Mění se zřizovatelské funkce řady škol v kraji

15.1.

Mění se zřizovatelské funkce řady škol v kraji

Mění se zřizovatelské funkce řady škol v kraji

Do konce roku 2010 dojde k převodu kompetencí zřizovatelských funkcí základních uměleckých škol (ZUŠ) a domů dětí a mládeže (DDM) z Pardubického kraje na příslušná města. Zároveň dochází k bezúplatnému převodu majetku těchto zařízení na města.   Změny se týkají i základních speciálních škol. Školy tohoto typu, které dosud nejsou zřizovány krajem, budou nejpozději do 31. prosince pod zřizovatelskou funkci Pardubického kraje převedeny. Uvedené změny byly v průběhu roku 2009 projednány se zástupci městských samospráv, které se k postupu kraje postavily vstřícně.   Pardubický kraj je zřizovatelem dvanácti základních uměleckých škol a deseti domů dětí a mládeže. K 1. lednu tohoto roku již došlo k převodu dvou domů dětí a mládeže, a to DDM Štolbova a DDM Delta v Pardubicích.   Na Pardubický kraj byly k 1. lednu 2010 převedeny dvě základní speciální školy, a to v Poličce a ve Skutči.   Ostatní převody se budou realizovat v průběhu roku 2010, a to v termínech k 30. červnu a k 31. prosinci. Návrhy na převody zřizovatelských kompetencí a převody majetku byly projednány v Radě Pardubického kraje již 30. července minulého roku.   „Základní umělecké školy v Pardubickém kraji mají vynikající úroveň a jsou známé nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni. Myslím si, že jejich převodem pod obce se ještě více urychlí komunikace a přísun potřebných finančních prostředků do těchto škol,“ soudí Jana Pernicová, radní pro školství, kulturu a památkovou péči.   „Velice děkuji všem starostům za velmi vstřícné a ochotné jednání. Jsem ráda, že při nich nehrála roli politická příslušnost, ale snaha udělat to nejlepší pro naše školy,“ dodává Pernicová. „Převody ZUŠ a DDM byly nutné kroky, které se měly udělat již v minulém období. Bývalé vedení však k tomuto kroku nenašlo odvahu. Jediní, kdo však touto situací až doposud trpěli, byla právě tato školská zařízení,“ komentuje změny Jana Pernicová.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

19.12.

Základní škola dostane interaktivní tabuli

Škola ve Štefánikově ulici využije interaktivní tabuli v první fázi k výuce jazyků.

Vzdělání celý článek
11.5.

Při zemědělských TECHNOhrátkách v Chrudimi rozdojili žáci makety krav a obdivovali živá zvířata

„Práce v zemědělství vypadá někdy jako složitá, ale má budoucnost. Mladá generace je a bude potřeba na soukromých farmách i v zemědělských podnicích. Všude je poptávka po kvalifikovaných odbornících, kteří ovládají nejmodernější techniku,“ řekl Václav Kroutil, radní Pardubického kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov a sám také absolvent této chrudimské střední školy.

Vzdělání celý článek
12.11.

O tisíce cenných knih piaristického řádu bude pečovat Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

Soubor klášterní knihovny obsahuje celkem 8 875 knih z řady vědních oborů, např. teologie, historie, lingvistiky, architektury, pedagogiky, geografické topografie, astronomie či poezie. Sbírka má i cenné exempláře, které jsou ve španělském jazyce, nachází se v ní také italské cestovní průvodce, spisy o Americe či dopisy zakladatele řádu Josefa Kalasanského.

Vzdělání celý článek
6.8.

Jednotné přijímací zkoušky

Testovací provoz tohoto způsobu přijímacího řízení proběhne podle ministra školství již v roce 2015 a od roku 2016 by se tak dělo v celé České republice, a to bez rozdílu zřizovatele - tedy jak na veřejných, tak církevních a soukromých školách.

Vzdělání celý článek
17.10.

Zájem dětí o vědu a techniku v kraji stoupá

Pardubický kraj zahájil 17. září 2007 nový projekt, jehož cílem je podpořit zájem talentovaných dětí o vědu a techniku.

Vzdělání celý článek
3.7.

Sponze a promoce na univerzitě

Při akademickém obřadu bude udělena Studentská cena rektora I. stupně - absolventce Ing. Anetě Hýblové ve studijním oboru Regionální rozvoj za celkový prospěch studia "s vyznamenáním" a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce "Přímé zahraniční investice a rozvoj regionu".

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting