Kraj připomínkuje návrh reformy školství

22.12.

Kraj připomínkuje návrh reformy školství

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy na tiskové konferenci představilo reformu financování regionálního školství. Návrh nového modelu školství zpřístupnilo na webových stránkách ministerstva. Zároveň otevřelo diskuzi se zainteresovanými partnery – kraji, Svazem měst a obcí, asociacemi a sdruženími. Koncepční záměr změny sytému financování komentoval v úterním přímém přenosu ČT24 hejtman Radko Martínek. Připomínky hejtmana Martínka směřovaly například k ideálnímu počtu dětí ve třídách: „Pokud poklesne počet žáků pod stanovený limit, tak kraje určitě nebudou mít prostředky na to, aby dofinancovaly tuto ztrátu.“ Vyjádřil obavu z toho, že se nový model dotkne zejména základních škol v kraji. Reforma financování by se dotkla v Pardubickém kraji 65 škol, z toho 34 nově. Navrhovaný systém je vstřícný pro mateřské školy a pro malotřídky. To, jaké budou optimální či minimální počty žáků, vzejde až z diskuze. „Ta má být na úrovni krajů ukončena 12. ledna 2012 a následně vyhodnocena,“ uvedl Jiří Hlava z odboru školství. „Předloženým návrhem reformy financování je zřizovatel postaven do pozice pouhého „dofinancovatele“ .bez možnosti provést optimalizaci svých škol a jejich oborové struktury s dostatečným předstihem. Neumožňují to však ani stávající právní předpisy,“ upozornil hejtman na slabá místa návrhu. Domnívá se, že přerozdělování finančních prostředků by mělo zůstat v kompetenci krajů, které umí zohlednit specifické potřeby v rámci daného území.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

1.4.

Nejlepší mladí chemici jsou ze ZŠ Nadporučíka Eliáše

To jistě dělá radost pořádající Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích, ale také partnerům soutěže, kterými jsou Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, společnost Synthesia, Lučební závody Draslovka Kolín a Svaz chemického průmyslu ČR.

Vzdělání celý článek
3.7.

Další letošní úspěšní absolventi opouštějí Univerzitu Pardubice

Všichni absolventi Univerzity Pardubice získávají automaticky a zdarma k diplomu též dvojjazyčný dodatek k diplomu, tzv. Diploma Supplement. Dodatek tak vhodně doplňuje základní doklady o kvalifikaci a slouží zaměstnavateli nebo jiné vysoké škole v zahraničí jako podrobnější informace o realizovaném studiu a dosaženém vzdělání. I proto je dodatek k diplomu vydáván dvojjazyčně, a to v českém a zároveň v anglickém jazyce.

Vzdělání celý článek
8.11.

Novou děkankou bude docentka Myšková

Je jí doc. Ing. et. Ing. Renáta Myšková, Ph.D., dosavadní vedoucí Ústavu ekonomiky a managementu fakulty.

Vzdělání celý článek
9.9.

Univerzita Pardubice se otevírá veřejnosti i v neděli – V rámci Dnů evropského dědictví nabízí prohlídku historické budovy i posezení na Lavičce Václava Havla

Letos budou mít zájemci o Dny evropského dědictví hodně napilno. K projektu se totiž přihlásilo celkem 19 významných historických objektů a nabídnou návštěvníkům speciální doprovodný program. Při své pouti po památkách by návštěvníci neměli minout ani Univerzitu Pardubice, která otevírá mimořádně hned dva objekty.

Vzdělání celý článek
26.6.

Letošní absolventi zakončují studium na Univerzitě Pardubice slavnostními promocemi a dostávají vysokoškolské diplomy

Vysokoškolský diplom dostává 216 úspěšných absolventů FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ: - v pondělí 26. června při bakalářské sponzi 126 absolventů bakalářských studijních programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika.

Vzdělání celý článek
22.2.

Nejlepší mladí chemici jsou ze ZŠ Npor. Eliáše

Celé třídy se mohly zapojit do Soutěže o nejlepší chemický projekt na téma voda.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting