Letní školy a denní kempy pro žáky základních a středních škol letos na Univerzitě Pardubice poprvé.

12.8.

Letní školy a denní kempy pro žáky základních a středních škol letos na Univerzitě Pardubice poprvé.

Letní školy a denní kempy pro žáky základních a středních škol letos na Univerzitě Pardubice poprvé.
V týdnu od 17. srpna připravila Univerzita Pardubice pro žáky a studenty základních a středních škol hned tři letní školy a denní kempy najednou. Na jejich účastníky čeká zajímavý odborný program na všech sedmi fakultách univerzity a zábavu si užijí i na univerzitních sportovištích. Poprvé si tak děti a mládež vyzkouší život vysokoškoláka na celý jeden týden.


Univerzitní laboratoře a učebny nebudou zet prázdnotou ani o prázdninách. Univerzita Pardubice v nich totiž přivítá „nové studenty“, i když jen na jeden týden a na zkoušku. Téměř padesátka žáků a studentů tak okusí atmosféru laboratoří, poslucháren nebo dopravního sálu, vyzkouší si práci vědců a odborníků, seznámí se s celou řadou zajímavých úloh a pokusů z mnoha oborů.


„Studenti stráví na každé fakultě jeden den. Budou řešit např. záhady v mikrobiologické laboratoři, absolvují praktika dopravního stavitelství nebo přednášky o financích, vyzkouší si naprogramovat dálkové ovládání robotů a využití termokamery. Naučí se, jak poskytnout první pomoc a resuscitovat. Poodkryjí základy kritického myšlení, tvůrčího psaní nebo vystupování na veřejnosti. A to vše s indexem univerzitní letní školy v ruce,“ popisuje týdenní program letních škol jejich koordinátorka Ing. arch. Iva Svobodová.


„Ve čtvrtek čeká účastníky návštěva ateliérů Fakulty restaurování v Litomyšli, kde si vyzkouší řadu praktických cvičení z restaurování a konzervace kamene a papíru,“ pokračuje Ing. arch. Iva Svobodová a dodává: „Zábavu si během týdne užijí každý den také při sportovních a soutěžních aktivitách a hrách, například s GPS a orientací v terénu. A aby byl život vysokoškoláka kompletní, každý účastník obdrží svůj vlastní index, stravovat se budou ve vysokoškolské menze a ti starší nocovat na kolejích.“


Pro žáky základních škol je program připraven každý den od 8 do 17 hodin, a to formou denních kempů. Středoškoláci zahájí svůj celotýdenní pobyt na univerzitě již v sobotu 17. srpna. Letní školy vyvrcholí v pátek 23. srpna, kdy jejich účastníci obdrží diplomy za jejich úspěšné absolvování.


Kromě dvou univerzitních letních škol navíc ještě Dopravní fakulta Jana Pernera připravila od pondělí 19. srpna pětidenní, speciálně zaměřenou letní školu technologie a řízení dopravy. Patnáctka středoškoláků absolvuje pestrý teoretický i praktický program přímo v areálu pardubické dopravní fakulty. Lektoři z katedry technologie a řízení dopravy, ale i externí přednášející pro ně připravili týden plný zajímavostí ze světa železniční dopravy.


„V našem dopravním sále se seznámí s obsluhou zabezpečovacích a sdělovacích zařízení typických pro železniční síť SŽDC a vyzkouší si samostatně řídit provoz kolejiště podle připraveného jízdního řádu. V dopravním minilabu si pak nasimulují železniční provoz a ověří stabilitu jízdního řádu v programu OpenTrack.

Kromě toho se frekventanti seznámí s legislativním rámcem provozování dráhy a drážní dopravy v České republice i v souvislostech s legislativou Evropské unie a s předpisy, podle nichž se železniční doprava řídí a organizuje,“ popisuje program odborné letní školy technologie a řízení dopravy její hlavní organizátor Bc. Tomáš Hodr z Katedry technologie a řízení dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera.


„Jako odpočinkové aktivity jsme pro studenty naplánovali exkurze do expozice sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové nebo prohlídku železničního muzea v Rosicích nad Labem,“ uzavírá nabídku dopravní letní školy Bc. Tomáš Hodr.


Letní škole technologie a řízení dopravy bude v sobotu 17. srpna předcházet DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOPRAVNÍHO SÁLU Dopravní fakulty Jana Pernera ve Studentské ulici v univerzitním kampusu v Polabinách, který pořádá katedra technologie a řízení dopravy od 9 do 17 hodin.


„Všichni zájemci budou mít možnost vidět v provozu výukové kolejiště ve velikosti H0 a budou si moci prohlédnout a také vyzkoušet obsluhu různých typů sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, která však místo reálných vlaků zabezpečují provoz modelové železnice,“ zve na prohlídku dopravního sálu Bc. Tomáš Hodr.


Den otevřených dveří, pořádaný u příležitosti 20. výročí založení Dopravní fakulty Jana Pernera, doprovodí tentýž den malé setkání zahradních a modelových železnic, které pořádá Pardubický spolek historie železniční dopravy u železničního muzea na nádraží Pardubice-Rosice nad Labem od 10 hodin. Účastníky tam přepraví historický autobus.


„Pro návštěvníky jsme připravili malé překvapení v podobě historického autobusu značky Škoda 706 RTO, který bude mezi dopravní fakultou ve Studentské ulici v Polabinách a nádražím Pardubice-Rosice nad Labem jezdit jednou za hodinu a účastníky dne otevřených dveří mezi oběma místy přepraví,“ doplňuje za organizátory Bc. Tomáš Hodr.

Letní školy pro žáky ZŠ a SŠ spolu s exkurzí do dopravního sálu pořádá Univerzita Pardubice v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024, který je zaměřený na popularizaci vědy a výzkumu. Letní školy pořádá univerzita poprvé jako pilotní program.


Formou kontaktních populárně-naučných zážitkových akcí, demonstrací, exkurzí, přednášek, kroužků, besed a dalších akcí chce Univerzita Pardubice aktivně zapojit mladou generaci do poznávání světa a ukázat jí i veřejnosti zábavnou a zajímavou formou svět moderní vědy a výzkumu a rovněž pěstované disciplíny zejména odborných pracovišť sedmi svých fakult.


Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

8.11.

Akademický senát fakulty ekonomicko-správní volí kandidáta na

Funkci děkana může zastávat tatáž osoba po dvě po sobě jdoucí období.

Vzdělání celý článek
5.11.

Jindřich, Jáchym a Michal jsou vítězi krajské Logické olympiády

V kategorii A (3. – 5. třída základních škol) zvítězil Jindřich Morávek z Vysokého Mýta. První místo mezi žáky druhého stupně základních škol soutěžícími v kategorii B si vybojoval Jáchym Krampera z Hlinska. A v neposlední řadě Michal Urban z České Třebové v kategorii C (střední školy).

Vzdělání celý článek
18.9.

TECHNOhrátky ukazují, že zájem o řemesla mezi školáky nevymizel a že zajímavé formy prezentace je k nim mohou přitáhnout

Podstatou TECHNOhrátek, jejichž organizátorem je Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického kraje, je aktivní zapojení žáků do veškerých aktivit, při nichž poznávají studijní nabídku vybrané střední školy a současně si vyzkoušejí své manuální schopnosti.

Vzdělání celý článek
8.1.

Univerzita Pardubice zve zájemce o VŠ studium na dny otevřených dveří

Zájemci o studium mohou využít speciální informační službu univerzity a v pohodlí domova i na cestách dostanou všechny potřebné informace k přijímacímu řízení a ke studiu na univerzitě přímo do své e-mailové schránky. Jediné, co potřebují zájemci udělat, je: zaregistrovat se pro odběr zpráv na webové stránce univerzity. Elektronická informační služba jim pak potřebné informace a zajímavosti pro vstup na vysokou školu pošle. Službu zasílání informací zaregistrovaným zájemcům poskytuje univerzita zdarma.

Vzdělání celý článek
1.10.

Českotřebovské gymnázium slavnostně otevřelo novou studovnu

Studovna byla pořízena a vybavena díky finančnímu daru z pozůstalosti Karla Holbika, bývalého studenta českotřebovského gymnázia. Karel Holbik (1920-2006) studoval na českotřebovském gymnáziu v letech 1932 až 1939.

Vzdělání celý článek
17.5.

Akademický senát volí děkana

Ve 14 hodin odpoledne se představí dva kandidáti, kteří byli navrženi akademickou obcí.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting