Dočasná dopravní omezení v souvislosti s úpravami venkovních ploch v části univerzitního kampusu ve Studentské ulici – Stavařově

27.8.

Dočasná dopravní omezení v souvislosti s úpravami venkovních ploch v části univerzitního kampusu ve Studentské ulici – Stavařově

V současné době dochází v jižní části univerzitního kampusu v Polabinách k rozsáhlým úpravám venkovních ploch, které v průběhu výstavby přinášejí různá i nepříjemná omezení, a to jak pro automobilovou dopravu, tak i pro pěší a cyklisty.

V rámci projektu VAP - výukový areál Polabiny se buduje za budovou EA nové parkoviště s kapacitou 92 parkovacích míst. Parkoviště bude dokončeno v září 2015.

Další nové parkoviště pro cca 90 automobilů vzniká u budovy rektorátu.

Ve dvoře mezi budovami rektorátu, dopravní fakulty a novým výukovým areálem VAP (R a DB, DC a EB) se dokončuje nové atrium s Lavičkou Václava Havla, které bude sloužit jako odpočinková zóna.
Před Dopravní fakultou Jana Pernera ve Studentské ulici se buduje nový parter, který pokračuje až ke kruhovému objezdu u Josefa, který bude další příjemným vstupním prostorem do univerzitních budov, pro setkávání a odpočinek.

Součástí venkovních úprav univerzity a dostavby VAP – výukového areálu Polabiny v kampusu je i rekonstrukce silnice mezi budovou EA (FES a FF) a EB (bývalé těžké laboratoře DFJP – nyní nový výukový areál Polabiny). Tato část prací bude dokončena v listopadu 2015.

Zároveň Magistrát města Pardubic ve spolupráci s MO II a v koordinaci s univerzitou zahájil rekonstrukci ulice Studentská včetně podélných chodníků. Ulice bude rozdělena středovým pásem, kde budou umístěny sloupy pro veřejné osvětlení a pro trolejové vedení. Přibydou nové přechody pro chodce a retardéry pro zpomalení dopravy. Tato akce města má být dokončena do konce října 2015.

Již byla zprovozněna nová cyklostezka od univerzitní tělocvičny vedoucí do ulice Kunětická směrem k jezu. Příští rok má Magistrát města Pardubic v plánu ještě tento úsek propojit na cyklostezku podél Labe. Po dokončení nových parkovišť a úprav vozovek tak dojde k celkovému propojení komunikací a navázání na existující chodníky a stezky, což umožní v celém areálu snadnější a bezpečnější pohyb jak pro cyklisty, tak chodce.

Dočasná omezení přinesou na podzim významné zlepšení 
Z výše uvedeného je zřejmé, že realizované stavby, práce a úpravy zasahují a budou na začátku akademického roku zasahovat do provozu celého areálu, ovlivní jeho dostupnost, průjezdnost kampusu i možnosti parkování.
Žádáme všechny studenty, zaměstnance a návštěvníky univerzitního kampusu, aby byli shovívaví s dočasným omezením komfortu a přístupnosti univerzitních budov v této části kampusu, které se ale po dokončení všech prací výrazně zlepší.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

23.2.

Silničáři ve škole

Ve čtvrtek 22. února 2007 se na lodi Arnošt z Pardubic setkali pracovníci Správy a údržby silnic Pardubického kraje

Vzdělání celý článek
11.3.

Mladý chemik zaznamenal rekordní účast: soutěžilo dvanáct tisíc žáků

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční v den finále v prostorách fakulty. „Kromě přitažlivého zábavného programu se finalisté mohou těšit na velmi atraktivní ceny. Ti nejlepší získají iPad, dotykový mobilní telefon nebo elektronickou čtečku. Za to je třeba poděkovat Svazu chemického průmyslu ČR, který je generálním partnerem celostátního finále,“ podotýká Gabriela Čebišová za organizátory.

Vzdělání celý článek
25.1.

Fakulta si bude po šesti letech volit nového děkana

Fakulta si bude po šesti letech volit nového děkana

Vzdělání celý článek
3.4.

Celostátní studentská vědecká konference mladých historiků, aneb Písně žáků darebáků, na zámku v Pardubicích

V rámci konference budou uděleny dvě ceny, o kterých rozhodnou dvě nezávislé komise. První z nich je tradiční ocenění pojmenované podle slavného historika Josefa Šusty. Druhou cenu pak představuje ocenění netradiční, jež bude vyhlášeno pouze v tomto roce, a to zásluhou doc. Marie Mackové z pořádající Univerzity Pardubice. Tato speciální cena se soustředí na práce tematicky zaměřené na „dlouhé 19. století“ a představuje finanční odměnu pro vybrané soutěžící.

Vzdělání celý článek
15.3.

Počítače pro děti z malotřídních škol

Dvacet počítačů včetně softwarového vybavení pro osm malotřídních základních škol v Pardubickém kraji.

Vzdělání celý článek
2.5.

Studenti se speciálními vzdělávacími potřemi mají dveře otevřené

Studenti se mohou na tým pracovníků obracet se svými problémy.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting