Diskusní večer Kavárna Universitas

26.1.

Diskusní večer Kavárna Universitas

Univerzita a továrna na nacionalismus: Jak učí české vysoké školství nacionalismu?
Na počátku devadesátých let se obecně předpokládalo, že nacionalismus s pádem Železné opony padne taktéž. Nicméně jsme svědky jeho nebývalého nárůstu v celosvětovém měřítku, českou kotlinu nevyjímaje. Kde se bere tato ideologie? 
Jaké prostředí ke svému životu a svému rozvoji potřebuje? Jedna z teorií říká, že to je právě moderní, centralizované, státem řízené školství, které generuje moderní nacionalismus. Jakou roli hraje školství a v rámci něj vysoké školy, která umožňuje vznik nacionalismu? Učí vysoké školy mladé lidi, jak být nacionalisty, anebo svou vlastní podstatou existence vytváří podmínky nacionalismu? Mohou se univerzity této své role zbavit?
PhDr. Adam Horálek, Ph.D. vystudoval Filosofickou fakultu (etnologie) a Přírodovědeckou fakultu (geografie-kartografie) Univerzity Karlovy. V roce 2011 ukončil doktorské studium v oboru etnologie s tématem Etnicita Číny: Kdo je Hui a kdo Dungan, ve které se věnoval formování etnické/národní identity a formám nacionalismu. Dlouhodobě se specializuje právě na nacionalismus a teorie etnicity, dále také na antropologii a demografii stárnutí. Svůj terénní výzkum provádí zejména na Dálném Východě. Je autorem knih Vybrané kapitoly z geografie současné Číny (Masaryk University Press, 2013) či Geografie Číny (Vydavatelství Univerzity Palackého, 2013).
Kavárna Universitas se otevře v úterý 30. ledna 2018 v 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.
Vstup je volný.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

4.8.

Stavební ruch na pardubických středních školách

Stavební práce probíhají v laboratořích, kde se vyměňují elektroinstalace, rozvody plynu a vody.

Vzdělání celý článek
10.3.

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice má od března nové vedení.

Doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. je pátou osobností v čele dopravní fakulty v její dvacetileté historii. Je absolventem Dopravní fakulty Jana Pernera (v roce 1998), v roce 2001 dokončil doktorské studium (Ph.D.) a v roce 2010 byl jmenován docentem v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích.

Vzdělání celý článek
15.1.

Školy si u zápisů posvítí na účelově přehlašované děti. Rodičům za nepravdivé údaje hrozí i pokuta

Přijetí dítěte na základní školu je správním řízením, kde ředitel školy jako správní orgán má právo ověřovat, zda mu zákonný zástupce předkládá pravdivé informace. „Pokud se v řízení prokáže, že rodič uvedl nepravdivé údaje, nebude to mít za následek jen nepřijetí jeho dítěte, ale budeme takové případy postupovat k projednání jako přestupek,“ objasňuje vedoucí odboru správních agend magistrátu Petr Kramář.

Vzdělání celý článek
10.4.

Studenti-historici z Univerzity Pardubice jedou soutěžit se svými studiemi do Českých Budějovic

„Při výběru studentů jsme kladli důraz na vědeckou přínosnost studie, aktuálnost tématu vzhledem k současným badatelským trendům a také schopnost své téma řádně ústně prezentovat. Dvojice těchto studentů nás zaujala především proto, že beze zbytku splňují tato kritéria, jejich práce jsou navíc psány svěžím kultivovaným jazykem se zaujetím pro zvolené téma a vyznačují se na úrovni magisterského studia nadstandardní odbornou erudicí,“ doplňuje doktor Prchal.

Vzdělání celý článek
3.9.

Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice si prohlédne na sto dvacet žáků

Mladí návštěvníci během úterního dopoledne nahlédnou do odborných laboratoří Fakulty zdravotnických studií, kde se postupně seznámí s aktivitami fakulty a současně si vyzkouší řadu zdravotnických postupů, modelů a pomůcek.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting