Ing. Petr Kalenda, CSc.- nový profesor UP

17.4.

Ing. Petr Kalenda, CSc.- nový profesor UP

V pondělí 16. dubna odpoledne se ve Velké aule Karolina v Praze uskutečnila slavnostní ceremonie, při níž byly předány profesorské dekrety 68 novým profesorům českých vysokých škol. Profesory jmenuje podle vysokoškolského zákona prezident republiky Václav Klaus na návrh vědecké rady vysoké školy, který předkládá rektor příslušné vysoké školy ministryni školství, mládeže a tělovýchovy. Jmenování prezidentem republiky se koná dvakrát do roka. Za účasti prorektora Univerzity Pardubice pro vnitřní záležitosti doc. Ing. Jiřího Cakla, CSc. a představitelů dalších českých vysokých škol slavnostně převzal profesorský jmenovací dekret z rukou prezidenta republiky také nový profesor Univerzity Pardubice - Ing. Petr Kalenda, CSc., a to pro obor Technologie makromolekulárních látek. Prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. působí v oddělení nátěrových hmot a organických povlaků Ústavu polymerních materiálů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Petr Kalenda se se svým týmem spolupracovníků přímo podílí na vývoji nových, a to především ekologicky nezávadných, pigmentových částic, při čemž se podařilo nalézt řadu nových materiálů, které jsou využívány v nátěrových systémech a hmotách a svými vlastnostmi daleko převyšují dosud používané ochranné antikorozní systémy. Zmíněná problematika je rozvíjena na Univerzitě Pardubice jako unikátní obor na jediném univerzitním pracovišti v České republice. Na základě jeho dosavadní vědecké a pedagogické činnosti a po projednání ve vědeckých radách Fakulty chemicko-technologické a Univerzity Pardubice bylo jeho řízení ke jmenování profesorem úspěšně ukončeno a prezident republiky jej dne 16. dubna jmenoval profesorem.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

9.7.

Jedinečná nabídka bezplatného školení

Posluchači díky tomuto jedinečnému semináři získají cenné informace z oblasti mediální komunikace.

Vzdělání celý článek
27.5.

O obor Obráběč kovů je zájem

V dalším programu semináře je Návrh koncepce psychiatrické péče v Pardubickém kraji, který představí Petr Hejzlar, zástupce primáře psychiatrického oddělení Pardubické nemocnice.

Vzdělání celý článek
2.6.

Na Fakultě chemicko-technologické se opět rozhoduje o nejlepším mladém chemikovi v republice

Stejně jako v loňském roce čeká na talentované chemiky nejprve test teoretických znalostí a poté zkouška laboratorních dovedností. Zadání testů i praktické úlohy opět připravil tým akademiků pořádající chemické fakulty. O vítězi rozhodne součet bodových zisků z obou částí soutěže.

Vzdělání celý článek
23.10.

Byznys Trefa motivuje studenty

Důležitým momentem celé soutěže bude také možnost kontaktu mezi podnikavými studenty a zavedenými podnikatelskými subjekty z regionu, kteří se mohou stát investory pro podnikatelské záměry předložené studenty v rámci soutěže.

Vzdělání celý článek
8.7.

Univerzita Pardubice: Na Letní školu přijely desítky zahraničních studentů, restaurátoři startují umělecký program

Rekordních 42 zahraniční studentů z 9 zemí přijelo na Letní školu, která dnes začala na Univerzitě Pardubice. Cizinci projdou několika fakultami a poznají okolí města, Krkonoše nebo hrad Karlštejn. Startuje také dvoutýdenní program Letní školy na Fakultě restaurování v Litomyšli, který láká zájemce o umění a výtvarné techniky z ČR i ze Slovenska. „Máme zájem, aby na Univerzitu Pardubice přicházeli noví talentovaní studenti také ze zahraničí.

Vzdělání celý článek
21.9.

Univerzita Pardubice představí netradičně vědu a techniku

Naše spolupráce byla zaměřena na průzkum vybraných kamenných kvádrů z úložiště demontovaných kamenných kvádrů z Karlova mostu

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting