Konference k veřejné správě na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

25.9.

Konference k veřejné správě na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pořádá ve čtvrtek 25. září mezinárodní konferenci „Veřejná správa 2014“. Jejím hlavním záměrem je vytvořit prostor pro dlouhodobější propojování poznatků z oblasti ekonomiky, informačních technologií, teorie a praxe výkonu správní činnosti.


„Šedesátka účastníků konference bude mít jedinečnou příležitost setkat se s odborníky z ostatních univerzit i z praxe a diskutovat aktuální problémy zaměřené především na problematiku kvality a efektivnosti výkonu veřejné správy z pohledu české i evropské dimenze,“ uvádí k náplni konference Ing. Michaela Stříteská, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. „Navazovat budou příspěvky věnující se otázkám regionálního rozvoje a regionální politiky, financování a managementu veřejného sektoru, aktuálním otázkám sociální politiky a hodnocení kvality v podnikatelském sektoru.“


Konferenci zahájí proděkan fakulty pro vědu a tvůrčí činnost prof. Ing. Vladimír Olej, CSc. První odborný příspěvek přednese místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Mgr. Miluše Horská. V programu konference vystoupí též např. Mgr. Petr Horák z odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra České republiky, PhDr. Radek Suda, vedoucí oddělení koncepce sociální práce z Ministerstva práce a sociálních věcí, Mgr. Zdeněk Semorád, vedoucí kanceláře primátorky města Pardubic a člen rady Pardubického kraje zodpovědný za oblast neziskového sektoru a sociální věci Ing. Pavel Šotola.


Účastníci konference obdrží sborník příspěvků, v němž autoři prezentují výsledky své vědecko-výzkumné činnosti, případně i zkušenosti získané v zahraničí.


Letošní desátý ročník se koná přímo na půdě Univerzity Pardubice v univerzitním konferenčním centru (Studentská 519, Pardubice), a to rovněž za podpory Statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

23.9.

Univerzita Pardubice pokračuje v přednáškách pro veřejnost – otevírá další semestr Univerzity třetího věku a Univerzity volného času

Dopravní fakulta Jana Pernera ve spolupráci s U3V pořádá navíc také speciální kurzy určené pro širokou veřejnost bez omezení věkem, např. Kurz první pomoci, kurz Angličtina pro falešné začátečníky, praktický kurz Lékárna v přírodě I a Lékárna v přírodě II. a kurz cvičení. Všechny kurzy začínají také v říjnu.

Vzdělání celý článek
19.1.

Jak začlenit lidi do běžného života? Odpoví v Pardubicích lednová studentská vědecká Kavárna Universitas.

Důležitá je akceptace multioborového přístupu k porozumění a následnému řešení problematiky začleňování lidí do běžného života. Na Univerzitě Pardubice, zejména pak na její Fakultě filozofické, proto pomáhají vytvářet síť odborníků a laiků se silně vyvinutým smyslem pro sociální práci, kteří rozvíjejí tyto aktivity s využitím nejnovějších poznatků z výzkumu činnosti mozku a tzv. neurověd včetně neuropedagogiky.

Vzdělání celý článek
26.2.

Science café, aneb na slovíčko s vědcem

Klub 29, Pardubice – úterý 26. února, začátek v 19 hodin. Vstup je volný.

Vzdělání celý článek
12.3.

Železničářská tradice v České Třebové pokračuje. Šest milionů pomůže rekonstrukci učeben a provázání s dopravci

„Student, který absolvuje výběrové řízení a podepíše s Českými drahami smlouvu, získá v rámci programu například příspěvek na studium, na ubytování v domově mládeže, jednorázový roční příspěvek na učební pomůcky či jízdné vlakem zdarma díky aplikaci Železniční průkazka na In Kartě,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Vzdělání celý článek
6.5.

Královéhradečtí usilují o větší bezpečnost na silnicích

Školení bude také zaměřené na rodiče, dozví se například, jak správně vybrat dětskou autosedečku.

Vzdělání celý článek
1.10.

Univerzita Pardubice zahajuje akademický rok účastí na prezentaci Pardubického kraje v Bruselu

Dopolední univerzitní část doplňuje speciální interaktivní workshop Fakulty restaurování, která seznámí přítomné s využitím nanomateriálů pro konzervaci nástěnné malby historických omítek a uměleckých děl z kamene a s využitím románského cementu při obnově historických fasád.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting