Evropská noc vědců

26.9.

Evropská noc vědců

Evropská noc vědců

Hvězdárna barona Artura Krause při Domě dětí a mládeže Delta v Pardubicích ve spolupráci s Astronomickou společností Pardubice pořádají v pátek 26. září 2008 večer zajímavý program připravený u příležitosti Evropské noci vědců Hvězdárna, sídlící v nejvyšším patře domova Delta na Gorkého ulici 2658 v Pardubicích, má tento den mimořádně prodlouženou otevírací dobu a to od 20:00 až do 23:00 hodin. Pro návštěvníky je zde přichystána krátká přednáška, prohlídka přístrojového vybavení hvězdárny a pro děti i soutěž s astronomickou tematikou. Za příznivého počasí zde budou moci zájemci pozorovat dalekohledy hvězdárny objekty noční oblohy, tedy například planetu Jupiter, různé cizí galaxie, barevné dvojhvězdy a mnoho dalšího. V případě nepříznivého počasí se bude promítat film "Kometa století". Organizátoři ovšem zvou všechny zájemce o historii astronomie v Pardubicích, která je úzce spjatá s osobou barona Artura Krause, před zdejší zámek. Tady bude přesně v 18.00 hodin začínat krátká procházka s příznačným názvem "Po stopách barona Artura Krause". Průvodce, kterým bude přímo vedoucí hvězdárny Petr Komárek, Vás zavede na několik míst spojených s působením barona Artura Krause. Po skončení vycházky mohou zájemci pokračovat v programu na hvězdárně. Baron Artur Kraus se narodil 2. srpna 1854 v Pardubicích a zůstal jim věrný až do své smrti. Svou lásku k rodnému městu osvědčoval vždy skutky. Stál u kolébky fotografického klubu a české aviatiky. Jeho zájem o astronomii se datuje z roku 1895, kdy na svém pardubickém zámku upravil vysokou věž k účelům astronomické observatoře. Roku 1912 přestěhoval hvězdárnu do svého domu, zvaného "Na staré poště" (dnes tento dům stojí na třídě Míru) a rozhodl, aby hvězdárna sloužila účelům lidovýchovným. K tomuto cíli přizpůsobil velkou betonovou terasu, na které umístil šestipalcový paralakticky montovaný dalekohled s řadou pomocných zařízení. K propagaci astronomie vydal baron Kraus několik populárních pojednání ve velikém nákladu, které zdarma rozesílal každému, kdo projevil zájem o astronomii. Tato lidová hvězdárna byla vždy přístupná široké veřejnosti a baron Kraus byl vždy velmi potěšen, když se někdo dožadoval přístupu. Trpělivě, bez omrzení, vykládal a seznamoval s astronomií i člověka nejprostšího. Horlivost barona Krause šla až tak daleko, že nakupoval u knihkupců knihy o astronomii a zdarma je posílal těm, kdo obzvláště byli vytrvalými dopisovateli hvězdárny. V těžkých válečných poměrech vykonal mnoho k založení České astronomické společnosti a pomohl i finanční podporou.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

9.7.

Jedinečná nabídka bezplatného školení

Posluchači díky tomuto jedinečnému semináři získají cenné informace z oblasti mediální komunikace.

Vzdělání celý článek
13.3.

Průvodce kariérovým poradenstvím

Publikaci Průvodce kariérovým poradenstvím pro základní školy vydal Pardubický kraj jako pomůcku pro výchovné pracovníky.

Vzdělání celý článek
11.2.

Chemiklání: Na Univerzitě Pardubice soutěžilo 300 středoškoláků

O to, kdo je letos nejlepší a nejrychlejší v řešení chemických úloh, se dnes na Fakultě chemickotechnologické Univerzity Pardubice (UPa) utkalo přes 300 středoškoláků. Čtvrtý ročník soutěže Chemiklání přilákal 63 týmů z České republiky i ze Slovenska. Zájem o chemii, znalost prvků, vzorců, názvosloví i chemických reakcí.

Vzdělání celý článek
21.9.

Univerzita Pardubice představí netradičně vědu a techniku

Naše spolupráce byla zaměřena na průzkum vybraných kamenných kvádrů z úložiště demontovaných kamenných kvádrů z Karlova mostu

Vzdělání celý článek
24.2.

Akademická poradna APUPA byla nominována na Výroční cenu MOSTY 2013

Cena Mosty 2013 bude slavnostně vyhlášena a předána dne 20. 3. 2014 v Praze. Cenu navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová, pamětní diplomy akademický malíř Otakar Tragan.

Vzdělání celý článek
26.1.

Diskusní večer Kavárna Universitas

Učí vysoké školy mladé lidi, jak být nacionalisty, anebo svou vlastní podstatou existence vytváří podmínky nacionalismu? Mohou se univerzity této své role zbavit?

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting