Evropská noc vědců

26.9.

Evropská noc vědců

Evropská noc vědců

Hvězdárna barona Artura Krause při Domě dětí a mládeže Delta v Pardubicích ve spolupráci s Astronomickou společností Pardubice pořádají v pátek 26. září 2008 večer zajímavý program připravený u příležitosti Evropské noci vědců Hvězdárna, sídlící v nejvyšším patře domova Delta na Gorkého ulici 2658 v Pardubicích, má tento den mimořádně prodlouženou otevírací dobu a to od 20:00 až do 23:00 hodin. Pro návštěvníky je zde přichystána krátká přednáška, prohlídka přístrojového vybavení hvězdárny a pro děti i soutěž s astronomickou tematikou. Za příznivého počasí zde budou moci zájemci pozorovat dalekohledy hvězdárny objekty noční oblohy, tedy například planetu Jupiter, různé cizí galaxie, barevné dvojhvězdy a mnoho dalšího. V případě nepříznivého počasí se bude promítat film "Kometa století". Organizátoři ovšem zvou všechny zájemce o historii astronomie v Pardubicích, která je úzce spjatá s osobou barona Artura Krause, před zdejší zámek. Tady bude přesně v 18.00 hodin začínat krátká procházka s příznačným názvem "Po stopách barona Artura Krause". Průvodce, kterým bude přímo vedoucí hvězdárny Petr Komárek, Vás zavede na několik míst spojených s působením barona Artura Krause. Po skončení vycházky mohou zájemci pokračovat v programu na hvězdárně. Baron Artur Kraus se narodil 2. srpna 1854 v Pardubicích a zůstal jim věrný až do své smrti. Svou lásku k rodnému městu osvědčoval vždy skutky. Stál u kolébky fotografického klubu a české aviatiky. Jeho zájem o astronomii se datuje z roku 1895, kdy na svém pardubickém zámku upravil vysokou věž k účelům astronomické observatoře. Roku 1912 přestěhoval hvězdárnu do svého domu, zvaného "Na staré poště" (dnes tento dům stojí na třídě Míru) a rozhodl, aby hvězdárna sloužila účelům lidovýchovným. K tomuto cíli přizpůsobil velkou betonovou terasu, na které umístil šestipalcový paralakticky montovaný dalekohled s řadou pomocných zařízení. K propagaci astronomie vydal baron Kraus několik populárních pojednání ve velikém nákladu, které zdarma rozesílal každému, kdo projevil zájem o astronomii. Tato lidová hvězdárna byla vždy přístupná široké veřejnosti a baron Kraus byl vždy velmi potěšen, když se někdo dožadoval přístupu. Trpělivě, bez omrzení, vykládal a seznamoval s astronomií i člověka nejprostšího. Horlivost barona Krause šla až tak daleko, že nakupoval u knihkupců knihy o astronomii a zdarma je posílal těm, kdo obzvláště byli vytrvalými dopisovateli hvězdárny. V těžkých válečných poměrech vykonal mnoho k založení České astronomické společnosti a pomohl i finanční podporou.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

23.1.

Výměna zkušeností s absolventy je pro další výuku vysokoškolsky vzdělaných odborníků v dopravě pro dopravní fakultu významnou zpětnou vazbou.

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice si uvědomuje, že v rámci zkvalitnění výuky je nezbytné brát v úvahu podněty, nápady a vlastní zkušenosti z pracovního prostředí absolventů. Ty mohou přispět k ještě lepší konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Vzdělání celý článek
7.4.

Thomas Graumann pobyl mezi žáky pardubických škol

Slova Thomase Graumanna měla velmi emotivní ůčinek a byla ze strany žáků i pedagogů přijata velmi pozitivně.

Vzdělání celý článek
28.5.

Fakulta zdravotnických studií má prvního děkana

Dnes ve 13 hodin se uskuteční obřad, při němž bude slavnostně instalován do funkce první děkan Fakulty zdravotnických studií.

Vzdělání celý článek
18.6.

Nové studijní obory na Univerzitě Pardubice

Termín pro podání přihlášek je do 30.července 2010.

Vzdělání celý článek
18.5.

Výuka dopravní výchovy přímo s odborníky

Na besedě jsme se zaměřili především na chodce a cyklisty a na jejich hlavní povinnosti v silničním provozu.

Vzdělání celý článek
15.5.

Dnes začíná studentská konference „Sociocon 2013“ v Pardubicích

Účast na Socioconu může být užitečná všem, kteří uvažují o studiu oboru Sociální antropologie, nebo pro zástupce institucí, kteří hledají vhodné spolupracovníky, praktikanty a dobrovolníky.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting