Letošní Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru chemie získal Jan Macák z Fakulty chemicko-technologické

11.5.

Letošní Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru chemie získal Jan Macák z Fakulty chemicko-technologické

Prestižní Cenu Neuron pro vědce do čtyřiceti let získal letos mladý vědec z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Dr.-Ing. Jan Macák. Cenu převzal ve středu 6. května 2015 v Praze. Cena je udělována za vynikající vědecké výsledky a jako ocenění za dosavadní vědecko-výzkumnou práci.
Cenu uděluje Nadační fond Neuron, což je nezisková organizace, která rozvíjí své aktivity a podporu zejména v oblasti vědy a výzkumu. Finanční částkou 250 tisíc odměňuje nejlepší vědce v oboru fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy.


Jan Macák z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice obdržel letošní cenu právě v oblasti chemie. „Je to pro mne mimořádně prestižní ocenění a jsem samozřejmě velmi potěšen. Získávám jej za své vědecké výsledky v syntéze a využití nanotrubic oxidu titaničitého. Nanotrubicím se věnuji od roku 2003 velmi intenzivně a hned na začátku jsem měl štěstí na nové a významné výsledky, které se později dařilo dále rozvíjet,“ říká k ocenění Dr.-Ing. Jan Macák. „Musím také vyjádřit vděčnost za podporu všem svým dosavadním vedoucím a poděkovat za spolupráci svým kolegům, bez nichž bych se ve vědeckém světě nedostal tam, kde jsem. Ocenění je pro mě významným impulsem pro další práci, zejména pro hledání zajímavých aplikací nanotrubic napříč různými obory.“


Atraktivnost vědeckého zaměření Dr. Macáka a význam jeho dosavadních výsledků dokazuje také fakt, že je jediným z České republiky, který získal v roce 2014 finanční podporu Evropské výzkumné rady (ERC), když uspěl se svým projektem v oblasti fyzikálních a materiálových věd. Multidisciplinární projekt Jana Macáka z Univerzity Pardubice přináší nový koncept solárních článků, který kombinuje právě nanotrubice oxidu titaničitého s vhodnými anorganickými a organickými chromofory, přičemž toto spojení má vést k účinné konverzi solární energie na energii elektrickou. Projekt má za cíl také vyvinout vhodné depoziční metody pro precizní povrchové úpravy nanotrubic s cílem rozšířit jejich aplikační využití.


Dr.-Ing Jan Macák převzal Cenu Neuron pro mladé vědce na slavnostním večeru ve středu 6. května 2015 v divadle Archa v Praze.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

19.1.

Jak začlenit lidi do běžného života? Odpoví v Pardubicích lednová studentská vědecká Kavárna Universitas.

Důležitá je akceptace multioborového přístupu k porozumění a následnému řešení problematiky začleňování lidí do běžného života. Na Univerzitě Pardubice, zejména pak na její Fakultě filozofické, proto pomáhají vytvářet síť odborníků a laiků se silně vyvinutým smyslem pro sociální práci, kteří rozvíjejí tyto aktivity s využitím nejnovějších poznatků z výzkumu činnosti mozku a tzv. neurověd včetně neuropedagogiky.

Vzdělání celý článek
7.5.

Projekt TECHNOhrátky se představil ředitelům středních škol

Kampaň svým zaměřením osloví především žáky základních škol, veřejnost i velké zaměstnavatele v regionu. Zástupci odboru školství a organizátoři projektu TECHNOhrátky představili časový harmonogram i jednotlivé pilíře netradiční kampaně, která obsahuje praktické, edukační i zábavné formy popularizace technických profesí, které jsou zároveň podporované stipendii Pardubického kraje.

Vzdělání celý článek
1.2.

K zápisu půjde více než 950 dětí

Rozhoduje ředitel, který musí v případě nadměrného zájmu přednostně zařadit děti s trvalým pobytem v příslušném obvodě.

Vzdělání celý článek
26.2.

Trváme na odložení nové maturitní zkoušky

Odložit nové maturitní zkoušky minimálně o dva roky pro její nepřipravenost

Vzdělání celý článek
23.3.

K zápisům do základních škol se letos půjde v dubnu

Co se kapacity základních škol týče, pardubické školy mají naplněnost přes devadesát procent a v následujících letech počítají s dalším nárůstem žáků. Nejsilnější ročníky ze školek totiž přechází do základních škol. Radnice očekává převis tradičně pouze na ZŠ Svítkov, Studánka, Staňkova a Polabiny I.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting