Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice zkvalitňuje výuku ve spolupráci s odborníky z praxe

21.2.

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice zkvalitňuje výuku ve spolupráci s odborníky z praxe

Ve čtvrtek 21. února se opět po roce setkají odborníci z praxe a potenciální zaměstnavatelé vysokoškolských absolventů s akademickými pracovníky Dopravní fakulty Jana Pernera a garanty jednotlivých studijních oborů navazujícího magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje, aby si vyměnili zkušenosti a názory na odbornou přípravu a kvalifikaci absolventů fakulty.


Společný seminář a diskuse dvacítky odborníků z praxe s akademickými pracovníky, garanty výuky, by měly přispět k ještě lepší konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti absolventů fakulty na trhu práce a pomoci přiblížit vysokoškolskou výuku klíčových profilových předmětů potřebám potencionálních zaměstnavatelů. Cílem workshopu je získat konkrétní reference o úrovni absolventů z hlediska znalostí, dovedností, kompetencí a schopností. Tyto reference budou důležité pro garanty oborů, kteří tak budou moci lépe připravit studenty na jejich budoucí povolání v oboru.


„Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice si uvědomuje, že v rámci výuky je nutné rychle reagovat na požadavky zaměstnavatelů, aby se tak zvýšily šance absolventů fakulty na uplatnění na trhu práce. I to je jeden z důvodů, proč se v hotelu Zlatá Štika v rámci workshopu sejdou zástupci firem, v nichž pracují absolventi DFJP a odborní garanti jednotlivých studijních oborů navazujícího magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje", uvedl doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., koordinátor projektu IVINTEP.


Tohoto workshopu, který se uskuteční v konferenčním salónku hotelu Zlatá štika ve čtvrtek 21. února 2013 od 10 hodin, se zúčastní zástupci partnerských společností, jako jsou např. SOR Libchavy, spol. s r.o., Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Siemens, s. r. o., CZ LOKO, a. s., C. S. CARGO, a. s., a dalších, s nimiž budou diskutovat odborní garanti studijních oborů pardubické dopravní fakulty.


Toto setkání navazuje na předešlé workshopy odborníků z praxe a potencionálních zaměstnavatelů se zástupci DFJP, které se konaly v přátelské, otevřené a tvůrčí atmosféře ve dvou předcházejících letech.


Pracovní setkání s partnery z praxe jsou v současné době podporovány projektem řešeným v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe" (ve zkratce IVINTEP). Projekt je zaměřen na zkvalitnění inženýrského vzdělávání studentů fakulty, a to v kombinované i prezenční formě studia. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Garantem projektuje RNDr. Ludvík Prouza, CSc., proděkan DFJP pro pedagogickou činnost fakulty.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

16.1.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe, která vytvářela materiál pro pedagogy mateřských škol s názvem Konkretizované očekávané výstupy.

Vzdělání celý článek
20.7.

Ženy z azylového domu se vzdělávají i o prázdninách

Již druhá devítičlenná skupina žen prošla vzdělávacími aktivitami a rekvalifikačním kurzem Základy obsluhy počítače.

Vzdělání celý článek
30.9.

Akademický senát Univerzity Pardubice k vyjádření prezidenta republiky nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem

V rámci diskuse k této kauze vystoupila celá řada senátorů i přítomných hostů vyjadřujících obavy z bezprecedentního výkladu zákona o vysokých školách, zásahu do akademických tradic a ohrožení akademických svobod.

Vzdělání celý článek
17.8.

Fakulta restaurování bude mít nového děkana

Akademický senát Fakulty restaurování zvolil nového kandidáta na funkci děkana. Stal se jím Karol Bayer.

Vzdělání celý článek
7.11.

Gymnázium Mozartova v Pardubicích slaví 20 let od svého vzniku

Škola za 20 let své existence ušla ohromný kus cesty, a to nejen stěhováním z budovy Reálky, ve které dnes sídlí část krajského úřadu, ale také řadou investic od vybavení odborných učeben, zateplení či kompletní rekonstrukcí kuchyně a školní jídelny.

Vzdělání celý článek
24.5.

Univerzita volného času, kterou pořádá pro veřejnost Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, tentokrát o počátcích sociální péče.

Ve čtvrtek 21. května pokračuje letošní série přednášek v rámci cyklu Univerzity volného času (UVČ) od 14 hodin v kongresovém sálu rektorátu, a to přednáškou prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc. z katedry věd o výchově na téma „Počátky systémové sociální péče o hendikepované v Evropě po třicetileté válce“. Na ni naváže PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. z katedry filosofie s přednáškou s názvem „Komenského pojetí politiky“.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting