Jak probudit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji? Odpověď budou hledat odborníci u kulatého stolu TECHNOhrátek

2.6.

Jak probudit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji? Odpověď budou hledat odborníci u kulatého stolu TECHNOhrátek

 Jak je na tom v současné době zemědělství v Pardubickém kraji? Kdo nahradí stárnoucí generaci pracovníků? Proč nejsou zemědělské obory atraktivní pro dnešní mladou generaci? Na tyto, ale i další otázky bude hledat odpovědi reprezentativní kulatý stůl v rámci projektu TECHNOhrátky věnovaný právě zemědělskému vzdělávání v regionu. Diskutovat v něm budou 7. června v Pardubicích téměř tři desítky účastníků – zástupců Ministerstva zemědělství ČR, radních Pardubického kraje, ředitelů středních odborných i základních škol, profesních zemědělských organizací a zemědělských podniků.
„Zemědělské školství si zaslouží mimořádnou pozornost. Jde nám především o to, abychom vyslechli názory a zkušenosti všech stran, analyzovali je a přijali taková opatření, která pomohou zvýšit zájem žáků základních škol v Pardubickém kraji o tyto obory. Chtěli bychom nalézt řešení na základě vzájemné spolupráce všech subjektů, která je možné realizovat v relativně krátkém časovém horizontu. Jedná se například o stipendijní podporu, burzy zemědělských firem či další formy pomoci,“ říká Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství.
Hosty diskusního setkání, které inicioval odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje, budou představitelé Ministerstva zemědělství ČR, ředitelé středních škol vyučujících zemědělské obory v Chrudimi, Chvaleticích, Lanškrouně, Králíkách a Vysokém Mýtě, ředitelé či výchovní poradci základních škol a představitelé profesních celostátních i regionálních zemědělských institucí – Zemědělského svazu ČR i Pardubického kraje, Agrární komory, Asociace soukromých zemědělců a sdružení Agrovenkov. Důležitými partnery jim budou také manažeři významných zemědělských podniků ze všech regionů Pardubického kraje – například ze společnosti Cerea, Agrospolu Hostovice, Agrodružstva Klas Kříčeň, ZD Rosice, ZD Sloupnice nebo ZOD Žichlínek.
„Jedním ze závěrů kulatého stolu by mělo být také nalezení vhodného způsobu propagace a vytvoření pozitivního mediálního obrazu zemědělství. Musíme žákům i jejich rodičům představovat zemědělské školství jako velice perspektivní, hovořit o moderní technice, o satelitem řízených strojích, o mechanizaci, která odbourala většinu těžké práce. Současné zemědělství potřebuje lidi, kteří této vyspělé technice dobře rozumějí a také ji dokáží perfektně ovládat,“ uvádí Václav Kroutil, radní Pardubického kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov.
První krok – určení priorit
Podobné setkání se uskutečnilo už před rokem v Chrudimi. Jedním z jeho konkrétních závěrů bylo rozšíření počtu středních zemědělských škol zařazených do projektu TECHNOhrátky. V letošním, 5. ročníku vzrostl jejich počet dvojnásobně – na čtyři. Akce se uskutečnily, resp. budou se konat v Chrudimi, Chvaleticích, Králíkách a Chroustovicích.
„Věříme, že se účastníkům kulatého stolu podaří najít způsob, jak zlepšit a zefektivnit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji. Je důležité určit priority –  co může iniciovat krajský odbor školství, jak vylepšit spolupráci základních a středních škol, jak co nejvíce zapojit do podpory zemědělské podniky a v čem by měla spočívat koordinační role profesních organizací,“ připomíná hlavní cíle Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky.
Kulatý stůl k zemědělskému vzdělávání se uskuteční ve středu 7. června v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu v Pardubicích.
Více informací o projektu TECHNOhrátky na www.klickevzdelani.cz/technohratky.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

4.3.

Rada schválila komise, které budou vybírat ředitele škol

„Pokračujeme v konkurzních řízeních, které jsme započali v loňském roce, kdy jsme jmenovali osmatřicet ředitelů a ředitelek. Letos budeme potvrzovat stávající ředitele či vybírat nové na dvanácti školách,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní pro školství.

Vzdělání celý článek
25.6.

YISAC 2007

Katedra analytické chemie Fakulty chemicko-technologické pořádá již 14. ročník semináře mladých analytických chemiků.

Vzdělání celý článek
26.2.

Budova na náměstí Čs. Legií v centru města spojuje úctu k historii a potřeby moderního vzdělávání, vědy a výzkumu

Rekonstrukci prováděla společnost Metrostav, a. s., podle návrhu architektonické a grafické kanceláře Mixage, s.r.o., a projektu PPP, spol. s r.o.

Vzdělání celý článek
19.12.

Základní škola dostane interaktivní tabuli

Škola ve Štefánikově ulici využije interaktivní tabuli v první fázi k výuce jazyků.

Vzdělání celý článek
27.8.

Dočasná dopravní omezení v souvislosti s úpravami venkovních ploch v části univerzitního kampusu ve Studentské ulici – Stavařově

V rámci projektu VAP - výukový areál Polabiny se buduje za budovou EA nové parkoviště s kapacitou 92 parkovacích míst. Parkoviště bude dokončeno v září 2015.

Vzdělání celý článek
4.3.

Univerzita Pardubice představuje novou publikaci.

Přehledná kolekce fotografií budov Univerzity Pardubice nám umožňuje vytvořit si představu prostorového rámce této vzdělávací instituce. Různorodá stavební díla postavená v průběhu pěti staletí však zároveň vybízí k obecným úvahám o architektuře a k srovnání dobových přístupů - vzdělávání jako funkce architektury klade totiž zcela zvláštní nároky na architekty a projektanty staveb.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting