Jak vzbudit zájem dětí o technické předměty?

26.1.

Jak vzbudit zájem dětí o technické předměty?

Jak vzbudit zájem dětí o technické předměty?

Na základních školách v České republice nabývá stále většího významu funkce výchovného poradce. Žáci těchto škol a jejich rodiče o nich samozřejmě velmi dobře vědí. Jsou to totiž právě výchovní poradci, kteří mají stále větší a větší vliv na rozhodnutí školáků, kam pokračovat po ukončení základní školní docházky. I proto chce Pardubický kraj s těmito lidmi spolupracovat při snaze o podporu učebních a studijních technických oborů, jejichž absolventi jsou velmi žádáni na trhu práce. Žáci je však jako atraktivní často nevnímají…   „Máme jasné informace o nepříznivém vývoji demografické křivky v nejbližší budoucnosti i o nedostatku technických profesí na trhu práce a naším úkolem je tuto situaci řešit," říká krajská radní zodpovědná za školství Jana Pernicová. "Proto jsme o názor požádali i výchovné poradce na základních školách. Oni totiž vědí, co děti k výběru dalšího studia motivuje a jaké informace jim chybí,“ pokračuje Jana Pernicová.   Anketa ukázala, že výchovní poradci vnímají dva hlavní okruhy problémů, které zapříčiňují nechuť dětí k technickým studijním oborům. Tím prvním je zachování počtu žáků přijímaných do studia na gymnáziích a obchodních akademiích při klesajícím celkovém počtu dětí. Úroveň přijímacích řízení na tyto školy, pokud k nim vůbec dochází, je taková, že umožňuje studium i dětem, které k němu nemají předpoklady, říkají výchovní poradci. O to méně dětí pak samozřejmě vybírá ze zbývajících, povětšinou technických škol.   Druhým problémem pak je malý kontakt žáků základních škol s technikou samotnou. Informace získávají především prostřednictvím brožur; exkurze nebo dlouhodobější spolupráce se zaměstnavateli chybějí. Často stejně tak jako výuka práce v dílnách a technických předmětů. Přitom zkušenosti poradců na školách, kde je tato výuka na vysoké úrovni a kde mají žáci k dispozici například moderní stavebnice, ukazují, že právě tudy vede cesta k zájmu dětí o techniku.   „Pro nás to jsou velice cenné informace,“ hodnotí výsledky ankety Jana Pernicová. „Vedle několika nových a zajímavých námětů k možným opatřením jsou potvrzením správnosti našich předpokladů. Kroky vedoucí k navrácení výběrovosti  gymnáziím a obchodním akademiím už byly jako součást navrhovaných změn  krajského středního školství částečně představeny," uvádí radní Pernicová. "Zbývající budeme v nejbližších dnech prezentovat. Je mezi nimi podpora spolupráce škol s firmami, krajskou hospodářskou komorou a dalšími institucemi,“ nastínila záměry kraje pro nejbližší budoucnost radní.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

18.5.

Speciální základní škola v Moravské Třebové slaví padesátku

Dotace ve výši 26 850 000 Kč byla poskytnuta z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Vzdělání celý článek
26.3.

O trychtýř Christiana Morgensterna

Ve středu 28. března se uskuteční již 4. ročník soutěže "O trychtýř Christiana Morgensterna"

Vzdělání celý článek
20.6.

V Pardubicích začínají absolventské promoce

Univerzitu Pardubice a její fakulty opouštějí po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek letošní první absolventi.

Vzdělání celý článek
1.2.

K zápisu půjde více než 950 dětí

Rozhoduje ředitel, který musí v případě nadměrného zájmu přednostně zařadit děti s trvalým pobytem v příslušném obvodě.

Vzdělání celý článek
12.11.

Děti soutěžily v logických úlohách

Hlavním cílem soutěže je obrátit pozornost dětí i odborné veřejnosti ke specifickému nadání, kterým je schopnost logického myšlení a samostatného uvažování.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting