Fakulta restaurování připomíná 20 let výuky v Litomyšli

5.3.

Fakulta restaurování připomíná 20 let výuky v Litomyšli

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice si v roce 2013 připomíná 20 let výuky restaurování v Litomyšli. Pro tuto příležitost pořádá řadu akcí během celého roku 2013. První akcí, na které představí své umělecké a vědecké aktivity, je výstava nazvaná FAKULTA RESTAUROVÁNÍ UNIVERZITY PARDUBICE - 20 LET VÝUKY RESTAUROVÁNÍ V LITOMYŠLI. Díky spolupráci s Východočeskou galerií se výstava uskuteční v exkluzivních prostorách Domu U Jonáše v Pardubicích od 5. března do 28. dubna 2013.   

Výstava ve Východočeské galerii v Pardubicích, zahajovaná v úterý 5. března 2013 v 17 hodin, prezentuje Fakultu restaurování Univerzity Pardubice, její historii i přehled současného dění na fakultě. Klade si za cíl představit a přiblížit práci všech kateder a ateliérů Fakulty restaurování. Jedním ze záměrů je také poukázat na oborovou interdisciplinaritu a aktivity fakulty jak na poli vzdělávacím, tak i restaurátorském a vědecko-výzkumném.

Své práce zde vystaví více než padesát studentů fakulty. Prezentované práce vznikly v rámci výtvarné přípravy a specializované výtvarné přípravy v jednotlivých ateliérech. Návštěvníci tak mohou shlédnout příklady kresby, grafických listů, tušové a kvašové malby. Vystaveny budou makety historických knižních vazeb či kopie středověké knižní malby (viz foto). Mezi plastikami bude instalován akt dívky v životní velikosti (viz foto.) nebo sekaná kopie portrétu Sv. Václava. Další zajímavostí bude například cvičný panel se sgrafitem a mozaikou.

Součástí výstavy bude i představení konkrétních restaurátorských prací, na nichž se studenti v rámci studia podíleli pod vedením pedagogů fakulty. Za zmínku stojí především prezentace restaurování gotické kamenné kašny v Kutné Hoře, zařazené na seznam památek Světového dědictví UNESCO, nebo konzervace části gotických nástěnných maleb na východní stěně presbytáře farního kostela sv. Martina v obci Sankt Martin v Dolním Rakousku. Tuto unikátní výstavu budou doprovázet následující workshopy lektorované studenty a pedagogy Fakulty restaurování:


Workshop – Technika sgrafita (19. března 2013 od 9:00 do 16:00 hodin, pro všechny věkové kategorie)
Studentky Atelieru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita budou na cvičných panelech demonstrovat tvorbu sgrafita. Tuto zdobní techniku, typickou pro období renesance, si budou moci návštěvníci i sami vyzkoušet. 

Workshop – Techniky zlacení na papíře (21. března 2013 od 10:00 do 16:00 hodin)
Tento kurz návštěvníkům Východočeské galerie v Pardubicích umožní vyzkoušet si techniky zlacení na papíře. Program je vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a širokou veřejnost. Lektorky kurzu Mgr. et BcA. Petra Janská a Mgr. art. Veronika Kopecká.

Workshop – Výroba škrobových papírů a jednoduchých knižních vazeb (11. dubna 2013 od 9:00 do 16:00 hodin, pro všechny věkové kategorie).
V rámci daného workshopu bude návštěvníkům předvedena jedna z tradičních technik zušlechťování papíru pomocí pšeničného škrobového mazu. Účastníci budou mít vedle výroby vlastního škrobového papíru možnost svázat si i jednoduchou knižní vazbu.

Přednáška – Restaurování gotické kamenné kašny v Kutné Hoře (9. dubna 2013 od 14:00 hodin)
Na příkladu restaurování mimořádně hodnotného objektu kamenné kašny v Kutné Hoře představí Mgr. art. Jakub Ďoubal ve své přednášce celý proces restaurování od průzkumů objektu, přes stanovení restaurátorského záměru až po vlastní realizaci.

K výročí 20 let výuky restaurování v Litomyšli připravuje fakulta v průběhu roku 2013 řadu dalších akcí. Své umělecké aktivity představí výstavami v Litomyšli, Pardubicích, Brně a Praze, na konferenci s mezinárodní účastí bude prezentovat svoji odbornou činnost a výsledky. Uskuteční se také setkání absolventů školy, vznikne almanach i reprezentativní publikace o fakultě a pořádány budou další doprovodné akce.

Přehled dalších akcí, které Fakulta restaurování připravuje v rámci oslav 20 let výuky restaurování v Litomyšli:

27. duben – 2. červen 2013, Městská galerie Litomyšl, Dům U Rytířů
VŮLE A MYŠLENKA ANEB JEN TOLIK STAČÍ KE KROKU DO NEZNÁMA, K CÍLI JASNÉMU
Volná tvorba pedagogů výtvarné přípravy, kteří se ve dvacetileté historii podíleli na výuce

2. květen – 8. červen 2013, prostory zámeckého pivovaru v Litomyšli
20 LET VÝUKY RESTAUROVÁNÍ V LITOMYŠLI
Prezentace prací studentů a aktivit školy za 20 let výuky restaurování

13. květen – 30. září 2013, Červená věž, areál FR v Litomyšli
LITOMYŠL Z BLÍZKA A JEŠTĚ BLÍŽE
Prezentace Katedry chemické technologie a fotografií z elektronového mikroskopu

22. červen – 30. září, Portmoneum – Museum Josefa Váchala, vernisáž 22. června 2013
VOLNÁ TVORBA STUDENTŮ RESTAUROVÁNÍ
Ke dvaceti letům výuky restaurování v Litomyšli a otevření Portmonea – Musea Josefa Váchala

Stálá expozice, vestibul hlavní budovy FR, Jiráskova 3, Litomyšl
PREZENTACE RESTAURÁTORSKÝCH A STUDENTSKÝCH PRACÍ

23. – 24. květen 2013, Konferenční centrum, Zámek Litomyšl
INTERDISCIPLINARITA V PÉČI O KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Mezinárodní konference projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu

Stručná historie školy

Myšlenka založení mezioborově pojaté školy byla formulována v souvislosti s restaurováním nástěnných maleb Josefa Váchala v domě tiskaře a vydavatele bibliofilií Josefa Portmana v Litomyšli. Škola byla formálně založena 22. dubna 1993, první přijímací pohovory se konaly v září a vyučovat se začalo 1. října téhož roku. Škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli vznikla jako pomaturitní tříleté studium.

Jejím zřizovatelem byla Nadace Paseka. V roce 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol. Jako Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik pak získala na podzim téhož roku právní subjektivitu v podobě obecně prospěšné společnosti (o.p.s.). Roku 2000 byl udělen státní souhlas ke zřízení vysoké školy Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl a v akademickém roce 2000-2001 byla zahájena výuka v bakalářském studijním programu.

V roce 2005 se Institut restaurování a konzervačních technik, o. p. s. připojil k Univerzitě Pardubice jako Fakulta restaurování, tehdy jako pátá fakulta této univerzity. V roce 2007 Fakulta restaurování získala akreditaci navazujícího magisterského studijního programu, jehož výuka byla zahájena v akademickém roce 2008-2009. Pod Fakultou restaurování vzniklo v roce 2011 též Centrum pro restaurování a památkovou péči, které si klade za cíl poskytovat celoživotní odborné vzdělávání a další obecně prospěšné služby v oblasti péče o kulturní dědictví.

V současnosti má Fakulta restaurování 35 interních pedagogů, 64 studentů ve 4 oborech bakalářského studia a 29 studentů ve 2 oborech magisterského studia. Pracovníci a studenti fakulty řeší řadu národních i mezinárodních restaurátorských a výzkumných projektů a zakázek. Řada z nich je realizována na nejvýznamnějších památkách České republiky, mezi které patří Karlův most v Praze, vila Tugendhat v Brně, Betlém na Kuksu, gotická kašna v Kutné Hoře, Santiniho kaple v Křenově a další.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

12.12.

Poslední letošní lekce ZDRAVOhrátek čeká na žáky ve Střední zdravotnické škole Pardubice

Nový projekt Pardubického kraje na podporu středních zdravotnických škol v regionu se setkal hned ve své první sezoně s velkým zájmem žáků 8. a 9. tříd. Předcházejících tří akcí v Chrudimi, Svitavách i Ústí nad Orlicí se zúčastnilo téměř 220 vybraných školáků se zájmem o budoucí studium oborů zaměřených na zdravotnictví nebo sociální služby.

Vzdělání celý článek
28.2.

Inaugurace nového rektora Univerzity Parduibce. Slavnostní ceremonií se ujme funkce rektora profesor Ing. Jiří Málek, DrSc.

Slavnostní akademický obřad tak dovrší konstitutivní akt jmenování do funkce aktem deklarativním, a to jeho slavnostní inaugurací.

Vzdělání celý článek
23.1.

Foxconn a pardubická SPŠE pojedou obhajovat krajské vítězství v soutěži Talenty pro firmy

Úkolem týmů bude v časovém limitu sestavit a zprovoznit nové funkční zařízení na bázi polytechnické stavebnice. Například loni to byl model tiskařského lisu. „Polytechnické stavebnice jsou pro děti ideálním nástrojem, jak si procvičit jemnou motoriku a vyzkoušet si postupy, které skutečně mají praktické využití v technických profesích. Takové soutěže mají opravdu smysl, s rozhodnutím o své účasti jsem proto neváhal ani vteřinu,“ říká Ladislav Kratochvíl.

Vzdělání celý článek
7.4.

Thomas Graumann pobyl mezi žáky pardubických škol

Slova Thomase Graumanna měla velmi emotivní ůčinek a byla ze strany žáků i pedagogů přijata velmi pozitivně.

Vzdělání celý článek
5.9.

Hurá do školy! Batůžek s překvapením zpříjemnil nástup do školy

Základem je balíček v podobě batůžku na přezuvky s reflexním pruhem, který obsahuje další reflexní prvky, zábavně naučnou brožuru Ferdova autoškola od společnosti BESIP, dětský časopis od Českých drah, zásady první pomoci, rozvrh hodin od basketbalového klubu BK JIP Pardubice, hasičské omalovánky, vstupenky a spoustu dalších věcí, které mají pomoci zvýšit bezpečnost a viditelnost malých školáků.

Vzdělání celý článek
15.5.

Univerzita Pardubice představuje svoje publikace na veletrhu Svět knihy Praha 2014

Veletrh Svět knihy ale není jen o knížkách, je to místo, kde se můžete setkat se známými osobnostmi. „V minulém roce se u našeho stánku zastavil například kardinál Dominik Duka, nové publikace si prohlédla i herečka Chantal Poulen,“ láká na veletrh Ivo Holava z pardubického univerzitního vydavatelství.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting