Do Pardubic přijedou odborníci z japonské NIMS

16.10.

Do Pardubic přijedou odborníci z japonské NIMS

V pátek 16. října přijede na Univerzitu Pardubice delegace z japonské partnerské instituce NIMS (National Institute for Materials Science). Delegace této prestižní japonské výzkumné instituce bude jednat s rektorem univerzity profesorem Jiřím Málkem a s ředitelem Centra materiálového výzkumu profesorem Tomášem Wágnerem Hovořit zde budou o dalším postupu a naplňování smlouvy o spolupráci a vysílání mladých výzkumníků na stáže do japonské instituce a o hostování japonských odborníků na materiálový výzkum na Univerzitě Pardubice (Joint Graduate School Program), který byl slavnostně podepsán 20. dubna tohoto roku v Pardubicích. „Součástí programu návštěvy tříčlenné zahraniční delegace japonského NIMS (Dr. Kenichi Shida, Takefumi Notomi a Dr. Martin Pumera) na Univerzitě Pardubice bude mimo jiné i prohlídka nové budovy Fakulty chemicko-technologické a prezentace programu a možností vědeckých stáží na této prestižní japonské výzkumné instituci pro zájemce z řad doktorandů Univerzity Pardubice,“ sdělil k návštěvě profesor Tomáš Wágner. Smlouva o vzájemné spolupráci a vysílání studentů a vědců, takzvaný Joint Graduate School Program, byla podepsána v rámci česko-japonské konference zaměřené na výzkum pokročilých materiálů, která se uskutečnila dne 20. dubna na Univerzitě Pardubice. Tato vyšší forma smluvního vztahu navazuje na rámcovou dohodu o vzájemné vědecko-výzkumné spolupráci (Memorandum of Understanding), kterou obě instituce uzavřely v roce 2006. Univerzita Pardubice se tak stala jednou z mála evropských institucí, se kterou NIMS, považovaný za jeden z nejlepších světových výzkumných ústavů v oblasti materiálových věd, uzavřel tento typ dohody. Spolupráce s japonskými vědecko-výzkumnými institucemi patří k jedněm z nejdynamičtěji se rozvíjejícím oblastem mezinárodní spolupráce Univerzity Pardubice. Je rozvíjena zejména v rámci uzavřených smluv s celkem pěti institucemi - NIMS (Národní institut materiálového výzkumu), KCG Group, Univerzitou Matsumoto, Technologickým institutem Toyota a Lékařskou univerzitou Kjótu, ale také mimosmluvně jako například s Hokaido, Hirošima nebo Doshisha univerzitami, Tokijským technologickým institutem nebo Fujita zdravotnickou univerzitou. Do spolupráce je zapojeno pět fakult univerzity - fakulta chemicko-technologická, ekonomicko-správní, elektrotechniky a informatiky, restaurování a zdravotnických studií.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

14.11.

Motivují školy k etické výchově

Dvě školy z Pardubického kraje skončily na druhém místě. Na Letohradském soukromém gymnáziu je etická výchova vyučována jako samostatný povinný předmět v primě a kvintě osmiletého studia a jako jeden z volitelných seminářů v septimě a oktávě. Na Gymnáziu Holice se etická výchova učí buď jako samostatný předmět, nebo jako součást dalších předmětů. Škola navíc spolupracuje s občanským sdružením Almalthea a žáci adoptovali na dálku afrického chlapce, se kterým si píší.

Vzdělání celý článek
15.4.

Týden teorie a praxe v ekonomice

Tématy prezentací a společných diskusí budou zejména problematika malého a středního podnikání.

Vzdělání celý článek
28.2.

K zápisu přišlo přes tisíc předškoláků

Druhou nejpreferovanější ZŠ byla při letošním zápisu ZŠ v ulici Npor. Eliáše v Polabinách.

Vzdělání celý článek
15.9.

TECHNOhrátky odstartují podzimní program ve stavebním ráji i s českou hokejovou legendou

Dětské návštěvníky přijdou na úvod akce pozdravit také významní hosté – náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová, vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss, a protože tato stavební průmyslovka má sídlo v Rybitví, tak i starosta města Radim Voltr.

Vzdělání celý článek
1.10.

Českotřebovské gymnázium slavnostně otevřelo novou studovnu

Studovna byla pořízena a vybavena díky finančnímu daru z pozůstalosti Karla Holbika, bývalého studenta českotřebovského gymnázia. Karel Holbik (1920-2006) studoval na českotřebovském gymnáziu v letech 1932 až 1939.

Vzdělání celý článek
9.7.

Bezplatné kurzy angličtiny pro handicapované

Požadavky jsou: PC se sluchátky, mikrofonem a webovou kamerou, přístup k internetu Explorer, aplikace Flash a Java.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting