Dřevo: ruční intarzie či laser?

5.6.

Dřevo: ruční intarzie či laser?

Dřevo: ruční intarzie či laser?

Na jediné uměleckoprůmyslové škole na Královéhradecku dokončují v těchto dnech maturitní výrobky studenti oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva. Realizace letošního zadání je zvlášť řemeslně náročná a výsledné absolventské práce budou instalovány od 12 června do 30. září v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Budoucí umělečtí truhláři a umělečtí řezbáři ze Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové dostali pro praktickou část maturity za úkol zhotovit výrobek, na kterém předvedou zvládnutí určité tradiční zdobné techniky. Pro mnohdy obrovskou pracnost a časovou náročnost převážné většiny těchto složitých technologií bylo upuštěno od výroby klasického nábytku, ale studenti předvádějí zdobné techniky na menším dřevěném interiérovém prvku. Jedná se většinou o hodiny, zrcadla, kazety, šachové, kuřácké a servírovací stolky a drobné komody. Zajímavostí jsou i dva náročně zdobené historické hudební nástroje. „O výběr typů zdobení neměli studenti opravdu nouzi, protože lidé se už od počátků výroby pokoušeli nábytek zkrášlit a vyzdobit. Již ve starověkém Egyptě řemeslníci bravurně zvládali a často používali inkrustování, intarzování, zdobení perletí, slonovinou i kovem, v dalším vývoji se objevovaly také nové technologie, jako například taušírování, benátská technika používající vtlačování úlomků perleti do tmelu, chebská technika, kde je inkrustace kombinovaná navíc s řezbou, orientální chátám-kárí a mnoho dalších,“ přibližuje historii a techniky zdobení nábytku ředitel školy Václav Kosina „Do metod zdobení povrchu dřevěných výrobků zahrnujeme pochopitelně také malbu, fládrování, polychromii, lakování, politurování, pozlacování a vypalování,“ doplňuje Kosina. Do maturitních prací nebylo možné zahrnout veškeré zdobné techniky. Pro návštěvníky bude jistě zajímavá malovaná skříň – replika exempláře datovaného rokem 1850. Tuto bohatě květinovým dekorem zdobenou skříň z Turnovska zhotovil student Pavel Burgert, kterému se podařilo v minulých dvou letech v rámci Středoškolské odborné činnosti na téma lidového malovaného nábytku se svými historickými pracemi podvakrát zvítězit v celostátním finále. „I když škola usiluje právě o povznesení tradičního řemesla na vysokou úroveň práce našich předků, nevzdává se ani experimentování s nejmodernějšími technologiemi. Proto je na výstavě možné porovnat klasické ruční intarzie se stejným vzorem vyřezaným laserem,“ dodává ředitel Kosina.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

6.3.

Dotace do školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky poskytlo Pardubickému kraji dotaci ve výši 753 tisíc korun.

Vzdělání celý článek
30.6.

Fakulta zdravotnických studií otevírá nové obory

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice otevírá pro akademický rok 2010/2011 dva nové bakalářské studijní obory

Vzdělání celý článek
30.3.

Poslední šance přihlásit se do bakalářského studia na tři fakulty Univerzity Pardubice – do konce března

Na navazující dvouleté magisterské a tříleté doktorské studium se mohou zájemci hlásit na fakultách Univerzity Pardubice i nadále – ve vyhlášených termínech v průběhu 2. a 3. čtvrtletí t.r., termíny se na jednotlivých fakultách liší:

Vzdělání celý článek
20.5.

Univerzita Pardubice má čtyři nové profesory

Za účasti rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. slavnostně převzali profesorský jmenovací dekret.

Vzdělání celý článek
18.6.

Nové studijní obory na Univerzitě Pardubice

Termín pro podání přihlášek je do 30.července 2010.

Vzdělání celý článek
23.9.

V úterý 29. září zahajuje Univerzita Pardubice nový akademický rok

Počet studujících na vysoké škole ovšem není pro tento akademický rok ještě konečný – koncem září a počátkem října ještě probíhají na některých fakultách zápisy do vyšších ročníků studia magisterského a doktorského a do kombinovaného studia.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting