Fakulta zdravotnických studií otevírá nové obory

30.6.

Fakulta zdravotnických studií otevírá nové obory

Fakulta zdravotnických studií otevírá nové obory

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice otevírá pro akademický rok 2010/2011 dva nové bakalářské studijní obory, "Radiologický asistent“ a "Zdravotně-sociální pracovník“. Studenti nového studijního programu Specializace ve zdravotnictví v oboru Radiologický asistent získají odbornou kvalifikaci pro provádění radiologických vyšetření a pro aplikaci ionizujícího záření u onkologicky nemocných. Druhý nový bakalářský studijní program v oblasti zdravotně-sociální péče bude připravovat studenty pro profesi zdravotně-sociálních pracovníků, kteří budou poskytovat přímou zdravotně-sociální péči a služby jednotlivcům, rodinám, působit v komunitách, a to napříč všem věkovým kategoriím klientů - pacientů. V souvislosti s prodlužováním střední délky života a stárnutím populace bude význam této profese zákonitě stoupat. Oba studijní obory vznikly na Fakultě zdravotnických studií na základě požadavků z praxe. Zájem o tyto odborníky ze strany státních i soukromých zdravotnických zařízení je značný. Obě odbornosti totiž ve zdravotnických zařízeních pardubického i královéhradeckého kraje chybí. Na zajištění výuky se tak kromě akademických pracovníků fakulty podílejí svou odbornou zkušeností též pracovníci Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Pardubické krajské nemocnice, Chrudimské nemocnice a odborníci z dalších renomovaných pracovišť. Studium nových studijních oborů je prezenční a po jeho ukončení se budou moci absolventi – bakaláři dále specializovat v rámci dalšího celoživotního vzdělávání. Uchazeči o studium nových bakalářských oborů na Fakultě zdravotnických studií musí mít ukončené úplné střední nebo vyšší odborné vzdělání maturitní zkouškou nebo absolutoriem na střední nebo vyšší odborné škole. Dále je třeba, aby podali přihlášku do 30. července tohoto roku a složili přijímací zkoušku, která se bude konat 30. srpna 2010. Další potřebné informace o studiu naleznou uchazeči na webových stránkách Fakulty zdravotnických studií, případně jim je poskytne studijní oddělení fakulty.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

5.12.

Předvánoční dárek pro seniory

Pardubický kraj podporuje celoživotní vzdělávání nejen pro lidi v aktivním pracovním věku, ale i pro seniory

Vzdělání celý článek
13.3.

Průvodce kariérovým poradenstvím

Publikaci Průvodce kariérovým poradenstvím pro základní školy vydal Pardubický kraj jako pomůcku pro výchovné pracovníky.

Vzdělání celý článek
15.10.

Do základní školy Závodu míru se děti vrátí v listopadu

V pondělí 4. listopadu by se už děti mohly vrátit do své školy. „Všichni věříme, že to tak bude, ale dokud nebudeme mít v ruce atesty o zdravotní nezávadnosti školy, nelze to říci s naprostou jistotou.

Vzdělání celý článek
5.4.

Pardubický kraj nesouhlasí se škrty v regionálním školství

Podrobný přehled o tom, jaká je situace na jednotlivých školách, budeme mít během měsíce dubna.

Vzdělání celý článek
24.7.

Pardubická průmyslová škola získá vybavení pro 3D pracoviště

Škola tak získá vybavení pro 3D technologie a vybavení pro výukové pracoviště 3D, Industry 4.0 a pracoviště pneumatiky.

Vzdělání celý článek
10.3.

Univerzita Pardubice úspěšně pokračuje v popularizaci vědy a technických a přírodovědných oborů

Projekt tak pomůže prohloubit komplexní systém vzdělávacích aktivit a odborné přípravy pedagogů, kteří pracují s mládeží. Pokusí se zavést nové formy volnočasového učení žáků s aktivním zájmem o vědu a nové poznatky a podpořit tak jejich pozitivní vztah k vědeckému bádání.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting