Fakulta restaurování připomíná 20 let výuky v Litomyšli

5.3.

Fakulta restaurování připomíná 20 let výuky v Litomyšli

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice si v roce 2013 připomíná 20 let výuky restaurování v Litomyšli. Pro tuto příležitost pořádá řadu akcí během celého roku 2013. První akcí, na které představí své umělecké a vědecké aktivity, je výstava nazvaná FAKULTA RESTAUROVÁNÍ UNIVERZITY PARDUBICE - 20 LET VÝUKY RESTAUROVÁNÍ V LITOMYŠLI. Díky spolupráci s Východočeskou galerií se výstava uskuteční v exkluzivních prostorách Domu U Jonáše v Pardubicích od 5. března do 28. dubna 2013.   

Výstava ve Východočeské galerii v Pardubicích, zahajovaná v úterý 5. března 2013 v 17 hodin, prezentuje Fakultu restaurování Univerzity Pardubice, její historii i přehled současného dění na fakultě. Klade si za cíl představit a přiblížit práci všech kateder a ateliérů Fakulty restaurování. Jedním ze záměrů je také poukázat na oborovou interdisciplinaritu a aktivity fakulty jak na poli vzdělávacím, tak i restaurátorském a vědecko-výzkumném.

Své práce zde vystaví více než padesát studentů fakulty. Prezentované práce vznikly v rámci výtvarné přípravy a specializované výtvarné přípravy v jednotlivých ateliérech. Návštěvníci tak mohou shlédnout příklady kresby, grafických listů, tušové a kvašové malby. Vystaveny budou makety historických knižních vazeb či kopie středověké knižní malby (viz foto). Mezi plastikami bude instalován akt dívky v životní velikosti (viz foto.) nebo sekaná kopie portrétu Sv. Václava. Další zajímavostí bude například cvičný panel se sgrafitem a mozaikou.

Součástí výstavy bude i představení konkrétních restaurátorských prací, na nichž se studenti v rámci studia podíleli pod vedením pedagogů fakulty. Za zmínku stojí především prezentace restaurování gotické kamenné kašny v Kutné Hoře, zařazené na seznam památek Světového dědictví UNESCO, nebo konzervace části gotických nástěnných maleb na východní stěně presbytáře farního kostela sv. Martina v obci Sankt Martin v Dolním Rakousku. Tuto unikátní výstavu budou doprovázet následující workshopy lektorované studenty a pedagogy Fakulty restaurování:


Workshop – Technika sgrafita (19. března 2013 od 9:00 do 16:00 hodin, pro všechny věkové kategorie)
Studentky Atelieru restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita budou na cvičných panelech demonstrovat tvorbu sgrafita. Tuto zdobní techniku, typickou pro období renesance, si budou moci návštěvníci i sami vyzkoušet. 

Workshop – Techniky zlacení na papíře (21. března 2013 od 10:00 do 16:00 hodin)
Tento kurz návštěvníkům Východočeské galerie v Pardubicích umožní vyzkoušet si techniky zlacení na papíře. Program je vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a širokou veřejnost. Lektorky kurzu Mgr. et BcA. Petra Janská a Mgr. art. Veronika Kopecká.

Workshop – Výroba škrobových papírů a jednoduchých knižních vazeb (11. dubna 2013 od 9:00 do 16:00 hodin, pro všechny věkové kategorie).
V rámci daného workshopu bude návštěvníkům předvedena jedna z tradičních technik zušlechťování papíru pomocí pšeničného škrobového mazu. Účastníci budou mít vedle výroby vlastního škrobového papíru možnost svázat si i jednoduchou knižní vazbu.

Přednáška – Restaurování gotické kamenné kašny v Kutné Hoře (9. dubna 2013 od 14:00 hodin)
Na příkladu restaurování mimořádně hodnotného objektu kamenné kašny v Kutné Hoře představí Mgr. art. Jakub Ďoubal ve své přednášce celý proces restaurování od průzkumů objektu, přes stanovení restaurátorského záměru až po vlastní realizaci.

K výročí 20 let výuky restaurování v Litomyšli připravuje fakulta v průběhu roku 2013 řadu dalších akcí. Své umělecké aktivity představí výstavami v Litomyšli, Pardubicích, Brně a Praze, na konferenci s mezinárodní účastí bude prezentovat svoji odbornou činnost a výsledky. Uskuteční se také setkání absolventů školy, vznikne almanach i reprezentativní publikace o fakultě a pořádány budou další doprovodné akce.

Přehled dalších akcí, které Fakulta restaurování připravuje v rámci oslav 20 let výuky restaurování v Litomyšli:

27. duben – 2. červen 2013, Městská galerie Litomyšl, Dům U Rytířů
VŮLE A MYŠLENKA ANEB JEN TOLIK STAČÍ KE KROKU DO NEZNÁMA, K CÍLI JASNÉMU
Volná tvorba pedagogů výtvarné přípravy, kteří se ve dvacetileté historii podíleli na výuce

2. květen – 8. červen 2013, prostory zámeckého pivovaru v Litomyšli
20 LET VÝUKY RESTAUROVÁNÍ V LITOMYŠLI
Prezentace prací studentů a aktivit školy za 20 let výuky restaurování

13. květen – 30. září 2013, Červená věž, areál FR v Litomyšli
LITOMYŠL Z BLÍZKA A JEŠTĚ BLÍŽE
Prezentace Katedry chemické technologie a fotografií z elektronového mikroskopu

22. červen – 30. září, Portmoneum – Museum Josefa Váchala, vernisáž 22. června 2013
VOLNÁ TVORBA STUDENTŮ RESTAUROVÁNÍ
Ke dvaceti letům výuky restaurování v Litomyšli a otevření Portmonea – Musea Josefa Váchala

Stálá expozice, vestibul hlavní budovy FR, Jiráskova 3, Litomyšl
PREZENTACE RESTAURÁTORSKÝCH A STUDENTSKÝCH PRACÍ

23. – 24. květen 2013, Konferenční centrum, Zámek Litomyšl
INTERDISCIPLINARITA V PÉČI O KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Mezinárodní konference projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu

Stručná historie školy

Myšlenka založení mezioborově pojaté školy byla formulována v souvislosti s restaurováním nástěnných maleb Josefa Váchala v domě tiskaře a vydavatele bibliofilií Josefa Portmana v Litomyšli. Škola byla formálně založena 22. dubna 1993, první přijímací pohovory se konaly v září a vyučovat se začalo 1. října téhož roku. Škola restaurování a konzervačních technik v Litomyšli vznikla jako pomaturitní tříleté studium.

Jejím zřizovatelem byla Nadace Paseka. V roce 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol. Jako Vyšší odborná škola restaurování a konzervačních technik pak získala na podzim téhož roku právní subjektivitu v podobě obecně prospěšné společnosti (o.p.s.). Roku 2000 byl udělen státní souhlas ke zřízení vysoké školy Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl a v akademickém roce 2000-2001 byla zahájena výuka v bakalářském studijním programu.

V roce 2005 se Institut restaurování a konzervačních technik, o. p. s. připojil k Univerzitě Pardubice jako Fakulta restaurování, tehdy jako pátá fakulta této univerzity. V roce 2007 Fakulta restaurování získala akreditaci navazujícího magisterského studijního programu, jehož výuka byla zahájena v akademickém roce 2008-2009. Pod Fakultou restaurování vzniklo v roce 2011 též Centrum pro restaurování a památkovou péči, které si klade za cíl poskytovat celoživotní odborné vzdělávání a další obecně prospěšné služby v oblasti péče o kulturní dědictví.

V současnosti má Fakulta restaurování 35 interních pedagogů, 64 studentů ve 4 oborech bakalářského studia a 29 studentů ve 2 oborech magisterského studia. Pracovníci a studenti fakulty řeší řadu národních i mezinárodních restaurátorských a výzkumných projektů a zakázek. Řada z nich je realizována na nejvýznamnějších památkách České republiky, mezi které patří Karlův most v Praze, vila Tugendhat v Brně, Betlém na Kuksu, gotická kašna v Kutné Hoře, Santiniho kaple v Křenově a další.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

7.7.

V kraji roste zájem o Montessori pedagogiku na základních školách

Podle budoucích provozovatelů školy mají o tento druh výuky zájem rodiče nejenom ve městě, ale i z okolí. „Spádová oblast je tedy výrazně vyšší, lze proto očekávat široký zájem zejména z celé východní části kraje, projekt má proto mou plnou podporu.

Vzdělání celý článek
14.11.

Univerzita Pardubice při příležitosti listopadových oslav ocení nejlepší sportovce uplynulého akademického roku

V celoroční soutěži mezi sportovními týmy jednotlivých fakult univerzity zvítězila letos Fakulta chemicko-technologická, jejíž sportovci nasbírali v 11 sportovních disciplínách nejvíce bodů. Celoroční soutěže o Standartu rektora se zúčastnilo 1 241 sportovců.

Vzdělání celý článek
19.4.

Do Pardubic zavítá projekt Supervlákna 2012

V Pardubicích proběhne seminář k projektu, který se zaměří na rozvoj technického a komerčního vzdělání studentů.

Vzdělání celý článek
24.9.

Univerzita musela být evakuována

Na závěr cvičení provedli hasiči celkový průzkum a zadýmené prostory postupně odvětrali.

Vzdělání celý článek
25.10.

Přijímací zkoušky v Pardubickém kraji

V bodovém hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení dojde v porovnání s minulým školním rokem k určitým změnám.

Vzdělání celý článek
11.2.

Chemiklání: Na Univerzitě Pardubice soutěžilo 300 středoškoláků

O to, kdo je letos nejlepší a nejrychlejší v řešení chemických úloh, se dnes na Fakultě chemickotechnologické Univerzity Pardubice (UPa) utkalo přes 300 středoškoláků. Čtvrtý ročník soutěže Chemiklání přilákal 63 týmů z České republiky i ze Slovenska. Zájem o chemii, znalost prvků, vzorců, názvosloví i chemických reakcí.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting