K zápisům do základních škol se letos půjde v dubnu

23.3.

K zápisům do základních škol se letos půjde v dubnu

 Budoucí prvňáčky letos čekají zápisy do pardubických základních škol o něco později. Místo obvyklého zimního termínu se budou do školy hlásit 5. a 6. dubna. Míst ve školách pro pardubické děti je dostatek, oproti loňským ročníkům však čeká na rodiče dětí narozených do 31. srpna 2011 řada novinek.
zápisy 2013-1
„Důvodem k posunutí termínu zápisu z obvyklého zimního období je novela školského zákona, která umožňuje rodičům získat dostatek času na posouzení školní zralosti u dětí, jež půjdou k zápisu s žádostí o odklad začátku školní docházky. Podle nové legislativy totiž rodiče, kteří budou v době zápisu o odklad žádat, mají právě už u zápisu předložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení, obvykle pedagogicko-psychologické poradny, a odborného lékaře nebo klinického psychologa,“ vysvětluje změnu termínu náměstek zodpovědný za školství Jakub Rychtecký. Rodičům navíc doporučuje, aby měli veškeré potřebné dokumenty připraveny v den zápisu s sebou. „Rovnou tak dostanou rozhodnutí o odkladu, škola tedy nebude muset tak dlouho blokovat místo, jež může rovnou nabídnout jinému dítěti, které je pro školu již zralé,“ dodává náměstek.
Kapacity základních škol se plní
Co se kapacity základních škol týče, pardubické školy mají naplněnost přes devadesát procent a v následujících letech počítají s dalším nárůstem žáků. Nejsilnější ročníky ze školek totiž přechází do základních škol. Radnice očekává převis tradičně pouze na ZŠ Svítkov, Studánka, Staňkova a Polabiny I. „Chci však ujistit všechny pardubické rodiče, že v rámci daných školských obvodů je míst pro prvňáčky skutečně dostatek. Rodičům však doporučuji podat více přihlášek v rámci daného školského obvodu. V případě převisu poptávky nad nabídkou míst v konkrétní škole a v případě rovnosti bodů u žáků budou ředitelé jejich další pořadí určovat podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou). Toto opatření se ve školách osvědčilo již v loňském roce,“ podotýká náměstek.
Pomocným kritériem bude i skutečný pobyt
Město z pozice zřizovatele navíc pro ředitele škol, kteří v rámci správního řízení rozhodují o přijetí, či nepřijetí dítěte, připravilo několik metodických doporučení. Pardubické základní školy se totiž potýkají s účelovým přehlašováním trvalých pobytů dětí z okolních obcí do Pardubic, a to jen na krátkou dobu kvůli zápisu do školy. „Nemyslím si, že je dobré, aby rodiče učili své děti lhát už v šesti letech při nástupu do školy. Museli jsme zatáhnout za brzdu. Vím, že se to některým lidem z okolních obcí může zdát tvrdé, ale naším úkolem je postarat se o pardubické děti. Naše metodická doporučení s ohledem na již zmíněnou vysokou naplněnost směřují k hlavnímu cíli a tím jsou kritéria, která garantují přednost a chrání pardubické děti, jež nemají trvalý pobyt v Pardubicích jen dočasně papírově, ale také zde skutečně bydlí,“ uvádí Jakub Rychtecký s tím, že již dnes více než dvacet procent žáků ZŠ tvoří děti s bydlištěm mimo Pardubice.
Zpřísněná kritéria se v pardubických školách osvědčila již v loňském roce. „Metodická doporučení pro zpřísnění kritérií vnímáme jako pomoc rodičům dětí, které skutečně bydlí ve spádovém obvodě školy. Rodiče s kritérii pracují a podle zpětné vazby, kterou máme, jsou na ně připraveni,“ konstatuje ředitelka Základní školy Staňkova v Pardubicích Gisela Kostelecká.
Než se rodiče s dětmi vydají k zápisu, neměli by doma nechat hned několik důležitých dokumentů. Nejen že budou muset doložit místo trvalého bydliště, ale i místo skutečného bydliště. „Aby za toto kritérium získali body, budou muset letos nově řediteli doložit užívací právo zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte, tedy, že s dítětem skutečně na uvedené adrese bydlí,“ objasňuje náměstek Rychtecký. Podle jeho slov pardubické děti tedy budou mít přednost, ale zůstanou i místa pro děti z okolních obcí.
Veškeré informace a podmínky zápisů rodiče naleznou na stránkách jednotlivých škol nebo na webu města.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

8.10.

Hledá se nejlepší mladý chemik!

Žáci devátých tříd Pardubického kraje si formou soutěže porovnají své znalosti v oblasti chemie.

Vzdělání celý článek
20.1.

Informace o zápisu dětí do 1. tříd základních škol

Povinnost přihlásit dítě k zápisu vyplývá z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče (zákonní zástupci) budou žádat o odklad povinné školní docházky.

Vzdělání celý článek
3.6.

Univerzita Pardubice pořádá mezinárodní seminář zaměřený mezinárodní spolupráci v oblasti studentských mobilit „International Staff Week 2015“

V průběhu pětidenního mezinárodního semináře ISW2015, který se tento týden koná na Univerzitě Pardubice, budou diskutovat a sdílet zkušenosti z této oblasti dvě desítky vysokoškolských pracovníků z 8 zahraničních univerzit a 5 různých zemí včetně tuzemských vysokých škol, kteří mají na své univerzitě na starosti problematiku zahraničních mobilit.

Vzdělání celý článek
25.9.

Studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice se účastní mezinárodní putovní výstavy Figurama 13

V roce 2013 byly v rámci projektu Figurama 13 realizovány již tři výstavy. Úvodní výstava letošního ročníku proběhla v březnu v prostorách Nové budovy Fakulty architektury ČVUT Praze.

Vzdělání celý článek
19.3.

Univerzita Pardubice se zapojila do mezinárodní kampaně EURAXESS Roadshow

Posláním akce EURAXESS Roadshow je podpora kariéry ve vědě a výzkumu s důrazem na mezinárodní mobilitu. Cílovou skupinou jsou především studenti, začínající výzkumníci.

Vzdělání celý článek
5.3.

Fakulta restaurování připomíná 20 let výuky v Litomyšli

V roce 2005 se Institut restaurování a konzervačních technik, o. p. s. připojil k Univerzitě Pardubice jako Fakulta restaurování, tehdy jako pátá fakulta této univerzity.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting