Fakulta zdravotnických studií otevírá nové obory

30.6.

Fakulta zdravotnických studií otevírá nové obory

Fakulta zdravotnických studií otevírá nové obory

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice otevírá pro akademický rok 2010/2011 dva nové bakalářské studijní obory, "Radiologický asistent“ a "Zdravotně-sociální pracovník“. Studenti nového studijního programu Specializace ve zdravotnictví v oboru Radiologický asistent získají odbornou kvalifikaci pro provádění radiologických vyšetření a pro aplikaci ionizujícího záření u onkologicky nemocných. Druhý nový bakalářský studijní program v oblasti zdravotně-sociální péče bude připravovat studenty pro profesi zdravotně-sociálních pracovníků, kteří budou poskytovat přímou zdravotně-sociální péči a služby jednotlivcům, rodinám, působit v komunitách, a to napříč všem věkovým kategoriím klientů - pacientů. V souvislosti s prodlužováním střední délky života a stárnutím populace bude význam této profese zákonitě stoupat. Oba studijní obory vznikly na Fakultě zdravotnických studií na základě požadavků z praxe. Zájem o tyto odborníky ze strany státních i soukromých zdravotnických zařízení je značný. Obě odbornosti totiž ve zdravotnických zařízeních pardubického i královéhradeckého kraje chybí. Na zajištění výuky se tak kromě akademických pracovníků fakulty podílejí svou odbornou zkušeností též pracovníci Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Pardubické krajské nemocnice, Chrudimské nemocnice a odborníci z dalších renomovaných pracovišť. Studium nových studijních oborů je prezenční a po jeho ukončení se budou moci absolventi – bakaláři dále specializovat v rámci dalšího celoživotního vzdělávání. Uchazeči o studium nových bakalářských oborů na Fakultě zdravotnických studií musí mít ukončené úplné střední nebo vyšší odborné vzdělání maturitní zkouškou nebo absolutoriem na střední nebo vyšší odborné škole. Dále je třeba, aby podali přihlášku do 30. července tohoto roku a složili přijímací zkoušku, která se bude konat 30. srpna 2010. Další potřebné informace o studiu naleznou uchazeči na webových stránkách Fakulty zdravotnických studií, případně jim je poskytne studijní oddělení fakulty.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

13.1.

Nejlepší zájemci o studium mají možnosti získat na Univerzitě Pardubice jednorázové stipendium pět tisíc korun.

Dvěstě oceněných studentů bude vybráno podle splněných podmínek příslušné fakulty, a to po ukončení všech kol přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014.

Vzdělání celý článek
23.3.

K zápisům do základních škol se letos půjde v dubnu

Co se kapacity základních škol týče, pardubické školy mají naplněnost přes devadesát procent a v následujících letech počítají s dalším nárůstem žáků. Nejsilnější ročníky ze školek totiž přechází do základních škol. Radnice očekává převis tradičně pouze na ZŠ Svítkov, Studánka, Staňkova a Polabiny I.

Vzdělání celý článek
8.8.

Univerzita Pardubice zahájila dvě velké investiční akce

Vznikne další moderní zázemí pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum.

Vzdělání celý článek
5.4.

Dopravní fakulta Jana Pernera školí letecké techniky z Burkiny Faso

Čtyřiadvacet vojenských techniků z Burkiny Faso se v těchto měsících vzdělává na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
8.12.

TECHNOhrátky a ZDRAVOhrátky na zámku bilancovaly rok a vyhlásily vítěze soutěží

Hlavním bodem programu bylo vyhodnocení 5. ročníku projektu TECHNOhrátky. Ten pouze v letošním roce přivedl do patnácti středních odborných škol 2 143 žáků 8. a 9. tříd ze 76 základních škol, aby je seznámil se základy 42 strojírenských, stavebních, elektrotechnických, gastronomických, službových, zemědělských a zahradnických oborů.

Vzdělání celý článek
4.5.

Správní rada Univerzity Pardubice schválila rozpočet, plánované právní jednání a má nové předsednictvo. V čele správní rady stanul Roman Línek.

Na čtvrtečním zasedání bylo zvoleno na období následujících dvou let též nové předsednictvo správní rady. Do čela Správní rady Univerzity Pardubice byl zvolen Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje. Místopředsedy se stali doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. Praha, a MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel a. s. Nemocnice Pardubického kraje.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting