Mezinárodní konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

25.9.

Mezinárodní konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice


Ve čtvrtek 25. září 2014 se do Pardubic na Fakultu chemicko-technologickou sjedou odborníci na mezinárodní konferenci zaměřenou na speciální anorganické pigmenty a práškové materiály. Akci pořádá Katedra anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické ve spolupráci s Českou společností chemickou.


Účastníci mezinárodní konference si v rámci odborných přednášek a vývěskových sdělení vymění nové poznatky z oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně-chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů. Hovořit se bude také o výsledcích vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových úprav či žáruvzdorných materiálů.


Konference je rozdělena na dvě části, přednáškovou a posterovou. Na jednodenní konferenci zazní téměř desítka přednášek. Setkání odborníků zahájí docent RNDr. Václav Slovák, Ph.D., člen předsednictva České společnosti chemické a mezi řečníky např. vystoupí prof. Karol Jesenák z Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.


„Se svou prezentací vystoupí také například Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D., z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, který účastníkům představí texturní charakteristiky porézních materiálů. Další z příspěvků je zaměřen na hodnocení složení a mikrostruktury gotické keramické dlažby,“ přibližuje některá z témat konference prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., z pořádající Katedry anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Práškové materiály tvoří významnou součást chemického průmyslu a výzkumu, ať již jako vstupní suroviny výroby, meziprodukty či konečné produkty. Je třeba provádět jejich charakterizaci, tj. z pohledu složení, struktury, čistoty, sledovaných fyzikálně-chemických vlastností, mezi které se řadí velikost částic, povrch, optické vlastnosti, reaktivita či adsorpční schopnosti. „Významným faktorem je také testování chování látek v závislosti na teplotě, jejich termická stabilita a široká skupina dalších vlastností, které mohou být pro řadu odvětví specifická, nicméně nezbytná pro charakterizaci daných sloučenin,“ doplňuje profesorka Šulcová.


Posterová sekce bude umístěna ve foyer 2. NP budovy HA Fakulty chemicko-technologické. Nabídne celkem 16 plakátových příspěvků, které jsou většinou prezentací výsledků odborných prací studentů doktorského studijního programu Fakulty chemicko-technologické. „Kromě příspěvků věnovaných syntéze nových anorganických sloučenin, které mohou najít uplatnění jako anorganické pigmenty, se účastníci konference seznámí s informacemi o fotokatalytické aktivitě TiO2 nebo perspektivním nano ZnO. Všechny příspěvky jsou uvedeny ve sborníku konference, který má v letošním roce 115 stran,“ dodává k setkání odborníků profesorka Petra Šulcová.


16. ročník odborné Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech se koná 25. září 2014 v budově HA v posluchárně C3 Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v univerzitním areálu ve Studentské ulici 573 od 9 hodin.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

3.9.

Fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice si prohlédne na sto dvacet žáků

Mladí návštěvníci během úterního dopoledne nahlédnou do odborných laboratoří Fakulty zdravotnických studií, kde se postupně seznámí s aktivitami fakulty a současně si vyzkouší řadu zdravotnických postupů, modelů a pomůcek.

Vzdělání celý článek
18.5.

Speciální základní škola v Moravské Třebové slaví padesátku

Dotace ve výši 26 850 000 Kč byla poskytnuta z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Vzdělání celý článek
4.1.

Vylosovaní účastníci převezmou dárky

Vylosovaní účastníci Týdne vzdělávání dospělých převezmou dárky

Vzdělání celý článek
28.8.

Pardubice: zateplování omezí provoz školek

Podle aktuálních informací si většina rodičů poradí sama a děti na týden umístí například k příbuzným.

Vzdělání celý článek
13.10.

Jednotné přijímačky opět s firmou SCIO

Ještě v říjnu se uskuteční pracovní schůzka s výchovnými poradci základních škol.

Vzdělání celý článek
1.2.

K zápisu půjde více než 950 dětí

Rozhoduje ředitel, který musí v případě nadměrného zájmu přednostně zařadit děti s trvalým pobytem v příslušném obvodě.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting