Evropská noc vědců

26.9.

Evropská noc vědců

Evropská noc vědců

Hvězdárna barona Artura Krause při Domě dětí a mládeže Delta v Pardubicích ve spolupráci s Astronomickou společností Pardubice pořádají v pátek 26. září 2008 večer zajímavý program připravený u příležitosti Evropské noci vědců Hvězdárna, sídlící v nejvyšším patře domova Delta na Gorkého ulici 2658 v Pardubicích, má tento den mimořádně prodlouženou otevírací dobu a to od 20:00 až do 23:00 hodin. Pro návštěvníky je zde přichystána krátká přednáška, prohlídka přístrojového vybavení hvězdárny a pro děti i soutěž s astronomickou tematikou. Za příznivého počasí zde budou moci zájemci pozorovat dalekohledy hvězdárny objekty noční oblohy, tedy například planetu Jupiter, různé cizí galaxie, barevné dvojhvězdy a mnoho dalšího. V případě nepříznivého počasí se bude promítat film "Kometa století". Organizátoři ovšem zvou všechny zájemce o historii astronomie v Pardubicích, která je úzce spjatá s osobou barona Artura Krause, před zdejší zámek. Tady bude přesně v 18.00 hodin začínat krátká procházka s příznačným názvem "Po stopách barona Artura Krause". Průvodce, kterým bude přímo vedoucí hvězdárny Petr Komárek, Vás zavede na několik míst spojených s působením barona Artura Krause. Po skončení vycházky mohou zájemci pokračovat v programu na hvězdárně. Baron Artur Kraus se narodil 2. srpna 1854 v Pardubicích a zůstal jim věrný až do své smrti. Svou lásku k rodnému městu osvědčoval vždy skutky. Stál u kolébky fotografického klubu a české aviatiky. Jeho zájem o astronomii se datuje z roku 1895, kdy na svém pardubickém zámku upravil vysokou věž k účelům astronomické observatoře. Roku 1912 přestěhoval hvězdárnu do svého domu, zvaného "Na staré poště" (dnes tento dům stojí na třídě Míru) a rozhodl, aby hvězdárna sloužila účelům lidovýchovným. K tomuto cíli přizpůsobil velkou betonovou terasu, na které umístil šestipalcový paralakticky montovaný dalekohled s řadou pomocných zařízení. K propagaci astronomie vydal baron Kraus několik populárních pojednání ve velikém nákladu, které zdarma rozesílal každému, kdo projevil zájem o astronomii. Tato lidová hvězdárna byla vždy přístupná široké veřejnosti a baron Kraus byl vždy velmi potěšen, když se někdo dožadoval přístupu. Trpělivě, bez omrzení, vykládal a seznamoval s astronomií i člověka nejprostšího. Horlivost barona Krause šla až tak daleko, že nakupoval u knihkupců knihy o astronomii a zdarma je posílal těm, kdo obzvláště byli vytrvalými dopisovateli hvězdárny. V těžkých válečných poměrech vykonal mnoho k založení České astronomické společnosti a pomohl i finanční podporou.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

15.4.

Králícké gymnázium neotevře první ročník

Bude velmi těžké dodržet to, co jsme slíbili, když jsme o gymnáziu rozhodovali.

Vzdělání celý článek
22.2.

Nejlepší mladí chemici jsou ze ZŠ Npor. Eliáše

Celé třídy se mohly zapojit do Soutěže o nejlepší chemický projekt na téma voda.

Vzdělání celý článek
11.3.

Mladý chemik zaznamenal rekordní účast: soutěžilo dvanáct tisíc žáků

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční v den finále v prostorách fakulty. „Kromě přitažlivého zábavného programu se finalisté mohou těšit na velmi atraktivní ceny. Ti nejlepší získají iPad, dotykový mobilní telefon nebo elektronickou čtečku. Za to je třeba poděkovat Svazu chemického průmyslu ČR, který je generálním partnerem celostátního finále,“ podotýká Gabriela Čebišová za organizátory.

Vzdělání celý článek
6.3.

Do vysokoškolských poslucháren Univerzity Pardubice míří i senioři.

„I když Univerzita Pardubice patří se 17 000 vyučovacími hodinami mezi – dá se říct – menší univerzity 3. věku v České republice, má v oblasti vzdělávání seniorů na Pardubicku své platné místo. Každý rok rozšíří obzory stovkám seniorů, kteří se znovu a znovu do našich kurzů vracejí,“ dodává docent Švanda z pardubické dopravní fakulty, která cyklus Univerzity třetího věku pro seniory již několik let zajišťuje.

Vzdělání celý článek
25.6.

YISAC 2007

Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické pořádá již 14. ročník semináře mladých analytických chemiků.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting