Gymnázia: neřešíme příčiny, ale důsledky

16.9.

Gymnázia: neřešíme příčiny, ale důsledky

Gymnázia: neřešíme příčiny, ale důsledky

Pro Pardubický kraj jsou gymnázia stejně důležitá jako pro jednotlivá města, v kterých existují. Jsme si velmi dobře vědomi, jaký význam pro rozvoj mikroregionu tyto školy mají. A proto naším základním cílem bylo udržet síť gymnázií tak, aby byla rovnoměrně rozprostřena po Pardubickém kraji a zajišťovala potřeby jednotlivých mikroregionů. Z tohoto důvodu byl také zvolen model osmiletého gymnázia, který nejenže zajišťuje dlouhodobou péči o talenty, ale zároveň stabilizuje tyto školy do budoucna, protože pro svou existenci potřebují, aby v  ročníku v příslušném spádovém území bylo minimálně šestadvacet, nejlépe třicet studentů, kteří mají jednoznačně předpoklady pro studium.  Pokud bychom zůstali u modelu čtyřletého, byly by školy nuceny pro svou existenci získat v ročníku šedesát studentů, a to v žádném případě nedokážou. Pokud nezaložíme existenci gymnázia na osmiletém studiu, v praxi to pro budoucnost znamená jediné. Budou nám zanikat celé školy a celé mikrogeriony přijdou  o školu, která zabezpečuje vzdělání talentovaným dětem. A to nechceme v žádném případě připustit. Šedesát dětí se studijními předpoklady pro gymnázium v příslušných spádových oblastech lze hledat jen velmi těžce, a to zejména ve svitavském i ústeckoorlickém okrese a pardubickém venkově. Proto jsme byly nuceni provést určité redukce tříd čtyřletého studia, nicméně možnost navštěvovat gymnázium v regionu zůstává. V zásadě jsme tyto školy zachránili. A navíc jsme jim, dle možností, poskytli stabilitu, která je tolik nutná pro jejich systematickou práci s talenty. Pokud někdo nechce vidět realitu, tak ji neuvidí nikdy. Je možné věc nechat být, tvářit se, že se nic neděje. Nicméně poté budeme v nejbližších letech vystaveni skutečnosti, že školy začnou zanikat, a to zcela samovolně. To nechceme v žádném případě připustit, i když jsou  pro nás nepříjemné a těžké.  Zásadní však je pro tyto změny, že neřeší příčiny problému, ale řeší jenom důsledky. Děti se nerodí a rodit se nebudou v nejbližších desetiletích, situace bude dramaticky horší, než je v současné době.  A pokud s tímto problémem nezačne vláda okamžitě něco dělat,  tak je jasné, že v nejbližších desetiletích budeme tak, jak dnes omezujeme počty tříd, uzavírat celé školy. Proto jsem přesvědčen, že by měla vláda všemi prostředky pomáhat rodinám s dětmi a ne jim brát i to málo, co jim v současné době dává.  Radko Martínek hejtman  Pardubického kraje

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

18.4.

Svitavská zdravotnická škola s podporou EU

„Vybudování centra celoživotního vzdělávání při Střední zdravotnické škole Svitavy“,

Vzdělání celý článek
15.1.

Mění se zřizovatelské funkce řady škol v kraji

Do konce roku 2010 dojde k převodu kompetencí zřizovatelských funkcí některých škol z Pardubického kraje na příslušná města.

Vzdělání celý článek
11.10.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se představuje na veletrhu AKADÉMIA na Slovensku

„Fakulta chemicko-technologická se slovenského veletrhu Akadémia účastní tradičně – letos již pošestnácté. Její zástupci budou poskytovat všem zájemcům podrobné informace o možnostech studia na fakultě a přijímacích zkouškách pro příští akademický rok 2018/2019. Zájemci získají i další informace o univerzitě, zázemí, životě v kampusu i v Pardubicích,“ doplnila Iva Ulbrichová.

Vzdělání celý článek
7.7.

V kraji roste zájem o Montessori pedagogiku na základních školách

Podle budoucích provozovatelů školy mají o tento druh výuky zájem rodiče nejenom ve městě, ale i z okolí. „Spádová oblast je tedy výrazně vyšší, lze proto očekávat široký zájem zejména z celé východní části kraje, projekt má proto mou plnou podporu.

Vzdělání celý článek
2.9.

Mezinárodní vědecká odborná konference zaměřená na udržitelnou dopravu věnovaná památce Jana Pernera na Univerzitě Pardubice

Mezi odborná témata konference bude patřit technologie a management v dopravě a telekomunikacích, dopravní prostředky a infrastruktura a historie dopravy.

Vzdělání celý článek
31.3.

Žáky i pedagogy motivují úspěchy absolventů

Provozuje vlastní salon a kromě účasti v soutěžích spolupracuje se svými bývalými učiteli při výchově budoucích kosmetiček.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting