Jak vzbudit zájem dětí o technické předměty?

26.1.

Jak vzbudit zájem dětí o technické předměty?

Jak vzbudit zájem dětí o technické předměty?

Na základních školách v České republice nabývá stále většího významu funkce výchovného poradce. Žáci těchto škol a jejich rodiče o nich samozřejmě velmi dobře vědí. Jsou to totiž právě výchovní poradci, kteří mají stále větší a větší vliv na rozhodnutí školáků, kam pokračovat po ukončení základní školní docházky. I proto chce Pardubický kraj s těmito lidmi spolupracovat při snaze o podporu učebních a studijních technických oborů, jejichž absolventi jsou velmi žádáni na trhu práce. Žáci je však jako atraktivní často nevnímají…   „Máme jasné informace o nepříznivém vývoji demografické křivky v nejbližší budoucnosti i o nedostatku technických profesí na trhu práce a naším úkolem je tuto situaci řešit," říká krajská radní zodpovědná za školství Jana Pernicová. "Proto jsme o názor požádali i výchovné poradce na základních školách. Oni totiž vědí, co děti k výběru dalšího studia motivuje a jaké informace jim chybí,“ pokračuje Jana Pernicová.   Anketa ukázala, že výchovní poradci vnímají dva hlavní okruhy problémů, které zapříčiňují nechuť dětí k technickým studijním oborům. Tím prvním je zachování počtu žáků přijímaných do studia na gymnáziích a obchodních akademiích při klesajícím celkovém počtu dětí. Úroveň přijímacích řízení na tyto školy, pokud k nim vůbec dochází, je taková, že umožňuje studium i dětem, které k němu nemají předpoklady, říkají výchovní poradci. O to méně dětí pak samozřejmě vybírá ze zbývajících, povětšinou technických škol.   Druhým problémem pak je malý kontakt žáků základních škol s technikou samotnou. Informace získávají především prostřednictvím brožur; exkurze nebo dlouhodobější spolupráce se zaměstnavateli chybějí. Často stejně tak jako výuka práce v dílnách a technických předmětů. Přitom zkušenosti poradců na školách, kde je tato výuka na vysoké úrovni a kde mají žáci k dispozici například moderní stavebnice, ukazují, že právě tudy vede cesta k zájmu dětí o techniku.   „Pro nás to jsou velice cenné informace,“ hodnotí výsledky ankety Jana Pernicová. „Vedle několika nových a zajímavých námětů k možným opatřením jsou potvrzením správnosti našich předpokladů. Kroky vedoucí k navrácení výběrovosti  gymnáziím a obchodním akademiím už byly jako součást navrhovaných změn  krajského středního školství částečně představeny," uvádí radní Pernicová. "Zbývající budeme v nejbližších dnech prezentovat. Je mezi nimi podpora spolupráce škol s firmami, krajskou hospodářskou komorou a dalšími institucemi,“ nastínila záměry kraje pro nejbližší budoucnost radní.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

16.9.

Univerzita Pardubice „veze“ vědu a techniku za žáky přímo na dvory škol

Podzimní populárně-naučnou pouť zakončí „věda a technika“ následující den 24. září na dvoře Základní školy Habrmannova v Hradci Králové, kam univerzitní tým doprovodí také studenti SPŠCh Pardubice.

Vzdělání celý článek
15.2.

Univerzita Pardubice učí studenty, jak zahájit podnikání

Soutěž Byznys Trefa má motivovat studenty k přípravě vlastního podnikatelského projektu a usnadnit jim první podnikatelské krůčky. Své podnikatelské záměry mohou studenti posílat do soutěže do 14. března (prostřednictvím formuláře a webové stránky soutěže). Komise přihlášené a podané projekty posoudí a 31. března vyhlásí tři letošní nejlepší studentské podnikatelské projekty. Jejich autoři získají, kromě zpětné vazby od podnikatelů z praxe, i finanční odměnu..

Vzdělání celý článek
8.6.

Kroutil: vzdělání další generace pekařů je důležité

Jsme prvním krajem, kde byla podepsána sektorová dohoda v oblasti středoškolského potravinářského vzdělávání.

Vzdělání celý článek
1.7.

Studentka Dopravní fakulty Jana Pernera zvítězila v soutěži Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku 2012

Vítězové 10. jubilejního ročníku této celostátní soutěže byli slavnostně vyhlášeni počátkem června v Betlémské kapli. Soutěž se letos poprvé konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jejím hlavním cílem je podpořit zájem o studium technických oborů na vysokých školách. Díky podpoře patronů soutěže si vítězové odnesli nejen diplom, ale i šeky se zajímavými finančními odměnami.

Vzdělání celý článek
7.9.

Dopravní fakulta Jana Pernera slaví 25 let

Dopravní fakulta, dnes jedna ze sedmi fakult Univerzity Pardubice, poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy a dále rozvíjí svoji vzdělávací a výzkumnou činnost v ryze technických i technologicko-manažerských oborech. Za čtvrt století vzešlo z fakulty mnoho odborníků, kteří mají na poli dopravy nezastupitelné místo.

Vzdělání celý článek
2.10.

Univerzita Pardubice zahajuje 65. akademický rok

Vlastní zahájení výuky a akademického roku letos významně narušilo anonymní oznámení a následně řada mimořádných a složitých opatření, které v souvislosti s tím Policie ČR a vedení univerzity muselo přijmout včetně zrušení výuky v pondělí a úterý 29. a 30. září. Ochromily chod vysoké školy, nepříjemně zasáhly život vysokoškoláků, práci zaměstnanců a pobyt všech návštěvníků Univerzity Pardubice i působení externích subjektů v univerzitních areálech.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting