Dočasná dopravní omezení v souvislosti s úpravami venkovních ploch v části univerzitního kampusu ve Studentské ulici – Stavařově

27.8.

Dočasná dopravní omezení v souvislosti s úpravami venkovních ploch v části univerzitního kampusu ve Studentské ulici – Stavařově

V současné době dochází v jižní části univerzitního kampusu v Polabinách k rozsáhlým úpravám venkovních ploch, které v průběhu výstavby přinášejí různá i nepříjemná omezení, a to jak pro automobilovou dopravu, tak i pro pěší a cyklisty.

V rámci projektu VAP - výukový areál Polabiny se buduje za budovou EA nové parkoviště s kapacitou 92 parkovacích míst. Parkoviště bude dokončeno v září 2015.

Další nové parkoviště pro cca 90 automobilů vzniká u budovy rektorátu.

Ve dvoře mezi budovami rektorátu, dopravní fakulty a novým výukovým areálem VAP (R a DB, DC a EB) se dokončuje nové atrium s Lavičkou Václava Havla, které bude sloužit jako odpočinková zóna.
Před Dopravní fakultou Jana Pernera ve Studentské ulici se buduje nový parter, který pokračuje až ke kruhovému objezdu u Josefa, který bude další příjemným vstupním prostorem do univerzitních budov, pro setkávání a odpočinek.

Součástí venkovních úprav univerzity a dostavby VAP – výukového areálu Polabiny v kampusu je i rekonstrukce silnice mezi budovou EA (FES a FF) a EB (bývalé těžké laboratoře DFJP – nyní nový výukový areál Polabiny). Tato část prací bude dokončena v listopadu 2015.

Zároveň Magistrát města Pardubic ve spolupráci s MO II a v koordinaci s univerzitou zahájil rekonstrukci ulice Studentská včetně podélných chodníků. Ulice bude rozdělena středovým pásem, kde budou umístěny sloupy pro veřejné osvětlení a pro trolejové vedení. Přibydou nové přechody pro chodce a retardéry pro zpomalení dopravy. Tato akce města má být dokončena do konce října 2015.

Již byla zprovozněna nová cyklostezka od univerzitní tělocvičny vedoucí do ulice Kunětická směrem k jezu. Příští rok má Magistrát města Pardubic v plánu ještě tento úsek propojit na cyklostezku podél Labe. Po dokončení nových parkovišť a úprav vozovek tak dojde k celkovému propojení komunikací a navázání na existující chodníky a stezky, což umožní v celém areálu snadnější a bezpečnější pohyb jak pro cyklisty, tak chodce.

Dočasná omezení přinesou na podzim významné zlepšení 
Z výše uvedeného je zřejmé, že realizované stavby, práce a úpravy zasahují a budou na začátku akademického roku zasahovat do provozu celého areálu, ovlivní jeho dostupnost, průjezdnost kampusu i možnosti parkování.
Žádáme všechny studenty, zaměstnance a návštěvníky univerzitního kampusu, aby byli shovívaví s dočasným omezením komfortu a přístupnosti univerzitních budov v této části kampusu, které se ale po dokončení všech prací výrazně zlepší.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

25.6.

Závěrečné akademické obřady na Univerzitě Pardubice

Čtyřem absolventům bude udělena Studentská cena rektora II. stupně - za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce.

Vzdělání celý článek
12.11.

Děti soutěžily v logických úlohách

Hlavním cílem soutěže je obrátit pozornost dětí i odborné veřejnosti ke specifickému nadání, kterým je schopnost logického myšlení a samostatného uvažování.

Vzdělání celý článek
27.2.

International Week 2008

Veletrh studijních příležitostí a stáží v zahraničí, prezentace zkušeností studentů z jejich krátkodobých studijních pobytů.

Vzdělání celý článek
12.2.

Veřejný internet na pardubické průmyslovce slavnostně zprovozněn

Za účasti celé řady hostů byl v pátek 9. února 2007 slavnostně zprovozněn projekt veřejného internetu na pardubické SPŠE.

Vzdělání celý článek
24.6.

Technohrátky jsou úspěšným motivátorem školáku k výběru technických oborů

Na TECHNOhrátky pozitivně reagují nejen ředitelé, ale rovněž samotní žáci. Pro mnohé z nich znamenají klíčový faktor při výběru budoucího povolání. „Už předtím jsem uvažoval, že si na Střední školu uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí podám přihlášku. A tato akce mě utvrdila, že sem chci víc a víc. Zajímá mě obor nástrojař, který má dobré uplatnění,“ přiznává Martin Macek, žák 8. třídy Základní školy Radiměř.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting