Kandidátkou na děkanku Fakulty zdravotnických studií je Jana Holá

15.3.

Kandidátkou na děkanku Fakulty zdravotnických studií je Jana Holá

 Fakulta zdravotních studií Univerzity Pardubice bude mít nové vedení. Kandidátkou na děkanku se včera večer stala doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. Nynější proděkanka fakulty pro vědu a výzkum tak vystřídá po čtyřech letech ve funkci profesora Josefa Fuska, kterému končí funkční období 30. dubna.

„Zvolení považuji za ocenění mé práce pro fakultu. Vnímám důvěru, která mi je dána a cítím zodpovědnost, se kterou ji přijímám. Další rozvoj fakulty považuji za velmi významný nejen pro ni samotnou, ale zejména pro naše partnery Nemocnice Pardubického kraje, kteří si  spoluprací s námi připravují budoucí zaměstnance - odborníky nelékařských oborů, pro město Pardubice i Pardubický kraj.

Naše práce je vysoce společensky odpovědná a prospěšná, neboť se podílíme na vzdělávání důležitých odborníků, a vědecko-výzkumném rozvoji tak významných oborů jako je Ošetřovatelství,“ uvedla docentka Jana Holá.  Doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. je docentkou v oboru ekonomika a management. Na Univerzitě Pardubice působí od roku 2004, na Fakultě zdravotnických studií pak od roku 2009.

Na fakultě, kterou v dalších čtyřech letech povede, nejprve zastávala pozici vedoucí katedry informatiky, managementu a radiologie. Poslední 4 roky byla proděkankou pro vědu a výzkum. Ve své pedagogické a vědecké práci se zaměřuje na ekonomiku a management ve zdravotnictví. Je autorkou nebo spoluautorkou téměř 100 publikací v domácích i zahraničních časopisech a 5 odborných monografií. 

Akademický senát fakulty se vyslovil pro docentku Holou 5 z 9 hlasů. Předsedkyně akademického senátu fakulty nyní zvolenou kandidátku doporučí rektorovi Univerzity Pardubice ke jmenování. Doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. se stane první ženou v čele Fakulty zdravotnických studií. Od vzniku fakulty v roce 2007 se v jejím čele vystřídali prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. a prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. 

Fakulta zdravotnických studií je jednou ze 7 fakult Univerzity Pardubice s bezmála 800 studenty. Vznikla z univerzitního Ústavu zdravotnických studií (ÚZS) 1. ledna 2007. Původním cílem bylo akreditovat tříletou prezenční formu bakalářského studijního programu Ošetřovatelství pro obory Všeobecná sestra a Porodní asistentka. Dnes se na fakultě v 5 kvalifikačních bakalářských studijních oborech studenti připravují na roli všeobecných sester, porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů.

Fakulta vychovává také zdravotně-sociální pracovníky a zájemcům o práci s nejmodernější technikou poskytuje vzdělání v oboru radiologický asistent. Ve čtyřech navazujících specializačních oborech magisterského studia nabízí znalosti v perioperační nebo ošetřovatelské péči. Absolventi mohou působit na vysoce specializovaných pracovištích nebo na pozicích v oblasti managementu v ošetřovatelství. Pokračovat je možné na fakultě například v doktorském studiu v oboru ošetřovatelství.  

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

3.11.

Pardubické Gymnázium na Mozartově ulici chystá oslavy 20. výroční svého vzniku

Oslavy 20. výročí vzniku gymnázia potom vyvrcholí v pondělí 6. listopadu od symbolických 10:20 hodin v Sukově síni Domu hudby. Slavnostního setkání se zúčastní nejen učitelé současní i minulí, pozvaní hosté a podporovatelé školy, ale také všichni studenti.

Vzdělání celý článek
10.3.

Univerzita Pardubice úspěšně pokračuje v popularizaci vědy a technických a přírodovědných oborů

Projekt tak pomůže prohloubit komplexní systém vzdělávacích aktivit a odborné přípravy pedagogů, kteří pracují s mládeží. Pokusí se zavést nové formy volnočasového učení žáků s aktivním zájmem o vědu a nové poznatky a podpořit tak jejich pozitivní vztah k vědeckému bádání.

Vzdělání celý článek
11.10.

Obyvatelé Pardubického kraje se zapojili do projektu finanční a zdravotní gramotnosti

Projekt má za sebou již více než 300 seminářů, kterých se ve všech krajích ČR zúčastnilo přes 2000 lidí v produktivním věku. V Pardubickém kraji se jich prezenčně zúčastnily téměř dvě stovky. Další se zapojili prostřednictvím internetu.

Vzdělání celý článek
4.10.

UPa: zahraniční studenti zahajují zimní semestr

Ve čtvrtek 4. října a v pátek 5. října se uskuteční na fakultách Univerzity Pardubice oficiální setkání a přivítání studentů.

Vzdělání celý článek
12.1.

Fakulty Univerzity Pardubice zvou zájemce o vysokoškolské studium na dny otevřených dveří – lákají na perspektivy života, který je (nejen) chemie a který je součástí evolUPCE

Jako první pořádá DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 11. ledna Fakulta chemicko-technologická, nejstarší fakulta Univerzity Pardubice, sídlící v moderním areálu v srdci univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách. Láká na atraktivní obory postavené na dlouholeté tradici, vysokém odborném kreditu, mezinárodních zkušenostech, na studium v moderním prostředí a špičkových laboratořích, s jistým a perspektivním uplatněním na trhu práce, pod heslem „život i láska – je chemie“.

Vzdělání celý článek
14.10.

Hejtman se zajímal o maturity nanečisto

V Pardubickém kraji se připojilo k možnosti vyzkoušet si budoucí podobu státních maturit 69 středních škol.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting