Inaugurace nového rektora Univerzity Parduibce. Slavnostní ceremonií se ujme funkce rektora profesor Ing. Jiří Málek, DrSc.

28.2.

Inaugurace nového rektora Univerzity Parduibce. Slavnostní ceremonií se ujme funkce rektora profesor Ing. Jiří Málek, DrSc.

Ve čtvrtek 1. března bude dovršen proces ustavení nového rektora Univerzity Pardubice do funkce pro následující čtyřleté období. V Aule Arnošta z Pardubic proběhne od 11 hodin slavnostní akademický obřad jeho inaugurace.

Prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. zvolil za kandidáta na funkci rektora univerzity v říjnu loňského roku Akademický senát Univerzity Pardubice, a to pro nastávající čtyřleté funkční období 2018 – 2022. S účinností od 1. února 2018 jej do funkce rektora Univerzity Pardubice jmenoval v lednu t.r. prezident republiky.

Slavnostní akademický obřad tak dovrší konstitutivní akt jmenování do funkce aktem deklarativním, a to jeho slavnostní inaugurací.

Prof. Málek se stává desátou osobností v čele vysoké školy v Pardubicích za její téměř sedmdesátiletou historii, čtvrtou osobností v čele Univerzity Pardubice po jejím rozšíření na více fakult a přejmenování z původní Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích v roce 1994. V čele univerzity stál v letech 2006 - 2010, ve vedení univerzity působil jako prorektor již v letech 2000 - 2006.

Prof. Málek je renomovaným a uznávaným odborníkem ve vědecké komunitě doma i v zahraničí.

V řízení vysokoškolské vzdělávací i vědecké činnosti má bohaté zkušenosti, a to jak přímo na Univerzitě Pardubice, tak z celorepublikového pohledu. Jeho domovským odborným vědeckým pracovištěm je Katedra fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kterou poslední roky vedl.

V posledních letech se významně angažoval též na celostátní úrovni v oblasti hodnocení vědeckých výkonů výzkumných organizací, v letech 2008 - 2015 jako člen a později jako místopředseda Rady pro výzkum vývoj a inovace a jako předseda Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Při slavnostním akademickém obřadu INAUGURACE v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu ve čtvrtek 1. března složí nový rektor inaugurační slib a převezme od svého předchůdce prof. Miroslava Ludwiga univerzitní insignie - rektorský řetěz. Učiní tak za přítomnosti akademické obce Univerzity Pardubice, za účasti dvou desítek rektorů českých vysokých škol, zástupců ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a řady dalších významných hostí, členů Parlamentu ČR, zástupců státní správy a samospráv, institucí a partnerů univerzity.

Univerzitními insigniemi, které v roce 2000 při příležitosti 50 let vysokého školství v Pardubicích vytvořil jako netradiční umělecké dílo pro Univerzitu Pardubice akademický sochař Jindřich Plotica, budou ozdobeni a slavnostně uvedeni do funkce též prorektoři univerzity:

- prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., prorektorka pro vzdělávání a záležitosti studentů a zároveň statutární zástupkyně rektora;
- prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost;
- Ing. Andrea Koblížková, Ph.D., prorektorka pro rozvoj;
- prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., prorektor pro vnitřní záležitosti.
Kvestorem Univerzity Pardubice zůstává i v dalším období Ing. Petr Gabriel, MBA.

Rozhovor s novým rektorem Univerzity Pardubice pro e-Zpravodaj UPa:

http://zpravodaj.upce.cz/osobnosti/2018/rozhovor-novy-rektor-profesor-malek/

Zdroj: upce.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

15.5.

Radní Jana Pernicová reaguje na článek MF DNES ...

„Od příštího školního roku se sloučí střední škola elektrotechnická a strojní v Pardubicích“.

Vzdělání celý článek
21.4.

Školy mají kvůli maturitám a přijímačkám napilno. Holické gymnázium přibere 60 žáků

Přijímací zkoušky, podobně jako maturity, jsou letos jednotné, tudíž v režii Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Uchazeči si mohou podat přihlášky na dvě různé školy. „Zavedení povinných přijímacích zkoušek vřele vítám. Dochází k vyrovnání disproporcí u přijímacích řízení v jednotlivých krajích. Do budoucna by povinné přijímací zkoušky měly přinést vyšší studijní úsilí u žáků 9. tříd a možnost srovnání úrovně jednotlivých středních škol,“ řekl radní Pardubického kraje pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Vzdělání celý článek
29.8.

Více než dva tisíce pardubických dětí vyrazí 1. září poprvé za vzděláním.

Celková kapacita pardubických škol je zatím naplněna z 84 procent, ale některé školy, jako například ZŠ Svítkov, jsou naplněny na 100 procent,“ řekla Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu.

Vzdělání celý článek
24.5.

Univerzita volného času, kterou pořádá pro veřejnost Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, tentokrát o počátcích sociální péče.

Ve čtvrtek 21. května pokračuje letošní série přednášek v rámci cyklu Univerzity volného času (UVČ) od 14 hodin v kongresovém sálu rektorátu, a to přednáškou prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc. z katedry věd o výchově na téma „Počátky systémové sociální péče o hendikepované v Evropě po třicetileté válce“. Na ni naváže PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. z katedry filosofie s přednáškou s názvem „Komenského pojetí politiky“.

Vzdělání celý článek
23.9.

Univerzita Pardubice opět „vyráží“ na vědecko-technické turné na gymnázia v regionu

Možnost vyzkoušet si nejrůznější experimenty a pracovní postupy, seznámit se se speciálními modely, pozorovat akademické pracovníky i vysokoškoláky při jejich práci nebo s nimi diskutovat o dráze výzkumníka.

Vzdělání celý článek
16.9.

Dopravní fakulta si připomene 15 let své existence

Fakulta trvale rozšiřuje nabídku v programech terciárního celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting