Inaugurace nového rektora Univerzity Parduibce. Slavnostní ceremonií se ujme funkce rektora profesor Ing. Jiří Málek, DrSc.

28.2.

Inaugurace nového rektora Univerzity Parduibce. Slavnostní ceremonií se ujme funkce rektora profesor Ing. Jiří Málek, DrSc.

Ve čtvrtek 1. března bude dovršen proces ustavení nového rektora Univerzity Pardubice do funkce pro následující čtyřleté období. V Aule Arnošta z Pardubic proběhne od 11 hodin slavnostní akademický obřad jeho inaugurace.

Prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. zvolil za kandidáta na funkci rektora univerzity v říjnu loňského roku Akademický senát Univerzity Pardubice, a to pro nastávající čtyřleté funkční období 2018 – 2022. S účinností od 1. února 2018 jej do funkce rektora Univerzity Pardubice jmenoval v lednu t.r. prezident republiky.

Slavnostní akademický obřad tak dovrší konstitutivní akt jmenování do funkce aktem deklarativním, a to jeho slavnostní inaugurací.

Prof. Málek se stává desátou osobností v čele vysoké školy v Pardubicích za její téměř sedmdesátiletou historii, čtvrtou osobností v čele Univerzity Pardubice po jejím rozšíření na více fakult a přejmenování z původní Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích v roce 1994. V čele univerzity stál v letech 2006 - 2010, ve vedení univerzity působil jako prorektor již v letech 2000 - 2006.

Prof. Málek je renomovaným a uznávaným odborníkem ve vědecké komunitě doma i v zahraničí.

V řízení vysokoškolské vzdělávací i vědecké činnosti má bohaté zkušenosti, a to jak přímo na Univerzitě Pardubice, tak z celorepublikového pohledu. Jeho domovským odborným vědeckým pracovištěm je Katedra fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kterou poslední roky vedl.

V posledních letech se významně angažoval též na celostátní úrovni v oblasti hodnocení vědeckých výkonů výzkumných organizací, v letech 2008 - 2015 jako člen a později jako místopředseda Rady pro výzkum vývoj a inovace a jako předseda Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Při slavnostním akademickém obřadu INAUGURACE v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu ve čtvrtek 1. března složí nový rektor inaugurační slib a převezme od svého předchůdce prof. Miroslava Ludwiga univerzitní insignie - rektorský řetěz. Učiní tak za přítomnosti akademické obce Univerzity Pardubice, za účasti dvou desítek rektorů českých vysokých škol, zástupců ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a řady dalších významných hostí, členů Parlamentu ČR, zástupců státní správy a samospráv, institucí a partnerů univerzity.

Univerzitními insigniemi, které v roce 2000 při příležitosti 50 let vysokého školství v Pardubicích vytvořil jako netradiční umělecké dílo pro Univerzitu Pardubice akademický sochař Jindřich Plotica, budou ozdobeni a slavnostně uvedeni do funkce též prorektoři univerzity:

- prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., prorektorka pro vzdělávání a záležitosti studentů a zároveň statutární zástupkyně rektora;
- prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost;
- Ing. Andrea Koblížková, Ph.D., prorektorka pro rozvoj;
- prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., prorektor pro vnitřní záležitosti.
Kvestorem Univerzity Pardubice zůstává i v dalším období Ing. Petr Gabriel, MBA.

Rozhovor s novým rektorem Univerzity Pardubice pro e-Zpravodaj UPa:

http://zpravodaj.upce.cz/osobnosti/2018/rozhovor-novy-rektor-profesor-malek/

Zdroj: upce.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

9.1.

Osm univerzit se spojilo, aby si dlouhodobě zajistily kvalitní světové chemické elektronické informační zdroje pro výzkjm a vývoj

Během prvního pololetí 2013 bude realizována na pracovištích všech zúčastněných vysokých škol řada školení a informačních seminářů s cílem propagovat tyto důležité informační zdroje a naučit studenty, akademické pracovníky a výzkumníky co nejefektivněji využívat obrovský informační potenciál, který tyto zdroje nabízejí.

Vzdělání celý článek
15.5.

Pardubické školky v září přivítají přes 900 dětí

Pardubice přitom seznam školek i počet volných míst každoročně zveřejňují na webu. „Některé děti jejich rodiče přihlásili pouze do jedné školky nejblíže bydliště, jiní si vybrali školku s malou kapacitou,“ vyjmenoval časté příčiny nepřijetí tříletých dětí náměstek Tauber. I přes velký počet nepřijatých dětí však zůstalo do druhého kola šest volných míst v MŠ Lány na Důlku a v MŠ Hostovice.

Vzdělání celý článek
10.10.

Akademický senát Univerzity Pardubice bude volit kandidáta na funkci rektora.

Úkolem Akademického senátu Univerzity Pardubice je tedy podle vysokoškolského zákona provést volbu kandidáta na funkci rektora a předložit návrh Univerzity Pardubice ministru školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to do 1. listopadu 2013.

Vzdělání celý článek
12.8.

Letní školy a denní kempy pro žáky základních a středních škol letos na Univerzitě Pardubice poprvé.

Kromě dvou univerzitních letních škol navíc ještě Dopravní fakulta Jana Pernera připravila od pondělí 19. srpna pětidenní, speciálně zaměřenou letní školu technologie a řízení dopravy.

Vzdělání celý článek
2.9.

Podzimní sponze na Univerzitě Pardubice

Více jak dvě stovky absolventů získá diplom a titul „bakalář“, a to v jednom ze sedmi studijních oborů.

Vzdělání celý článek
15.2.

Na Dopravní fakultě Jana Pernera se v těchto dnech vzdělávají středoškolští učitelé

Kurz nazvaný Nejnovější poznatky v dopravě, logistice a managementu nabízí účastníkům sérii přednášek od pondělí až do pátku. V úterý je například čekaly přednášky o územním plánování či zasilatelské činnosti při přepravě nebezpečného nákladu. Ve středu se podívají blíže na hodnocení emisních vlastností silničních motorových vozidel a odpoledne zjistí, jak se provádí inženýrsko-geologický průzkum při přípravě stavby. Ve čtvrtek mají na programu elektromobilitu a seznámí se s evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS a jeho implementací v prostředí státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting