Hejného metodu výuky matematiky si učitelé i žáci chválí

3.4.

Hejného metodu výuky matematiky si učitelé i žáci chválí

Pardubice – Matematika je pro mnohé žáky postrachem. Učitelé se ji proto snaží přiblížit svým svěřencům  zábavnou formou. Jedná se o postupy, které by se mohly pojmenovat podle Komenského „škola hrou“. Na Základní škole Pardubice, Staňkova 128 učí už několik let matematiku pomocí Hejného metody. Do jedné z hodin ve 3. třídě zavítal i radní pro školství Bohumil Bernášek.  
„Nové přístupy ve výuce jsou bezesporu přínosem nejen pro žáky, ale i pro učitele. Rád jsem tedy přijal pozvání na hodinu matematiky, kde se učí alternativní metodou. Překvapilo mě logické myšlení žáků při  řešení zadaných úloh i jejich soustředění a zájem“ sdělil Bohumil Bernášek.  
Na mnoha školách zkouší nově učit matematiku podle Hejného metody. Tato metoda je založena na respektování 12 klíčových principů a vede k objevování matematiky dítětem radostnou a nedominantní formou. Žák objevuje, nalézá souvislosti, pohybuje se v prostředí, které je mu blízké. Učitelova dominantní role je nahrazena rolí průvodce. Tato metoda je nejvíce rozšířená na základních školách a začíná se prosazovat i na středních školách. Práce ve skupinách je plná vzájemných interakcí mezi žáky, kteří si vzájemně pomáhají a vysvětlují. Jakákoliv chyba je příležitostí k učení, dalšímu objevování a hledání zákonitostí a souvislostí. „ Ze dvanácti klíčových principů, na kterých je metoda Hejného založená, má princip podpora spolupráce široký přesah mimo matematiku. V tom vidím její další velký potenciál,“ řekla Gisela Kostelecká, ředitelka základní školy.
Děti mají i domácí úkoly, které zpracovávají v týdenním režimu, takže je možné vše konzultovat s učiteli. Tuto možnost mají i rodiče, kteří mají pravidelná setkání, kde se s výukovým systémem seznamují. „Příprava na hodiny matematiky je sice náročná, ale velkou odměnou mi je radost žáků a to, že se na matematiku těší a matematika je opravdu baví. Teď už je podle oblíbenosti před matematikou jen tělocvik," poznamenala učitelka matematiky Pavlína Dlabková.
 „Náš školský systém bohužel trochu zapomíná na nadané děti. Jsem velice rád, že některé ZŠ nečekají na pokyny shora a situaci aktivně řeší. Přístup vedení školy a pedagogů ze ZŠ Pardubice, Staňkova 128 je v tomto směru vzorový,“ dodal Bohumil Bernášek.  
Zdroj: pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

2.11.

Od 1. listopadu stojí v čele Fakulty filozofické Univerzity Pardubice po osmi letech nový děkan – profesor KAREL RÝDL.

V souvislosti s ustavením nového děkana Fakulty filozofické do funkce, dochází zároveň ke změnám i ve vedení samotné Univerzity Pardubice:

Vzdělání celý článek
12.12.

Poslední letošní lekce ZDRAVOhrátek čeká na žáky ve Střední zdravotnické škole Pardubice

Nový projekt Pardubického kraje na podporu středních zdravotnických škol v regionu se setkal hned ve své první sezoně s velkým zájmem žáků 8. a 9. tříd. Předcházejících tří akcí v Chrudimi, Svitavách i Ústí nad Orlicí se zúčastnilo téměř 220 vybraných školáků se zájmem o budoucí studium oborů zaměřených na zdravotnictví nebo sociální služby.

Vzdělání celý článek
17.5.

Nejlepší mladý chemik se bude hledat možná i na Ukrajině

Unikátní soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika, kterou již deset let spolu se svými partnery pořádá Střední průmyslová škola chemická Pardubice, by mohla nabýt mezinárodního rozměru. O možnosti uspořádat ukrajinské kolo soutěže jednali zástupci uvedené školy s představiteli Základní školy ve Svaljavě při své poslední cestě do Podkarpatské Rusi.

Vzdělání celý článek
7.9.

Dopravní fakulta Jana Pernera slaví 25 let

Dopravní fakulta, dnes jedna ze sedmi fakult Univerzity Pardubice, poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy a dále rozvíjí svoji vzdělávací a výzkumnou činnost v ryze technických i technologicko-manažerských oborech. Za čtvrt století vzešlo z fakulty mnoho odborníků, kteří mají na poli dopravy nezastupitelné místo.

Vzdělání celý článek
6.11.

Fakulta ekonomicko-správní pořádá Týden teorie a praxe v ekonomice

V pořadí již 7. ročník Týdne teorie a praxe v ekonomice pořádá Ústav podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pod záštitou děkanky fakulty doc. Ing. et Ing. Renáty Myškové, Ph.D.

Vzdělání celý článek
4.6.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostí celostátní kolo soutěže o nejlepšího mladého chemika

Do celostátního kola postoupilo 40 finalistů a z Pardubického kraje bude 7 soutěžících. Na mladé chemiky čeká během dopoledne nejprve test teoretických znalostí a poté odpoledne zkouška laboratorních dovedností. Zadání soutěžních úloh je dílem pořádající Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Součet bodových zisků z obou částí soutěže rozhodne o vítězi, který se stane pomyslným mistrem České republiky v chemii.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting