Fakulta zdravotnických studií má prvního děkana

28.5.

Fakulta  zdravotnických studií má prvního děkana

Fakulta  zdravotnických studií má prvního děkana

Fakulta  zdravotnických studií má prvního děkana

Dnes 28. května ve 13 hodin se uskuteční akademický obřad, při němž bude v Aule Arnošta z Pardubic slavnostně instalován do funkce první děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a této nejmladší, šesté fakultě předá rektor univerzity její nové akademické insignie. Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc., děkan nejmladší fakulty Univerzity Pardubice - Fakulty zdravotnických studií, která vznikla na počátku roku 2007 přeměnou z vysokoškolského ústavu, složí při slavnostní ceremonii akademický slib a převezme z rukou rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. insignie nové fakulty - děkanský řetěz a žezlo. Insignie pro fakultu pocházejí z dílny akademického sochaře Jindřicha Plotici. Navazují na ucelenou řadu insignií Univerzity Pardubice, které autor vytvořil v roce 2000 pro univerzitu a její fakulty v souvislosti s připomenutím padesátileté existence vysoké školy v Pardubicích. Děkan Fakulty zdravotnických studií přednese slavnostní projev a předá ceremoniálně proděkanský řetěz jako symbol vykonávaného akademického úřadu též svým dvěma proděkanům, proděkance pro vnitřní záležitosti a vzdělávací činnost fakulty Mgr. Janě Škvrňákové, své zástupkyni, a proděkanovi pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky doc. MUDr. Edvardu Ehlerovi, CSc., primáři neurologického oddělení Krajské nemocnice Pardubice. Na slavnostní akademický obřad přijali pozvání také děkani a proděkani šesti partnerských fakult českých vysokých škol, lékařských či zdravotně-sociálních, které pěstují obdobné studijní obory zaměřené na ošetřovatelství, a rovněž zástupci institucí a partnerů, s nimiž fakulta spolupracuje. Své zdravice nové fakultě univerzity pronesou též 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a primátor Statutárního města Pardubic Ing. Jaroslav Deml. V rámci akademického obřadu budou rovněž předány bronzová pamětní medaile Univerzity Pardubice a zlatá, stříbrná a bronzová medaile nové fakulty z díly akademického sochaře Zdeňka Kolářského osobnostem, které se zasloužily o vznik Fakulty zdravotnických studií. Podrobnější informace o Fakultě zdravotnických studií a jejím novém děkanovi Prof. Pellantovi naleznete v Příloze k článku.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

24.1.

Končí dny otevřených dveří

Končí dny otevřených dveří pro zájemce o studium na fakultách Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
15.1.

Výroční zpráva o stavu vzdělávací soustavy

Praxe ukázala, že stanovené cíle lze úspěšněji plnit ve třídách s nižším počtem dětí.

Vzdělání celý článek
27.11.

Historička Milena Lenderová z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice převezme letošní cenu ministra školství za vědecký přínos

Od roku 1990 získala prostor pro vlastní vědeckou práci a působila na univerzitách v Pardubicích a krátce také v Českých Budějovicích. V letech 2001 až 2007 byla první děkankou Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Profesorkou pro obor české dějiny byla jmenována v roce 2001. V současné době působí na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
15.3.

Kandidátkou na děkanku Fakulty zdravotnických studií je Jana Holá

Fakulta zdravotních studií Univerzity Pardubice bude mít nové vedení. Kandidátkou na děkanku se včera večer stala doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. Nynější proděkanka fakulty pro vědu a výzkum tak vystřídá po čtyřech letech ve funkci profesora Josefa Fuska, kterému končí funkční období 30. dubna.

Vzdělání celý článek
7.7.

V kraji roste zájem o Montessori pedagogiku na základních školách

Podle budoucích provozovatelů školy mají o tento druh výuky zájem rodiče nejenom ve městě, ale i z okolí. „Spádová oblast je tedy výrazně vyšší, lze proto očekávat široký zájem zejména z celé východní části kraje, projekt má proto mou plnou podporu.

Vzdělání celý článek
20.6.

V Pardubicích začínají absolventské promoce

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting