Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol

20.1.

Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol

 
Zápis dětí  do 1. ročníků základních škol  pro školní rok 2014-2015  bude probíhat ve všech 17 základních školách zřizovaných statutárním městem Pardubice ve středu 5.února 2014 a ve čtvrtek 6. února 2014, a to od 13.00  do 18.00 hodin.


Povinná školní docházka ve školním roce 2014-2015 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2008. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2009.


Povinnost přihlásit dítě k zápisu vyplývá z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče (zákonní zástupci) budou žádat o odklad povinné školní docházky.


Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy a je nutné tuto žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb.).


Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží platný občanský průkaz, pokud obsahuje data dítěte, jinak rodný list dítěte a doklad o bydlišti.


Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu bez jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel.


Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. Školské obvody jsou stanoveny vyhláškou MmP.


Forma zápisu je plně v kompetenci ředitele školy.
Přehled základních škol s kontaktními údaji naleznete na webových stránkách města Pardubice (http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/skolstvi/dite-v-zakladni-skole/). 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

28.8.

Pardubice: zateplování omezí provoz školek

Podle aktuálních informací si většina rodičů poradí sama a děti na týden umístí například k příbuzným.

Vzdělání celý článek
3.9.

Opět do školy

Děti vítala řecká kapela, prvňáčky pasoval sám Bedřich Smetana a všichni se výborně bavili.

Vzdělání celý článek
6.5.

Gymnázium v Králíkách převezme město

Této škole dramaticky ubývalo žáků a demografická křivka neposkytovala žádné optimistické výhledy.

Vzdělání celý článek
30.10.

Do základní školy Závodu míru se žáci vrátí už v pondělí

Škola je bez azbestu, děti se můžou bezpečně vrátit. To jsou výsledky měření na základní škole Závodu míru, která byla od září kvůli výskytu nebezpečného materiálu uzavřena. 4. listopadu se dětem brána jejich školy opět otevře.

Vzdělání celý článek
28.8.

Naučte se pracovat s počítačem ve stanu

Počítačový stan je připraven v rámci akce Dny vzdělávání dospělých, které pořádá a financuje Pardubický kraj.

Vzdělání celý článek
15.2.

V TECHNOhrátkách ve Vysokém Mýtě zasvětili školáci sv. Valentýna kráse strojírenských oborů

Zatímco pátý ročník TECHNOhrátek končil loni v listopadu ve VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, letošní, šestý symbolicky zahajoval jen o pár stovek metrů dál v ISŠ technické Vysoké Mýto.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting