Fakulty Univerzity Pardubice zvou zájemce o vysokoškolské studium na dny otevřených dveří – lákají na perspektivy života, který je (nejen) chemie a který je součástí evolUPCE

12.1.

Fakulty Univerzity Pardubice zvou zájemce o vysokoškolské studium na dny otevřených dveří – lákají na perspektivy života, který je (nejen) chemie a který je součástí evolUPCE

V následujících dnech a týdnech se otevírá všech sedm fakult Univerzity Pardubice zájemcům o vysokoškolské studium. Pořádané DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na jednotlivých fakultách Univerzity Pardubice by uchazečům o vysokoškolské studium měly při jejich rozhodování pomoci vybrat si některý z 50 nabízených bakalářských studijních oborů, na něž v dalším studiu navazují magisterské obory a pro ty nejúspěšnější studenty i doktorské studijní programy.
Jako první pořádá DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 11. ledna Fakulta chemicko-technologická, nejstarší fakulta Univerzity Pardubice, sídlící v moderním areálu v srdci univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách. Láká na atraktivní obory postavené na dlouholeté tradici, vysokém odborném kreditu, mezinárodních zkušenostech, na studium v moderním prostředí a špičkových laboratořích, s jistým a perspektivním uplatněním na trhu práce, pod heslem „život i láska – je chemie“. 
V průběhu měsíce ledna a února 2017 se otevřou uchazečům o studium další fakulty Univerzity Pardubice:
Univerzita Pardubice
fakulta:
den otevřených dveří
přípravný kurz
podání přihlášek 
k bakalářskému studiu do
Fakulta chemicko-technologická
středy 11. ledna a 8. února
(11:00 areál fakulty v univerzitním kampusu)
31. března
Fakulta restaurování
v Litomyšli
pátek 13. ledna 
(10:00 budova fakulty v Jiráskově ulici v Litomyšli)
19. května
Fakulta zdravotnických studií
čtvrtek 19. ledna
(15:30 areál fakulty v Průmyslové ulici 395)
28. února
Fakulta ekonomicko-správní
pátek 20. ledna
(10:00 univerzitní aula)
sobota 21. ledna
(10:00 nový výukový areál Polabiny - budova EB)
z matematiky
15. března
Dopravní fakulta Jana Pernera
středa 1. února 
(9:00 areál fakulty v univerzitním kampusu)
z matematiky a fyziky
(pro přijaté uchazeče)
30. dubna
Fakulta filozofická
středa 8. února
(14:00 univerzitní aula)
z angličtiny a humanitních studií 
31. března
Fakulta elektrotechniky a informatiky
středa 8. února 
(10:00 budova fakulty
na nám. Čs. legií 565)
Zájemci o vysokoškolské studium mohou své budoucí zaměření vybírat pro akademický rok 2017/2018 na Univerzitě Pardubice z více než 60 studijních programů a téměř 140 studijních oborů (v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu). Jen v bakalářském studiu nabízí 7 fakult na padesát studijních oborů.
Během dnů otevřených dveří získají zájemci o studium řadu důležitých informací pro své další rozhodování pro podání přihlášky právě na některou z fakult Univerzity Pardubice:
- získají podrobné informace o studijní nabídce a nabízených studijních oborech i o možnostech uplatnění po absolvování studia,
- seznámí se s postupem přijímacího řízení, případně i zkoušek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2017/2018, ale také např. jak vyplnit a podat přihlášku ke studiu, 
- absolvují prohlídky speciálních laboratoří a moderních učeben fakult,
- získají představu o studijním zázemí a dalších podmínkách vysokoškolského studia a života na pardubické univerzitě, v univerzitním kampusu i na kolejích,
- mají možnost navštívit a prohlédnout si moderní univerzitní areál, nejen posluchárny a laboratoře, ale i např. univerzitní knihovnu, vysokoškolské koleje s menzou, tělovýchovný areál a další komfortní zázemí, které poskytuje Univerzita Pardubice pro studium a volný čas vysokoškoláků.
Některé fakulty nabízejí v prvních měsících roku 2017 PŘÍPRAVNÉ KURZY, které by měly zájemcům o studium pomoci s přípravou na přijímací zkoušky - např. Fakulta ekonomicko-správní z matematiky a Fakulta filozofická z anglického jazyka a humanitních studií. 
Pro nově přijaté posluchače pak před zahájením akademického roku některé fakulty připravily kurzy, které pomohou nováčkům lépe zvládnout některé předměty v prvních měsících vlastního vysokoškolského studia (dopravní fakulta pořádá kurz z matematiky a fyziky, Fakulta restaurování v Litomyšli úvodní plenérový kurz či Fakulta chemicko-technologická úvodní kurz chemie a matematiky).
Kdo se rozhodne pro studium na „UPCE“ - Univerzitě Pardubice, stane se součástí „evolUPCE“.
Zájemci o studium na Univerzitě Pardubice mají k dispozici i speciální webovou stránku – www.evolupce.cz, kde naleznou řadu užitečných informací. Zorientují se ve studijní nabídce, vyhledají si svůj vysněný obor a zjistí si o něm základní informace. Ocitnou se v kampusu a ve městě Pardubice, kde je vše na dosah a blízko. 
Zájemci se navíc mohou zaregistrovat k odběru elektronického INFOSERVISU zdarma a získat tak pohodlně „virtuálně“ důležité informace k zahájení vysokoškolského studia, k podání přihlášky, přípravným kurzům, vlastnímu přijímacímu řízení, dozvědět se o důležitých termínech i zajímavostech života vysokoškoláka na Univerzitě Pardubice a v Pardubicích. 
Sledovat dění na Univerzitě Pardubice mohou i prostřednictvím univerzitního elektronického časopisu e-Zpravodaj nebo na sociálních sítích.
Získané informace by měly zájemcům, kteří zvažují vysokoškolské studium a přemýšlejí, jaký obor se stane jejich budoucí profesní kariérou, pomoci při rozhodování, jakou vysokou školu si vyberou pro studium v novém akademickém roce 2017/2018, i usnadnit jim kroky vedoucí k vlastnímu nástupu a zahájení studia právě na Univerzitě Pardubice. 
Bližší informace: 
webové stránky Univerzity Pardubice http://www.uni-pardubice.cz – rubrika pro uchazeče o studium http://evolupce.cz 
studijní oddělení jednotlivých fakult – přes telefonní ústřednu 466 036 111

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

6.5.

Britský velvyslanec jednal o spolupráci na Univerzitě Pardubice

Velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice Jeho excelence Nicholas Stewart Archer dnes jednal s vedením Univerzity Pardubice o spolupráci českých a britských vědců. Prohlédl si také vědecká pracoviště se zaměřením na nanotechnologie, elektrotechniku nebo dopravu a zasadil britský národní strom v novém univerzitním parku.

Vzdělání celý článek
23.3.

K zápisům do základních škol se letos půjde v dubnu

Co se kapacity základních škol týče, pardubické školy mají naplněnost přes devadesát procent a v následujících letech počítají s dalším nárůstem žáků. Nejsilnější ročníky ze školek totiž přechází do základních škol. Radnice očekává převis tradičně pouze na ZŠ Svítkov, Studánka, Staňkova a Polabiny I.

Vzdělání celý článek
16.10.

Univerzita Pardubice se účastní Evropského veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2014 v Nitře

Český veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen pro studenty III. a IV. ročníků středních škol, ale i pro všechny zájemce o celoživotní vzdělávání, případně studium v zahraničí. Tradiční veletrh v Brně se před několika lety rozšířil i do Prahy a letos již podruhé zavítá mezi středoškoláky i na Slovensko.

Vzdělání celý článek
19.3.

Univerzita Pardubice se zapojila do mezinárodní kampaně EURAXESS Roadshow

Posláním akce EURAXESS Roadshow je podpora kariéry ve vědě a výzkumu s důrazem na mezinárodní mobilitu. Cílovou skupinou jsou především studenti, začínající výzkumníci.

Vzdělání celý článek
11.5.

Letošní Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru chemie získal Jan Macák z Fakulty chemicko-technologické

Jan Macák z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice obdržel letošní cenu právě v oblasti chemie. „Je to pro mne mimořádně prestižní ocenění a jsem samozřejmě velmi potěšen. Získávám jej za své vědecké výsledky v syntéze a využití nanotrubic oxidu titaničitého.

Vzdělání celý článek
24.1.

Pardubický kraj rozjíždí projekt k prohlubování vzdělanosti

Pardubický kraj pořádá zahajující konferenci k projektu Síť škol Pardubického kraje pro poskytování dalších kvalifikací

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting