Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádá pro středoškoláky Letní školu elektroniky

21.6.

Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádá pro středoškoláky Letní školu elektroniky

Od středy 19. června do pátku 21. června přivítají na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice patnáct nových studentů. Ti budou mít možnost absolvovat speciální LETNÍ ŠKOLU ELEKTRONIKY.  


„Třídenní kurz jsme zaměřili na zpracování signálových a obrazových dat. Vybraným studentům umožníme nahlédnout do problematiky zpracování signálů a obrazů a také řízení mobilních prostředků v podobě řiditelných podvozků nebo vzdušné řiditelné platformy. Na praktických příkladech se jim budeme snažit přiblížit a osvětlit dnes běžně využívané principy při řešení každodenních technických úkolů,“ poodkrývá program letní školy jeden z jejích organizátorů Ing. Jiří Roleček z Katedry elektrotechniky FEI.


Letní škola elektroniky začíná ve středu 19. června v 8.00 hodin a první den patří zpracování signálů. Studenti se seznámí s vybavením pro záznam a vyhodnocení zvukových dat, se záznamem jako takovým nebo se zpracováním zvukového signálu ve vybraných aplikacích.


Čtvrtek je věnován zpracování obrazů. Ve dvou blocích si studenti vyzkouší softwarové zpracování obrazového signálu a budou řešit vybrané aplikace z oblasti zpracování obrazů, jako např. redukce šumu, detekce objektu ve scéně a další.


V pátek se zaměří na řízení mobilního prostředku. Vyzkouší si jednoduché pohyby mobilního prostředku, zjistí, jak řízení mobilních prostředků ovlivňuje využití akustických a optických senzorů nebo se zaměří na interakce mezi mobilními prostředky pomocí senzorů.


„Při výběru studentů pro Letní školu jsme se soustředili na studenty třetích ročníků středních škol. Chceme je seznámit jak s naší prací a fakultou, tak kromě nabitého odborného programu také s nabídkou našich studijních oborů. Proto jsme jako místo realizace letní školy zvolili specializovanou laboratoř katedry elektrotechniky naší fakulty,“ uzavírá Ing. Jiří Roleček.


Letní škola elektroniky probíhá na Fakultě elektrotechniky a informatiky od středy 19. června. Začátek dopoledního bloku kurzu je vždy naplánován v 8.00 hodin, odpolední blok začíná v 13.00 hodin. Sraz účastníků je na vrátnici fakulty.
Letní škola elektroniky je pořádána v rámci dvouletého projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu.

Formou kontaktních populárně-naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a dalších akcí chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit mladou generaci do poznávání světa a ukázat jí i veřejnosti zábavnou a zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a rovněž pěstované disciplíny zejména odborných pracovišť sedmi svých fakult.
Bližší informace k pořádané akci:


Ing. Jiří Roleček
Katedra elektrotechniky FEI UPa, organizátor Letní školy elektroniky
telefon 466 037 065, e-mail jiri.rolecek@upce.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

19.10.

TECHNOhrátky v Litomyšli – s ještěrkami, dívčím triumfem a významným jubileem

„Právě litomyšlská střední škola je jednou z těch, do které uvažuji příští rok podat přihlášku ke studiu. Bavilo by mě být chovatelkou. Nadchly mě zejména laboratoře, v nichž se vyučuje obor chovatel cizokrajných zvířat, a krajtu bych si klidně odnesla domů,“ přiznala Alice Zavoralová.

Vzdělání celý článek
26.9.

Evropská noc vědců

Hvězdárna v Pardubicích ve spolupráci s Astronomickou společností Pardubice pořádají v pátek 26. září večer zajímavý program

Vzdělání celý článek
27.5.

Kdo bude nejlepší mladý chemik České republiky?

Mladí chemici ale nebudou jen soutěžit. „Pro odlehčení atmosféry jsme připravili přitažlivý doprovodný program v podobě vystoupení bublináře Matěje Kodeše. Ten kromě vlastní exhibice nabídne i praktický workshop a zvídavé zájemce zasvětí do svého umění. Proběhnou také exkurze v prostorách fakulty nebo ukázky efektních pokusů,“ přibližuje Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing, která celostátní kolo organizačně zajišťuje.

Vzdělání celý článek
17.10.

Cenu Genus v soutěži „České hlavičky 2013" získal student 1. ročníku Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice JAN HRABOVSKÝ Odborná porota soutěže České hlavičky 2013 udělila Janu Hrabovskému 1. místo, jako laureátovi ceny Genus

V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích, o jejichž vítězích rozhoduje odborná porota složená z představitelů zájmových sdružení, zástupců vysokých škol, univerzit a vědeckých ústavů.

Vzdělání celý článek
16.10.

Univerzita Pardubice se účastní Evropského veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2014 v Nitře

Český veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen pro studenty III. a IV. ročníků středních škol, ale i pro všechny zájemce o celoživotní vzdělávání, případně studium v zahraničí. Tradiční veletrh v Brně se před několika lety rozšířil i do Prahy a letos již podruhé zavítá mezi středoškoláky i na Slovensko.

Vzdělání celý článek
1.2.

K zápisu půjde více než 950 dětí

Rozhoduje ředitel, který musí v případě nadměrného zájmu přednostně zařadit děti s trvalým pobytem v příslušném obvodě.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting