Kandidátkou na děkanku Fakulty zdravotnických studií je Jana Holá

15.3.

Kandidátkou na děkanku Fakulty zdravotnických studií je Jana Holá

 Fakulta zdravotních studií Univerzity Pardubice bude mít nové vedení. Kandidátkou na děkanku se včera večer stala doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. Nynější proděkanka fakulty pro vědu a výzkum tak vystřídá po čtyřech letech ve funkci profesora Josefa Fuska, kterému končí funkční období 30. dubna.

„Zvolení považuji za ocenění mé práce pro fakultu. Vnímám důvěru, která mi je dána a cítím zodpovědnost, se kterou ji přijímám. Další rozvoj fakulty považuji za velmi významný nejen pro ni samotnou, ale zejména pro naše partnery Nemocnice Pardubického kraje, kteří si  spoluprací s námi připravují budoucí zaměstnance - odborníky nelékařských oborů, pro město Pardubice i Pardubický kraj.

Naše práce je vysoce společensky odpovědná a prospěšná, neboť se podílíme na vzdělávání důležitých odborníků, a vědecko-výzkumném rozvoji tak významných oborů jako je Ošetřovatelství,“ uvedla docentka Jana Holá.  Doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. je docentkou v oboru ekonomika a management. Na Univerzitě Pardubice působí od roku 2004, na Fakultě zdravotnických studií pak od roku 2009.

Na fakultě, kterou v dalších čtyřech letech povede, nejprve zastávala pozici vedoucí katedry informatiky, managementu a radiologie. Poslední 4 roky byla proděkankou pro vědu a výzkum. Ve své pedagogické a vědecké práci se zaměřuje na ekonomiku a management ve zdravotnictví. Je autorkou nebo spoluautorkou téměř 100 publikací v domácích i zahraničních časopisech a 5 odborných monografií. 

Akademický senát fakulty se vyslovil pro docentku Holou 5 z 9 hlasů. Předsedkyně akademického senátu fakulty nyní zvolenou kandidátku doporučí rektorovi Univerzity Pardubice ke jmenování. Doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. se stane první ženou v čele Fakulty zdravotnických studií. Od vzniku fakulty v roce 2007 se v jejím čele vystřídali prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. a prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. 

Fakulta zdravotnických studií je jednou ze 7 fakult Univerzity Pardubice s bezmála 800 studenty. Vznikla z univerzitního Ústavu zdravotnických studií (ÚZS) 1. ledna 2007. Původním cílem bylo akreditovat tříletou prezenční formu bakalářského studijního programu Ošetřovatelství pro obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Dnes se na fakultě v 5 kvalifikačních bakalářských studijních oborech studenti připravují na roli všeobecných sester, porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů.

Fakulta vychovává také zdravotně-sociální pracovníky a zájemcům o práci s nejmodernější technikou poskytuje vzdělání v oboru radiologický asistent. Ve čtyřech navazujících specializačních oborech magisterského studia nabízí znalosti v perioperační nebo ošetřovatelské péči. Absolventi mohou působit na vysoce specializovaných pracovištích nebo na pozicích v oblasti managementu v ošetřovatelství. Pokračovat je možné na fakultě například v doktorském studiu v oboru ošetřovatelství.  

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

19.4.

České ručičky ovládli Tomášové z Chrudimi

Na své žáky jsem velmi pyšný. Kluci ukázali, že naše škola stále vychovává šikovné řemeslníky,

Vzdělání celý článek
16.9.

Univerzita Pardubice „veze“ vědu a techniku za žáky přímo na dvory škol

Podzimní populárně-naučnou pouť zakončí „věda a technika“ následující den 24. září na dvoře Základní školy Habrmannova v Hradci Králové, kam univerzitní tým doprovodí také studenti SPŠCh Pardubice.

Vzdělání celý článek
28.4.

Dopravní fakulta Jana Pernera nabádá mimořádnou akcí k bezpečnému chování na silnicích i na železnici

„Na obou trenažérech se zájemci přesvědčí, že bezpečnostní pásy mají smysl a nejsou zbytečné. Budou překvapeni, jaké síly působí na řidiče či spolucestující v autě již při zdánlivě nízké rychlosti 40 km/h,“ uvedl Ing. Pavel Svoboda z Dopravní fakulty Jana Pernera, spoluorganizátor akce. „Poučný bude i doprovodný program BESIPu, kde se zájemci blíže seznámí s pravidly bezpečnosti silničního provozu a dopravními předpisy,“ dodal Ing. Svoboda.

Vzdělání celý článek
7.11.

Nepotřebné budovy jsou nabízeny k odprodeji

V okrese Svitavy se podařilo po delší době odprodat dvě nepotřebné budovy.

Vzdělání celý článek
8.11.

Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vrcholí rok připomínání 25. výročí založení fakulty.

Stěžejním tématem pětidenního přednáškového cyklu je proto propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání. Celotýdenní akce umožní především studentům navštívit více než čtyřicet přednášek na vybraná ekonomická témata. Na nich vystoupí jak odborníci z českých i slovenských ekonomicky zaměřených vysokých škol, tak úspěšní představitelé ekonomické praxe.

Vzdělání celý článek
21.9.

Univerzita Pardubice představí netradičně vědu a techniku

Naše spolupráce byla zaměřena na průzkum vybraných kamenných kvádrů z úložiště demontovaných kamenných kvádrů z Karlova mostu

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting