Mezinárodní konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

25.9.

Mezinárodní konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice


Ve čtvrtek 25. září 2014 se do Pardubic na Fakultu chemicko-technologickou sjedou odborníci na mezinárodní konferenci zaměřenou na speciální anorganické pigmenty a práškové materiály. Akci pořádá Katedra anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické ve spolupráci s Českou společností chemickou.


Účastníci mezinárodní konference si v rámci odborných přednášek a vývěskových sdělení vymění nové poznatky z oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně-chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů. Hovořit se bude také o výsledcích vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových úprav či žáruvzdorných materiálů.


Konference je rozdělena na dvě části, přednáškovou a posterovou. Na jednodenní konferenci zazní téměř desítka přednášek. Setkání odborníků zahájí docent RNDr. Václav Slovák, Ph.D., člen předsednictva České společnosti chemické a mezi řečníky např. vystoupí prof. Karol Jesenák z Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.


„Se svou prezentací vystoupí také například Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D., z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, který účastníkům představí texturní charakteristiky porézních materiálů. Další z příspěvků je zaměřen na hodnocení složení a mikrostruktury gotické keramické dlažby,“ přibližuje některá z témat konference prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., z pořádající Katedry anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Práškové materiály tvoří významnou součást chemického průmyslu a výzkumu, ať již jako vstupní suroviny výroby, meziprodukty či konečné produkty. Je třeba provádět jejich charakterizaci, tj. z pohledu složení, struktury, čistoty, sledovaných fyzikálně-chemických vlastností, mezi které se řadí velikost částic, povrch, optické vlastnosti, reaktivita či adsorpční schopnosti. „Významným faktorem je také testování chování látek v závislosti na teplotě, jejich termická stabilita a široká skupina dalších vlastností, které mohou být pro řadu odvětví specifická, nicméně nezbytná pro charakterizaci daných sloučenin,“ doplňuje profesorka Šulcová.


Posterová sekce bude umístěna ve foyer 2. NP budovy HA Fakulty chemicko-technologické. Nabídne celkem 16 plakátových příspěvků, které jsou většinou prezentací výsledků odborných prací studentů doktorského studijního programu Fakulty chemicko-technologické. „Kromě příspěvků věnovaných syntéze nových anorganických sloučenin, které mohou najít uplatnění jako anorganické pigmenty, se účastníci konference seznámí s informacemi o fotokatalytické aktivitě TiO2 nebo perspektivním nano ZnO. Všechny příspěvky jsou uvedeny ve sborníku konference, který má v letošním roce 115 stran,“ dodává k setkání odborníků profesorka Petra Šulcová.


16. ročník odborné Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech se koná 25. září 2014 v budově HA v posluchárně C3 Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v univerzitním areálu ve Studentské ulici 573 od 9 hodin.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

23.10.

Nadační fond Josefa Luxe ocenil výuku etiky

Pod záštitou kraje vyhodnotil v pondělí 22. října 2007 Nadační fond Josefa Luxe soutěž škol, které vyučují předmět etika

Vzdělání celý článek
2.11.

Nový děkan se ujal funkce

Ve čtvrtek 1. listopadu se ujal funkce nový děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Vzdělání celý článek
14.10.

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice spolupořádá workshop o způsobu konzervace památek z litavských vápenců

V první části workshopu bude účastníkům představena skupina tradičních litavských vápenců, které byly v historii těženy a hojně využívány pro sochařské a kamenické účely v příhraničních regionech. Památky i objekty zhotovené z těchto vápenců vyžadují odpovídající péči v podobě konzervace a restaurování s využitím vhodných technologií.

Vzdělání celý článek
25.6.

Závěrečné akademické obřady na Univerzitě Pardubice

Čtyřem absolventům bude udělena Studentská cena rektora II. stupně - za vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce.

Vzdělání celý článek
17.1.

Výměna oken ve školní budově je nutností

Radní Pardubického kraje na svém posledním zasedání rozhodli o výzvě na podání nabídky na rekonstrukci oken ve Speciální mateřské škole, základní a praktické škole Pardubice.

Vzdělání celý článek
26.1.

Vědci z univerzity zvláknili kyselinu hyaluronovou. Je základem unikátních krytů ran, které se právě testují

A po sedmi letech došli pardubičtí chemici k přelomovým výsledkům a dvěma zásadním výstupům – umějí vytvořit nekonečné vlákno a staplová mikrovlákna kyseliny hyaluronové!

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting