Evropská noc vědců

26.9.

Evropská noc vědců

Evropská noc vědců

Hvězdárna barona Artura Krause při Domě dětí a mládeže Delta v Pardubicích ve spolupráci s Astronomickou společností Pardubice pořádají v pátek 26. září 2008 večer zajímavý program připravený u příležitosti Evropské noci vědců Hvězdárna, sídlící v nejvyšším patře domova Delta na Gorkého ulici 2658 v Pardubicích, má tento den mimořádně prodlouženou otevírací dobu a to od 20:00 až do 23:00 hodin. Pro návštěvníky je zde přichystána krátká přednáška, prohlídka přístrojového vybavení hvězdárny a pro děti i soutěž s astronomickou tematikou. Za příznivého počasí zde budou moci zájemci pozorovat dalekohledy hvězdárny objekty noční oblohy, tedy například planetu Jupiter, různé cizí galaxie, barevné dvojhvězdy a mnoho dalšího. V případě nepříznivého počasí se bude promítat film "Kometa století". Organizátoři ovšem zvou všechny zájemce o historii astronomie v Pardubicích, která je úzce spjatá s osobou barona Artura Krause, před zdejší zámek. Tady bude přesně v 18.00 hodin začínat krátká procházka s příznačným názvem "Po stopách barona Artura Krause". Průvodce, kterým bude přímo vedoucí hvězdárny Petr Komárek, Vás zavede na několik míst spojených s působením barona Artura Krause. Po skončení vycházky mohou zájemci pokračovat v programu na hvězdárně. Baron Artur Kraus se narodil 2. srpna 1854 v Pardubicích a zůstal jim věrný až do své smrti. Svou lásku k rodnému městu osvědčoval vždy skutky. Stál u kolébky fotografického klubu a české aviatiky. Jeho zájem o astronomii se datuje z roku 1895, kdy na svém pardubickém zámku upravil vysokou věž k účelům astronomické observatoře. Roku 1912 přestěhoval hvězdárnu do svého domu, zvaného "Na staré poště" (dnes tento dům stojí na třídě Míru) a rozhodl, aby hvězdárna sloužila účelům lidovýchovným. K tomuto cíli přizpůsobil velkou betonovou terasu, na které umístil šestipalcový paralakticky montovaný dalekohled s řadou pomocných zařízení. K propagaci astronomie vydal baron Kraus několik populárních pojednání ve velikém nákladu, které zdarma rozesílal každému, kdo projevil zájem o astronomii. Tato lidová hvězdárna byla vždy přístupná široké veřejnosti a baron Kraus byl vždy velmi potěšen, když se někdo dožadoval přístupu. Trpělivě, bez omrzení, vykládal a seznamoval s astronomií i člověka nejprostšího. Horlivost barona Krause šla až tak daleko, že nakupoval u knihkupců knihy o astronomii a zdarma je posílal těm, kdo obzvláště byli vytrvalými dopisovateli hvězdárny. V těžkých válečných poměrech vykonal mnoho k založení České astronomické společnosti a pomohl i finanční podporou.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

23.10.

Přednáška na Univerzitě Pardubice bude věnována měření vesmíru

„Aristarchos ze Samu dospěl ve třetím století před Kristem nápaditými geometrickými úvahami ke stanovení poměrů velikostí a vzdáleností Slunce, Měsíce a Země. Někdy je nazýván Koperníkem starověku, neboť jeho vesmír byl heliocentrický. Nedlouho poté zjistil Eratosthenés z Kyrény s velkou přesností velikost Země. Na základě Aristarchových výsledků bylo možno vypočítat absolutní velikosti Slunce a Měsíce a jejich vzdálenosti od Země,“ přiblížil předseda pardubické pobočky JČMF Mgr. Libor Koudela, Ph.D. obsah přednášky.

Vzdělání celý článek
28.12.

Blíží se zápisy do základních škol

Přijatí žáci obdrží u zápisu registrační číslo, pod kterým budou po celou dobu přijímacího řízení evidováni. Výsledky přijetí žáka budou ředitelem školy oznámeny do třiceti dnů ode dne konání zápisu, a to vyvěšením registračních čísel na úřední desce školy nebo na jiném obvyklém místě určeném pro vyhlášení správních rozhodnutí, ale i způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů.

Vzdělání celý článek
30.4.

Prezident Klaus zítra jmenuje nové profesory

Profesory jmenuje podle vysokoškolského zákona prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy.

Vzdělání celý článek
26.2.

Trváme na odložení nové maturitní zkoušky

Odložit nové maturitní zkoušky minimálně o dva roky pro její nepřipravenost

Vzdělání celý článek
15.4.

Týden teorie a praxe v ekonomice

Tématy prezentací a společných diskusí budou zejména problematika malého a středního podnikání.

Vzdělání celý článek
19.2.

Byznys trefa – soutěž pro podnikavé studenty Univerzity Pardubice jde do finále

Každý student, který podal do soutěže přihlášku, dostal cennou zpětnou vazbu ve formě komentáře silných a slabých stránek zpracovaného projektu ze strany zkušených členů poroty. Deset finalistů bude navíc ve středu 19. února v podvečer prezentovat své podnikatelské záměry před odbornou porotou při finálovém večeru soutěže. Teprve potom porota rozhodne o vítězi prvního ročníku soutěže. Vítěz si odnese finanční prémii 50 tisíc Kč, smartphone a další ceny. S prázdnou neodejdou ani ostatní finalisté.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting