Letošní absolventi zakončují studium na Univerzitě Pardubice slavnostními promocemi a dostávají vysokoškolské diplomy

26.6.

Letošní absolventi zakončují studium na Univerzitě Pardubice slavnostními promocemi a dostávají vysokoškolské diplomy

Po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek opouštějí v tomto týdnu Univerzitu Pardubice a její fakulty další absolventi:
1* v pondělí 26. června a v úterý 27. června Fakulty ekonomicko-správní,
2* ve středu 28. června Fakulty elektrotechniky a informatiky,
3* ve čtvrtek 29. června Fakulty filozofické,
v pátek 30. června Dopravní fakulty Jana Pernera.
Vysokoškolský diplom dostává 216 úspěšných absolventů FAKULTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ: 
- v pondělí 26. června při bakalářské sponzi 126 absolventů bakalářských studijních programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika. 
- v úterý 27. června probíhají v Aule Arnošta z Pardubic slavnostní promoce, při nichž obdrží diplom 90 inženýrů navazujících magisterských studijních programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika. Mezi nimi jsou i dva absolventi oborů studovaných v angličtině. 
Studentskou cenu rektora I. stupně obdrží za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce Ing. Vladimír Klejzar ve studijním oboru Ekonomika veřejného sektoru za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce s názvem „Nekonvenční měnová politika a její ekonomické dopady“.
Dva absolventi Fakulty ekonomicko-správní - Ing. Jiří Bláhovec a Ing. Božena Nádvorníková obdrží Studentskou cenu rektora II. stupně
Studentské ceny děkanky Fakulty ekonomicko-správní obdrží Bc. Tereza Nosková a Bc. Petr Šild (v pondělí při sponzi) a Ing. Stanislav Struška a Ing. Jana Pospíšilová (v úterý při promoci) za vynikající úroveň obhajované závěrečné práce. 
Ocenění České společnosti pro systémovou integraci za vynikající úroveň diplomové práce obdrží studenti Ing. Žaneta Boruchová, Ing. Marek Žampach a Ing. Michael Siegert.
Ve středu 28. června se uskuteční slavnostní promoce a bakalářská sponze 94 absolventů FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. 
- 32 nových inženýrů a 62 nových bakalářů převezmou své vysokoškolské diplomy v 10 a ve 13 hodin
(15 inženýrů a 35 bakalářů získá diplom v oboru Informační technologie, 2 inženýři a 14 bakalářů ve studijních oborech Komunikační a řídicí technologie a Komunikační a mikroprocesorová technika 
a 15 inženýrů a 13 bakalářů v oboru Řízení procesů).
Studentskou cenu rektora I. stupně obdrží Ing. Marie Nedvědová, absolventka studijního oboru Informační technologie, za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Matematická estetika“.
Při akademickém obřadu budou dále uděleny tři Studentské ceny rektora II. stupně absolventům Ing. Lukáši Holoubkovi, Ing. Filipu Majeríkovi a Ing. Michalu Semelkovi.
Děkan fakulty udělí dále Ing. Janu Dymáčkovi, Ing. Michalu Lauterbachovi a Ing. Janu Matičkovi Cenu děkana za vynikající diplomovou práci a osmi úspěšným absolventům bakalářského studia Ocenění za vynikající zpracování bakalářské práce, to získá Bc. Lukáš Horník, Bc. Martin Lepeška, Bc. Jan Maděra, Bc. Libor Machovec, Bc. Ondřej Němec, Bc. Vojtěch Valenta, Bc. Jiří Vinduška a Bc. Tomáš Vyčítal.
134 úspěšných absolventů - 87 bakalářů a 47 magistrů - FAKULTY FILOZOFICKÉ čekají závěrečné slavnostní akademické obřady ve čtvrtek 29. června.
- v 9 a ve14 hodin bakalářské sponze, při nichž ukončí svá studia 87 letošních bakalářů oborů: Anglický jazyk pro odbornou praxi, Anglický jazyk – specializace v pedagogice, Německý jazyk pro hospodářskou a odbornou praxi, Humanitní studia, Kulturní dějiny, Spisová a archivní služba, Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie (dvouoborové), Filozofie, Religionistika, Historicko-literární studia, Ochrana hmotných památek + Historie (dvouoborové) a Sociální antropologie;
- od 11:30 hodin promoce 47 magistrů - absolventů magisterského studia ve studijních oborech: Učitelství anglického jazyka, Religionistika, Resocializační pedagogika, Kulturní dějiny a Sociální antropologie.
V pátek 30. června se konají závěrečné promoce a sponze na DOPRAVNÍ FAKULTĚ JANA PERNERA – diplomy převezme celkem 233 absolventů:
- při dopoledních obřadech (v 9 a v 11:30 hodin) získá vysokoškolský diplom 99 inženýrů - absolventů navazujících magisterských studijních programů Dopravní inženýrství a spoje a Stavební inženýrství.
Studentská cenu rektora I. stupně při nich obdrží Ing. Norbert Mondek ve studijním oboru Technologie a řízení dopravy za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce s názvem „Interakcia subsystémov verejnej hromadnej dopravy v Prešove“.
Tři noví inženýři: Ing. Roman Koutník, Ing. Petr Šohajek a Ing. Radek Ambrus obdrží Studentskou cenu rektora II. stupně.
- odpoledne (ve 14 a v 17 hodin) obdrží titul „bakalář“ 134 absolventů bakalářského studia (123 absolventů studijního programu Dopravní technologie a spoje a 11 absolventů studijního programu Stavební inženýrství).
Absolventy FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ čekají slavnostní akademické obřady v pondělí 10. července. 
Všechny akademické obřady se konají v Pardubicích v Aule Arnošta z Pardubic v univerzitním kampusu.
Několik závěrečných slavnostních obřadů letošních absolventů fakult Univerzity Pardubice pak proběhnou ještě v měsíci září a říjnu.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

7.11.

Úspěšní žáci a studenti dnes převzali ocenění za jejich píli

Komise pro výchovu a vzdělávání každoročně oceňuje úspěšné žáky pardubických základních a středních škol. Oceňováni jsou všichni ti, kteří se umístili na předních místech v krajských, národních i mezinárodních vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích a olympiádách. Všem byl dnes předán pamětní list i finanční odměna.

Vzdělání celý článek
8.2.

Studenti vystřídají v Regiocentru pivovarskou mladinu

Studenti začnou využívat prostory, které v pivovaru dříve sloužily pro chlazení mladiny a jako ležácké sklepy.

Vzdělání celý článek
10.6.

Z TECHNOhrátek v Lanškrouně si poradci odváželi lžíce na boty, papírové bloky i ruce pomalované květinami

Pro dvě desítky účastníků, mezi nimiž nechyběly ani pracovnice Úřadu práce v Ústí nad Orlicí, připravila SOŠ a SOU Lanškroun pět pracovišť, na nichž se v průběhu celého dopoledne detailně seznamovali s pěti obory – nástrojař, mechanik elektrotechnik, kadeřník, kosmetička a knihař. Po krátké instruktáži v podání žáků školy poté přišlo na řadu plnění stanovených úkolů, které tradičně bodovali učitelé odborného výcviku. A při těchto činnostech se většina pedagogů řádně zapotila.

Vzdělání celý článek
24.7.

Pardubická průmyslová škola získá vybavení pro 3D pracoviště

Škola tak získá vybavení pro 3D technologie a vybavení pro výukové pracoviště 3D, Industry 4.0 a pracoviště pneumatiky.

Vzdělání celý článek
8.4.

Začal 11. ročník konference ISSS 2008

V Hradci Králové začal 7. dubna dvoudenní program jedenáctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě.

Vzdělání celý článek
22.3.

Pozvánka na březnovou Kavárnu Universitas: Přijďte se radovat

V Platónově duchu pak Simone Weil ukazuje, že čistá radost je příjemný pocit, jehož zdrojem je výhradně vnější realita. Typicky vzniká, když pozornost člověka plně pohltí něco nezávislého na jeho já, například když poslouchá hudbu, pozoruje zvířata nebo se prochází v přírodě.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting