Mezinárodní vědecká odborná konference zaměřená na udržitelnou dopravu věnovaná památce Jana Pernera na Univerzitě Pardubice

2.9.

Mezinárodní vědecká odborná konference zaměřená na udržitelnou dopravu věnovaná památce Jana Pernera na Univerzitě Pardubice

Ve dnech 3. až 4. září 2015 se na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice uskuteční VI. mezinárodní vědecká konference s podtitulem „Principy udržitelné dopravy“ věnovaná památce Jana Pernera.
Mezinárodní vědecká konference se zaměřením na udržitelnou dopravu je pořádána ke 200. výročí narození Jana Pernera, významného projektanta a stavitele železničních tratí. Konference navazuje na předchozí mezinárodní vědecké konference pořádané na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice, která právě nese jméno významného železničního stavitele dráhy Praha - Olomouc.


Část programu konference je spojena s Dopravní konferencí 2015 současně pořádanou v Pardubicích Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.


„Cílem konference pořádané naší dopravní fakultou je prezentovat a diskutovat nejnovější trendy a vědecké poznatky z oblasti dopravy a možnosti jejich aplikace v praxi s přihlédnutím k principům udržitelné dopravy. V rámci konference bude pozornost zaměřena na oblast managementu, informační a provozní technologie, infrastrukturu a elektrotechniku, dopravní prostředky a spolehlivost a bezpečnost dopravy,“ uvádí k náplni konference vedoucí Katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a garant konference doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. a dodává: „Výměna názorů a poznatků mezi předními zahraničními a domácími vědeckými odborníky, manažery a odborníky z praxe přispěje k poznání a formulování nových vědecko-výzkumných úkolů v dopravě stejně jako ve vzdělávání.“


Na konferenci je zaregistrováno na 140 účastníků z českých a zahraničních vysokých škol a univerzit a odborníků z praxe. Ze zahraničí přijíždějí hosté např. z Německa, Polska, Slovenska, Srbska a dalších evropských zemí. Firemní sféru budou na konferenci reprezentovat zástupci významných společností z oblasti dopravy jako např. České dráhy, SŽDC, AŽD Praha, ŠKODA TRANSPORTATION, Siemens a další.


Mezi odborná témata konference bude patřit technologie a management v dopravě a telekomunikacích, dopravní prostředky a infrastruktura a historie dopravy.


V průběhu konání konference, ve čtvrtek 3. září v 17:30 hodin, proběhne slavnostní odhalení busty Jana Pernera, a to ve vestibulu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice ve Studentské ulici 95 v univerzitním kampusu.
Autorem bronzové busty o rozměrech 62 x 62 x 40 cm je akademický sochař Jaroslav Brož, který je např. autorem pomníku TGM v Pardubicích, sochy Emila Zátopka před budovou Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne ve Švýcarsku, bust v pantheonu musea v Chrudimi a mnoha dalších. Pod bustou je umístěn text JAN PERNER 1815 – 1845.


Konference probíhá ve čtvrtek 3. září 2015 od 10:00 hodin v Atrium Paláci Pardubice (Masarykovo náměstí 2799, Pardubice) a v pátek 4. září 2015 od 9 hodin na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice (Studentská 573, Pardubice).


Záštitu nad konferencí převzali ministr dopravy Ing. Dan Ťok a děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
Konference je určena široké odborné a vědecké veřejnosti a koná se v rámci letošních oslav 65. výročí založení vysoké školy v Pardubicích. 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

11.10.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se představuje na veletrhu AKADÉMIA na Slovensku

„Fakulta chemicko-technologická se slovenského veletrhu Akadémia účastní tradičně – letos již pošestnácté. Její zástupci budou poskytovat všem zájemcům podrobné informace o možnostech studia na fakultě a přijímacích zkouškách pro příští akademický rok 2018/2019. Zájemci získají i další informace o univerzitě, zázemí, životě v kampusu i v Pardubicích,“ doplnila Iva Ulbrichová.

Vzdělání celý článek
12.6.

Druhý ročník soutěže Social Innovation Relay (SIR), kterou pořádají nezisková vzdělávací organizace JA Czech a NN Životní pojišťovna a NN Penzijní společnost, zná svého vítěze.

K nápadu nás přivedla naše nevidomá spolužačka. Zjistili jsme, že je na českém trhu nedostatek her pro nevidomé. Proto jsme vytvořili hru OLÁ, kterou mohou hrát zdraví i nevidomí a navzájem se tak lépe poznat. Dnešní den jsem si moc užila. Úspěchem pro mě bylo už jen to, že jsem hru představila dalším lidem a ukázala, že něco takového existuje. Z vítězství mám ale samozřejmě velkou radost,“ okomentovala vítězství zástupkyně LAMcuties Lucie Částková z Obchodní akademie a Střední školy cestovního ruchu Choceň.

Vzdělání celý článek
22.8.

Ve Svítkově mají vzniknout nové třídy mateřské a základní školy

Pardubice chtějí tyto peníze využít na výstavbu nové mateřské školy a družiny. Do nového objektu by se mělo vejít nejméně 50 dětí chodících do školky, a 90 dětí družiny,

Vzdělání celý článek
29.1.

Premiéra TECHNOhrátek pod ministerským dohledem

Ministryni školství budou doprovázet první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, starosta Vysokého Mýta František Jiraský, ředitel krajského Úřadu práce Petr Klimpl, vedoucí krajského odboru školství a kultury Martin Kiss, poslanec Jiří Junek a zástupci společnosti Iveco Czech Republic, která je hlavním strategickým partnerem ISŠT Vysoké Mýto.

Vzdělání celý článek
30.10.

Do základní školy Závodu míru se žáci vrátí už v pondělí

Škola je bez azbestu, děti se můžou bezpečně vrátit. To jsou výsledky měření na základní škole Závodu míru, která byla od září kvůli výskytu nebezpečného materiálu uzavřena. 4. listopadu se dětem brána jejich školy opět otevře.

Vzdělání celý článek
24.4.

Dvě zajímavé antropologické přednášky

Katedra sociálních věd pokračuje i v měsíci dubnu s nabídkou přednášek zahraničních antropologů.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting