Dočasná dopravní omezení v souvislosti s úpravami venkovních ploch v části univerzitního kampusu ve Studentské ulici – Stavařově

27.8.

Dočasná dopravní omezení v souvislosti s úpravami venkovních ploch v části univerzitního kampusu ve Studentské ulici – Stavařově

V současné době dochází v jižní části univerzitního kampusu v Polabinách k rozsáhlým úpravám venkovních ploch, které v průběhu výstavby přinášejí různá i nepříjemná omezení, a to jak pro automobilovou dopravu, tak i pro pěší a cyklisty.

V rámci projektu VAP - výukový areál Polabiny se buduje za budovou EA nové parkoviště s kapacitou 92 parkovacích míst. Parkoviště bude dokončeno v září 2015.

Další nové parkoviště pro cca 90 automobilů vzniká u budovy rektorátu.

Ve dvoře mezi budovami rektorátu, dopravní fakulty a novým výukovým areálem VAP (R a DB, DC a EB) se dokončuje nové atrium s Lavičkou Václava Havla, které bude sloužit jako odpočinková zóna.
Před Dopravní fakultou Jana Pernera ve Studentské ulici se buduje nový parter, který pokračuje až ke kruhovému objezdu u Josefa, který bude další příjemným vstupním prostorem do univerzitních budov, pro setkávání a odpočinek.

Součástí venkovních úprav univerzity a dostavby VAP – výukového areálu Polabiny v kampusu je i rekonstrukce silnice mezi budovou EA (FES a FF) a EB (bývalé těžké laboratoře DFJP – nyní nový výukový areál Polabiny). Tato část prací bude dokončena v listopadu 2015.

Zároveň Magistrát města Pardubic ve spolupráci s MO II a v koordinaci s univerzitou zahájil rekonstrukci ulice Studentská včetně podélných chodníků. Ulice bude rozdělena středovým pásem, kde budou umístěny sloupy pro veřejné osvětlení a pro trolejové vedení. Přibydou nové přechody pro chodce a retardéry pro zpomalení dopravy. Tato akce města má být dokončena do konce října 2015.

Již byla zprovozněna nová cyklostezka od univerzitní tělocvičny vedoucí do ulice Kunětická směrem k jezu. Příští rok má Magistrát města Pardubic v plánu ještě tento úsek propojit na cyklostezku podél Labe. Po dokončení nových parkovišť a úprav vozovek tak dojde k celkovému propojení komunikací a navázání na existující chodníky a stezky, což umožní v celém areálu snadnější a bezpečnější pohyb jak pro cyklisty, tak chodce.

Dočasná omezení přinesou na podzim významné zlepšení 
Z výše uvedeného je zřejmé, že realizované stavby, práce a úpravy zasahují a budou na začátku akademického roku zasahovat do provozu celého areálu, ovlivní jeho dostupnost, průjezdnost kampusu i možnosti parkování.
Žádáme všechny studenty, zaměstnance a návštěvníky univerzitního kampusu, aby byli shovívaví s dočasným omezením komfortu a přístupnosti univerzitních budov v této části kampusu, které se ale po dokončení všech prací výrazně zlepší.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

12.3.

Rektor Málek hodnotil rok 2007

Úspěšně proběhla rovněž transformace vysokoškolského ústavu na sedmou fakultu - Fakultu elektrotechniky a informatiky.

Vzdělání celý článek
7.4.

Středoškoláci budou mít s Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice „NÁ-SKOK NA VEJŠKU“

Středoškoláci prostřednictvím přednášek nahlédnou do několika témat, která je budou následně provázet během jejich studia. Seznámí se například s finanční krizí v minulosti i současnosti či s osobností prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Vyslechnou přednášku o způsobech výběrového řízení, o chování uživatelů na sociálních sítích nebo o formách verbální komunikace. Na jednu skupinu bude odpoledne čekat i přednáška v angličtině, která přiblíží možnosti studia v zahraničí.

Vzdělání celý článek
18.2.

Slučování škol je nezbytné …

Sloučením některých škol se Pardubický kraj snaží stabilizovat a zkvalitňovat jednotlivé obory.

Vzdělání celý článek
14.10.

Hejtman se zajímal o maturity nanečisto

V Pardubickém kraji se připojilo k možnosti vyzkoušet si budoucí podobu státních maturit 69 středních škol.

Vzdělání celý článek
1.9.

Do lavic pardubických základek usedne přes 8000 žáků

Ve čtvrtek se do škol vydají i představitelé města. Zatímco úkolem náměstků bude přivítat děti i pedagogy po prázdninách, primátorovi Pardubic Martinu Charvátovi letos připadla role otce vedoucího do školy prvňáčka.

Vzdělání celý článek
5.5.

Letošní páté TECHNOhrátky zavedou školáky do Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí

V orlickoústecké automobilní škole se žáci ze sedmi vybraných základních škol budou během dopoledního programu postupně seznamovat s těmito šesti obory: silniční doprava, autotronik a autoelektrikář, průmyslové ekologie, karosář, automechanik a autolakýrník. Následně v nich budou také plnit dovednostní soutěžní úkoly.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting