Kandidátkou na děkanku Fakulty zdravotnických studií je Jana Holá

15.3.

Kandidátkou na děkanku Fakulty zdravotnických studií je Jana Holá

 Fakulta zdravotních studií Univerzity Pardubice bude mít nové vedení. Kandidátkou na děkanku se včera večer stala doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. Nynější proděkanka fakulty pro vědu a výzkum tak vystřídá po čtyřech letech ve funkci profesora Josefa Fuska, kterému končí funkční období 30. dubna.

„Zvolení považuji za ocenění mé práce pro fakultu. Vnímám důvěru, která mi je dána a cítím zodpovědnost, se kterou ji přijímám. Další rozvoj fakulty považuji za velmi významný nejen pro ni samotnou, ale zejména pro naše partnery Nemocnice Pardubického kraje, kteří si  spoluprací s námi připravují budoucí zaměstnance - odborníky nelékařských oborů, pro město Pardubice i Pardubický kraj.

Naše práce je vysoce společensky odpovědná a prospěšná, neboť se podílíme na vzdělávání důležitých odborníků, a vědecko-výzkumném rozvoji tak významných oborů jako je Ošetřovatelství,“ uvedla docentka Jana Holá.  Doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. je docentkou v oboru ekonomika a management. Na Univerzitě Pardubice působí od roku 2004, na Fakultě zdravotnických studií pak od roku 2009.

Na fakultě, kterou v dalších čtyřech letech povede, nejprve zastávala pozici vedoucí katedry informatiky, managementu a radiologie. Poslední 4 roky byla proděkankou pro vědu a výzkum. Ve své pedagogické a vědecké práci se zaměřuje na ekonomiku a management ve zdravotnictví. Je autorkou nebo spoluautorkou téměř 100 publikací v domácích i zahraničních časopisech a 5 odborných monografií. 

Akademický senát fakulty se vyslovil pro docentku Holou 5 z 9 hlasů. Předsedkyně akademického senátu fakulty nyní zvolenou kandidátku doporučí rektorovi Univerzity Pardubice ke jmenování. Doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. se stane první ženou v čele Fakulty zdravotnických studií. Od vzniku fakulty v roce 2007 se v jejím čele vystřídali prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. a prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. 

Fakulta zdravotnických studií je jednou ze 7 fakult Univerzity Pardubice s bezmála 800 studenty. Vznikla z univerzitního Ústavu zdravotnických studií (ÚZS) 1. ledna 2007. Původním cílem bylo akreditovat tříletou prezenční formu bakalářského studijního programu Ošetřovatelství pro obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Dnes se na fakultě v 5 kvalifikačních bakalářských studijních oborech studenti připravují na roli všeobecných sester, porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů.

Fakulta vychovává také zdravotně-sociální pracovníky a zájemcům o práci s nejmodernější technikou poskytuje vzdělání v oboru radiologický asistent. Ve čtyřech navazujících specializačních oborech magisterského studia nabízí znalosti v perioperační nebo ošetřovatelské péči. Absolventi mohou působit na vysoce specializovaných pracovištích nebo na pozicích v oblasti managementu v ošetřovatelství. Pokračovat je možné na fakultě například v doktorském studiu v oboru ošetřovatelství.  

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

2.10.

Místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek navštíví Univerzitu Pardubice

V rámci návštěvy si místopředseda vlády prohlédne též moderní univerzitní kampus a areál Fakulty chemicko-technologické.

Vzdělání celý článek
28.2.

Na dvou fakultách univerzity Pardubice končí termín podání přihlášek ke studiu

Fakulta filozofická plánuje přijmout na 550 uchazečů do svých bakalářských studijních oborů, Fakulta zdravotnických studií necelých 260 uchazečů.

Vzdělání celý článek
25.3.

Psychologové zřejmě na školách zůstanou

Odborníci na lidské a zejména dětské duše pomáhají školákům v pardubických školách se začleněním do kolektivu, radí jim při problémech s vrstevníky, s učením, ale i v případech problémů v rodině či při výběru budoucího povolání.

Vzdělání celý článek
9.1.

Dny otevřených dveří - Univerzita Pardubice

Ve čtvrtek 11. ledna bude zahájena na Univerzitě Pardubice série dnů otevřených dveří.

Vzdělání celý článek
29.1.

Premiéra TECHNOhrátek pod ministerským dohledem

Ministryni školství budou doprovázet první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, starosta Vysokého Mýta František Jiraský, ředitel krajského Úřadu práce Petr Klimpl, vedoucí krajského odboru školství a kultury Martin Kiss, poslanec Jiří Junek a zástupci společnosti Iveco Czech Republic, která je hlavním strategickým partnerem ISŠT Vysoké Mýto.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting