Do kampusu Univerzity Pardubice se vrací studenti. Začíná 68. akademický rok

22.9.

Do kampusu Univerzity Pardubice se vrací studenti. Začíná 68. akademický rok

V pondělí 25. září začíná pro studenty 7 fakult Univerzity Pardubice 68. akademický rok. Studenti prvních ročníků jsou v univerzitním kampusu již nyní - fakulty pro ně připravily seznamovací hodiny nebo přípravné kurzy. 
Do poslucháren, laboratoří a učeben Univerzity Pardubice se po letních měsících vrací studentský život. V pondělí 25. září začíná oficiálně výukové období zimního semestru. Studenti prvních ročníků některých fakult se však v univerzitním kampusu začali zabydlovat již v uplynulých dnech. A to díky přípravným kurzům, které pro ně jejich fakulty nachystaly.
Kurz matematiky probíhal například na Dopravní fakultě Jana Pernera, kurz chemie a matematiky tento týden absolvují prváci Fakulty chemicko-technologické. Součástí studijních plánů studentů prvních ročníků Fakulty restaurování byl i tzv. plenér, který umělecky nadaní studenti fakulty strávili minulý týden v areálu barokního hospitalu na Kuksu. Svůj úvodní výukový týden zakončili výstavou prací, které při jejich pobytu na Kuksu vznikly.
Studenti 1. ročníku bakalářského prezenčního studia Fakulty ekonomicko-správní se poprvé setkají v pátek 22. září, a to od 8 hodin v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu. Kromě proděkana pro studium a pracovníků fakulty je pozdraví i současní studenti. Ještě před zahájením si z rukou studijních referentek převezmou indexy a průkazy studenta, aby si mohli vyřídit další potvrzení o studiu nebo průkazky na autobusy a vlaky, kterými budou za studiem do Pardubic dojíždět. 
„Během úvodního setkání studentům znovu připomene některé části studijního a zkušebního řádu, zodpovíme jejich nejčastější dotazy – například, jak postupovat v případě nemoci, kolikrát můžou ve výuce chybět, jak získat stipendium, jak se zorientovat v univerzitním kampusu a najít jednotlivé učebny, jak se pohybovat po univerzitní knihovně, jak bude probíhat výuka tělocviku nebo jazyků, jak oslovovat vyučující, jak bude probíhat imatrikulace, jak se zapojit do spolupráce se zahraničními studenty, tedy spolkem ESN, jak se připojit na univerzitní wifi nebo objednat oběd v menze. Dotazů a informací je vždy hodně,“ říká k programu zahajovací hodiny Ivana Veselá z Informačního a poradenského centra Fakulty ekonomicko-správní a dodává, že se studenti úvodní den na fakultě zdrží asi tři hodiny. Kromě získání potřebných informací budou muset absolvovat např. také povinné školení o bezpečnosti.
Na sedm fakult Univerzity Pardubice se do 68 studijních programů se 137 studijními obory – v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu – doposud letos zapsalo téměř 8 tisíc vysokoškoláků (7840), z nichž necelých 80 % jich bude studovat tzv. prezenční formou studia. Ke studiu v 1. ročníku bakalářských studijních programů se doposud zapsalo přes 2 200 vysokoškoláků. 
Počet zapsaných studentů ovšem není pro tento akademický rok ještě konečný – koncem září a počátkem října, první 2-3 týdny zimního semestru, ještě probíhají na některých fakultách zápisy do vyšších ročníků studia magisterského a doktorského a do kombinovaného studia a oficiální vysokoškolské statistiky se uzavírají až k 31. říjnu.
Oficiálně uvedeni do akademické obce Univerzity Pardubice budou studenti prvních ročníků v průběhu října a listopadu, na kdy jsou plánovány slavnostní akademické obřady nazvané IMATRIKULACE. Ty letos zahájí Fakulta zdravotnických studií (v pátek 6. října) a o týden později Dopravní fakulta Jana Pernera (13. října). V dalším týdnu v imatrikulacích pokračují Fakulta restaurování v Litomyšli (18. října), Fakulta filozofická (20. října), Fakulta elektrotechniky a informatiky (3. listopadu), Fakulta ekonomicko-správní (9. listopadu) a slavnostní ceremonie začátku studií a akademického roku uzavře Fakulta chemicko-technologická (10. listopadu). 
UNIVERZITNÍ ZÁZEMÍ ZASE KVALITNĚJŠÍ
Univerzitní kampus v Pardubicích – Polabinách uvítá nováčky i služebně starší vysokoškoláky opět s komfortnějším prostředím – co se týká prostorných a moderně vybavených poslucháren a laboratoří, sportovišť, dostatku klidových zón a větších parkovacích míst. Letos se studenti mohou těšit i na lepší bydlení na kolejích, protože v minulém týdnu Univerzita Pardubice otevřela zrekonstruovaný celý jeden pavilon kolejí s apartmánovým ubytováním. A v dalších úpravách hodlá pokračovat. Pro nový akademický rok má Správa kolejí a menz připraveno pro vysokoškoláky celkem 1481 lůžek v šesti pavilonech a koleje tak dokázaly letos uspokojit poptávku všech studentů, kteří si žádost o vysokoškolské koleje podali.
Otevření kolejí je možné si připomenout v článku v e-Zpravodaji:
http://zpravodaj.upce.cz/univerzita/2017/univerzita-otevrela-nove-koleje/    
Na všech pavilonech kolejí mají studenti k dispozici bezplatně pevné připojení k univerzitní datové síti a internetu, od letošního jara navíc i bezplatné WI-FI připojení. Na každém pavilonu je nyní na 40 vysílačů. Celkově mají studenti v kampusu i v dalších univerzitních areálech výborné WiFi pokrytí s připojením na velice rychlou, vysokokapacitní univerzitní datovou síť. Během posledních tří let se počet vysílačů pro bezdrátový WiFi přístup ztrojnásobil, letos je umístěno v areálech univerzity celkem na 400 vysílačů.
Dále v oblasti IT služeb a studijní agendy byl zprovozněn např. elektronický spis studenta a elektronické doručování rozhodnutí studentům. Uchazeči o studium mohli letos nově v rámci přijímacího řízení a při podání elektronické přihlášky uhradit poplatek za přijímací řízení kartou přes internet. Na možnost platit kolejné a stravování v menze či v bufetu u Lavičky Václava Havla přes studentskou či zaměstnaneckou kartu si všichni rychle zvykli. Přístupy do univerzitních areálů a budov, stejně jako do knihoven, učeben či místností se děje rovněž přes studentskou či zaměstnaneckou kartu. A možnosti bezhotovostních plateb a užití univerzitních karet studenta a zaměstnance se budou dále rozšiřovat.
Po rozsáhlé investiční výstavbě nových areálů a modernizacích a rekonstrukcích stávajících objektů Univerzity Pardubice v průběhu uplynulých 10 let, a to hned v několika lokalitách v Pardubicích i v Litomyšli, které podstatně zvýšily komfort a modernost studijního zázemí Univerzity Pardubice (investicemi v celkové hodnotě téměř 2,5 miliardy Kč), následovaly úpravy venkovních prostor. V univerzitním kampusu se novými parkovišti významně rozšířily možnosti parkování studentů i zaměstnanců. Byly dokončeny cyklistické stezky posledními spojkami pro lepší průjezdnost areálem. Rozšířily se stanoviště pro kola, včetně chráněné kolárny pod areálem tělocvičen, a síť chodníků, a to i pro bezbariérový pohyb a přístup do budov, i odpočinkové zóny. Opravdu reprezentativní je nyní okolí Studentské ulice s novými odpočinkovými partery před budovami a klidová zóna – atrium u Lavičky Václava Havla a akademické náměstí před Fakultou chemicko-technologickou.
V areálu v centru města Pardubic na náměstí Čs. legií, kde vznikl moderní komplex pro Fakultu elektrotechniky a informatiky, Centrum materiálů a nanotechnologií a celouniverzitní výukové a vědecké zázemí UNIT v historickém objektu původní průmyslovky z 19. století byly dokončeny úpravy dvorního traktu, takže celý tento areál je nyní zcela modernizován a komfortní.
Mimo hlavní kampus v Pardubicích – Polabinách byla např. letos provedena úprava učeben v areálu Fakulty zdravotnických studií v Pardubicích – Průmyslové ulici. Na Fakultě restaurování v Litomyšli již letos plně mohou využívat moderní přístavbu ateliéru výtvarné přípravy a sochařského ateliéru v hlavním objektu fakulty a v piaristické koleji na zámeckém návrší zcela novou, krásnou odbornou knihovnu. 
Každým rokem se vylepšují i univerzitní sportoviště v Kunětické ulici (oprava sprch, nový povrch v hlavní sportovní hale; nové venkovní žaluzie atd.). Venkovní sportoviště jsou relativně nová, nicméně i ta vyžadují pravidelnou údržbu a opravy. Využití volných sportovišť mimo výuku, případně externími sportovními kluby je možné přes centrální elektronický rezervační systém.
Každým rokem, tedy i letos, rozšiřuje univerzita služby akademické poradny, která se stará o studenty se speciálními potřebami. Jsou k dispozici např. k zapůjčení další kompenzační pomůcky a akademická poradna se každým rokem získává více ochotných studentů k zajištění služby osobní asistence hendikepovaným studentům. Spolu s kariérním centrem získaly obě poradny letos grantovou podporu na další rozšíření služeb, takže i v této oblasti by měli studenti, kteří služby těchto poraden potřebují, zaznamenat zlepšení.
„Aktivní přístup ke studiu a využití možností, které univerzita svým studentům nabízí, může významně ovlivnit jejich budoucí uplatnění na trhu práce. Vysokoškolská studia patří i přes občasné obtíže, které je jistě také čekají, mezi nejkrásnější období, na něž budou vzpomínat celý život. Obzvláště rád mezi námi vítám studentky a studenty, kteří přicházejí do společenství naší akademické obce poprvé,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice profesor Miroslav Ludwig v souvislosti s nadcházejícím 68. akademickým rokem.
Sledovat akce a novinky o dění na Univerzitě Pardubice je možné v univerzitním e-Zpravodaji http://zpravodaj.upce.cz nebo v akcích na webu univerzity www.uni-pardubice.cz. 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

5.9.

Hurá do školy! Batůžek s překvapením zpříjemnil nástup do školy

Základem je balíček v podobě batůžku na přezuvky s reflexním pruhem, který obsahuje další reflexní prvky, zábavně naučnou brožuru Ferdova autoškola od společnosti BESIP, dětský časopis od Českých drah, zásady první pomoci, rozvrh hodin od basketbalového klubu BK JIP Pardubice, hasičské omalovánky, vstupenky a spoustu dalších věcí, které mají pomoci zvýšit bezpečnost a viditelnost malých školáků.

Vzdělání celý článek
18.5.

Univerzita otevřela ateliéry pro restaurátory v Litomyšli

„Potvrzuje se, že kroky, u kterých jsme stáli v prvním volebním období Pardubického kraje spolu s kolegou a dlouholetým starostou Litomyšle Miroslavem Brýdlem na zapojení školy pod křídla Univerzity Pardubice, byly správné. Dnes tato Fakulta restaurování spolu se svými studenty a kreativními vyučujícími a také s nově rekonstruovanými prostorami dotvářejí atmosféru Zámeckého návrší a celého města s geniem loci,“ uvedl Roman Línek.

Vzdělání celý článek
29.2.

29. únor je poslední termín pro podání přihlášek

Na podporu nadaných studentů je připraveno mimořádné stipendium.

Vzdělání celý článek
30.9.

Akademický senát Univerzity Pardubice k vyjádření prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem

V rámci diskuse k této kauze vystoupila celá řada senátorů i přítomných hostů vyjadřujících obavy z bezprecedentního výkladu zákona o vysokých školách, zásahu do akademických tradic a ohrožení akademických svobod.

Vzdělání celý článek
17.10.

Cenu Genus v soutěži „České hlavičky 2013" získal student 1. ročníku Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice JAN HRABOVSKÝ Odborná porota soutěže České hlavičky 2013 udělila Janu Hrabovskému 1. místo, jako laureátovi ceny Genus

V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích, o jejichž vítězích rozhoduje odborná porota složená z představitelů zájmových sdružení, zástupců vysokých škol, univerzit a vědeckých ústavů.

Vzdělání celý článek
5.6.

Dřevo: ruční intarzie či laser?

Na uměleckoprůmyslové škole na Královéhradecku dokončují maturitní výrobky studenti oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting