Elektrikáři z České Třebové mají zlaté ručičky

1.7.

Elektrikáři z České Třebové mají zlaté ručičky

Na brněnském výstavišti se uskutečnilo 19. června slavnostní předání cen v soutěži České ručičky. Sešli se zde vítězové celostátních kol dvaceti řemeslných oborů. Mezi elektrikáři se blýsknul Vítězslav Beran z VOŠ a SŠ technické v České Třebové. Oceněn byl i jeho učitel Jan Hanik. Navštívit je před koncem školního roku přijel Bohumil Bernášek, radní odpovědný pro školství.
„Ocenění pro našeho studenta a učitele mne těší. Podpora technických oborů je pro náš kraj prioritou a podobné výsledky jsou důkazem, že se nám to daří. Těší mě také fakt, že práce s nadanými žáky není výsadou pouze gymnázií, ale daří se i na tříletých řemeslných oborech,“ sdělil Bohumil Bernášek. Ten předal Vítkovi drobný věcný dárek.
Účastníci soutěže museli projít školním a krajským kolem, teprve poté následoval postup do brněnském finále. Zde museli soutěžící prokázat teoretické i praktické znalosti. Vítězslav Beran z Kameniček měl v závěrečném souboji za úkol v časovém limitu sestrojit generátor napětí trojúhelníkového a obdélníkového průběhu a s tímto úkolem si poradil nejlépe ze všech.
„Prodloužil jsem si odjezd z internátu. Ještě mne čeká čtrnáct dní brigáda ve firmě Metrans. Je to součást stipendijního programu. Po prázdninách chci pokračovat ve studiu a získat další znalosti. Rád bych se v budoucnu věnoval automatizaci a chytrým domům,“ prozradil své plány Vítězslav Beran.  
První místo z Brna není jediným úspěchem Vítězslava Berana. V minulosti uspěl v soutěžích Talent Pardubického kraje a Machři roku. Na cestě na vrchol mu pomáhal i jeho učitel a zároveň zástupce ředitele pro praktické vyučování Jan Hanik, který obdržel na slavnostním vyhlášení v Brně ocenění za dlouhodobou podporu učňovského školství a řemesla.
 „Oceňuji píli a vytrvalost našeho žáka Vítka Berana, soutěží se úspěšně zúčastnil od prvního ročníku. Byl ubytován v České Třebové na internátě, mohl tak chodit na zájmové kroužky, které organizujeme. Získané zkušenosti zúročil při studiu i v soutěži. Naučit se vyhrávat není vůbec jednoduché. Musím také vyzdvihnout kolektiv pedagogů, který vytváří podmínky pro rozvoj našich žáků a věnuje se jim i po pracovní době. O tom svědčí i ocenění Jana Hanika. Věřím, že Vítek Beran bude inspirací pro další žáky naší školy,“ řekl ředitel Jan Kovář.  
Zdroj: pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

16.8.

Celostátní zahájení Týdnů vzdělávání dospělých

Pro pardubické návštěvníky budou k dispozici i stánky s nabídkou programů pro celoživotní vzdělávání.

Vzdělání celý článek
8.8.

Univerzita Pardubice zahájila dvě velké investiční akce

Vznikne další moderní zázemí pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum.

Vzdělání celý článek
28.2.

Tři fakulty UPa přijímají přihlášky jen do konce února

Na třech fakultách Univerzity Pardubice (Upa) je posledním dnem 28. nebo 29. únor tohoto roku.

Vzdělání celý článek
17.8.

Fakulta restaurování bude mít nového děkana

Akademický senát Fakulty restaurování zvolil nového kandidáta na funkci děkana. Stal se jím Karol Bayer.

Vzdělání celý článek
3.7.

Sponze a promoce na univerzitě

Při akademickém obřadu bude udělena Studentská cena rektora I. stupně - absolventce Ing. Anetě Hýblové ve studijním oboru Regionální rozvoj za celkový prospěch studia "s vyznamenáním" a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce "Přímé zahraniční investice a rozvoj regionu".

Vzdělání celý článek
21.10.

Zvyšování kvality škol a školských zařízení v Pardubickém kraji

Výhodou modelů kvality je, že jsou postaveny na hodnocením založeném na faktech, což eliminuje prvek subjektivního hodnocení.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting