Dřevo: ruční intarzie či laser?

5.6.

Dřevo: ruční intarzie či laser?

Dřevo: ruční intarzie či laser?

Na jediné uměleckoprůmyslové škole na Královéhradecku dokončují v těchto dnech maturitní výrobky studenti oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva. Realizace letošního zadání je zvlášť řemeslně náročná a výsledné absolventské práce budou instalovány od 12 června do 30. září v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Budoucí umělečtí truhláři a umělečtí řezbáři ze Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové dostali pro praktickou část maturity za úkol zhotovit výrobek, na kterém předvedou zvládnutí určité tradiční zdobné techniky. Pro mnohdy obrovskou pracnost a časovou náročnost převážné většiny těchto složitých technologií bylo upuštěno od výroby klasického nábytku, ale studenti předvádějí zdobné techniky na menším dřevěném interiérovém prvku. Jedná se většinou o hodiny, zrcadla, kazety, šachové, kuřácké a servírovací stolky a drobné komody. Zajímavostí jsou i dva náročně zdobené historické hudební nástroje. „O výběr typů zdobení neměli studenti opravdu nouzi, protože lidé se už od počátků výroby pokoušeli nábytek zkrášlit a vyzdobit. Již ve starověkém Egyptě řemeslníci bravurně zvládali a často používali inkrustování, intarzování, zdobení perletí, slonovinou i kovem, v dalším vývoji se objevovaly také nové technologie, jako například taušírování, benátská technika používající vtlačování úlomků perleti do tmelu, chebská technika, kde je inkrustace kombinovaná navíc s řezbou, orientální chátám-kárí a mnoho dalších,“ přibližuje historii a techniky zdobení nábytku ředitel školy Václav Kosina „Do metod zdobení povrchu dřevěných výrobků zahrnujeme pochopitelně také malbu, fládrování, polychromii, lakování, politurování, pozlacování a vypalování,“ doplňuje Kosina. Do maturitních prací nebylo možné zahrnout veškeré zdobné techniky. Pro návštěvníky bude jistě zajímavá malovaná skříň – replika exempláře datovaného rokem 1850. Tuto bohatě květinovým dekorem zdobenou skříň z Turnovska zhotovil student Pavel Burgert, kterému se podařilo v minulých dvou letech v rámci Středoškolské odborné činnosti na téma lidového malovaného nábytku se svými historickými pracemi podvakrát zvítězit v celostátním finále. „I když škola usiluje právě o povznesení tradičního řemesla na vysokou úroveň práce našich předků, nevzdává se ani experimentování s nejmodernějšími technologiemi. Proto je na výstavě možné porovnat klasické ruční intarzie se stejným vzorem vyřezaným laserem,“ dodává ředitel Kosina.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

30.8.

Od června 2011 je v provozu Školský portál Pardubického kraje.

Informace jsou mířeny i na veřejnost, hlavně tedy na rodiče žáků.

Vzdělání celý článek
22.4.

Univerzita nabízí nový obor: mangement finančních rizik

Absolventi získají i potřebné znalosti ze systémového inženýrství a informatiky, ze základů programování.

Vzdělání celý článek
15.3.

Počítače pro děti z malotřídních škol

Dvacet počítačů včetně softwarového vybavení pro osm malotřídních základních škol v Pardubickém kraji.

Vzdělání celý článek
5.9.

V Rosicích zahájila činnost bilingvní škola

Bilingvní škola navazuje na tříleté fungování dvojjazyčných mateřských škol Klásek v Pardubicích a v Hradci Králové.

Vzdělání celý článek
9.1.

Univerzita Pardubice pořádá Dny otevřených dveří

Ve čtvrtek 10. ledna bude zahájena na Univerzitě Pardubice série dnů otevřených dveří.

Vzdělání celý článek
7.9.

Poslední šance ke studiu

Ještě do 10. září tohoto roku mohou zájemci posílat přihlášky na Univerzitu Pardubice

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting