Mezinárodní týden na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice

20.10.

Mezinárodní týden na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice


Ve dnech 20. až 24. října se na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice koná MEZINÁRODNÍ TÝDEN. Do Pardubic přijedou zástupci čtyř univerzit: z Ankara University (Turecko), z University of Malta (Malta), Vaasa University of Applied Sciences (Finsko) a z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře (Slovensko). Zároveň přijede i zahraniční odborník z nemocnice ve Vídni - Orthopädisches Spital Wien Speising.


Fakulta zdravotnických studií má s výše uvedenými univerzitami uzavřenou bilaterální dohodu o spolupráci v rámci programu Erasmus+. S univerzitami ve Finsku a na Maltě navíc fakulta úzce spolupracuje v projektu „Inovace studijních programů a internacionalizace FZS UPa“ (In+In) financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


V rámci projektu i mezinárodního týdne na fakultě se zahraniční odborníci zapojují nejen do diskusí s akademickými pracovníky fakulty, ale i přímo do výuky. Bohatého čtyřdenního programu se tak účastní nejen čeští a zahraniční akademičtí pracovníci a další odborní zaměstnanci fakulty, ale i čeští studenti. Studenti pohovoří o svých zkušenostech ze svých stáží do zahraničí a na mezinárodní konference, které jim zmíněný projekt „In+In“ umožnil. Programu se zúčastní i čeští a zahraniční studenti, kteří již mají zkušenost se studiem v zahraničí nebo kteří mají zájem o zahraniční mobility v rámci programu Erasmus+.


V pondělí 20. října si účastníci mezinárodního týdne prohlédnou univerzitní kampus, v odpoledních hodinách navštíví pardubický zámek a historickou část města Pardubice.


V úterý 21. října se po návštěvě Pardubické krajské nemocnice, a.s. uskuteční oficiální přivítání zahraniční delegace na fakultě a proběhne prezentace o univerzitě a o projektu „Inovace studijních programů a internacionalizace FZS UPa“ (In+In). Odpoledne bude následovat prohlídka areálu fakulty v Průmyslové ulici.


Ve středu 22. října proběhne na fakultě odborný program skládající se ze dvou workshopů, k již ukončenému projektu „Zdravotnické studijní programy v inovaci“ (ZSPI) a ke zmíněnému projektu In+In, které představí dosažené výsledky a seznámí studenty s plánovanými dalšími aktivitami na následující akademický rok.


V průběhu odpoledne vystoupí s krátkou prezentací zahraniční odborníci, kteří budou během celého týdne zapojeni také do výuky.


Ve čtvrtek 23. října dopoledne navštíví účastníci mezinárodního týdne Fakultu restaurování v Litomyšli. Odpoledne si prohlédnou zámek a historickou část Litomyšle.


Fakulta zdravotnických studií UPa v rámci projektu In+In spolupracuje s odborníky z  6 zemí: Malta, Finsko, Velká Británie, Slovensko, Rakousko, Nizozemsko. V rámci programu Erasmus+ má fakulta uzavřeno 13 bilaterálních dohod s partnerskými univerzitami ve Finsku (Vaasa, Turku, Pori), Portugalsku (Gandra, Castelo Branco), Řecku (Atény), Španělsku (Jaén), na Maltě, na Slovensku (Prešov, Nitra, Ružomberok) a dvě v Turecku (Ankara).
Mezinárodního týdne na Fakultě zdravotnických studií se účastní za partnerské strany Maria Cassar a Sandra Buttigieg z University of Malta, Hanna-Leena Melender a Marita Salmu z Vaasa University of Applied Sciences (Finsko), Asli Tok Özen z University of Ankara (Turecko), Miroslava Líšková z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře (Slovensko) a Viera Gulová z Orthopädisches Spital Wien Speising (Rakousko).


Mezinárodní týden je pořádaný z projektu OP VK Inovace studijních programů a internacionalizace FZS UPa (In+In), reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0265 a je fakultou řešen v letech 2013–2015, celková finanční podpora převyšuje 20 mil. Kč.


Projekt OP VK Zdravotnické studijní programy v inovaci (ZSPI) (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.035) byl fakultou řešen v letech 2011–2014, celková finanční podpora byla 7,2 mil. Kč. Partnerem projektu byla Pardubická krajská nemocnice, a.s. 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

15.2.

Kraj podpoří netradiční integraci handicapovaných dětí

Rada Pardubického kraje na svém posledním jednání schválila investiční dotaci ve výši 100 tisíc korun pro město Bystré.

Vzdělání celý článek
8.1.

Univerzita Pardubice zve zájemce o VŠ studium na dny otevřených dveří

Zájemci o studium mohou využít speciální informační službu univerzity a v pohodlí domova i na cestách dostanou všechny potřebné informace k přijímacímu řízení a ke studiu na univerzitě přímo do své e-mailové schránky. Jediné, co potřebují zájemci udělat, je: zaregistrovat se pro odběr zpráv na webové stránce univerzity. Elektronická informační služba jim pak potřebné informace a zajímavosti pro vstup na vysokou školu pošle. Službu zasílání informací zaregistrovaným zájemcům poskytuje univerzita zdarma.

Vzdělání celý článek
14.8.

Day camp na Univerzitě Pardubice pro žáky základních škol

. S indexem letní školy v ruce stráví žáci každý den na jedné ze sedmi fakult univerzity a seznámí se s univerzitním prostředím.

Vzdělání celý článek
22.5.

V pondělí 25. května v odpoledních hodinách bude Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice volit kandidáta na funkci děkana pro další čtyřleté období.

Akademický rok začíná na vysoké škole až na přelomu září a října t. r., přistoupila fakulta k výběru vhodného kandidáta na funkci děkana již nyní, před ukončením letního semestru.

Vzdělání celý článek
11.5.

Letošní Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru chemie získal Jan Macák z Fakulty chemicko-technologické

Jan Macák z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice obdržel letošní cenu právě v oblasti chemie. „Je to pro mne mimořádně prestižní ocenění a jsem samozřejmě velmi potěšen. Získávám jej za své vědecké výsledky v syntéze a využití nanotrubic oxidu titaničitého.

Vzdělání celý článek
25.3.

Doktor Kilbride pohovoří o Keni

Doktor Philip L. Kilbride působí v letním semestru tohoto roku jako hostující pedagog na Katedře sociálních věd.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting