Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol

20.1.

Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol

 
Zápis dětí  do 1. ročníků základních škol  pro školní rok 2014-2015  bude probíhat ve všech 17 základních školách zřizovaných statutárním městem Pardubice ve středu 5.února 2014 a ve čtvrtek 6. února 2014, a to od 13.00  do 18.00 hodin.


Povinná školní docházka ve školním roce 2014-2015 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2008. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 30. 6. 2009.


Povinnost přihlásit dítě k zápisu vyplývá z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče (zákonní zástupci) budou žádat o odklad povinné školní docházky.


Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy a je nutné tuto žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb.).


Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží platný občanský průkaz, pokud obsahuje data dítěte, jinak rodný list dítěte a doklad o bydlišti.


Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu bez jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel.


Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. Školské obvody jsou stanoveny vyhláškou MmP.


Forma zápisu je plně v kompetenci ředitele školy.
Přehled základních škol s kontaktními údaji naleznete na webových stránkách města Pardubice (http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/skolstvi/dite-v-zakladni-skole/). 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

23.3.

K zápisům do základních škol se letos půjde v dubnu

Co se kapacity základních škol týče, pardubické školy mají naplněnost přes devadesát procent a v následujících letech počítají s dalším nárůstem žáků. Nejsilnější ročníky ze školek totiž přechází do základních škol. Radnice očekává převis tradičně pouze na ZŠ Svítkov, Studánka, Staňkova a Polabiny I.

Vzdělání celý článek
28.1.

Den otevřených dveří na Fakultě chemicko-technologické UP

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice pořádá v úterý 29. ledna den otevřených dveří.

Vzdělání celý článek
25.9.

Studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se účastní mezinárodní putovní výstavy Figurama 13

V roce 2013 byly v rámci projektu Figurama 13 realizovány již tři výstavy. Úvodní výstava letošního ročníku proběhla v březnu v prostorách Nové budovy Fakulty architektury ČVUT Praze.

Vzdělání celý článek
5.9.

V Rosicích zahájila činnost bilingvní škola

Bilingvní škola navazuje na tříleté fungování dvojjazyčných mateřských škol Klásek v Pardubicích a v Hradci Králové.

Vzdělání celý článek
31.3.

Žáky i pedagogy motivují úspěchy absolventů

Provozuje vlastní salon a kromě účasti v soutěžích spolupracuje se svými bývalými učiteli při výchově budoucích kosmetiček.

Vzdělání celý článek
17.5.

Nejlepší mladý chemik se bude hledat možná i na Ukrajině

Unikátní soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika, kterou již deset let spolu se svými partnery pořádá Střední průmyslová škola chemická Pardubice, by mohla nabýt mezinárodního rozměru. O možnosti uspořádat ukrajinské kolo soutěže jednali zástupci uvedené školy s představiteli Základní školy ve Svaljavě při své poslední cestě do Podkarpatské Rusi.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting