Do Pardubic přijedou odborníci z japonské NIMS

16.10.

Do Pardubic přijedou odborníci z japonské NIMS

V pátek 16. října přijede na Univerzitu Pardubice delegace z japonské partnerské instituce NIMS (National Institute for Materials Science). Delegace této prestižní japonské výzkumné instituce bude jednat s rektorem univerzity profesorem Jiřím Málkem a s ředitelem Centra materiálového výzkumu profesorem Tomášem Wágnerem Hovořit zde budou o dalším postupu a naplňování smlouvy o spolupráci a vysílání mladých výzkumníků na stáže do japonské instituce a o hostování japonských odborníků na materiálový výzkum na Univerzitě Pardubice (Joint Graduate School Program), který byl slavnostně podepsán 20. dubna tohoto roku v Pardubicích. „Součástí programu návštěvy tříčlenné zahraniční delegace japonského NIMS (Dr. Kenichi Shida, Takefumi Notomi a Dr. Martin Pumera) na Univerzitě Pardubice bude mimo jiné i prohlídka nové budovy Fakulty chemicko-technologické a prezentace programu a možností vědeckých stáží na této prestižní japonské výzkumné instituci pro zájemce z řad doktorandů Univerzity Pardubice,“ sdělil k návštěvě profesor Tomáš Wágner. Smlouva o vzájemné spolupráci a vysílání studentů a vědců, takzvaný Joint Graduate School Program, byla podepsána v rámci česko-japonské konference zaměřené na výzkum pokročilých materiálů, která se uskutečnila dne 20. dubna na Univerzitě Pardubice. Tato vyšší forma smluvního vztahu navazuje na rámcovou dohodu o vzájemné vědecko-výzkumné spolupráci (Memorandum of Understanding), kterou obě instituce uzavřely v roce 2006. Univerzita Pardubice se tak stala jednou z mála evropských institucí, se kterou NIMS, považovaný za jeden z nejlepších světových výzkumných ústavů v oblasti materiálových věd, uzavřel tento typ dohody. Spolupráce s japonskými vědecko-výzkumnými institucemi patří k jedněm z nejdynamičtěji se rozvíjejícím oblastem mezinárodní spolupráce Univerzity Pardubice. Je rozvíjena zejména v rámci uzavřených smluv s celkem pěti institucemi - NIMS (Národní institut materiálového výzkumu), KCG Group, Univerzitou Matsumoto, Technologickým institutem Toyota a Lékařskou univerzitou Kjótu, ale také mimosmluvně jako například s Hokaido, Hirošima nebo Doshisha univerzitami, Tokijským technologickým institutem nebo Fujita zdravotnickou univerzitou. Do spolupráce je zapojeno pět fakult univerzity - fakulta chemicko-technologická, ekonomicko-správní, elektrotechniky a informatiky, restaurování a zdravotnických studií.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

26.1.

Vědci z univerzity zvláknili kyselinu hyaluronovou. Je základem unikátních krytů ran, které se právě testují

A po sedmi letech došli pardubičtí chemici k přelomovým výsledkům a dvěma zásadním výstupům – umějí vytvořit nekonečné vlákno a staplová mikrovlákna kyseliny hyaluronové!

Vzdělání celý článek
11.6.

Přehlídka nejnovější zahraniční odborné literatury na Univerzitě Pardubice

Akademická obec Univerzity Pardubice i odborná veřejnost z regionu má jedinečnou možnost nahlédnout do aktuální nabídky prestižních světových vydavatelství odborné a vědecké literatury.

Vzdělání celý článek
24.1.

České logo Mezinárodního roku chemie v Pardubicích

Ze zaslaných návrhů pak odborná porota vybrala jako vítězný návrh studenta Jana Cihláře.

Vzdělání celý článek
10.9.

Studenti mají problémy s přechodem na novou školu

Podle průzkumu agentury Commservis.com mají školáci výrazné problémy přizpůsobovat se změnám

Vzdělání celý článek
25.2.

K zápisu letos přišlo přes 1200 předškoláků

Přibližně 150 dětí bude mít povinnou školní docházku odloženou i v letošním roce, přesná čísla však v tuto chvíli neznáme, žádosti o odklad podávají rodiče dětí až do 31. května 2013.

Vzdělání celý článek
2.10.

Univerzita Pardubice zahajuje 65. akademický rok

Vlastní zahájení výuky a akademického roku letos významně narušilo anonymní oznámení a následně řada mimořádných a složitých opatření, které v souvislosti s tím Policie ČR a vedení univerzity muselo přijmout včetně zrušení výuky v pondělí a úterý 29. a 30. září. Ochromily chod vysoké školy, nepříjemně zasáhly život vysokoškoláků, práci zaměstnanců a pobyt všech návštěvníků Univerzity Pardubice i působení externích subjektů v univerzitních areálech.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting