Jak probudit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji? Odpověď budou hledat odborníci u kulatého stolu TECHNOhrátek

2.6.

Jak probudit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji? Odpověď budou hledat odborníci u kulatého stolu TECHNOhrátek

 Jak je na tom v současné době zemědělství v Pardubickém kraji? Kdo nahradí stárnoucí generaci pracovníků? Proč nejsou zemědělské obory atraktivní pro dnešní mladou generaci? Na tyto, ale i další otázky bude hledat odpovědi reprezentativní kulatý stůl v rámci projektu TECHNOhrátky věnovaný právě zemědělskému vzdělávání v regionu. Diskutovat v něm budou 7. června v Pardubicích téměř tři desítky účastníků – zástupců Ministerstva zemědělství ČR, radních Pardubického kraje, ředitelů středních odborných i základních škol, profesních zemědělských organizací a zemědělských podniků.
„Zemědělské školství si zaslouží mimořádnou pozornost. Jde nám především o to, abychom vyslechli názory a zkušenosti všech stran, analyzovali je a přijali taková opatření, která pomohou zvýšit zájem žáků základních škol v Pardubickém kraji o tyto obory. Chtěli bychom nalézt řešení na základě vzájemné spolupráce všech subjektů, která je možné realizovat v relativně krátkém časovém horizontu. Jedná se například o stipendijní podporu, burzy zemědělských firem či další formy pomoci,“ říká Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství.
Hosty diskusního setkání, které inicioval odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje, budou představitelé Ministerstva zemědělství ČR, ředitelé středních škol vyučujících zemědělské obory v Chrudimi, Chvaleticích, Lanškrouně, Králíkách a Vysokém Mýtě, ředitelé či výchovní poradci základních škol a představitelé profesních celostátních i regionálních zemědělských institucí – Zemědělského svazu ČR i Pardubického kraje, Agrární komory, Asociace soukromých zemědělců a sdružení Agrovenkov. Důležitými partnery jim budou také manažeři významných zemědělských podniků ze všech regionů Pardubického kraje – například ze společnosti Cerea, Agrospolu Hostovice, Agrodružstva Klas Kříčeň, ZD Rosice, ZD Sloupnice nebo ZOD Žichlínek.
„Jedním ze závěrů kulatého stolu by mělo být také nalezení vhodného způsobu propagace a vytvoření pozitivního mediálního obrazu zemědělství. Musíme žákům i jejich rodičům představovat zemědělské školství jako velice perspektivní, hovořit o moderní technice, o satelitem řízených strojích, o mechanizaci, která odbourala většinu těžké práce. Současné zemědělství potřebuje lidi, kteří této vyspělé technice dobře rozumějí a také ji dokáží perfektně ovládat,“ uvádí Václav Kroutil, radní Pardubického kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov.
První krok – určení priorit
Podobné setkání se uskutečnilo už před rokem v Chrudimi. Jedním z jeho konkrétních závěrů bylo rozšíření počtu středních zemědělských škol zařazených do projektu TECHNOhrátky. V letošním, 5. ročníku vzrostl jejich počet dvojnásobně – na čtyři. Akce se uskutečnily, resp. budou se konat v Chrudimi, Chvaleticích, Králíkách a Chroustovicích.
„Věříme, že se účastníkům kulatého stolu podaří najít způsob, jak zlepšit a zefektivnit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji. Je důležité určit priority –  co může iniciovat krajský odbor školství, jak vylepšit spolupráci základních a středních škol, jak co nejvíce zapojit do podpory zemědělské podniky a v čem by měla spočívat koordinační role profesních organizací,“ připomíná hlavní cíle Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky.
Kulatý stůl k zemědělskému vzdělávání se uskuteční ve středu 7. června v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu v Pardubicích.
Více informací o projektu TECHNOhrátky na www.klickevzdelani.cz/technohratky.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

13.11.

Kam na střední školu? Výstava Schola Bohemia může pomoci

„Na výstavě se prezentují významní zaměstnavatelé z regionu a především školy, které nabízejí kromě denního studia i pomaturitní studium a další formy vzdělávání. Vystavovatelé se prezentují jak nabídkovými a propagačními materiály, tak i produkty své činnosti,“ informoval Břetislav Zachoval, ředitel společnosti Služba škole Pardubice, která je pořadatelem výstavy.

Vzdělání celý článek
14.10.

Pardubice ocení úspěšné středoškoláky

Všechno jsou to mladí lidé, kteří nechtějí být průměrní, kteří dělají něco navíc.

Vzdělání celý článek
25.1.

Fakulta si bude po šesti letech volit nového děkana

Fakulta si bude po šesti letech volit nového děkana

Vzdělání celý článek
24.1.

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na UP

Čtyři fakulty Univerzity Pardubice nabízejí přípravné kurzy, které by jim měly pomoci s přípravou na červnové přijímací zkoušky.

Vzdělání celý článek
12.11.

Děti soutěžily v logických úlohách

Hlavním cílem soutěže je obrátit pozornost dětí i odborné veřejnosti ke specifickému nadání, kterým je schopnost logického myšlení a samostatného uvažování.

Vzdělání celý článek
2.4.

Pardubice poděkovaly svým nejlepším učitelům

Pardubice u příležitosti letošního Dne učitelů založily novou tradici a poprvé udělily pamětní listy svým nejlepším pedagogům.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting