Lékařská fakulta v Hradci Králové navýší počty studentů v angličtině o třetinu

4.10.

Lékařská fakulta v Hradci Králové navýší počty studentů v angličtině o třetinu

Zájem zahraničních studentů o studium na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové oproti minulému akademickému
roku vzrostl a univerzita jich v letošním roce také o tři desítky více přijme. Jde o výuku v angličtině, kde si studenti plně hradí školné. „Nejen že nás těší  zvýšený zájem o studium a reflektujeme tak kvalitu naší výuky, ale je to pro naši fakultu také významný zdroj příjmu. Dotujeme jím schodek v rozpočtu univerzity pro české studenty,“ říká Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., dlouholetý univerzitní pedagog, lékařský náměstek FN HK a senátor.  
studenti při výuce psychiatrie
Posluchárny v novém akademickém roce naplní zhruba 190 nových studentů všeobecného lékařství, 40 zubního lékařství a 25 budoucích všeobecných sester. Počet českých mediků se pohybuje v posledních čtyřech letech v podobném rozmezí, počet zahraničních studentů v angličtině se zvyšuje z loňských zhruba 60 na 90. Do dalšího ročníku postoupí zpravidla o 20% studentů méně. 
studenti ve studovně a knihovně v budově Výukového centra LF HK ve Fakultní nemocnici
Z historie Národního registru lékařů vyplývá, že při současných celkových počtech univerzitami produkovaných lékařů, kteří skutečně nastoupí do praxe, se obsadí zhruba 850 plných úvazků ročně. Již nyní jich ale v našem zdravotnictví chybí podle analýzy Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických služeb a statistiky zhruba 1.700. V některých specializacích se tak po odchodu stávajících lékařů do důchodu projeví problém již po roce 2018 a v lůžkové části pak do tří až čtyř let. Tato oblast se přitom regionálně potýká s nedostatkem lékařů již dnes a služby zajišťuje jen díky velkému přesčasu doktorů. 
„Vnímám volání České lékařské komory a Ministerstva zdravotnictví po zvýšené produkci lékařů fakultami. Výuka budoucích lékařů je ale vysoce provázaným systémem. Nejde kapacitně jen o prostory učeben, ale i o to, kolik studentů jsme schopni odučit na klinice a skloubit to s prací. S případným přijetím dalších studentů by se pravděpodobně ukázalo, že bychom potřebovali nejen novou budovu, ale i posilu ohledně vyučujících kolegů. A ty k tomuto účelu připravit je daleko náročnější než příprava studentů. Kdyby to také mělo být na úkor přijímání zahraničních studentů, bylo by navíc potřeba ten schodek dorovnat z rozpočtu,“ ilustruje situaci profesor Jaroslav Malý.
studenti při samostudiu na chodbě Lékařské fakulty v Hradci Králové

Vysokému zájmu veřejnosti se také těší Univerzita třetího věku, kterou fakulta nabízí. Kapacita kurzu byla proto navýšena na 80 posluchačů. Výuka je tu rozdělena do dvou semestrů po deseti tříhodinových blocích a zabývá se zdravým stárnutím. Obsáhne patologické aspekty stárnutí, doporučení, jak předcházet rizikovým faktorům vedoucím k onemocnění, prevenci snížené soběstačnosti i socioekonomické souvislosti stárnutí. Průměrný věk posluchačů byl v minulém akademickém roce 69 let, třem nejstarším účastnicím bylo 83 let. Studium zakončilo úspěšně písemným testem 67 z 80 posluchačů a osvědčení převzali ve Velké aule pražského Karolina. O tom, že byla pro své absolventy prestižní a sociálně přínosnou záležitostí, svědčí i to,  že byli v aule přítomni také rodinní příslušníci a přátelé absolventů. 
Královéhradecká lékařská fakulta pořádá každoročně rovněž zlatou promoci, při níž se setkávají absolventi LF UK, kteří promovali před padesáti lety. Mnozí se tu od skončení fakulty setkávají poprvé. Posluchárny se v novém akademickém roce poprvé otevřou všem studentům v pondělí 3. října.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

26.1.

Jak vzbudit zájem dětí o technické předměty?

Jsou právě výchovní poradci, kteří mají stále vliv na rozhodnutí školáků, kam pokračovat po ukončení základní školy.

Vzdělání celý článek
26.9.

Evropská noc vědců

Hvězdárna v Pardubicích ve spolupráci s Astronomickou společností Pardubice pořádají v pátek 26. září večer zajímavý program

Vzdělání celý článek
29.8.

Rektor Univerzity Pardubice jmenuje děkana Fakulty restaurování do funkce na další čtyřleté období

Devítičlenný akademický senát, složený ze zvolených zástupců akademické obce fakulty z řad akademických pracovníků i studentů, potvrdil navrhovaného kandidáta v tajné volbě a doporučil jej rektorovi univerzity ke jmenování do funkce děkana i pro druhé čtyřleté funkční období (2013 – 2017).

Vzdělání celý článek
7.9.

Poslední šance ke studiu

Ještě do 10. září tohoto roku mohou zájemci posílat přihlášky na Univerzitu Pardubice

Vzdělání celý článek
10.1.

Univerzita Pardubice pokračuje v populárně-naučných přednáškách pro středoškoláky Exempla Trahunt

Studenty seznámí interaktivní formou s aktuálními prvky problematiky finančních půjček, splácení dluhů a praktikami poskytovatelů rizikových půjček, tzv. predátorů na finančním trhu. Vysvětlí základní pojmy a souvislosti finančního trhu včetně aktuálního legislativního rámce, příčiny existence finančních predátorů, jejich pracovní postupy a následky jejich úvěrové činnosti.

Vzdělání celý článek
12.11.

Děti soutěžily v logických úlohách

Hlavním cílem soutěže je obrátit pozornost dětí i odborné veřejnosti ke specifickému nadání, kterým je schopnost logického myšlení a samostatného uvažování.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting