Do vysokoškolských poslucháren Univerzity Pardubice míří i senioři.

6.3.

Do vysokoškolských poslucháren Univerzity Pardubice míří i senioři.

V letním semestru pro ně pokračují přednášky tzv. Univerzity třetího věku a Univerzity volného času 
Více než 500 seniorů se v letním semestru vrací do poslucháren Univerzity Pardubice. V březnu jim opět pokračují odborné přednášky. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU hlásí sice zcela obsazeno jak v Pardubicích, tak v Litomyšli, na UNIVERZITĚ VOLNÉHO ČASU se ještě pár volných míst najde.
Stejně jako vysokoškoláci měli i „studenti“ Univerzity třetího věku (U3V), kterou pro seniory připravuje Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice, studijní volno. Do univerzitního kampusu se vrací však již 7. a 10. března, kdy začínají letní semestr výukou v technickém i humanitním bloku. „Zájem o přednášky je velký. Z kapacitních důvodů musíme dokonce část zájemců odmítnout,“ posteskl si doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D., z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, která U3V organizuje. Ve spolupráci s pedagogy i z ostatních fakult univerzity nabízí pět jednosemestrálních kurzů z různých oblastí a dva přednáškové cykly zaměřené humanitně a technicky.
O týden později, 16. března, pokračují přednášky také „studentům“ Univerzity volného času na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice. Do skončení aktuálního akademického roku absolvují ještě osm přednášek představujících dějiny lidské civilizace a svět v 19. století. „Cyklus přednášek Univerzity volného času navštěvuje každý měsíc na 150 studentů. Na letošní akademický rok jsme vyměnili stávající učebnu za větší, takže máme ještě volnou kapacitu přibližně 20 míst, pokud by se k nám chtěl ještě někdo přidat,“ upozorňuje Dita Jančaříková z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a dodává, že dvě nejbližší přednášky se uskuteční ve čtvrtek 16. března. V pravidelných měsíčních intervalech se pak budou konat až do června 2017.
Kromě pardubických seniorů se mohou v Univerzitě volného času vzdělávat již druhým rokem i zájemci v Litomyšli. „Litomyšlská U3V je organizována ve spolupráci s Městskou knihovnou v Litomyšli a velký dík patří Ing. Ivě Pekníkové, která přednášky pro seniory převážně z okolí Litomyšle organizuje. Každý semestr je zde otevřen přednáškový cyklus na určité téma. V loňském roce to byly např. Nové objevy ve starém Egyptě, letos pak Člověk a jeho zdraví,“ říká o rozšíření pardubické U3V docent Švanda. Do budoucna plánují nabízet některé kurzy i na Vzdělávacím a informačním pracovišti pardubické dopravní fakulty v Praze. Připravují rovněž kurzy s novým zaměřením.
„I když Univerzita Pardubice patří se 17 000 vyučovacími hodinami mezi – dá se říct – menší univerzity 3. věku v České republice, má v oblasti vzdělávání seniorů na Pardubicku své platné místo. Každý rok rozšíří obzory stovkám seniorů, kteří se znovu a znovu do našich kurzů vracejí,“ dodává docent Švanda z pardubické dopravní fakulty, která cyklus Univerzity třetího věku pro seniory již několik let zajišťuje. 
Svou úspěšnou činnost U3V zhodnotila také na lednovém setkání Asociace univerzit třetího věku, jejíž valné shromáždění se na Univerzitě Pardubice konalo vůbec poprvé. (Více informací na
http://zpravodaj.upce.cz/vzdelavani/2017/asociace-u3v-setkani-na-upa.)  
Aktuální program se všemi kurzy celoživotního vzdělávání jsou uvedeny na webových stránkách Univerzity Pardubice. Na každý akademický rok je připraven nový cyklus. Vyplatí se sledovat web a včas podat přihlášku. Jedině tak je zaručena účast zájemců ve vybraném kurzu.
Univerzita třetího věku (U3V) organizovaná Dopravní fakultou Jana Pernera včetně dalších kurzů na:
http://www.upce.cz/dfjp/studium/celozivotni-vzdelavani.html. 
Kurzy realizované na pobočce U3V v Litomyšli jsou zde: http://knihovna.litomysl.cz/2017/litomyslska-univerzita-3-veku-pobocka-u3v-univerzity-pardubice. 
Univerzita volného času (UVČ) organizovaná Fakultou filozofickou nabízí přehled svých přednášek zde: https://dokumenty.upce.cz/akce-priloha/ff/2016/uvcplak.pdf. 
Bližší informace:
Univerzita třetího věku Dopravní fakulty Jana Pernera UPa:
Zlatuše Sojková 
Oddělení pro vnitřní záležitosti a rozvoj DFJP
telefon 466 036 409
e-mail zlatuse.sojkova@upce.cz
a
Univerzita volného času Fakulty filozofické UPa:
Dita Jančaříková 
Děkanát Fakulty filozofické UPa
telefon 466 036 226
e-mail dita.jancarikova@upce.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

12.12.

Výuka finanční gramotnosti vtrhla do českých škol.

Jak si děti vedly a co všechno se naučily?

Vzdělání celý článek
6.11.

Univerzita Pardubice se účastní XX. ročníku veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2013

Veletrh je určen studentům třetích a čtvrtých ročníků středních škol, zájemcům o další vzdělávání různých věkových kategorií, výchovným poradcům a odborníkům ze školství.

Vzdělání celý článek
19.1.

Jak začlenit lidi do běžného života? Odpoví v Pardubicích lednová studentská vědecká Kavárna Universitas.

Důležitá je akceptace multioborového přístupu k porozumění a následnému řešení problematiky začleňování lidí do běžného života. Na Univerzitě Pardubice, zejména pak na její Fakultě filozofické, proto pomáhají vytvářet síť odborníků a laiků se silně vyvinutým smyslem pro sociální práci, kteří rozvíjejí tyto aktivity s využitím nejnovějších poznatků z výzkumu činnosti mozku a tzv. neurověd včetně neuropedagogiky.

Vzdělání celý článek
20.10.

Mezinárodní týden na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice

V pondělí 20. října si účastníci mezinárodního týdne prohlédnou univerzitní kampus, v odpoledních hodinách navštíví pardubický zámek a historickou část města Pardubice.

Vzdělání celý článek
24.9.

Univerzita musela být evakuována

Na závěr cvičení provedli hasiči celkový průzkum a zadýmené prostory postupně odvětrali.

Vzdělání celý článek
19.12.

Základní škola dostane interaktivní tabuli

Škola ve Štefánikově ulici využije interaktivní tabuli v první fázi k výuce jazyků.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting