Končí dny otevřených dveří

24.1.

Končí dny otevřených dveří

Končí dny otevřených dveří

Končí dny otevřených dveří pro zájemce o studium na fakultách Univerzity Pardubice. Dalším krokem pro ty, co chtějí studovat vysokou školu, je podání přihlášky. Ve čtvrtek 25. ledna se koná na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice den otevřených dveří pro zájemce o studium společenskovědních oborů. Tím bude ukončena série dnů otevřených dveří, které v lednu pořádaly pro uchazeče o vysokoškolské studium fakulty a jeden vysokoškolský ústav Univerzity Pardubice. V posluchárnách dopravní fakulty ve Studentské ulici 95 budou mít možnost zájemci o studium získat podrobné informace o studijní nabídce Fakulty filozofické a organizaci přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008, konkrétně v 9 hodin o studijních oborech Filozofie, Religionistika a Humanitní studia, od 11 hodin o oborech v rámci programu Historické vědy (Kulturní dějiny, Spisová a archivní služba, Historicko-literární studia, Historie a Slavistická studia zemí Evropské unie), případně o jazykově orientované nabídce a od 13:30 hodin pak o Sociologii a Sociální antropologii. Kromě toho bude během dne otevřených dveří poskytována řada dalších informací o profilu oborů, uplatnění absolventů po dokončení studia, zázemí studia v Pardubicích a podobně. K dispozici je řada informačních materiálů, včetně přihlášek ke studiu, kdykoliv také na studijním oddělení fakulty. Fakulta pořádá v březnu též přípravné kurzy z angličtiny nebo němčiny a v dubnu zaměřené na humanitní studia. Jejich absolvování by mělo zájemcům pomoci s přípravou na přijímací testy. Přihlášky do bakalářských studií na Fakultu filozofickou se mohou podávat písemně i elektronicky do 28. února. Přijímací řízení proběhne v měsíci červnu. Letošní novinkou v nabídce Fakulty filozofické je dvouoborové studium bakalářského (Bc.) studijního programu Historické vědy, studijního oboru Historie v kombinaci s Bc. studijním programem Filologie, studijním oborem Slavistická studia zemí Evropské unie (forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky)a Bc. studijní program se stejnojmenným oborem Filozofie (forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky). Fakulta filozofická přijme 460 uchazečů do bakalářských oborů, 70 do navazujících magisterských. Z loňských 2,5 tisíc uchazečů o studijní programy fakulty byla přijat každý čtvrtý a studia skutečně zahájil každý šestý uchazeč. Letos studuje na fakultě 1.520 studentů. Podrobnosti ke studiu poskytují studijní oddělení fakult nebo je možné je najít na webových stránkách http://www.upce.cz .

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

18.10.

Litomyšl přivítá 11.ročník Figurama

Pořádající školou je Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, která se účastní této mezinárodní akce druhým rokem.

Vzdělání celý článek
29.8.

Rektor Univerzity Pardubice jmenuje děkana Fakulty restaurování do funkce na další čtyřleté období

Devítičlenný akademický senát, složený ze zvolených zástupců akademické obce fakulty z řad akademických pracovníků i studentů, potvrdil navrhovaného kandidáta v tajné volbě a doporučil jej rektorovi univerzity ke jmenování do funkce děkana i pro druhé čtyřleté funkční období (2013 – 2017).

Vzdělání celý článek
26.8.

Na první školní den se v Pardubicích chystá více než 700 dětí

V pardubických školách znovu usedne do lavic na 7,5 tisíce dětí.

Vzdělání celý článek
16.4.

Přijímací zkoušky: Těžko na cvičišti, …

Je třeba připomenout, že nelze srovnávat bodové hranice potřebné pro přijetí na gymnázium a na odbornou školu.

Vzdělání celý článek
30.3.

Poslední šance přihlásit se do bakalářského studia na tři fakulty Univerzity Pardubice – do konce března

Na navazující dvouleté magisterské a tříleté doktorské studium se mohou zájemci hlásit na fakultách Univerzity Pardubice i nadále – ve vyhlášených termínech v průběhu 2. a 3. čtvrtletí t.r., termíny se na jednotlivých fakultách liší:

Vzdělání celý článek
23.6.

Na Univerzitě Pardubice začínají letošní slavnostní absolventské akademické obřady – bakalářské sponze a magisterské promoce.

Studentskou cenu rektora I. stupně obdrží absolventka Ing. Petra Šilarová ve studijním oboru Hodnocení a analýza potravin za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Využití mikroextrakce tuhou fází pro analýzu aromaprofilu bylinných čajů“.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting