Do vysokoškolských poslucháren Univerzity Pardubice míří i senioři.

6.3.

Do vysokoškolských poslucháren Univerzity Pardubice míří i senioři.

V letním semestru pro ně pokračují přednášky tzv. Univerzity třetího věku a Univerzity volného času 
Více než 500 seniorů se v letním semestru vrací do poslucháren Univerzity Pardubice. V březnu jim opět pokračují odborné přednášky. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU hlásí sice zcela obsazeno jak v Pardubicích, tak v Litomyšli, na UNIVERZITĚ VOLNÉHO ČASU se ještě pár volných míst najde.
Stejně jako vysokoškoláci měli i „studenti“ Univerzity třetího věku (U3V), kterou pro seniory připravuje Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice, studijní volno. Do univerzitního kampusu se vrací však již 7. a 10. března, kdy začínají letní semestr výukou v technickém i humanitním bloku. „Zájem o přednášky je velký. Z kapacitních důvodů musíme dokonce část zájemců odmítnout,“ posteskl si doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D., z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, která U3V organizuje. Ve spolupráci s pedagogy i z ostatních fakult univerzity nabízí pět jednosemestrálních kurzů z různých oblastí a dva přednáškové cykly zaměřené humanitně a technicky.
O týden později, 16. března, pokračují přednášky také „studentům“ Univerzity volného času na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice. Do skončení aktuálního akademického roku absolvují ještě osm přednášek představujících dějiny lidské civilizace a svět v 19. století. „Cyklus přednášek Univerzity volného času navštěvuje každý měsíc na 150 studentů. Na letošní akademický rok jsme vyměnili stávající učebnu za větší, takže máme ještě volnou kapacitu přibližně 20 míst, pokud by se k nám chtěl ještě někdo přidat,“ upozorňuje Dita Jančaříková z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a dodává, že dvě nejbližší přednášky se uskuteční ve čtvrtek 16. března. V pravidelných měsíčních intervalech se pak budou konat až do června 2017.
Kromě pardubických seniorů se mohou v Univerzitě volného času vzdělávat již druhým rokem i zájemci v Litomyšli. „Litomyšlská U3V je organizována ve spolupráci s Městskou knihovnou v Litomyšli a velký dík patří Ing. Ivě Pekníkové, která přednášky pro seniory převážně z okolí Litomyšle organizuje. Každý semestr je zde otevřen přednáškový cyklus na určité téma. V loňském roce to byly např. Nové objevy ve starém Egyptě, letos pak Člověk a jeho zdraví,“ říká o rozšíření pardubické U3V docent Švanda. Do budoucna plánují nabízet některé kurzy i na Vzdělávacím a informačním pracovišti pardubické dopravní fakulty v Praze. Připravují rovněž kurzy s novým zaměřením.
„I když Univerzita Pardubice patří se 17 000 vyučovacími hodinami mezi – dá se říct – menší univerzity 3. věku v České republice, má v oblasti vzdělávání seniorů na Pardubicku své platné místo. Každý rok rozšíří obzory stovkám seniorů, kteří se znovu a znovu do našich kurzů vracejí,“ dodává docent Švanda z pardubické dopravní fakulty, která cyklus Univerzity třetího věku pro seniory již několik let zajišťuje. 
Svou úspěšnou činnost U3V zhodnotila také na lednovém setkání Asociace univerzit třetího věku, jejíž valné shromáždění se na Univerzitě Pardubice konalo vůbec poprvé. (Více informací na
http://zpravodaj.upce.cz/vzdelavani/2017/asociace-u3v-setkani-na-upa.)  
Aktuální program se všemi kurzy celoživotního vzdělávání jsou uvedeny na webových stránkách Univerzity Pardubice. Na každý akademický rok je připraven nový cyklus. Vyplatí se sledovat web a včas podat přihlášku. Jedině tak je zaručena účast zájemců ve vybraném kurzu.
Univerzita třetího věku (U3V) organizovaná Dopravní fakultou Jana Pernera včetně dalších kurzů na:
http://www.upce.cz/dfjp/studium/celozivotni-vzdelavani.html. 
Kurzy realizované na pobočce U3V v Litomyšli jsou zde: http://knihovna.litomysl.cz/2017/litomyslska-univerzita-3-veku-pobocka-u3v-univerzity-pardubice. 
Univerzita volného času (UVČ) organizovaná Fakultou filozofickou nabízí přehled svých přednášek zde: https://dokumenty.upce.cz/akce-priloha/ff/2016/uvcplak.pdf. 
Bližší informace:
Univerzita třetího věku Dopravní fakulty Jana Pernera UPa:
Zlatuše Sojková 
Oddělení pro vnitřní záležitosti a rozvoj DFJP
telefon 466 036 409
e-mail zlatuse.sojkova@upce.cz
a
Univerzita volného času Fakulty filozofické UPa:
Dita Jančaříková 
Děkanát Fakulty filozofické UPa
telefon 466 036 226
e-mail dita.jancarikova@upce.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

7.11.

Nepotřebné budovy jsou nabízeny k odprodeji

V okrese Svitavy se podařilo po delší době odprodat dvě nepotřebné budovy.

Vzdělání celý článek
23.9.

Univerzita Pardubice zahajuje 67. akademický rok

Opět lepší bydlení na kolejích Tak jako každý rok i letos zajišťovala Správa kolejí a menzy v Pardubicích během letních měsíců vylepšení některých pavilonů kolejí. Velkou rekonstrukcí prošel pavilon E, kde byly kompletně opraveny všechny koupelny a vyměněn nábytek.

Vzdělání celý článek
3.3.

Nové obory nabízejí lepší pracovní uplatnění

Absolventi se tak nebudou muset bát, že po skončení školy nenaleznou práci.

Vzdělání celý článek
20.10.

Chrudimské lyceum hodlá spolupracovat s FTVS

V chrudimské Hotelové škole Bohemia nastavili projekt, který je v České republice zcela ojedinělý.

Vzdělání celý článek
8.10.

Gymnáziu v Chrudimi je 150 let

Ředitelka gymnázia Klára Jelinková se při té příležitosti mohla pochlubit rekonstruovaným společenským sálem za čtyři miliony korun, opravenou jídelnou, kuchyní, šatnami i moderními učebnami.

Vzdělání celý článek
20.2.

Zastupitelé sloučili dvě střední školy

Nástupnickou školou se tak stane Střední škola potravinářství a služeb Pardubice.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting