Kraj připomínkuje návrh reformy školství

22.12.

Kraj připomínkuje návrh reformy školství

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy na tiskové konferenci představilo reformu financování regionálního školství. Návrh nového modelu školství zpřístupnilo na webových stránkách ministerstva. Zároveň otevřelo diskuzi se zainteresovanými partnery – kraji, Svazem měst a obcí, asociacemi a sdruženími. Koncepční záměr změny sytému financování komentoval v úterním přímém přenosu ČT24 hejtman Radko Martínek. Připomínky hejtmana Martínka směřovaly například k ideálnímu počtu dětí ve třídách: „Pokud poklesne počet žáků pod stanovený limit, tak kraje určitě nebudou mít prostředky na to, aby dofinancovaly tuto ztrátu.“ Vyjádřil obavu z toho, že se nový model dotkne zejména základních škol v kraji. Reforma financování by se dotkla v Pardubickém kraji 65 škol, z toho 34 nově. Navrhovaný systém je vstřícný pro mateřské školy a pro malotřídky. To, jaké budou optimální či minimální počty žáků, vzejde až z diskuze. „Ta má být na úrovni krajů ukončena 12. ledna 2012 a následně vyhodnocena,“ uvedl Jiří Hlava z odboru školství. „Předloženým návrhem reformy financování je zřizovatel postaven do pozice pouhého „dofinancovatele“ .bez možnosti provést optimalizaci svých škol a jejich oborové struktury s dostatečným předstihem. Neumožňují to však ani stávající právní předpisy,“ upozornil hejtman na slabá místa návrhu. Domnívá se, že přerozdělování finančních prostředků by mělo zůstat v kompetenci krajů, které umí zohlednit specifické potřeby v rámci daného území.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

11.5.

Letošní Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru chemie získal Jan Macák z Fakulty chemicko-technologické

Jan Macák z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice obdržel letošní cenu právě v oblasti chemie. „Je to pro mne mimořádně prestižní ocenění a jsem samozřejmě velmi potěšen. Získávám jej za své vědecké výsledky v syntéze a využití nanotrubic oxidu titaničitého.

Vzdělání celý článek
8.10.

Gymnáziu v Chrudimi je 150 let

Ředitelka gymnázia Klára Jelinková se při té příležitosti mohla pochlubit rekonstruovaným společenským sálem za čtyři miliony korun, opravenou jídelnou, kuchyní, šatnami i moderními učebnami.

Vzdělání celý článek
19.1.

Jak začlenit lidi do běžného života? Odpoví v Pardubicích lednová studentská vědecká Kavárna Universitas.

Důležitá je akceptace multioborového přístupu k porozumění a následnému řešení problematiky začleňování lidí do běžného života. Na Univerzitě Pardubice, zejména pak na její Fakultě filozofické, proto pomáhají vytvářet síť odborníků a laiků se silně vyvinutým smyslem pro sociální práci, kteří rozvíjejí tyto aktivity s využitím nejnovějších poznatků z výzkumu činnosti mozku a tzv. neurověd včetně neuropedagogiky.

Vzdělání celý článek
17.5.

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice pořádá mezioborovou konferenci o Vokolkových

Pozornost více než stovky odborníků a zájemců se tak v tomto týdnu upře na pardubickou mezioborovou konferenci S iniciálami V. V. – Jméno Vokolek v české kultuře 20. století. Mimořádné jednodenní sympozium se ohlédne za osudy a společnou cestou zakladatele tiskárny Václava Vokolka a v další generaci tří bratří – básníka, malíře a sochaře a třetího tiskaře a vydavatele, také jejich sestry, jejíž život byl do posledního dne naplněn starostí a péčí o druhé.

Vzdělání celý článek
9.1.

Nejlepší mladí chemik bude vyhlášen 7. března

V prvním kole se jí zúčastnilo 108 škol z pěti krajů a více než 2 500 žáků devátých tříd.

Vzdělání celý článek
28.8.

Naučte se pracovat s počítačem ve stanu

Počítačový stan je připraven v rámci akce Dny vzdělávání dospělých, které pořádá a financuje Pardubický kraj.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting