Jak probudit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji? Odpověď budou hledat odborníci u kulatého stolu TECHNOhrátek

2.6.

Jak probudit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji? Odpověď budou hledat odborníci u kulatého stolu TECHNOhrátek

 Jak je na tom v současné době zemědělství v Pardubickém kraji? Kdo nahradí stárnoucí generaci pracovníků? Proč nejsou zemědělské obory atraktivní pro dnešní mladou generaci? Na tyto, ale i další otázky bude hledat odpovědi reprezentativní kulatý stůl v rámci projektu TECHNOhrátky věnovaný právě zemědělskému vzdělávání v regionu. Diskutovat v něm budou 7. června v Pardubicích téměř tři desítky účastníků – zástupců Ministerstva zemědělství ČR, radních Pardubického kraje, ředitelů středních odborných i základních škol, profesních zemědělských organizací a zemědělských podniků.
„Zemědělské školství si zaslouží mimořádnou pozornost. Jde nám především o to, abychom vyslechli názory a zkušenosti všech stran, analyzovali je a přijali taková opatření, která pomohou zvýšit zájem žáků základních škol v Pardubickém kraji o tyto obory. Chtěli bychom nalézt řešení na základě vzájemné spolupráce všech subjektů, která je možné realizovat v relativně krátkém časovém horizontu. Jedná se například o stipendijní podporu, burzy zemědělských firem či další formy pomoci,“ říká Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje pro školství.
Hosty diskusního setkání, které inicioval odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje, budou představitelé Ministerstva zemědělství ČR, ředitelé středních škol vyučujících zemědělské obory v Chrudimi, Chvaleticích, Lanškrouně, Králíkách a Vysokém Mýtě, ředitelé či výchovní poradci základních škol a představitelé profesních celostátních i regionálních zemědělských institucí – Zemědělského svazu ČR i Pardubického kraje, Agrární komory, Asociace soukromých zemědělců a sdružení Agrovenkov. Důležitými partnery jim budou také manažeři významných zemědělských podniků ze všech regionů Pardubického kraje – například ze společnosti Cerea, Agrospolu Hostovice, Agrodružstva Klas Kříčeň, ZD Rosice, ZD Sloupnice nebo ZOD Žichlínek.
„Jedním ze závěrů kulatého stolu by mělo být také nalezení vhodného způsobu propagace a vytvoření pozitivního mediálního obrazu zemědělství. Musíme žákům i jejich rodičům představovat zemědělské školství jako velice perspektivní, hovořit o moderní technice, o satelitem řízených strojích, o mechanizaci, která odbourala většinu těžké práce. Současné zemědělství potřebuje lidi, kteří této vyspělé technice dobře rozumějí a také ji dokáží perfektně ovládat,“ uvádí Václav Kroutil, radní Pardubického kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov.
První krok – určení priorit
Podobné setkání se uskutečnilo už před rokem v Chrudimi. Jedním z jeho konkrétních závěrů bylo rozšíření počtu středních zemědělských škol zařazených do projektu TECHNOhrátky. V letošním, 5. ročníku vzrostl jejich počet dvojnásobně – na čtyři. Akce se uskutečnily, resp. budou se konat v Chrudimi, Chvaleticích, Králíkách a Chroustovicích.
„Věříme, že se účastníkům kulatého stolu podaří najít způsob, jak zlepšit a zefektivnit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji. Je důležité určit priority –  co může iniciovat krajský odbor školství, jak vylepšit spolupráci základních a středních škol, jak co nejvíce zapojit do podpory zemědělské podniky a v čem by měla spočívat koordinační role profesních organizací,“ připomíná hlavní cíle Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky.
Kulatý stůl k zemědělskému vzdělávání se uskuteční ve středu 7. června v sále Jana Kašpara v budově Krajského úřadu v Pardubicích.
Více informací o projektu TECHNOhrátky na www.klickevzdelani.cz/technohratky.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

3.4.

S policistou ve školce

Celkem dvaatřicet mrňousů od tří do sedmi let sedělo na lavičkách a s napětím poslouchalo o práci policistů.

Vzdělání celý článek
25.8.

Uvažujeme o nových oborech na středních školách

V současné době škola zpracovává rámcový vzdělávací program, který musí schválit ministerstvo školství.

Vzdělání celý článek
3.6.

Osma Univerzity Pardubice startuje na Pražských primátorkách

Univerzitní osmy jsou nejmladším závodem v programu Primátorek. Jedná se o klání akademických posádek, které od roku 2011 obstarávají páteční předprogram celého víkendu.

Vzdělání celý článek
13.1.

Nejlepší zájemci o studium mají možnosti získat na Univerzitě Pardubice jednorázové stipendium pět tisíc korun.

Dvěstě oceněných studentů bude vybráno podle splněných podmínek příslušné fakulty, a to po ukončení všech kol přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014.

Vzdělání celý článek
20.7.

Ženy z azylového domu se vzdělávají i o prázdninách

Již druhá devítičlenná skupina žen prošla vzdělávacími aktivitami a rekvalifikačním kurzem Základy obsluhy počítače.

Vzdělání celý článek
26.9.

Univerzita Pardubice zahajuje 67. akademický rok

Oficiální výuka pak všem vysokoškolákům začíná v Pardubicích v pondělí 26. září. Univerzitní kampus v Pardubicích - Polabinách je uvítá letos již v komfortním prostředí – jak co se týká dostatečných míst a vybavení poslucháren a laboratoří, tak sportovišť, tak s dostatkem klidových zón a větším počtem parkovacích míst.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting