Dočasná dopravní omezení v souvislosti s úpravami venkovních ploch v části univerzitního kampusu ve Studentské ulici – Stavařově

27.8.

Dočasná dopravní omezení v souvislosti s úpravami venkovních ploch v části univerzitního kampusu ve Studentské ulici – Stavařově

V současné době dochází v jižní části univerzitního kampusu v Polabinách k rozsáhlým úpravám venkovních ploch, které v průběhu výstavby přinášejí různá i nepříjemná omezení, a to jak pro automobilovou dopravu, tak i pro pěší a cyklisty.

V rámci projektu VAP - výukový areál Polabiny se buduje za budovou EA nové parkoviště s kapacitou 92 parkovacích míst. Parkoviště bude dokončeno v září 2015.

Další nové parkoviště pro cca 90 automobilů vzniká u budovy rektorátu.

Ve dvoře mezi budovami rektorátu, dopravní fakulty a novým výukovým areálem VAP (R a DB, DC a EB) se dokončuje nové atrium s Lavičkou Václava Havla, které bude sloužit jako odpočinková zóna.
Před Dopravní fakultou Jana Pernera ve Studentské ulici se buduje nový parter, který pokračuje až ke kruhovému objezdu u Josefa, který bude další příjemným vstupním prostorem do univerzitních budov, pro setkávání a odpočinek.

Součástí venkovních úprav univerzity a dostavby VAP – výukového areálu Polabiny v kampusu je i rekonstrukce silnice mezi budovou EA (FES a FF) a EB (bývalé těžké laboratoře DFJP – nyní nový výukový areál Polabiny). Tato část prací bude dokončena v listopadu 2015.

Zároveň Magistrát města Pardubic ve spolupráci s MO II a v koordinaci s univerzitou zahájil rekonstrukci ulice Studentská včetně podélných chodníků. Ulice bude rozdělena středovým pásem, kde budou umístěny sloupy pro veřejné osvětlení a pro trolejové vedení. Přibydou nové přechody pro chodce a retardéry pro zpomalení dopravy. Tato akce města má být dokončena do konce října 2015.

Již byla zprovozněna nová cyklostezka od univerzitní tělocvičny vedoucí do ulice Kunětická směrem k jezu. Příští rok má Magistrát města Pardubic v plánu ještě tento úsek propojit na cyklostezku podél Labe. Po dokončení nových parkovišť a úprav vozovek tak dojde k celkovému propojení komunikací a navázání na existující chodníky a stezky, což umožní v celém areálu snadnější a bezpečnější pohyb jak pro cyklisty, tak chodce.

Dočasná omezení přinesou na podzim významné zlepšení 
Z výše uvedeného je zřejmé, že realizované stavby, práce a úpravy zasahují a budou na začátku akademického roku zasahovat do provozu celého areálu, ovlivní jeho dostupnost, průjezdnost kampusu i možnosti parkování.
Žádáme všechny studenty, zaměstnance a návštěvníky univerzitního kampusu, aby byli shovívaví s dočasným omezením komfortu a přístupnosti univerzitních budov v této části kampusu, které se ale po dokončení všech prací výrazně zlepší.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

2.6.

Na Fakultě chemicko-technologické se opět rozhoduje o nejlepším mladém chemikovi v republice

Stejně jako v loňském roce čeká na talentované chemiky nejprve test teoretických znalostí a poté zkouška laboratorních dovedností. Zadání testů i praktické úlohy opět připravil tým akademiků pořádající chemické fakulty. O vítězi rozhodne součet bodových zisků z obou částí soutěže.

Vzdělání celý článek
12.1.

Fakulty Univerzity Pardubice zvou zájemce o vysokoškolské studium na dny otevřených dveří – lákají na perspektivy života, který je (nejen) chemie a který je součástí evolUPCE

Jako první pořádá DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 11. ledna Fakulta chemicko-technologická, nejstarší fakulta Univerzity Pardubice, sídlící v moderním areálu v srdci univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách. Láká na atraktivní obory postavené na dlouholeté tradici, vysokém odborném kreditu, mezinárodních zkušenostech, na studium v moderním prostředí a špičkových laboratořích, s jistým a perspektivním uplatněním na trhu práce, pod heslem „život i láska – je chemie“.

Vzdělání celý článek
18.9.

TECHNOhrátky ukazují, že zájem o řemesla mezi školáky nevymizel a že zajímavé formy prezentace je k nim mohou přitáhnout

Podstatou TECHNOhrátek, jejichž organizátorem je Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického kraje, je aktivní zapojení žáků do veškerých aktivit, při nichž poznávají studijní nabídku vybrané střední školy a současně si vyzkoušejí své manuální schopnosti.

Vzdělání celý článek
17.1.

Výměna oken ve školní budově je nutností

Radní Pardubického kraje na svém posledním zasedání rozhodli o výzvě na podání nabídky na rekonstrukci oken ve Speciální mateřské škole, základní a praktické škole Pardubice.

Vzdělání celý článek
13.6.

Univerzita Pardubice otvírá nový obor Aplikovaná elektrotechnika

Zcela nový bakalářský studijní program Aplikovaná elektrotechnika právě otevřela Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (UPa). Výuka se zaměří na moderní oblasti elektronických obvodů, senzorů, mikroprocesorové techniky, informačních technologií, automatizace a prototypové výroby.

Vzdělání celý článek
31.3.

Žáky i pedagogy motivují úspěchy absolventů

Provozuje vlastní salon a kromě účasti v soutěžích spolupracuje se svými bývalými učiteli při výchově budoucích kosmetiček.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting