Jsme čtvrtstoletí Univerzita Pardubice

1.4.

Jsme čtvrtstoletí Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice si tuto neděli připomene čtvrtstoletí svého názvu. Právě 31. března 1994 se totiž z původní Vysoké školy chemicko-technologické stala Univerzitou Pardubice. Za novou univerzitní éru se škola rozrostla na 7 fakult, v jejím čele se vystřídali 4 rektoři a pro bezmála 8 tisíc vysokoškoláků vybudovala špičkové studijní a vědecké zázemí i ucelený kampus s moderními sportovišti.
„Od 90. let minulého století změnila univerzita významně svou tvář. Díky řadě mimořádně významných investičních akcí vybudovala moderní a velice kvalitní zázemí a rozvinula širokou škálu vědních disciplín na všech dnešních sedmi fakultách. To umožnilo jak zkvalitnit vysokoškolskou výuku, tak posunout v oblasti vědecko-výzkumné činnosti univerzitu v řadě oborů na velmi vysokou úroveň,“ říká rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek.  
V akademickém roce 2019/2020 školu kromě změny názvu Univerzita Pardubice (UPa) čeká i další důležité výročí - 70 let od vzniku vysokého školství. UPa jako stále jediná vysoká škola v Pardubickém kraji vznikla původně jako Vysoká škola chemická v Pardubicích vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka odstartovala 15. října v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky, kde studovat chemii začínalo 120 studentů. 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

10.5.

Studenti Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pořádají tento týden v Divadle 29 v centru Pardubic hned dvě studentské konference.

Setkaní účastníkům poskytne nejenom vzájemnou inspiraci, ale také příležitost k reflexi své dosavadní práce. Konference je ryze studentská, záštitu nad ní převzal vedoucí Katedry filozofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.

Vzdělání celý článek
26.2.

Na Univerzitě Pardubice se bude diskutovat o stárnutí české populace

Poprvé v celé historii existence naší civilizace lidstvo jako celek zažívá fenomén, který demografové pojmenovali jako stárnutí. Z demografického hlediska je stárnutí populace proces, v jehož průběhu se postupně mění věková struktura obyvatelstva určité geografické jednotky takovým způsobem, že se zvyšuje podíl osob starších 60 nebo 65 let a snižuje se podíl osob mladších 15 let.

Vzdělání celý článek
21.10.

Zvyšování kvality škol a školských zařízení v Pardubickém kraji

Výhodou modelů kvality je, že jsou postaveny na hodnocením založeném na faktech, což eliminuje prvek subjektivního hodnocení.

Vzdělání celý článek
3.3.

Nové obory nabízejí lepší pracovní uplatnění

Absolventi se tak nebudou muset bát, že po skončení školy nenaleznou práci.

Vzdělání celý článek
13.10.

Jednotné přijímačky opět s firmou SCIO

Ještě v říjnu se uskuteční pracovní schůzka s výchovnými poradci základních škol.

Vzdělání celý článek
18.2.

Konference mladých talentů na Univerzitě Pardubice

Svými profesními portfolii a způsobem prezentace chtějí studenti zároveň ukázat, jak jsou připraveni.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting