářské sponze, při nichž ukončí svá studia 177 letošních bakalářů Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Titul „bakalář“ získává 176 absolventů bakalářských studijních programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika. V letošním roce získal titul bakalář také 1 absolvent anglického studijního oboru Regional and Information Management.


V pátek 4. července (v 9:00, 11:00 a ve 13:00 hodin) pokračují závěrečné akademické obřady na Fakultě ekonomicko-správní slavnostními promocemi. V univerzitní aule obdrží vysokoškolské diplomy 131 inženýrů navazujících magisterských studijních programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika.


Nejúspěšnější absolventi obdrží speciální ceny:
Studentskou cenu rektora I. stupně obdrží absolvent oboru Pojistné inženýrství Ing. Radim Jakubínský za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Pojištění závažných havárií“.
Další 2 absolventi fakulty – Ing. Lukáš Radil a Ing. Monika Dušková - obdrží Studentskou cenu rektora II. stupně.
Šest absolventů získává též Studentskou cenu děkanky – tři za vynikající bakalářskou práci a tři za vynikající diplomovou práci.


Ocenění České společnosti pro systémovou integraci obdrží 4 studenti bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika a 3 studenti navazujícího magisterského studia studijního programu Systémové inženýrství a informatika za vynikající úroveň závěrečné práce.


Dále bude uděleno Ocenění Ústavu územního rozvoje studentce oboru Regionální rozvoj Renátě Hlouškové.
Vysokoškolské diplomy spolu s anglicko-českým dodatkem k diplomu obdrží čerství absolventi z rukou děkanky Fakulty ekonomicko-správní doc. Ing. Renáty Myškové, Ph.D.


Všichni absolventi Univerzity Pardubice získávají automaticky a zdarma k diplomu též dvojjazyčný dodatek k diplomu, tzv. Diploma Supplement. Dodatek tak vhodně doplňuje základní doklady o kvalifikaci a slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v zahraničí jako podrobnější informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. I proto je dodatek k diplomu vydáván dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém jazyce.


Slavnostní absolventské akademické obřady Univerzity Pardubice v červenci uzavře Fakulta zdravotnických studií v pátek 11. července a v pondělí 14. července Dopravní fakulta Jana Pernera.
Poslední letošní akademické obřady pak proběhnou ještě v měsíci září a říjnu.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

23.9.

Univerzita Pardubice zahajuje 67. akademický rok

Opět lepší bydlení na kolejích Tak jako každý rok i letos zajišťovala Správa kolejí a menzy v Pardubicích během letních měsíců vylepšení některých pavilonů kolejí. Velkou rekonstrukcí prošel pavilon E, kde byly kompletně opraveny všechny koupelny a vyměněn nábytek.

Vzdělání celý článek
15.5.

Univerzita Pardubice představuje svoje publikace na veletrhu Svět knihy Praha 2014

Veletrh Svět knihy ale není jen o knížkách, je to místo, kde se můžete setkat se známými osobnostmi. „V minulém roce se u našeho stánku zastavil například kardinál Dominik Duka, nové publikace si prohlédla i herečka Chantal Poulen,“ láká na veletrh Ivo Holava z pardubického univerzitního vydavatelství.

Vzdělání celý článek
7.9.

Poslední šance ke studiu

Ještě do 10. září tohoto roku mohou zájemci posílat přihlášky na Univerzitu Pardubice

Vzdělání celý článek
23.10.

Byznys Trefa motivuje studenty

Důležitým momentem celé soutěže bude také možnost kontaktu mezi podnikavými studenty a zavedenými podnikatelskými subjekty z regionu, kteří se mohou stát investory pro podnikatelské záměry předložené studenty v rámci soutěže.

Vzdělání celý článek
3.9.

Opět do školy

Děti vítala řecká kapela, prvňáčky pasoval sám Bedřich Smetana a všichni se výborně bavili.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting