Kraj připomínkuje návrh reformy školství

22.12.

Kraj připomínkuje návrh reformy školství

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy na tiskové konferenci představilo reformu financování regionálního školství. Návrh nového modelu školství zpřístupnilo na webových stránkách ministerstva. Zároveň otevřelo diskuzi se zainteresovanými partnery – kraji, Svazem měst a obcí, asociacemi a sdruženími. Koncepční záměr změny sytému financování komentoval v úterním přímém přenosu ČT24 hejtman Radko Martínek. Připomínky hejtmana Martínka směřovaly například k ideálnímu počtu dětí ve třídách: „Pokud poklesne počet žáků pod stanovený limit, tak kraje určitě nebudou mít prostředky na to, aby dofinancovaly tuto ztrátu.“ Vyjádřil obavu z toho, že se nový model dotkne zejména základních škol v kraji. Reforma financování by se dotkla v Pardubickém kraji 65 škol, z toho 34 nově. Navrhovaný systém je vstřícný pro mateřské školy a pro malotřídky. To, jaké budou optimální či minimální počty žáků, vzejde až z diskuze. „Ta má být na úrovni krajů ukončena 12. ledna 2012 a následně vyhodnocena,“ uvedl Jiří Hlava z odboru školství. „Předloženým návrhem reformy financování je zřizovatel postaven do pozice pouhého „dofinancovatele“ .bez možnosti provést optimalizaci svých škol a jejich oborové struktury s dostatečným předstihem. Neumožňují to však ani stávající právní předpisy,“ upozornil hejtman na slabá místa návrhu. Domnívá se, že přerozdělování finančních prostředků by mělo zůstat v kompetenci krajů, které umí zohlednit specifické potřeby v rámci daného území.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

12.11.

O tisíce cenných knih piaristického řádu bude pečovat Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Soubor klášterní knihovny obsahuje celkem 8 875 knih z řady vědních oborů, např. teologie, historie, lingvistiky, architektury, pedagogiky, geografické topografie, astronomie či poezie. Sbírka má i cenné exempláře, které jsou ve španělském jazyce, nachází se v ní také italské cestovní průvodce, spisy o Americe či dopisy zakladatele řádu Josefa Kalasanského.

Vzdělání celý článek
18.2.

Slučování škol je nezbytné …

Sloučením některých škol se Pardubický kraj snaží stabilizovat a zkvalitňovat jednotlivé obory.

Vzdělání celý článek
21.6.

Jmenování 52 nových profesorů prezidentem republiky – mezi nimi je i jeden profesor Univerzity Pardubice – profesor Jaromír Vinklárek

Jmenování profesorem podepsal prezident České republiky Miloš Zeman ke dni 17. května 2016 poté, co návrh na jeho jmenování předložil rektor Univerzity Pardubice po úspěšném projednání ve Vědecké radě Univerzity Pardubice ministryni školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Vzdělání celý článek
1.12.

V Seči byly zahájeny tradiční porady ředitelů škol

První příspěvek, v bloku věnovaném problematice mateřských škol, věnuje Milan Štoček školské legislativě a její aplikaci do praxe.

Vzdělání celý článek
26.2.

Na Univerzitě Pardubice se bude diskutovat o stárnutí české populace

Poprvé v celé historii existence naší civilizace lidstvo jako celek zažívá fenomén, který demografové pojmenovali jako stárnutí. Z demografického hlediska je stárnutí populace proces, v jehož průběhu se postupně mění věková struktura obyvatelstva určité geografické jednotky takovým způsobem, že se zvyšuje podíl osob starších 60 nebo 65 let a snižuje se podíl osob mladších 15 let.

Vzdělání celý článek
19.2.

Univerzita Pardubice: Startujeme nový semestr i s kurzy pro všechny generace

Na konci února začne také další část přednášek v rámci litomyšlské univerzity třetího věku, kde zajímavá témata představí akademici z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting