K zápisům do základních škol se letos půjde v dubnu

23.3.

K zápisům do základních škol se letos půjde v dubnu

 Budoucí prvňáčky letos čekají zápisy do pardubických základních škol o něco později. Místo obvyklého zimního termínu se budou do školy hlásit 5. a 6. dubna. Míst ve školách pro pardubické děti je dostatek, oproti loňským ročníkům však čeká na rodiče dětí narozených do 31. srpna 2011 řada novinek.
zápisy 2013-1
„Důvodem k posunutí termínu zápisu z obvyklého zimního období je novela školského zákona, která umožňuje rodičům získat dostatek času na posouzení školní zralosti u dětí, jež půjdou k zápisu s žádostí o odklad začátku školní docházky. Podle nové legislativy totiž rodiče, kteří budou v době zápisu o odklad žádat, mají právě už u zápisu předložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení, obvykle pedagogicko-psychologické poradny, a odborného lékaře nebo klinického psychologa,“ vysvětluje změnu termínu náměstek zodpovědný za školství Jakub Rychtecký. Rodičům navíc doporučuje, aby měli veškeré potřebné dokumenty připraveny v den zápisu s sebou. „Rovnou tak dostanou rozhodnutí o odkladu, škola tedy nebude muset tak dlouho blokovat místo, jež může rovnou nabídnout jinému dítěti, které je pro školu již zralé,“ dodává náměstek.
Kapacity základních škol se plní
Co se kapacity základních škol týče, pardubické školy mají naplněnost přes devadesát procent a v následujících letech počítají s dalším nárůstem žáků. Nejsilnější ročníky ze školek totiž přechází do základních škol. Radnice očekává převis tradičně pouze na ZŠ Svítkov, Studánka, Staňkova a Polabiny I. „Chci však ujistit všechny pardubické rodiče, že v rámci daných školských obvodů je míst pro prvňáčky skutečně dostatek. Rodičům však doporučuji podat více přihlášek v rámci daného školského obvodu. V případě převisu poptávky nad nabídkou míst v konkrétní škole a v případě rovnosti bodů u žáků budou ředitelé jejich další pořadí určovat podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou). Toto opatření se ve školách osvědčilo již v loňském roce,“ podotýká náměstek.
Pomocným kritériem bude i skutečný pobyt
Město z pozice zřizovatele navíc pro ředitele škol, kteří v rámci správního řízení rozhodují o přijetí, či nepřijetí dítěte, připravilo několik metodických doporučení. Pardubické základní školy se totiž potýkají s účelovým přehlašováním trvalých pobytů dětí z okolních obcí do Pardubic, a to jen na krátkou dobu kvůli zápisu do školy. „Nemyslím si, že je dobré, aby rodiče učili své děti lhát už v šesti letech při nástupu do školy. Museli jsme zatáhnout za brzdu. Vím, že se to některým lidem z okolních obcí může zdát tvrdé, ale naším úkolem je postarat se o pardubické děti. Naše metodická doporučení s ohledem na již zmíněnou vysokou naplněnost směřují k hlavnímu cíli a tím jsou kritéria, která garantují přednost a chrání pardubické děti, jež nemají trvalý pobyt v Pardubicích jen dočasně papírově, ale také zde skutečně bydlí,“ uvádí Jakub Rychtecký s tím, že již dnes více než dvacet procent žáků ZŠ tvoří děti s bydlištěm mimo Pardubice.
Zpřísněná kritéria se v pardubických školách osvědčila již v loňském roce. „Metodická doporučení pro zpřísnění kritérií vnímáme jako pomoc rodičům dětí, které skutečně bydlí ve spádovém obvodě školy. Rodiče s kritérii pracují a podle zpětné vazby, kterou máme, jsou na ně připraveni,“ konstatuje ředitelka Základní školy Staňkova v Pardubicích Gisela Kostelecká.
Než se rodiče s dětmi vydají k zápisu, neměli by doma nechat hned několik důležitých dokumentů. Nejen že budou muset doložit místo trvalého bydliště, ale i místo skutečného bydliště. „Aby za toto kritérium získali body, budou muset letos nově řediteli doložit užívací právo zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte, tedy, že s dítětem skutečně na uvedené adrese bydlí,“ objasňuje náměstek Rychtecký. Podle jeho slov pardubické děti tedy budou mít přednost, ale zůstanou i místa pro děti z okolních obcí.
Veškeré informace a podmínky zápisů rodiče naleznou na stránkách jednotlivých škol nebo na webu města.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

19.2.

Historicky první Američan studuje v Žamberku

O češtinu a Českou republiku jsem se začal zajímat už v USA, protože na naší škole jsem se často setkával s českými studenty.

Vzdělání celý článek
10.3.

Univerzita Pardubice úspěšně pokračuje v popularizaci vědy a technických a přírodovědných oborů

Projekt tak pomůže prohloubit komplexní systém vzdělávacích aktivit a odborné přípravy pedagogů, kteří pracují s mládeží. Pokusí se zavést nové formy volnočasového učení žáků s aktivním zájmem o vědu a nové poznatky a podpořit tak jejich pozitivní vztah k vědeckému bádání.

Vzdělání celý článek
7.11.

Historik Univerzity Pardubice profesor Petr Vorel otevřel v Mexiku autorskou výstavu OD STŘÍBRNÉHO ČESKÉHO TOLARU K SVĚTOVÉMU DOLARU

Slavnostní vernisáž výstavy DEL TÁLERO DE PLATA BOHEMIO AL DÓLAR MUNDIAL neboli Od stříbrného českého tolaru k světovému dolaru se uskutečnila v pondělí 5. listopadu. Otevření výstavy se konalo pod záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka.

Vzdělání celý článek
21.3.

Malotřídky v kraji mají nové počítače

Osm malotřídních základních škol v Pardubickém kraji se může radovat z nových počítačů.

Vzdělání celý článek
18.4.

Ve školní jídelně v Chroustovicích vařili podle receptů našich babiček

Projekt Pardubického kraje Kuchyně našich babiček, díky kterému se ve školních jídelnách kraje vaří obědy podle starých receptur a zároveň dle současných moderních trendů a výživových doporučení, pokračoval tentokrát v Odborném učilišti Chroustovice na Chrudimsku. Zúčastnil se ho i radní Pardubického kraje Bohumil Bernášek a ředitelka Krajské hospodářské komory PK Eva Malinová.

Vzdělání celý článek
9.4.

Mezinárodní konference o energetických materiálech na Univerzitě Pardubice

„Tuto mezinárodní odbornou akci pořádáme tradičně již mnoho let, letos již 17. rokem,“ říká prof. Svatopluk Zeman a dodává: „Navíc tentokrát v roce 20. výročí přejmenování Vysoké školy chemicko-technologické, na níž původně naše katedra vznikla, na Univerzitu Pardubice.“

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting