Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol

20.1.

Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol

 
Zápis dětí  do 1. ročníků základních škol  pro školní rok 2014-2015  bude probíhat ve všech 17 základních školách zřizovaných statutárním městem Pardubice ve středu 5.února 2014 a ve čtvrtek 6. února 2014, a to od 13.00  do 18.00 hodin.


Povinná školní docházka ve školním roce 2014-2015 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2008. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2009.


Povinnost přihlásit dítě k zápisu vyplývá z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče (zákonní zástupci) budou žádat o odklad povinné školní docházky.


Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy a je nutné tuto žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb.).


Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží platný občanský průkaz, pokud obsahuje data dítěte, jinak rodný list dítěte a doklad o bydlišti.


Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu bez jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel.


Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. Školské obvody jsou stanoveny vyhláškou MmP.


Forma zápisu je plně v kompetenci ředitele školy.
Přehled základních škol s kontaktními údaji naleznete na webových stránkách města Pardubice (http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/skolstvi/dite-v-zakladni-skole/). 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

7.6.

Za Univerzitu Pardubice vyráží na Univerzitní osmy smíšená posádka

Univerzitu Pardubice bude poprvé na veslařském závodě Univerzitní osmy v Praze reprezentovat smíšená posádka. Univerzita se zítřejší soutěže, která je součástí pražských Primátorek, zúčastní letos už po šesté

Vzdělání celý článek
12.11.

Děti soutěžily v logických úlohách

Hlavním cílem soutěže je obrátit pozornost dětí i odborné veřejnosti ke specifickému nadání, kterým je schopnost logického myšlení a samostatného uvažování.

Vzdělání celý článek
15.1.

Východočeské školy mohou získat peníze z ekologického programu

Školy z Královéhradeckého a Pardubického kraje mohou získat peníze z ekologického programu

Vzdělání celý článek
19.3.

Univerzita Pardubice se zapojila do mezinárodní kampaně EURAXESS Roadshow

Posláním akce EURAXESS Roadshow je podpora kariéry ve vědě a výzkumu s důrazem na mezinárodní mobilitu. Cílovou skupinou jsou především studenti, začínající výzkumníci.

Vzdělání celý článek
25.3.

Generální ředitel Českých drah na Dopravní fakultě Jana Pernera

Odpoledne ve 14 hodin pak Petr Žaluda vystoupí s přednáškou na téma: Aktuální trendy a výzvy v osobní dopravě. Přednáška proběhne v učebně DB-B3 ve Studentské ulici a je určena především studentům kateder technologie a řízení dopravy a dopravního managementu, marketingu a logistiky, ale samozřejmě jsou vítáni všichni ostatní zájemci z dalších kateder fakulty.

Vzdělání celý článek
15.2.

Na Dopravní fakultě Jana Pernera se v těchto dnech vzdělávají středoškolští učitelé

Kurz nazvaný Nejnovější poznatky v dopravě, logistice a managementu nabízí účastníkům sérii přednášek od pondělí až do pátku. V úterý je například čekaly přednášky o územním plánování či zasilatelské činnosti při přepravě nebezpečného nákladu. Ve středu se podívají blíže na hodnocení emisních vlastností silničních motorových vozidel a odpoledne zjistí, jak se provádí inženýrsko-geologický průzkum při přípravě stavby. Ve čtvrtek mají na programu elektromobilitu a seznámí se s evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS a jeho implementací v prostředí státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting