Jak začlenit lidi do běžného života? Odpoví v Pardubicích lednová studentská vědecká Kavárna Universitas.

19.1.

Jak začlenit lidi do běžného života? Odpoví v Pardubicích lednová studentská vědecká Kavárna Universitas.


Na úterý 19. ledna připravili studenti Univerzity Pardubice další z oblíbených diskusních setkání s vědeckými osobnostmi v Kavárně Universitas. Na slovíčko s vědcem si tentokrát pozvali děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice profesora Karla Rýdla, který přítomným osvětlí pojem „resocializační pedagogika“.


„Nový rok zahájíme v Kavárně Universitas představením poměrně mladé vědní disciplíny. Půjde o problematiku resocializační pedagogiky a problematiku začleňování osob do společnosti, se kterou nás seznámí sám děkan Fakulty filozofické profesor Karel Rýdl,“ přibližuje téma první přednášky v roce 2016 Bc. Kateřina Šraitrová, moderátorka Kavárny Universitas a studentka Fakulty chemicko-technologické a pokračuje:


„Naši společnost tvoří různí lidé, které trápí nejrůznější problémy, mohou mít sociální, zdravotní, kulturní či jiné hendikepy. Nechtějí kvůli nim ale zůstat na okraji společnosti z hlediska tzv. „mainstreamu“. Přednáška se proto zaměří na to, jak těmto lidem se začleněním do kolektivu pomoci.“
Resocializační pedagogika spolu se speciální, sociální a léčebnou pedagogikou hledá efektivní teoretické modely umožňující porozumět problematice různých skupin obyvatelstva, které potřebují normalizovat svoje postavení ve společnosti. Východiska a principy, na kterých resocializační pedagogika spočívá, umožňují nacházet efektivní postupy pro aplikaci v praxi.


Důležitá je akceptace multioborového přístupu k porozumění a následnému řešení problematiky začleňování lidí do běžného života. Na Univerzitě Pardubice, zejména pak na její Fakultě filozofické, proto pomáhají vytvářet síť odborníků a laiků se silně vyvinutým smyslem pro sociální práci, kteří rozvíjejí tyto aktivity s využitím nejnovějších poznatků z výzkumu činnosti mozku a tzv. neurověd včetně neuropedagogiky.


Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., je profesorem v oboru pedagogika, autorem více než 200 původních vědeckých prací a více než 300 odborných statí doma i v zahraničí. Jeho odborným zájmem jsou dějiny výchovy a vzdělávání, vývoj školství v zahraničí, školský management, v němž se soustředí na problematiku pojetí kvality a jejího hodnocení. V současné době zastává funkci děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.
Studenti pořádající tradiční večerní diskusi s vědci ve spolupráci s Divadlem 29 se na všechny zájemce těší na obvyklém místě – v kavárně Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice). Beseda se koná v úterý 19. ledna a začíná v 18 hodin. Vstup je volný

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

8.1.

Univerzita Pardubice zve zájemce o VŠ studium na dny otevřených dveří

Zájemci o studium mohou využít speciální informační službu univerzity a v pohodlí domova i na cestách dostanou všechny potřebné informace k přijímacímu řízení a ke studiu na univerzitě přímo do své e-mailové schránky. Jediné, co potřebují zájemci udělat, je: zaregistrovat se pro odběr zpráv na webové stránce univerzity. Elektronická informační služba jim pak potřebné informace a zajímavosti pro vstup na vysokou školu pošle. Službu zasílání informací zaregistrovaným zájemcům poskytuje univerzita zdarma.

Vzdělání celý článek
26.1.

Jak vzbudit zájem dětí o technické předměty?

Jsou právě výchovní poradci, kteří mají stále vliv na rozhodnutí školáků, kam pokračovat po ukončení základní školy.

Vzdělání celý článek
16.10.

Univerzita Pardubice se účastní Evropského veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2014 v Nitře

Český veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia, nejen pro studenty III. a IV. ročníků středních škol, ale i pro všechny zájemce o celoživotní vzdělávání, případně studium v zahraničí. Tradiční veletrh v Brně se před několika lety rozšířil i do Prahy a letos již podruhé zavítá mezi středoškoláky i na Slovensko.

Vzdělání celý článek
18.4.

Svitavská zdravotnická škola s podporou EU

„Vybudování centra celoživotního vzdělávání při Střední zdravotnické škole Svitavy“,

Vzdělání celý článek
20.7.

Ženy z azylového domu se vzdělávají i o prázdninách

Již druhá devítičlenná skupina žen prošla vzdělávacími aktivitami a rekvalifikačním kurzem Základy obsluhy počítače.

Vzdělání celý článek
2.9.

Mezinárodní vědecká odborná konference zaměřená na udržitelnou dopravu věnovaná památce Jana Pernera na Univerzitě Pardubice

Mezi odborná témata konference bude patřit technologie a management v dopravě a telekomunikacích, dopravní prostředky a infrastruktura a historie dopravy.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting