Fakulta zdravotnických studií otevírá nové obory

30.6.

Fakulta zdravotnických studií otevírá nové obory

Fakulta zdravotnických studií otevírá nové obory

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice otevírá pro akademický rok 2010/2011 dva nové bakalářské studijní obory, "Radiologický asistent“ a "Zdravotně-sociální pracovník“. Studenti nového studijního programu Specializace ve zdravotnictví v oboru Radiologický asistent získají odbornou kvalifikaci pro provádění radiologických vyšetření a pro aplikaci ionizujícího záření u onkologicky nemocných. Druhý nový bakalářský studijní program v oblasti zdravotně-sociální péče bude připravovat studenty pro profesi zdravotně-sociálních pracovníků, kteří budou poskytovat přímou zdravotně-sociální péči a služby jednotlivcům, rodinám, působit v komunitách, a to napříč všem věkovým kategoriím klientů - pacientů. V souvislosti s prodlužováním střední délky života a stárnutím populace bude význam této profese zákonitě stoupat. Oba studijní obory vznikly na Fakultě zdravotnických studií na základě požadavků z praxe. Zájem o tyto odborníky ze strany státních i soukromých zdravotnických zařízení je značný. Obě odbornosti totiž ve zdravotnických zařízeních pardubického i královéhradeckého kraje chybí. Na zajištění výuky se tak kromě akademických pracovníků fakulty podílejí svou odbornou zkušeností též pracovníci Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Pardubické krajské nemocnice, Chrudimské nemocnice a odborníci z dalších renomovaných pracovišť. Studium nových studijních oborů je prezenční a po jeho ukončení se budou moci absolventi – bakaláři dále specializovat v rámci dalšího celoživotního vzdělávání. Uchazeči o studium nových bakalářských oborů na Fakultě zdravotnických studií musí mít ukončené úplné střední nebo vyšší odborné vzdělání maturitní zkouškou nebo absolutoriem na střední nebo vyšší odborné škole. Dále je třeba, aby podali přihlášku do 30. července tohoto roku a složili přijímací zkoušku, která se bude konat 30. srpna 2010. Další potřebné informace o studiu naleznou uchazeči na webových stránkách Fakulty zdravotnických studií, případně jim je poskytne studijní oddělení fakulty.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

6.3.

Dotace do školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky poskytlo Pardubickému kraji dotaci ve výši 753 tisíc korun.

Vzdělání celý článek
19.3.

Rozhodovala znalost součástek i zručnost

„Soutěž má velmi dobrou úroveň. Svědčí o tom výsledky z praktické části soutěže, kde byli účastníci nejúspěšnější. Jsem rád, že se tři školy dokáží prostřídat v rámci organizace regionálního kola a navíc posílají své pedagogy jako rozhodčí,“ dodal Bohumil Bernášek

Vzdělání celý článek
8.10.

Gymnáziu v Chrudimi je 150 let

Ředitelka gymnázia Klára Jelinková se při té příležitosti mohla pochlubit rekonstruovaným společenským sálem za čtyři miliony korun, opravenou jídelnou, kuchyní, šatnami i moderními učebnami.

Vzdělání celý článek
29.9.

V Dobrušce se vyučuje opravdu moderně

To není utopie ale scéna, kterou nyní můžete běžně zažít v obou dobrušských středních školách.

Vzdělání celý článek
19.2.

Univerzita Pardubice: Startujeme nový semestr i s kurzy pro všechny generace

Na konci února začne také další část přednášek v rámci litomyšlské univerzity třetího věku, kde zajímavá témata představí akademici z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
12.8.

Letní školy a denní kempy pro žáky základních a středních škol letos na Univerzitě Pardubice poprvé.

Kromě dvou univerzitních letních škol navíc ještě Dopravní fakulta Jana Pernera připravila od pondělí 19. srpna pětidenní, speciálně zaměřenou letní školu technologie a řízení dopravy.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting