Inaugurace nového rektora Univerzity Parduibce. Slavnostní ceremonií se ujme funkce rektora profesor Ing. Jiří Málek, DrSc.

28.2.

Inaugurace nového rektora Univerzity Parduibce. Slavnostní ceremonií se ujme funkce rektora profesor Ing. Jiří Málek, DrSc.

Ve čtvrtek 1. března bude dovršen proces ustavení nového rektora Univerzity Pardubice do funkce pro následující čtyřleté období. V Aule Arnošta z Pardubic proběhne od 11 hodin slavnostní akademický obřad jeho inaugurace.

Prof. Ing. Jiřího Málka, DrSc. zvolil za kandidáta na funkci rektora univerzity v říjnu loňského roku Akademický senát Univerzity Pardubice, a to pro nastávající čtyřleté funkční období 2018 – 2022. S účinností od 1. února 2018 jej do funkce rektora Univerzity Pardubice jmenoval v lednu t.r. prezident republiky.

Slavnostní akademický obřad tak dovrší konstitutivní akt jmenování do funkce aktem deklarativním, a to jeho slavnostní inaugurací.

Prof. Málek se stává desátou osobností v čele vysoké školy v Pardubicích za její téměř sedmdesátiletou historii, čtvrtou osobností v čele Univerzity Pardubice po jejím rozšíření na více fakult a přejmenování z původní Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích v roce 1994. V čele univerzity stál v letech 2006 - 2010, ve vedení univerzity působil jako prorektor již v letech 2000 - 2006.

Prof. Málek je renomovaným a uznávaným odborníkem ve vědecké komunitě doma i v zahraničí.

V řízení vysokoškolské vzdělávací i vědecké činnosti má bohaté zkušenosti, a to jak přímo na Univerzitě Pardubice, tak z celorepublikového pohledu. Jeho domovským odborným vědeckým pracovištěm je Katedra fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kterou poslední roky vedl.

V posledních letech se významně angažoval též na celostátní úrovni v oblasti hodnocení vědeckých výkonů výzkumných organizací, v letech 2008 - 2015 jako člen a později jako místopředseda Rady pro výzkum vývoj a inovace a jako předseda Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Při slavnostním akademickém obřadu INAUGURACE v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu ve čtvrtek 1. března složí nový rektor inaugurační slib a převezme od svého předchůdce prof. Miroslava Ludwiga univerzitní insignie - rektorský řetěz. Učiní tak za přítomnosti akademické obce Univerzity Pardubice, za účasti dvou desítek rektorů českých vysokých škol, zástupců ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a řady dalších významných hostí, členů Parlamentu ČR, zástupců státní správy a samospráv, institucí a partnerů univerzity.

Univerzitními insigniemi, které v roce 2000 při příležitosti 50 let vysokého školství v Pardubicích vytvořil jako netradiční umělecké dílo pro Univerzitu Pardubice akademický sochař Jindřich Plotica, budou ozdobeni a slavnostně uvedeni do funkce též prorektoři univerzity:

- prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D., prorektorka pro vzdělávání a záležitosti studentů a zároveň statutární zástupkyně rektora;
- prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost;
- Ing. Andrea Koblížková, Ph.D., prorektorka pro rozvoj;
- prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., prorektor pro vnitřní záležitosti.
Kvestorem Univerzity Pardubice zůstává i v dalším období Ing. Petr Gabriel, MBA.

Rozhovor s novým rektorem Univerzity Pardubice pro e-Zpravodaj UPa:

http://zpravodaj.upce.cz/osobnosti/2018/rozhovor-novy-rektor-profesor-malek/

Zdroj: upce.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

17.7.

Univerzita Pardubice nabízí Univerzitu třetího věku a volného času

Zájemcům každého věku, kteří si chtějí rozšířit vědomosti, nabízí Univerzita Pardubice přednášky i kurzy zaměřené na historii, ekonomiku, dopravu nebo třeba i angličtinu a jógu. Tři fakulty už přijímají přihlášky ke studiu na Univerzitě třetího věku a Univerzitě volného času.

Vzdělání celý článek
30.8.

Od června 2011 je v provozu Školský portál Pardubického kraje.

Informace jsou mířeny i na veřejnost, hlavně tedy na rodiče žáků.

Vzdělání celý článek
16.10.

Do Pardubic přijedou odborníci z japonské NIMS

V pátek 16. října přijede na Univerzitu Pardubice delegace z japonské partnerské instituce NIMS

Vzdělání celý článek
7.6.

Za Univerzitu Pardubice vyráží na Univerzitní osmy smíšená posádka

Univerzitu Pardubice bude poprvé na veslařském závodě Univerzitní osmy v Praze reprezentovat smíšená posádka. Univerzita se zítřejší soutěže, která je součástí pražských Primátorek, zúčastní letos už po šesté

Vzdělání celý článek
12.11.

O tisíce cenných knih piaristického řádu bude pečovat Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Soubor klášterní knihovny obsahuje celkem 8 875 knih z řady vědních oborů, např. teologie, historie, lingvistiky, architektury, pedagogiky, geografické topografie, astronomie či poezie. Sbírka má i cenné exempláře, které jsou ve španělském jazyce, nachází se v ní také italské cestovní průvodce, spisy o Americe či dopisy zakladatele řádu Josefa Kalasanského.

Vzdělání celý článek
15.5.

Univerzita Pardubice představuje svoje publikace na veletrhu Svět knihy Praha 2014

Veletrh Svět knihy ale není jen o knížkách, je to místo, kde se můžete setkat se známými osobnostmi. „V minulém roce se u našeho stánku zastavil například kardinál Dominik Duka, nové publikace si prohlédla i herečka Chantal Poulen,“ láká na veletrh Ivo Holava z pardubického univerzitního vydavatelství.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting