Generální ředitel Českých drah na Dopravní fakultě Jana Pernera

25.3.

Generální ředitel Českých drah na Dopravní fakultě Jana Pernera


V pondělí 25. března 2013 navštíví Dopravní fakultu Jana Pernera generální ředitel Českých drah a.s., Ing. Petr Žaluda. Bude jednat s vedením fakulty a odpoledne vystoupí před studenty s přednáškou k aktuálním trendům a výzvám v osobní dopravě.

Generální ředitel Petr Žaluda přijede v doprovodu členů Dozorčí rady ČD Ing. Miroslava Nádvorníka a Ing. Radima Jirouta, MBA. V první části návštěvy proběhne jednání s vedením fakulty, zejména o vzájemné spolupráci, která je na fakultě dlouholetá, a probíhá hned v několika oblastech – např. při vzdělávání vysokoškoláků, kdy se odborníci Českých drah podílejí na vedení a konzultacích bakalářských a diplomových prací, ve vybraných předmětech jsou zváni na specializované odborné přednášky.

V oblasti výzkumu a aplikací, zkušebnictví se podílejí s akademickými pracovníky fakulty na realizaci různých projektů a výzkumných úkolů. Návštěvě budou prezentovány také speciální laboratoře dopravní fakulty. Odpoledne ve 14 hodin pak Petr Žaluda vystoupí s přednáškou na téma: Aktuální trendy a výzvy v osobní dopravě.

Přednáška proběhne v učebně DB-B3 ve Studentské ulici a je určena především studentům kateder technologie a řízení dopravy a dopravního managementu, marketingu a logistiky, ale samozřejmě jsou vítáni všichni ostatní zájemci z dalších kateder fakulty.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

23.10.

Přednáška na Univerzitě Pardubice bude věnována měření vesmíru

„Aristarchos ze Samu dospěl ve třetím století před Kristem nápaditými geometrickými úvahami ke stanovení poměrů velikostí a vzdáleností Slunce, Měsíce a Země. Někdy je nazýván Koperníkem starověku, neboť jeho vesmír byl heliocentrický. Nedlouho poté zjistil Eratosthenés z Kyrény s velkou přesností velikost Země. Na základě Aristarchových výsledků bylo možno vypočítat absolutní velikosti Slunce a Měsíce a jejich vzdálenosti od Země,“ přiblížil předseda pardubické pobočky JČMF Mgr. Libor Koudela, Ph.D. obsah přednášky.

Vzdělání celý článek
25.1.

Fakulta si bude po šesti letech volit nového děkana

Fakulta si bude po šesti letech volit nového děkana

Vzdělání celý článek
24.3.

Studenti i děti se učí dostat věcem na kloub

Konference potvrdila důležitost technických dovedností pro život žáků všech stupňů základních a středních škol. Projekt je nastaven tak, aby si osvojili dané dovednosti v laboratořích a dílnách na partnerských středních školách, které jsou lépe vybaveny než na základních školách.

Vzdělání celý článek
21.6.

Jmenování 52 nových profesorů prezidentem republiky – mezi nimi je i jeden profesor Univerzity Pardubice – profesor Jaromír Vinklárek

Jmenování profesorem podepsal prezident České republiky Miloš Zeman ke dni 17. května 2016 poté, co návrh na jeho jmenování předložil rektor Univerzity Pardubice po úspěšném projednání ve Vědecké radě Univerzity Pardubice ministryni školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Vzdělání celý článek
16.2.

Před 15 lety se VŠCHT přejmenovala na Univerzitu Pardubice

Za posledních 15 let prošla univerzita nebývalým rozvojem studijních programů a pěstovaných věd.

Vzdělání celý článek
20.4.

TECHNOhrátky v České Třebové nabídly jedinečnou všehochuť oborů i jubilejního, 9000. žáka

„Tato škola má neobyčejně širokou a pestrou nabídku učebních i maturitních oborů, což je velká výhoda. Navíc se pyšní sedmdesátiletou tradicí technického a odborného vzdělávání a patří mezi největší i nejlépe vybavené střední školy v Pardubickém kraji,“ uvedl v rámci slavnostního zahájení Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting