Mezinárodní konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

25.9.

Mezinárodní konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice


Ve čtvrtek 25. září 2014 se do Pardubic na Fakultu chemicko-technologickou sjedou odborníci na mezinárodní konferenci zaměřenou na speciální anorganické pigmenty a práškové materiály. Akci pořádá Katedra anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické ve spolupráci s Českou společností chemickou.


Účastníci mezinárodní konference si v rámci odborných přednášek a vývěskových sdělení vymění nové poznatky z oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně-chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů. Hovořit se bude také o výsledcích vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových úprav či žáruvzdorných materiálů.


Konference je rozdělena na dvě části, přednáškovou a posterovou. Na jednodenní konferenci zazní téměř desítka přednášek. Setkání odborníků zahájí docent RNDr. Václav Slovák, Ph.D., člen předsednictva České společnosti chemické a mezi řečníky např. vystoupí prof. Karol Jesenák z Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.


„Se svou prezentací vystoupí také například Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D., z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, který účastníkům představí texturní charakteristiky porézních materiálů. Další z příspěvků je zaměřen na hodnocení složení a mikrostruktury gotické keramické dlažby,“ přibližuje některá z témat konference prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., z pořádající Katedry anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.
Práškové materiály tvoří významnou součást chemického průmyslu a výzkumu, ať již jako vstupní suroviny výroby, meziprodukty či konečné produkty. Je třeba provádět jejich charakterizaci, tj. z pohledu složení, struktury, čistoty, sledovaných fyzikálně-chemických vlastností, mezi které se řadí velikost částic, povrch, optické vlastnosti, reaktivita či adsorpční schopnosti. „Významným faktorem je také testování chování látek v závislosti na teplotě, jejich termická stabilita a široká skupina dalších vlastností, které mohou být pro řadu odvětví specifická, nicméně nezbytná pro charakterizaci daných sloučenin,“ doplňuje profesorka Šulcová.


Posterová sekce bude umístěna ve foyer 2. NP budovy HA Fakulty chemicko-technologické. Nabídne celkem 16 plakátových příspěvků, které jsou většinou prezentací výsledků odborných prací studentů doktorského studijního programu Fakulty chemicko-technologické. „Kromě příspěvků věnovaných syntéze nových anorganických sloučenin, které mohou najít uplatnění jako anorganické pigmenty, se účastníci konference seznámí s informacemi o fotokatalytické aktivitě TiO2 nebo perspektivním nano ZnO. Všechny příspěvky jsou uvedeny ve sborníku konference, který má v letošním roce 115 stran,“ dodává k setkání odborníků profesorka Petra Šulcová.


16. ročník odborné Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech se koná 25. září 2014 v budově HA v posluchárně C3 Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v univerzitním areálu ve Studentské ulici 573 od 9 hodin.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

20.6.

Úspěch studentů Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice v soutěži Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku 2013.

Další oceněnou byla Ing. Jelínková, která získala 3. místo v kategorii magistři. Byl oceněn projekt křižovatky silnic I/37a I/17 v Chrudimi. Oceněna byla i diplomová práce Ing. Václava Petříčka rektorem Univerzity Pardubice na téma Protismykové vlastnosti povrchů cementových krytů zabývající se problematikou povrchových vlastností cementobetonových krytů a používaných technologií při zhotovování,“ dodává k ocenění doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc., člen hodnotící komise soutěže Česká dopravní stavby/technologie/inovace, pedagog z Katedry dopravního stavitelství Dopravní fakulty Jana Pernera.

Vzdělání celý článek
16.9.

Gymnázia: neřešíme příčiny, ale důsledky

Školy by byly nuceny pro svou existenci získat v ročníku šedesát studentů, a to v žádném případě nedokážou.

Vzdělání celý článek
21.10.

Zvyšování kvality škol a školských zařízení v Pardubickém kraji

Výhodou modelů kvality je, že jsou postaveny na hodnocením založeném na faktech, což eliminuje prvek subjektivního hodnocení.

Vzdělání celý článek
14.9.

Radní pro školství a zdravotnictví dodatečně přivítali sedm tříd prvňáčků v Chocni

Ladislav Valtr dětem přivezl jako dárek reflexní prvky. Připomněl jim také, aby si s rodiči přečetly kartu první pomoci vytvořenou přímo pro prvňáčky, kterou dostaly v batůžku od Pardubického kraje v první školní den. „Je důležité, aby základní úkony první pomoci děti uměly již od útlého věku. Pokud jsou děti připravené, dokážou si pak poradit v kritických situacích, a mohou tak někomu i zachránit život,“ uvedl Ladislav Valtr.

Vzdělání celý článek
5.9.

Nejmodernější centrum pro mladé strojaře

Studentům školy budou po rekonstrukci sloužit také nové posluchárny, ateliéry či sociální zařízení.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting