Fakulta zdravotnických studií má prvního děkana

28.5.

Fakulta  zdravotnických studií má prvního děkana

Fakulta  zdravotnických studií má prvního děkana

Fakulta  zdravotnických studií má prvního děkana

Dnes 28. května ve 13 hodin se uskuteční akademický obřad, při němž bude v Aule Arnošta z Pardubic slavnostně instalován do funkce první děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a této nejmladší, šesté fakultě předá rektor univerzity její nové akademické insignie. Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., děkan nejmladší fakulty Univerzity Pardubice - Fakulty zdravotnických studií, která vznikla na počátku roku 2007 přeměnou z vysokoškolského ústavu, složí při slavnostní ceremonii akademický slib a převezme z rukou rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. insignie nové fakulty - děkanský řetěz a žezlo. Insignie pro fakultu pocházejí z dílny akademického sochaře Jindřicha Plotici. Navazují na ucelenou řadu insignií Univerzity Pardubice, které autor vytvořil v roce 2000 pro univerzitu a její fakulty v souvislosti s připomenutím padesátileté existence vysoké školy v Pardubicích. Děkan Fakulty zdravotnických studií přednese slavnostní projev a předá ceremoniálně proděkanský řetěz jako symbol vykonávaného akademického úřadu též svým dvěma proděkanům, proděkance pro vnitřní záležitosti a vzdělávací činnost fakulty Mgr. Janě Škvrňákové, své zástupkyni, a proděkanovi pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky doc. MUDr. Edvardu Ehlerovi, CSc., primáři neurologického oddělení Krajské nemocnice Pardubice. Na slavnostní akademický obřad přijali pozvání také děkani a proděkani šesti partnerských fakult českých vysokých škol, lékařských či zdravotně-sociálních, které pěstují obdobné studijní obory zaměřené na ošetřovatelství, a rovněž zástupci institucí a partnerů, s nimiž fakulta spolupracuje. Své zdravice nové fakultě univerzity pronesou též 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a primátor Statutárního města Pardubic Ing. Jaroslav Deml. V rámci akademického obřadu budou rovněž předány bronzová pamětní medaile Univerzity Pardubice a zlatá, stříbrná a bronzová medaile nové fakulty z díly akademického sochaře Zdeňka Kolářského osobnostem, které se zasloužily o vznik Fakulty zdravotnických studií. Podrobnější informace o Fakultě zdravotnických studií a jejím novém děkanovi Prof. Pellantovi naleznete v Příloze k článku.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

8.11.

Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vrcholí rok připomínání 25. výročí založení fakulty.

Stěžejním tématem pětidenního přednáškového cyklu je proto propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání. Celotýdenní akce umožní především studentům navštívit více než čtyřicet přednášek na vybraná ekonomická témata. Na nich vystoupí jak odborníci z českých i slovenských ekonomicky zaměřených vysokých škol, tak úspěšní představitelé ekonomické praxe.

Vzdělání celý článek
13.3.

Průvodce kariérovým poradenstvím

Publikaci Průvodce kariérovým poradenstvím pro základní školy vydal Pardubický kraj jako pomůcku pro výchovné pracovníky.

Vzdělání celý článek
31.3.

V roce 1994 byla Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích přejmenována na Univerzitu Pardubice

V listopadu 1953 se status školy změnil a nařízením vlády vznikla „Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích“ známá 40 let pod zkratkou VŠChT, v jejímž čele stál rektor.

Vzdělání celý článek
6.5.

Královéhradečtí usilují o větší bezpečnost na silnicích

Školení bude také zaměřené na rodiče, dozví se například, jak správně vybrat dětskou autosedečku.

Vzdělání celý článek
8.8.

Univerzita Pardubice zahájila dvě velké investiční akce

Vznikne další moderní zázemí pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum.

Vzdělání celý článek
9.4.

Tři fakulty Univerzity Pardubice se během dvou let dočkají nového výukového areálu v srdci univerzitního kampusu v Polabinách.

Kromě přeměny původních laboratoří těžké dopravní techniky na posluchárny a laboratoře dojde k vybudování vnitřního atria a modernizaci stávajícího zařízení rychlého občerstvení, čímž vznikne kvalitní klidová a odpočinková zóna.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting