Generální ředitel Českých drah na Dopravní fakultě Jana Pernera

25.3.

Generální ředitel Českých drah na Dopravní fakultě Jana Pernera


V pondělí 25. března 2013 navštíví Dopravní fakultu Jana Pernera generální ředitel Českých drah a.s., Ing. Petr Žaluda. Bude jednat s vedením fakulty a odpoledne vystoupí před studenty s přednáškou k aktuálním trendům a výzvám v osobní dopravě.

Generální ředitel Petr Žaluda přijede v doprovodu členů Dozorčí rady ČD Ing. Miroslava Nádvorníka a Ing. Radima Jirouta, MBA. V první části návštěvy proběhne jednání s vedením fakulty, zejména o vzájemné spolupráci, která je na fakultě dlouholetá, a probíhá hned v několika oblastech – např. při vzdělávání vysokoškoláků, kdy se odborníci Českých drah podílejí na vedení a konzultacích bakalářských a diplomových prací, ve vybraných předmětech jsou zváni na specializované odborné přednášky.

V oblasti výzkumu a aplikací, zkušebnictví se podílejí s akademickými pracovníky fakulty na realizaci různých projektů a výzkumných úkolů. Návštěvě budou prezentovány také speciální laboratoře dopravní fakulty. Odpoledne ve 14 hodin pak Petr Žaluda vystoupí s přednáškou na téma: Aktuální trendy a výzvy v osobní dopravě.

Přednáška proběhne v učebně DB-B3 ve Studentské ulici a je určena především studentům kateder technologie a řízení dopravy a dopravního managementu, marketingu a logistiky, ale samozřejmě jsou vítáni všichni ostatní zájemci z dalších kateder fakulty.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

18.5.

Univerzita otevřela ateliéry pro restaurátory v Litomyšli

„Potvrzuje se, že kroky, u kterých jsme stáli v prvním volebním období Pardubického kraje spolu s kolegou a dlouholetým starostou Litomyšle Miroslavem Brýdlem na zapojení školy pod křídla Univerzity Pardubice, byly správné. Dnes tato Fakulta restaurování spolu se svými studenty a kreativními vyučujícími a také s nově rekonstruovanými prostorami dotvářejí atmosféru Zámeckého návrší a celého města s geniem loci,“ uvedl Roman Línek.

Vzdělání celý článek
15.4.

Králícké gymnázium neotevře první ročník

Bude velmi těžké dodržet to, co jsme slíbili, když jsme o gymnáziu rozhodovali.

Vzdělání celý článek
6.11.

Fakulta ekonomicko-správní pořádá Týden teorie a praxe v ekonomice

V pořadí již 7. ročník Týdne teorie a praxe v ekonomice pořádá Ústav podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pod záštitou děkanky fakulty doc. Ing. et Ing. Renáty Myškové, Ph.D.

Vzdělání celý článek
9.4.

Tři fakulty Univerzity Pardubice se během dvou let dočkají nového výukového areálu v srdci univerzitního kampusu v Polabinách.

Kromě přeměny původních laboratoří těžké dopravní techniky na posluchárny a laboratoře dojde k vybudování vnitřního atria a modernizaci stávajícího zařízení rychlého občerstvení, čímž vznikne kvalitní klidová a odpočinková zóna.

Vzdělání celý článek
25.9.

Konference k veřejné správě na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Účastníci konference obdrží sborník příspěvků, v němž autoři prezentují výsledky své vědecko-výzkumné činnosti, případně i zkušenosti získané v zahraničí.

Vzdělání celý článek
4.10.

Profesoři Pessa a Manninen na Univerzitě Pardubice

Ve dnech 4. a 5. října 2007 navštíví Univerzitu Pardubice dva světově uznávaní odborníci z Finska.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting