Historička Milena Lenderová z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice převezme letošní cenu ministra školství za vědecký přínos

27.11.

Historička Milena Lenderová z Fakulty filozofické Univerzity Pardubice převezme letošní cenu ministra školství za vědecký přínos


Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2014 obdrží ve čtvrtek 27. listopadu přední česká historička a autorka mnoha vědeckých publikací prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. působící na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Ve svých odborných pracích se zabývá genderovou problematikou zejména 19. století a dějinami česko-francouzských kulturních vztahů stejného období.


Na tuto cenu byla Milena Lenderová nominována za svoji dlouholetou badatelskou činnost a významné publikace, mezi něž patří i její poslední vědeckému dílo, původní autorská odborná kniha „Dcera národa? Tři životy Zdeňky Havlíčkové“. Kniha se objevila i mezi nominovanými publikacemi v prestižní soutěži Magnesia Litera za rok 2013 a získala druhé místo. Záhy po svém vydání se dočkala mimořádně pozitivního ohlasu nejen v odborné komunitě, ale i mezi širokou čtenářskou veřejností, což u historických vědeckých knih nebývá obvyklé. „Kniha, která se stala podnětem pro udělovanou cenu ministra školství, významným způsobem ovlivňuje poznání a interpretaci vývoje českého politického a kulturního života druhé poloviny 19. století,“ říká rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., který Mileně Lenderové udělil za tuto prestižní monografii v listopadu t. r. zvláštní cenu rektora.


Milena Lenderová se specializuje na otázky genderu a česko-francouzské kulturní dějiny. Je výraznou osobností, která překvapila rychlým vydáváním tematicky zaměřených knih originálních a literárně vyzrálých studií a monografií z dějin 18. – 20. století. Výsledky svého základního výzkumu dovedla na světově respektovanou úroveň. Zásadně ovlivnila českou historiografii a v širším smyslu i českou kulturu a společnost tím, že prosadila téma žen jako plnohodnotnou součást našich dějin, čímž výrazným způsobem přispěla k moderní proměně českého historického a společenské myšlení.


„Profesorka Lenderová je významnou osobností mezinárodního vědeckého života. Opakovaně je zvána jako hostující profesorka na přední univerzitní pracoviště ve Francii a v Německu; její badatelský a vědecký akční radius však zasahuje mnohem širší oblast Evropy a zámoří, jak dokládají její četné zahraniční publikační aktivity ve Francii, Rakousku či Finsku,“ přibližuje celosvětový přínos vědecké práce Mileny Lenderové prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a dodává: „Význam vědecké a pedagogické práce Mileny Lenderové dokládá i řada ocenění, například francouzský Řád Akademických palem (Chevalier des palmes académiques) za zásluhy o šíření francouzského jazyka, vědy a kultury, který jí byl udělen v roce 2007, nebo Medaile Jana Amose Komenského za zásluhy o rozvoj české vzdělanosti z roku 2012.“


Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2014 převezme prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. spolu se čtyřmi dalšími oceněnými z rukou ministra Chládka ve čtvrtek 27. listopadu v 10 hodin ve Velkém zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze.

Kdo je Milena Lenderová
Přední česká historička, narozena v Kostelci nad Orlicí. Vystudovala obor dějepis – francouzština na Fakultě filozofické Univerzity Karlovy v Praze. V 70. – 80. letech byla zaměstnána jako středoškolská profesorka na gymnáziu v Semilech, poté pracovala jako vedoucí odborná archivářka v Okresním archivu Hradec Králové.

Od roku 1990 získala prostor pro vlastní vědeckou práci a působila na univerzitách v Pardubicích a krátce také v Českých Budějovicích. V letech 2001 až 2007 byla první děkankou Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Profesorkou pro obor české dějiny byla jmenována v roce 2001. V současné době působí na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.


K velmi úspěšným publikacím Mileny Lenderové patří kniha K hříchu i modlitbě. Žena v minulé století (1999) Zdenka Braunerová (2000), Chytila patrola... aneb prostituce za Rakouska i republiky (2002), Tragický bál. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu (2004), Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století  (2006, s K. Rýdlem), A ptáš se, knížko má... Ženské deníky 19. století (2008). Díky dokonalé znalosti francouzského jazyka a kultury se dokázala prosadit i v prostředí francouzské historiografie a vydala v tomto jazyce řadu odborných knih.


Opakovaně je zvána jako hostující profesor na přední univerzitní pracoviště zvláště ve Francii (Université Paul Valéry, Montpellier, Université de Paris, Sorbonne I, Sorbonne Nouvelle, Paris III., DESC; Université Michel Montaigne Bordeaux). Je členkou řady významných domácích a zahraničních oborových a vědeckých sdružení, z nejvýznamnějších uveďme alespoň Réseau de coopération scientifique en éthnologie et historiographie européennes, P. A. C. T. - EURETHNO, Montpellier – Strasbourg.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

26.5.

0čima studentů gymnázií

Výsledky rozhodování poroty sdělíme účastníkům i veřejnosti do pěti pracovních dnů, tedy do 1. června.

Vzdělání celý článek
8.8.

Univerzita Pardubice zahájila dvě velké investiční akce

Vznikne další moderní zázemí pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum.

Vzdělání celý článek
4.10.

Profesoři Pessa a Manninen na Univerzitě Pardubice

Ve dnech 4. a 5. října 2007 navštíví Univerzitu Pardubice dva světově uznávaní odborníci z Finska.

Vzdělání celý článek
13.2.

Konference mladých talentů na Univerzitě Pardubice

Více než 50 studentů představí při konferenci výsledky své dosavadní práce budoucím zaměstnavatelům a odborné veřejnosti, jakými jsou např. poskytovatelé sociálních služeb, a to nejen na Pardubicku.

Vzdělání celý článek
11.6.

Českotřebovská technická škola se inspiruje na Slovensku. UNICORN umožní studentům práci přímo ve svém vývojovém centru

Spolupráce Střední odborné školy technické v České Třebové a Střední průmyslové školy elektrotechnické v Prešově byla hlavním tématem setkání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a ředitele českotřebovské školy Jana Kováře s představiteli prešovské školy a technologické společnosti Unicorn. Ta na jaře letošního roku otevřela svojí pobočku také právě v České Třebové a nabízí zkušenosti při vzdělávání středoškoláků v oblasti informačních technologií.

Vzdělání celý článek
7.11.

Úspěšní žáci a studenti dnes převzali ocenění za jejich píli

Komise pro výchovu a vzdělávání každoročně oceňuje úspěšné žáky pardubických základních a středních škol. Oceňováni jsou všichni ti, kteří se umístili na předních místech v krajských, národních i mezinárodních vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích a olympiádách. Všem byl dnes předán pamětní list i finanční odměna.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting