Konference k veřejné správě na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

25.9.

Konference k veřejné správě na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pořádá ve čtvrtek 25. září mezinárodní konferenci „Veřejná správa 2014“. Jejím hlavním záměrem je vytvořit prostor pro dlouhodobější propojování poznatků z oblasti ekonomiky, informačních technologií, teorie a praxe výkonu správní činnosti.


„Šedesátka účastníků konference bude mít jedinečnou příležitost setkat se s odborníky z ostatních univerzit i z praxe a diskutovat aktuální problémy zaměřené především na problematiku kvality a efektivnosti výkonu veřejné správy z pohledu české i evropské dimenze,“ uvádí k náplni konference Ing. Michaela Stříteská, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. „Navazovat budou příspěvky věnující se otázkám regionálního rozvoje a regionální politiky, financování a managementu veřejného sektoru, aktuálním otázkám sociální politiky a hodnocení kvality v podnikatelském sektoru.“


Konferenci zahájí proděkan fakulty pro vědu a tvůrčí činnost prof. Ing. Vladimír Olej, CSc. První odborný příspěvek přednese místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Mgr. Miluše Horská. V programu konference vystoupí též např. Mgr. Petr Horák z odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra České republiky, PhDr. Radek Suda, vedoucí oddělení koncepce sociální práce z Ministerstva práce a sociálních věcí, Mgr. Zdeněk Semorád, vedoucí kanceláře primátorky města Pardubic a člen rady Pardubického kraje zodpovědný za oblast neziskového sektoru a sociální věci Ing. Pavel Šotola.


Účastníci konference obdrží sborník příspěvků, v němž autoři prezentují výsledky své vědecko-výzkumné činnosti, případně i zkušenosti získané v zahraničí.


Letošní desátý ročník se koná přímo na půdě Univerzity Pardubice v univerzitním konferenčním centru (Studentská 519, Pardubice), a to rovněž za podpory Statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

12.6.

Kulatý stůl napověděl, jak zkvalitnit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji

„Ukázalo se, že žákům – pokud nemají příbuzné na venkově – chybí dostatečná informovanost o tom, jak vypadá současné zemědělství a jakou plní funkci. Většinou si je představují jako práci na poli. Některé odpovědi byly nesmírně kuriózní. Jedna žákyně odpověděla: ´Nevybrala jsem si ho proto, že mě zeměpis nebaví.“ A další uvedla: ´Nemám zájem o zemědělskou školu, ale kdybych se dostala na střední školu, tak bych chtěla jít na veterinu.´ Myslím, že v případě ostatních městských škol bude situace podobná. Určitě bychom v této souvislosti uvítali větší osvětu,“ popsala výsledky ankety ředitelka Jana Smetanová.

Vzdělání celý článek
9.9.

Noví studenti Univerzity Pardubice se připravují na nový akademický rok

„Pod dohledem akademických pracovníků fakulty budou studenti trénovat nejrůznější výtvarné techniky malby a kresby. V minulých letech se tak návštěvníci závěrečné výstavy mohli těšit pohledem na nejrůznější krajiny, zátiší nebo portréty malované akvarelem, temperou, pastelem apod. Je úžasné, jaké výsledky lze na závěrečné výstavě spatřit, a to jsou studenti teprve na samém počátku studia,“ dodává k plenéru Fakulty restaurování její proděkan Tomáš Kupka.

Vzdělání celý článek
16.4.

Přijímací zkoušky: Těžko na cvičišti, …

Je třeba připomenout, že nelze srovnávat bodové hranice potřebné pro přijetí na gymnázium a na odbornou školu.

Vzdělání celý článek
13.1.

Nejlepší zájemci o studium mají možnosti získat na Univerzitě Pardubice jednorázové stipendium pět tisíc korun.

Dvěstě oceněných studentů bude vybráno podle splněných podmínek příslušné fakulty, a to po ukončení všech kol přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014.

Vzdělání celý článek
8.8.

Univerzita Pardubice zahájila dvě velké investiční akce

Vznikne další moderní zázemí pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting