Gymnázia: neřešíme příčiny, ale důsledky

16.9.

Gymnázia: neřešíme příčiny, ale důsledky

Gymnázia: neřešíme příčiny, ale důsledky

Pro Pardubický kraj jsou gymnázia stejně důležitá jako pro jednotlivá města, v kterých existují. Jsme si velmi dobře vědomi, jaký význam pro rozvoj mikroregionu tyto školy mají. A proto naším základním cílem bylo udržet síť gymnázií tak, aby byla rovnoměrně rozprostřena po Pardubickém kraji a zajišťovala potřeby jednotlivých mikroregionů. Z tohoto důvodu byl také zvolen model osmiletého gymnázia, který nejenže zajišťuje dlouhodobou péči o talenty, ale zároveň stabilizuje tyto školy do budoucna, protože pro svou existenci potřebují, aby v  ročníku v příslušném spádovém území bylo minimálně šestadvacet, nejlépe třicet studentů, kteří mají jednoznačně předpoklady pro studium.  Pokud bychom zůstali u modelu čtyřletého, byly by školy nuceny pro svou existenci získat v ročníku šedesát studentů, a to v žádném případě nedokážou. Pokud nezaložíme existenci gymnázia na osmiletém studiu, v praxi to pro budoucnost znamená jediné. Budou nám zanikat celé školy a celé mikrogeriony přijdou  o školu, která zabezpečuje vzdělání talentovaným dětem. A to nechceme v žádném případě připustit. Šedesát dětí se studijními předpoklady pro gymnázium v příslušných spádových oblastech lze hledat jen velmi těžce, a to zejména ve svitavském i ústeckoorlickém okrese a pardubickém venkově. Proto jsme byly nuceni provést určité redukce tříd čtyřletého studia, nicméně možnost navštěvovat gymnázium v regionu zůstává. V zásadě jsme tyto školy zachránili. A navíc jsme jim, dle možností, poskytli stabilitu, která je tolik nutná pro jejich systematickou práci s talenty. Pokud někdo nechce vidět realitu, tak ji neuvidí nikdy. Je možné věc nechat být, tvářit se, že se nic neděje. Nicméně poté budeme v nejbližších letech vystaveni skutečnosti, že školy začnou zanikat, a to zcela samovolně. To nechceme v žádném případě připustit, i když jsou  pro nás nepříjemné a těžké.  Zásadní však je pro tyto změny, že neřeší příčiny problému, ale řeší jenom důsledky. Děti se nerodí a rodit se nebudou v nejbližších desetiletích, situace bude dramaticky horší, než je v současné době.  A pokud s tímto problémem nezačne vláda okamžitě něco dělat,  tak je jasné, že v nejbližších desetiletích budeme tak, jak dnes omezujeme počty tříd, uzavírat celé školy. Proto jsem přesvědčen, že by měla vláda všemi prostředky pomáhat rodinám s dětmi a ne jim brát i to málo, co jim v současné době dává.  Radko Martínek hejtman  Pardubického kraje

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

8.11.

Akademický senát fakulty ekonomicko-správní volí kandidáta na

Funkci děkana může zastávat tatáž osoba po dvě po sobě jdoucí období.

Vzdělání celý článek
13.3.

Průvodce kariérovým poradenstvím

Publikaci Průvodce kariérovým poradenstvím pro základní školy vydal Pardubický kraj jako pomůcku pro výchovné pracovníky.

Vzdělání celý článek
2.10.

Univerzita třetího věku na Univerzitě Pardubice začíná.

Technický blok odstartuje výuku v úterý 6. října a až do Vánoc bude každé úterý od 11 do 14:30 v učebně P11 na DFJP seznamovat posluchače se zajímavostmi z oblasti silniční, železniční, vodní a letecké dopravy, dopravních staveb, dopravního managementu, logistiky, ekonomiky a energetiky.

Vzdělání celý článek
12.3.

Rektor Málek hodnotil rok 2007

Úspěšně proběhla rovněž transformace vysokoškolského ústavu na sedmou fakultu - Fakultu elektrotechniky a informatiky.

Vzdělání celý článek
12.6.

Kulatý stůl napověděl, jak zkvalitnit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji

„Ukázalo se, že žákům – pokud nemají příbuzné na venkově – chybí dostatečná informovanost o tom, jak vypadá současné zemědělství a jakou plní funkci. Většinou si je představují jako práci na poli. Některé odpovědi byly nesmírně kuriózní. Jedna žákyně odpověděla: ´Nevybrala jsem si ho proto, že mě zeměpis nebaví.“ A další uvedla: ´Nemám zájem o zemědělskou školu, ale kdybych se dostala na střední školu, tak bych chtěla jít na veterinu.´ Myslím, že v případě ostatních městských škol bude situace podobná. Určitě bychom v této souvislosti uvítali větší osvětu,“ popsala výsledky ankety ředitelka Jana Smetanová.

Vzdělání celý článek
18.8.

Univerzita Pardubice pořádá pro zvídavou mládež tři letní školy najednou

„Implementaci nabytých vědomostí si budou moci účastníci letní školy ověřit při modelování přepravních proudů v dopravním minilabu při práci s programem OmniTRANS. Ve čtvrtek navíc vyrazíme také na exkurzi do seřaďovací stanice v Nymburce,“ dodal k programu letní školy Ondřej Štěpán.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting