Do první třídy se v Pardubicích chystá přes 800 dětí

21.2.

Do první třídy se v Pardubicích chystá přes 800 dětí

Více než 800 dětí usedne letos v září v Pardubicích poprvé do školních lavic. Ve městě a okolních obcích to bude více než jeden tisíc dětí. V Pardubicích přišlo počátkem února k zápisu 816 dětí, další čeká nástup do školy po ročním odkladu. Podle zkušeností z minulých let nastoupí po prázdninách do pardubických základních škol asi 819 prvňáků. „Zatím to nemůžeme říci s určitostí, nevíme totiž, kolik žádostí o odklad povinné školní docházky bude uznáno,“ řekla vedoucí odboru komunitních služeb Ivana Liedermanová. K povinné školní docházce musí rodiče přihlásit dítě, které v daném roce dosáhlo školního věku. Není-li přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může jeho zákonný zástupce požádat písemně ředitele školy o jednoroční odklad. Žádost musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. V roce 2007 byla v Pardubicích docházka odložena 167 dětem, letos o ni požádali rodiče 164 předškoláků. Dítě má jít k zápisu ve „spádové“ škole v místě trvalého pobytu. Tato škola je také povinna žáka přednostně přijmout. Zároveň však mohou rodiče dítě přihlásit i na jinou základní školu, podle vlastního výběru. Letos přišlo k zápisu nejvíce dětí v základních školách ve Studánce (91), ve Štefánikově ulici (78), v Polabinách v Prodloužené (77) a Družstevní (76) ulici, přičemž tato škola také přijala nejvíce žádostí o odklad školní docházky (21 dětí). Město Pardubice je zřizovatelem 17 základních škol na svém území. V minulých letech kvůli úbytku dětí již tři školy zrušilo. Od roku 2005 počty dětí nastupujících do základních škol mírně stoupají. V roce 2007 usedlo v lavicích prvních tříd 780 dětí, letos by to mohlo být o téměř 40 více. Na celém území, které Pardubice spravují coby obec s rozšířenou působností, je v současné době 32 škol. K zápisu do nich letos přišlo 1037 dětí. O odklad požádali rodiče 217 dětí, ale 218 prvňáčků by mělo do školy nastoupit po ročním odkladu.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

23.1.

V Třemošnici se pokusí o duální vzdělávání

„Nechceme nechat situaci postupně vyhnívat, jak tomu bylo například v roce 2007 u samovolného zániku gymnázia v Králíkách. Shodli jsme se, že strojírenství je oborem, který má budoucnost. Vítám vůli podniků zapojit se více například v oblasti stipendií, zajištění odborné praxe, ale i při úpravě studijních plánů, aby více vyhovovaly jejich potřebám budoucích zaměstnavatelů,“ podělil se o některé ze závěrů jednání hejtman Netolický.

Vzdělání celý článek
22.12.

Kraj připomínkuje návrh reformy školství

To, jaké budou optimální či minimální počty žáků, vzejde až z diskuze.

Vzdělání celý článek
12.4.

V Litomyšli se koná kurz renesančního sgrafita

Projekt se snaží reagovat na měnící se požadavky oborového pracovního trhu.

Vzdělání celý článek
2.12.

Školy nejsou naplněné.

Zásadní pro rozhodování kraje bude také nový státní rozpočet. „Důležité je, že máme zpracovanou aktuální koncepci školství a známe konkrétní potřebu i požadavky zaměstnavatelů na jednotlivé profese.

Vzdělání celý článek
8.6.

Studenti Střední průmyslové školy stavební Pardubice postoupili se svou stavbou Litomyšl do finále celostátní soutěže Stavby z vlnité lepenky.

Letos se do jubilejního 10. ročníku soutěže, s tématem „Národní kulturní památka“, přihlásilo rekordních 29 středních škol. Soutěž pořádá český Svaz výrobců vlnitých lepenek ve spolupráci se společností EKO-KOM. Partnerem soutěže je Národní památkový ústav. Cílem projektu je poukázat na ekologické přednosti vlnité lepenky používané k výrobě obalů.

Vzdělání celý článek
31.3.

Žáky i pedagogy motivují úspěchy absolventů

Provozuje vlastní salon a kromě účasti v soutěžích spolupracuje se svými bývalými učiteli při výchově budoucích kosmetiček.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting