Hurá do školy! Batůžek s překvapením zpříjemnil nástup do školy

5.9.

Hurá do školy! Batůžek s překvapením zpříjemnil nástup do školy

Upozornit na rizika silničního provozu, ale také potěšit drobnými dárky. S tímto cílem Pardubický kraj ve spolupráci s Hitrádiem Magic obdaroval všechny prvňáky v regionu při jejich premiéře ve školní lavici praktickým batůžkem na přezůvky, ve kterém děti nalezly zejména předměty s reflexními prvky, učebnici autoškoly pro prvňáčky nebo omalovánky či rozvrhy hodin. Batůžky předávali kromě hejtmana Martina Netolického také 1. náměstek hejtmana Roman Línek a radní Hana Štěpánová, Bohumil Bernášek a René Živný.

 

ZŠ Lukavice

„Po loňské premiéře jsme se rozhodli pokračovat v této osvětové kampani týkající se bezpečnosti dětí především v silničním provozu. Bohužel se stále setkáváme se situacemi, kdy jsou děti jako chodci či cyklisté účastníky dopravních nehod, což je způsobeno neznalostí pravidel silničního provozu nebo jejich špatnou viditelností,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Věřím, že jim tímto pomůžeme, aby byly na situace, které mohou nastat, lépe připraveny. Chtěli jsme také prvňákům zpříjemnit jejich první den ve škole, protože je to něco nového a pro někoho i stresujícího,“ dodal hejtman Netolický, který dárkové balíčky předával v Lukavici nedaleko Letohradu, která se v letošním roce stala Vesnicí roku Pardubického kraje. „Tradici navštěvovat školu, která se nachází ve Vesnici roku Pardubického kraje, jsme zahájili v loňském roce v Sebranicích a chceme tímto způsobem pokračovat i v dalších letech. Školy jsou nedílnou součástí života v obci, a proto jim chceme tímto způsobem dát prostor pro vlastní prezentaci a odměnit je za jejich práci,“ řekl hejtman Netolický.

ZŠ Dubina, Pardubice

Stejně jako v předchozím roce zavítal do jedné z největších pardubických škol, ZŠ Dubina 1. náměstek hejtmana Roman Línek. Sám má pět vnuček podobného věku, jako prvňáčci, a tak dobře rozumí jejich očekávání. Popřál dětem, aby pro ně škola byla každý den krásně dobrodružnou cestou za poznáním. „Vůbec nevadí, jestli vám něco půjde víc a něco méně, v životě bude důležité, jestli neztratíte chuť stále poznávat nové věci a zlepšovat se v tom, v čem budete dobří. A také, jestli budete slušnými lidmi, kteří umí pomoci druhému, když je potřeba. Třeba podle naší karty první pomoci, pokud se někomu blízkému něco stane,“ dodal Línek.

ZŠ Prodloužená, Pardubice

Poprvé v roli krajského radního pro školství zahajoval školní rok radní Bohumil Bernášek. Ten navštívil Základní školu Polabiny, Prodloužená. „ Absolventi této školy jsou známí tím, že mají dobré vědomosti a pokračují ve studiu nejen na učilištích, ale také na středních odborných školách a gymnáziích. Žáci se pravidelně účastní popularizačních akcí, které pod názvem Technohrátky Pardubický kraj pořádá, a škola tak získává mnoho zájemců o technické obory. Přeji i těm nejmenším dětem, aby si v průběhu dalších let vyzkoušely různé dovednosti a zjistily, co jim v budoucnu třeba půjde a co je bude bavit,“ uvedl Bohumil Bernášek.

ZŠ Morašice 

Radní Hana Štěpánová zavítala v první školní den do Základní školy v Morašicích. V této škole působila až do roku 2002 jako učitelka. V tomto roce se stala starostkou obce, kterou byla až do loňských krajských voleb. „Se základní školou v Morašicích jsem spjatá již od dětství, kdy jsem tam strávila svou vlastní školní docházku a pak od roku 1982, kdy jsem nastoupila jako učitelka. Proto jsem se rozhodla tam vydat i na letošní první školní den a pozdravit prvňáčky i jako krajská radní. Bezpečnost dětí v silničním provozu je potřeba stále zlepšovat, i když se již mnohé povedlo. Každá obdobná kampaň má smysl, a proto jsem moc ráda její součástí,“ řekla Hana Štěpánová.

ZŠ Bratranců Veverkových

Radní René Živný navštívil Základní školu Bratranců Veverkových v centru Pardubic. „Dlouhodobě se pohybuji v cyklistice a vím, jak důležitá je pro děti znalost pohybu v silničním provozu. Znalost základních dopravních značek je pro děti velmi potřebná, i když se do určitého věku pohybují především v doprovodu rodičů. Naštěstí se postupně setkávám s tím, že se zlepšuje viditelnost jak cyklistů, tak chodců, a to nejen ve večerních hodinách,“ řekl René Živný. Na této školy pravidelně šerpují nové prvňáčky pardubičtí extraligoví hokejisté.

První pomoc

Jednou ze součástí balíčku je karta s obrázky pěti základních situací první pomoci, kterým porozumí i dítě v první třídě. „Chceme, aby si děti zapamatovaly základní úkony při první pomoci, jelikož se mohou například na hřišti nebo táboře dostat do situace, která bude rychle vyžadovat alespoň základní pomoc předtím, než se dostaví dospělí,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr, který se setká s prvňáky v Chocni.

Bezpečnostní kampaň i v rádiu

„Jsme rádi, že společně s Pardubickým krajem můžeme udělat něco smysluplného pro zvýšení bezpečnosti nejmenších dětí na silnicích. Kromě dárků s reflexními prvky a vzdělávacími tiskovinami vysíláme v rádiu masivní kampaň, kde vyzýváme řidiče, aby zpomalili a věnovali se řízení a ne například svému mobilu,“ uvádí Lukáš Nádvorník z agentury Media Park.

Základem je balíček v podobě batůžku na přezuvky s reflexním pruhem, který obsahuje další reflexní prvky, zábavně naučnou brožuru Ferdova autoškola od společnosti BESIP, dětský časopis od Českých drah, zásady první pomoci, rozvrh hodin od basketbalového klubu BK JIP Pardubice, hasičské omalovánky, vstupenky a spoustu dalších věcí, které mají pomoci zvýšit bezpečnost a viditelnost malých školáků.  

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

25.9.

Mezinárodní konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Posterová sekce bude umístěna ve foyer 2. NP budovy HA Fakulty chemicko-technologické. Nabídne celkem 16 plakátových příspěvků, které jsou většinou prezentací výsledků odborných prací studentů doktorského studijního programu Fakulty chemicko-technologické.

Vzdělání celý článek
15.2.

Na Dopravní fakultě Jana Pernera se v těchto dnech vzdělávají středoškolští učitelé

Kurz nazvaný Nejnovější poznatky v dopravě, logistice a managementu nabízí účastníkům sérii přednášek od pondělí až do pátku. V úterý je například čekaly přednášky o územním plánování či zasilatelské činnosti při přepravě nebezpečného nákladu. Ve středu se podívají blíže na hodnocení emisních vlastností silničních motorových vozidel a odpoledne zjistí, jak se provádí inženýrsko-geologický průzkum při přípravě stavby. Ve čtvrtek mají na programu elektromobilitu a seznámí se s evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS a jeho implementací v prostředí státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Vzdělání celý článek
25.6.

Závěrečné akademické obřady na Univerzitě Pardubice

Čtyřem absolventům bude udělena Studentská cena rektora II. stupně - za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce.

Vzdělání celý článek
22.9.

Do kampusu Univerzity Pardubice se vrací studenti. Začíná 68. akademický rok

Počet zapsaných studentů ovšem není pro tento akademický rok ještě konečný – koncem září a počátkem října, první 2-3 týdny zimního semestru, ještě probíhají na některých fakultách zápisy do vyšších ročníků studia magisterského a doktorského a do kombinovaného studia a oficiální vysokoškolské statistiky se uzavírají až k 31. říjnu.

Vzdělání celý článek
20.6.

V Pardubicích začínají absolventské promoce

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting