Hejného metodu výuky matematiky si učitelé i žáci chválí

3.4.

Hejného metodu výuky matematiky si učitelé i žáci chválí

Pardubice – Matematika je pro mnohé žáky postrachem. Učitelé se ji proto snaží přiblížit svým svěřencům  zábavnou formou. Jedná se o postupy, které by se mohly pojmenovat podle Komenského „škola hrou“. Na Základní škole Pardubice, Staňkova 128 učí už několik let matematiku pomocí Hejného metody. Do jedné z hodin ve 3. třídě zavítal i radní pro školství Bohumil Bernášek.  
„Nové přístupy ve výuce jsou bezesporu přínosem nejen pro žáky, ale i pro učitele. Rád jsem tedy přijal pozvání na hodinu matematiky, kde se učí alternativní metodou. Překvapilo mě logické myšlení žáků při  řešení zadaných úloh i jejich soustředění a zájem“ sdělil Bohumil Bernášek.  
Na mnoha školách zkouší nově učit matematiku podle Hejného metody. Tato metoda je založena na respektování 12 klíčových principů a vede k objevování matematiky dítětem radostnou a nedominantní formou. Žák objevuje, nalézá souvislosti, pohybuje se v prostředí, které je mu blízké. Učitelova dominantní role je nahrazena rolí průvodce. Tato metoda je nejvíce rozšířená na základních školách a začíná se prosazovat i na středních školách. Práce ve skupinách je plná vzájemných interakcí mezi žáky, kteří si vzájemně pomáhají a vysvětlují. Jakákoliv chyba je příležitostí k učení, dalšímu objevování a hledání zákonitostí a souvislostí. „ Ze dvanácti klíčových principů, na kterých je metoda Hejného založená, má princip podpora spolupráce široký přesah mimo matematiku. V tom vidím její další velký potenciál,“ řekla Gisela Kostelecká, ředitelka základní školy.
Děti mají i domácí úkoly, které zpracovávají v týdenním režimu, takže je možné vše konzultovat s učiteli. Tuto možnost mají i rodiče, kteří mají pravidelná setkání, kde se s výukovým systémem seznamují. „Příprava na hodiny matematiky je sice náročná, ale velkou odměnou mi je radost žáků a to, že se na matematiku těší a matematika je opravdu baví. Teď už je podle oblíbenosti před matematikou jen tělocvik," poznamenala učitelka matematiky Pavlína Dlabková.
 „Náš školský systém bohužel trochu zapomíná na nadané děti. Jsem velice rád, že některé ZŠ nečekají na pokyny shora a situaci aktivně řeší. Přístup vedení školy a pedagogů ze ZŠ Pardubice, Staňkova 128 je v tomto směru vzorový,“ dodal Bohumil Bernášek.  
Zdroj: pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

19.11.

Česká republika se stala 18. řádným členem ESA

Dnem 12. listopadu 2008 se stává Česká republika oficiálně osmnáctým členským státem Evropské kosmické agentury (ESA)

Vzdělání celý článek
9.1.

Nejlepší mladí chemik bude vyhlášen 7. března

V prvním kole se jí zúčastnilo 108 škol z pěti krajů a více než 2 500 žáků devátých tříd.

Vzdělání celý článek
4.5.

Začaly ústní maturity

Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).

Vzdělání celý článek
22.5.

Střední školy a učiliště mají volná místa ke studiu

Pardubický kraj – První kolo přijímacích zkoušek už je minulostí. Některé školy zřizované Pardubickým krajem stále hlásí volná místa a uchazeči o studium tak mohou posílat znovu přihlášky.

Vzdělání celý článek
7.11.

Historik Univerzity Pardubice profesor Petr Vorel otevřel v Mexiku autorskou výstavu OD STŘÍBRNÉHO ČESKÉHO TOLARU K SVĚTOVÉMU DOLARU

Slavnostní vernisáž výstavy DEL TÁLERO DE PLATA BOHEMIO AL DÓLAR MUNDIAL neboli Od stříbrného českého tolaru k světovému dolaru se uskutečnila v pondělí 5. listopadu. Otevření výstavy se konalo pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.

Vzdělání celý článek
23.1.

Výměna zkušeností s absolventy je pro další výuku vysokoškolsky vzdělaných odborníků v dopravě pro dopravní fakultu významnou zpětnou vazbou.

Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice si uvědomuje, že v rámci zkvalitnění výuky je nezbytné brát v úvahu podněty, nápady a vlastní zkušenosti z pracovního prostředí absolventů. Ty mohou přispět k ještě lepší konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting