Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice má od března nové vedení.

10.3.

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice má od března nové vedení.


S účinností od 1. března se ujal funkce nového děkana Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. V pátek 7. března byl slavnostní instalací při akademickém obřadu uveden do funkce.
Akademický senát, patnáctičlenný samosprávný orgán Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, jej zvolil za kandidáta na funkci děkana fakulty pro následující čtyřleté období v listopadu loňského roku, předložil návrh rektorovi Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslavu Ludwigovi, CSc., který jej do funkce s účinností od 1. března jmenoval.


Doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. je pátou osobností v čele dopravní fakulty v její dvacetileté historii. Je absolventem Dopravní fakulty Jana Pernera (v roce 1998), v roce 2001 dokončil doktorské studium (Ph.D.) a v roce 2010 byl jmenován docentem v oboru Technologie a management v dopravě a telekomunikacích. Specializuje se na dopravní politiku, dopravní provoz a bezpečnost silniční a městské dopravy, posuzování příčin dopravních nehod, dopravní analýzy, logistiku dopravních systému apod. Je členem Evropské společnosti pro výzkum a analýzu nehod. Od loňského roku zastával funkci proděkana fakulty pro vnější vztahy, před tím byl členem Akademického senátu DFJP a jeho předsedou. Působí na Katedře dopravního managementu, marketingu a logistiky a jejím oddělení ekonomiky, managementu a dopravní politiky a Ústavu pro analýzu dopravních nehod fakulty.


Na řízení fakulty se s ním v následujícím období podílejí i nově jmenovaní proděkani:


- doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D. - proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost,
- RNDr. Ludvík Prouza, CSc. - proděkan pro pedagogickou činnost,
- Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. - proděkanka pro vnitřní záležitosti a rozvoj.
Slavnostní instalace děkana do funkce se uskutečnila při akademickém obřadu promoce nových inženýrů fakulty v pátek 7. března od 9 hodin v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice. Děkan složil slavnostní slib a rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. mu předal jako symbol úřadu, nových pravomocí a zodpovědnosti insignie – děkanský řetěz.


Diplom „inženýr“ získalo při slavnostní promoci 49 absolventů prezenční i kombinované formy studia:
- 41 ve studijním programu Dopravní inženýrství a spoje, v oboru Dopravní management, marketing a logistika, Technologie a řízení dopravy, Dopravní prostředky - silniční či kolejová vozidla, Dopravní infrastruktura - elektrotechnická zařízení v dopravě či dopravní cesta, Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury - ochrana životního prostředí v dopravě, též v oboru Aplikovaná informatika v dopravě
- a 8 ve studijním programu Stavební inženýrství, v oboru Dopravní stavitelství.
Státní závěrečné zkoušky vykonali noví absolventi Dopravní fakulty Jana Pernera ve dnech 20. - 24. ledna a 17. - 21. února. 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

9.11.

Rozvoj středních škol nebo nová budova záchranky. Kraj připravuje v Holicích řadu projektů

Oproti původnímu projektovému záměru je navýšena předpokládaná cena stavby, jelikož jsme zjistili absolutně nevhodný podklad pro nový povrch dráhy. Rovněž bylo nutné řešit odvodnění atletické plochy. Vyhovělo se také požadavku gymnázia na prodloužení atletické dráhy o tři metry.

Vzdělání celý článek
18.9.

TECHNOhrátky ukazují, že zájem o řemesla mezi školáky nevymizel a že zajímavé formy prezentace je k nim mohou přitáhnout

Podstatou TECHNOhrátek, jejichž organizátorem je Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického kraje, je aktivní zapojení žáků do veškerých aktivit, při nichž poznávají studijní nabídku vybrané střední školy a současně si vyzkoušejí své manuální schopnosti.

Vzdělání celý článek
18.8.

Univerzita Pardubice pořádá pro zvídavou mládež tři letní školy najednou

„Implementaci nabytých vědomostí si budou moci účastníci letní školy ověřit při modelování přepravních proudů v dopravním minilabu při práci s programem OmniTRANS. Ve čtvrtek navíc vyrazíme také na exkurzi do seřaďovací stanice v Nymburce,“ dodal k programu letní školy Ondřej Štěpán.

Vzdělání celý článek
8.9.

TECHNOhrátky v elektrotechnické průmyslovce v Pardubicích s robotickým vozítkem, blikačkou a ministerskou návštěvou

Ve spolupráci s vedením SPŠ elektrotechnické a VOŠ nakonec pozvánku do království elektrotechniky a informačních technologií obdrželo devět základních škol z Chrudimska a Pardubicka: Masarykova ZŠ Dolní Roveň; ZŠ Komenského, Holice; ZŠ Horní Jelení; ZŠ Mistra Choceňského, Choceň; ZŠ Čáslavská, Chrudim; ZŠ Nasavrky; ZŠ Prosetín; ZŠ Sezemice a ZŠ Včelákov.

Vzdělání celý článek
12.6.

Univerzita Pardubice otvírá nový obor Aplikovaná elektrotechnika

Zcela nový bakalářský studijní program Aplikovaná elektrotechnika právě otevřela Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (UPa). Výuka se zaměří na moderní oblasti elektronických obvodů, senzorů, mikroprocesorové techniky, informačních technologií, automatizace a prototypové výroby.

Vzdělání celý článek
18.2.

Slučování škol je nezbytné …

Sloučením některých škol se Pardubický kraj snaží stabilizovat a zkvalitňovat jednotlivé obory.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting