Fakulta zdravotnických studií má prvního děkana

28.5.

Fakulta  zdravotnických studií má prvního děkana

Fakulta  zdravotnických studií má prvního děkana

Fakulta  zdravotnických studií má prvního děkana

Dnes 28. května ve 13 hodin se uskuteční akademický obřad, při němž bude v Aule Arnošta z Pardubic slavnostně instalován do funkce první děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a této nejmladší, šesté fakultě předá rektor univerzity její nové akademické insignie. Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., děkan nejmladší fakulty Univerzity Pardubice - Fakulty zdravotnických studií, která vznikla na počátku roku 2007 přeměnou z vysokoškolského ústavu, složí při slavnostní ceremonii akademický slib a převezme z rukou rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. insignie nové fakulty - děkanský řetěz a žezlo. Insignie pro fakultu pocházejí z dílny akademického sochaře Jindřicha Plotici. Navazují na ucelenou řadu insignií Univerzity Pardubice, které autor vytvořil v roce 2000 pro univerzitu a její fakulty v souvislosti s připomenutím padesátileté existence vysoké školy v Pardubicích. Děkan Fakulty zdravotnických studií přednese slavnostní projev a předá ceremoniálně proděkanský řetěz jako symbol vykonávaného akademického úřadu též svým dvěma proděkanům, proděkance pro vnitřní záležitosti a vzdělávací činnost fakulty Mgr. Janě Škvrňákové, své zástupkyni, a proděkanovi pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky doc. MUDr. Edvardu Ehlerovi, CSc., primáři neurologického oddělení Krajské nemocnice Pardubice. Na slavnostní akademický obřad přijali pozvání také děkani a proděkani šesti partnerských fakult českých vysokých škol, lékařských či zdravotně-sociálních, které pěstují obdobné studijní obory zaměřené na ošetřovatelství, a rovněž zástupci institucí a partnerů, s nimiž fakulta spolupracuje. Své zdravice nové fakultě univerzity pronesou též 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a primátor Statutárního města Pardubic Ing. Jaroslav Deml. V rámci akademického obřadu budou rovněž předány bronzová pamětní medaile Univerzity Pardubice a zlatá, stříbrná a bronzová medaile nové fakulty z díly akademického sochaře Zdeňka Kolářského osobnostem, které se zasloužily o vznik Fakulty zdravotnických studií. Podrobnější informace o Fakultě zdravotnických studií a jejím novém děkanovi Prof. Pellantovi naleznete v Příloze k článku.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

7.7.

V kraji roste zájem o Montessori pedagogiku na základních školách

Podle budoucích provozovatelů školy mají o tento druh výuky zájem rodiče nejenom ve městě, ale i z okolí. „Spádová oblast je tedy výrazně vyšší, lze proto očekávat široký zájem zejména z celé východní části kraje, projekt má proto mou plnou podporu.

Vzdělání celý článek
9.1.

Nejlepší mladí chemik bude vyhlášen 7. března

V prvním kole se jí zúčastnilo 108 škol z pěti krajů a více než 2 500 žáků devátých tříd.

Vzdělání celý článek
22.2.

Nejlepší mladí chemici jsou ze ZŠ Npor. Eliáše

Celé třídy se mohly zapojit do Soutěže o nejlepší chemický projekt na téma voda.

Vzdělání celý článek
8.11.

Novou děkankou bude docentka Myšková

Je jí doc. Ing. et. Ing. Renáta Myšková, Ph.D., dosavadní vedoucí Ústavu ekonomiky a managementu fakulty.

Vzdělání celý článek
5.2.

Rektor a vedení Univerzity Pardubice v novém funkčním období 2014 - 2018.

Řízení vědy a tvůrčích činností po ní převzal nově jmenovaný prorektor profesor Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D., akademický pracovník Fakulty chemicko-technologické, odborník na syntézu a studium organických chromoforů s využitím v optoelektronice působící na Ústavu organické chemie a technologie.

Vzdělání celý článek
3.6.

Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

V průběhu pětidenního mezinárodního semináře ISW2015, který se tento týden koná na Univerzitě Pardubice, budou diskutovat a sdílet zkušenosti z této oblasti dvě desítky vysokoškolských pracovníků z 8 zahraničních univerzit a 5 různých zemí včetně tuzemských vysokých škol, kteří mají na své univerzitě na starosti problematiku zahraničních mobilit.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting