Jsme čtvrtstoletí Univerzita Pardubice

1.4.

Jsme čtvrtstoletí Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice si tuto neděli připomene čtvrtstoletí svého názvu. Právě 31. března 1994 se totiž z původní Vysoké školy chemicko-technologické stala Univerzitou Pardubice. Za novou univerzitní éru se škola rozrostla na 7 fakult, v jejím čele se vystřídali 4 rektoři a pro bezmála 8 tisíc vysokoškoláků vybudovala špičkové studijní a vědecké zázemí i ucelený kampus s moderními sportovišti.
„Od 90. let minulého století změnila univerzita významně svou tvář. Díky řadě mimořádně významných investičních akcí vybudovala moderní a velice kvalitní zázemí a rozvinula širokou škálu vědních disciplín na všech dnešních sedmi fakultách. To umožnilo jak zkvalitnit vysokoškolskou výuku, tak posunout v oblasti vědecko-výzkumné činnosti univerzitu v řadě oborů na velmi vysokou úroveň,“ říká rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek.  
V akademickém roce 2019/2020 školu kromě změny názvu Univerzita Pardubice (UPa) čeká i další důležité výročí - 70 let od vzniku vysokého školství. UPa jako stále jediná vysoká škola v Pardubickém kraji vznikla původně jako Vysoká škola chemická v Pardubicích vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka odstartovala 15. října v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky, kde studovat chemii začínalo 120 studentů. 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

24.4.

Dvě zajímavé antropologické přednášky

Katedra sociálních věd pokračuje i v měsíci dubnu s nabídkou přednášek zahraničních antropologů.

Vzdělání celý článek
19.4.

České ručičky ovládli Tomášové z Chrudimi

Na své žáky jsem velmi pyšný. Kluci ukázali, že naše škola stále vychovává šikovné řemeslníky,

Vzdělání celý článek
5.2.

Rektor a vedení Univerzity Pardubice v novém funkčním období 2014 - 2018.

Řízení vědy a tvůrčích činností po ní převzal nově jmenovaný prorektor profesor Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D., akademický pracovník Fakulty chemicko-technologické, odborník na syntézu a studium organických chromoforů s využitím v optoelektronice působící na Ústavu organické chemie a technologie.

Vzdělání celý článek
5.3.

Fakulta restaurování připomíná 20 let výuky v Litomyšli

V roce 2005 se Institut restaurování a konzervačních technik, o. p. s. připojil k Univerzitě Pardubice jako Fakulta restaurování, tehdy jako pátá fakulta této univerzity.

Vzdělání celý článek
21.10.

Zvyšování kvality škol a školských zařízení v Pardubickém kraji

Výhodou modelů kvality je, že jsou postaveny na hodnocením založeném na faktech, což eliminuje prvek subjektivního hodnocení.

Vzdělání celý článek
20.10.

Chrudimské lyceum hodlá spolupracovat s FTVS

V chrudimské Hotelové škole Bohemia nastavili projekt, který je v České republice zcela ojedinělý.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting