Kraj chystá modernizaci speciálních škol a školských zařízení

27.2.

Kraj chystá modernizaci speciálních škol a školských zařízení

Pardubický kraj –  Pardubický kraj je zřizovatelem základních škol a poradenských zařízení, která slouží žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Tři krajská zařízení a to ve Svitavách (Pedagogicko-psychologická poradna), Žamberku (SŠ a ZŠ Žamberk) a Moravské Třebové (Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová) se dočkají oprav.
„Cílem projektu je především rekonstrukce a modernizace stávajících prostor škol za účelem zkvalitnění vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami směřující k přestupu do běžných škol hlavního vzdělávacího proudu a přípravě na nezávislý způsob života. Realizací projektu dojde též k vyřešení bezbariérových přístupů do objektu či jejich částí, které dnes bezbariérově řešeny nejsou,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
„Pedagogicko-psychologická poradna se sídlem v Ústí nad Orlicí by se měla dočkat na svém detašovaném pracovišti ve Svitavách nové zvedací plošiny, která nahradí stávající výtah. Dále bude přestavěno sociální zařízení s ohledem na imobilní osoby a vyměněny elektrické rozvody. V Moravské Třebové se úpravy týkají dvou objektů. V jednom je nutné zrekonstruovat hygienické zařízení, zázemí pro zaměstnance, vyměnit podlahové krytiny a elektroinstalaci. V tom druhém pak dojde k přestavbě skladu na tréninkový byt. V Žamberku chystáme rekonstrukci podlah, nové omítky, a rozvody elektroinstalace. Dále projekt řeší novou zvedací plošinu mezi druhým a třetím patrem,“ sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za oblast školství.
 „Částka za úpravy ve Svitavách je plánována na 2,4 milionů korun. V Moravské Třebová se pak jedná o 2,5 milionů korun a v Žamberku o 1,4 milionů korun,“ informoval náměstek hejtmana Roman Línek odpovědný za investice. Uvedené částky jsou včetně DPH.
„Investiční akce v oblasti modernizace speciálních škol a školských zařízení jsou spolufinancovány z programu IROP. Celková výše dotace je ve výši 85 % z celkové částky,“ řekla Hana Štěpánová radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.
Zdroj: pardubickykraj.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

13.6.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice přivítá nejlepší mladé chemiky

Čtyřicítku finalistů čeká nejprve test teoretických znalostí a poté zkouška laboratorních dovedností. Zadání soutěžních úloh je týmovou prací akademiků pořádající fakulty. Součet bodů z obou částí soutěže rozhodne o vítězi.

Vzdělání celý článek
12.2.

Konference mladých talentů na Univerzitě Pardubice

Svými profesními portfolii a způsobem prezentace chtějí studenti zároveň ukázat, jak jsou připraveni na budoucí přijímací pohovory a vstup na trh práce.

Vzdělání celý článek
12.6.

Univerzita Pardubice otvírá nový obor Aplikovaná elektrotechnika

Zcela nový bakalářský studijní program Aplikovaná elektrotechnika právě otevřela Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (UPa). Výuka se zaměří na moderní oblasti elektronických obvodů, senzorů, mikroprocesorové techniky, informačních technologií, automatizace a prototypové výroby.

Vzdělání celý článek
9.9.

Univerzita Pardubice se otevírá veřejnosti i v neděli – V rámci Dnů evropského dědictví nabízí prohlídku historické budovy i posezení na Lavičce Václava Havla

Letos budou mít zájemci o Dny evropského dědictví hodně napilno. K projektu se totiž přihlásilo celkem 19 významných historických objektů a nabídnou návštěvníkům speciální doprovodný program. Při své pouti po památkách by návštěvníci neměli minout ani Univerzitu Pardubice, která otevírá mimořádně hned dva objekty.

Vzdělání celý článek
27.11.

Chrudimská základní škola předvede veřejnosti výuku finanční gramotnosti

„Finanční gramotnost u nás vyučujeme již od roku 2007, kdy tento projekt vznikal. Nejprve jsme jej zařadili do učebních plánů pro žáky druhého stupně. Od té doby jsme její výuku postupně rozšiřovali a od letošního roku je zařazena v učivu pro žáky na prvním i druhém stupni,“ uvedl ředitel školy Zdeněk Brož. Finanční vzdělávání dětí spadá do neziskového projektu Rozumíme penězům, za kterým stojí občanské sdružení Aisis. Vznikl na základě stále narůstající míry zadluženosti a počtu exekucí v rodinách.

Vzdělání celý článek
23.3.

K zápisům do základních škol se letos půjde v dubnu

Co se kapacity základních škol týče, pardubické školy mají naplněnost přes devadesát procent a v následujících letech počítají s dalším nárůstem žáků. Nejsilnější ročníky ze školek totiž přechází do základních škol. Radnice očekává převis tradičně pouze na ZŠ Svítkov, Studánka, Staňkova a Polabiny I.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting