Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice zkvalitňuje výuku ve spolupráci s odborníky z praxe

21.2.

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice zkvalitňuje výuku ve spolupráci s odborníky z praxe

Ve čtvrtek 21. února se opět po roce setkají odborníci z praxe a potenciální zaměstnavatelé vysokoškolských absolventů s akademickými pracovníky Dopravní fakulty Jana Pernera a garanty jednotlivých studijních oborů navazujícího magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje, aby si vyměnili zkušenosti a názory na odbornou přípravu a kvalifikaci absolventů fakulty.


Společný seminář a diskuse dvacítky odborníků z praxe s akademickými pracovníky, garanty výuky, by měly přispět k ještě lepší konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti absolventů fakulty na trhu práce a pomoci přiblížit vysokoškolskou výuku klíčových profilových předmětů potřebám potencionálních zaměstnavatelů. Cílem workshopu je získat konkrétní reference o úrovni absolventů z hlediska znalostí, dovedností, kompetencí a schopností. Tyto reference budou důležité pro garanty oborů, kteří tak budou moci lépe připravit studenty na jejich budoucí povolání v oboru.


„Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice si uvědomuje, že v rámci výuky je nutné rychle reagovat na požadavky zaměstnavatelů, aby se tak zvýšily šance absolventů fakulty na uplatnění na trhu práce. I to je jeden z důvodů, proč se v hotelu Zlatá Štika v rámci workshopu sejdou zástupci firem, v nichž pracují absolventi DFJP a odborní garanti jednotlivých studijních oborů navazujícího magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje", uvedl doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., koordinátor projektu IVINTEP.


Tohoto workshopu, který se uskuteční v konferenčním salónku hotelu Zlatá štika ve čtvrtek 21. února 2013 od 10 hodin, se zúčastní zástupci partnerských společností, jako jsou např. SOR Libchavy, spol. s r.o., Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Siemens, s. r. o., CZ LOKO, a. s., C. S. CARGO, a. s., a dalších, s nimiž budou diskutovat odborní garanti studijních oborů pardubické dopravní fakulty.


Toto setkání navazuje na předešlé workshopy odborníků z praxe a potencionálních zaměstnavatelů se zástupci DFJP, které se konaly v přátelské, otevřené a tvůrčí atmosféře ve dvou předcházejících letech.


Pracovní setkání s partnery z praxe jsou v současné době podporovány projektem řešeným v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe" (ve zkratce IVINTEP). Projekt je zaměřen na zkvalitnění inženýrského vzdělávání studentů fakulty, a to v kombinované i prezenční formě studia. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Garantem projektuje RNDr. Ludvík Prouza, CSc., proděkan DFJP pro pedagogickou činnost fakulty.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

15.2.

Na Dopravní fakultě Jana Pernera se v těchto dnech vzdělávají středoškolští učitelé

Kurz nazvaný Nejnovější poznatky v dopravě, logistice a managementu nabízí účastníkům sérii přednášek od pondělí až do pátku. V úterý je například čekaly přednášky o územním plánování či zasilatelské činnosti při přepravě nebezpečného nákladu. Ve středu se podívají blíže na hodnocení emisních vlastností silničních motorových vozidel a odpoledne zjistí, jak se provádí inženýrsko-geologický průzkum při přípravě stavby. Ve čtvrtek mají na programu elektromobilitu a seznámí se s evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS a jeho implementací v prostředí státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Vzdělání celý článek
9.1.

Dny otevřených dveří - Univerzita Pardubice

Ve čtvrtek 11. ledna bude zahájena na Univerzitě Pardubice série dnů otevřených dveří.

Vzdělání celý článek
2.9.

Začátek školního roku i pro dospělé

Od 3. do 5. září mohou zájemci navštívit od 9.00 do 18.00 hodin stan na náměstí Republiky před Domem techniky v Pardubicích.

Vzdělání celý článek
19.11.

Česká republika se stala 18. řádným členem ESA

Dnem 12. listopadu 2008 se stává Česká republika oficiálně osmnáctým členským státem Evropské kosmické agentury (ESA)

Vzdělání celý článek
25.10.

Elektrotechnickou průmyslovku povede Petr Mikuláš Petr Mikuláš

Rada Pardubického kraje jmenovala na svém dnešním zasedání nového ředitele Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy Pardubice.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting