Mezinárodní vědecká odborná konference zaměřená na udržitelnou dopravu věnovaná památce Jana Pernera na Univerzitě Pardubice

2.9.

Mezinárodní vědecká odborná konference zaměřená na udržitelnou dopravu věnovaná památce Jana Pernera na Univerzitě Pardubice

Ve dnech 3. až 4. září 2015 se na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice uskuteční VI. mezinárodní vědecká konference s podtitulem „Principy udržitelné dopravy“ věnovaná památce Jana Pernera.
Mezinárodní vědecká konference se zaměřením na udržitelnou dopravu je pořádána ke 200. výročí narození Jana Pernera, významného projektanta a stavitele železničních tratí. Konference navazuje na předchozí mezinárodní vědecké konference pořádané na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice, která právě nese jméno významného železničního stavitele dráhy Praha - Olomouc.


Část programu konference je spojena s Dopravní konferencí 2015 současně pořádanou v Pardubicích Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.


„Cílem konference pořádané naší dopravní fakultou je prezentovat a diskutovat nejnovější trendy a vědecké poznatky z oblasti dopravy a možnosti jejich aplikace v praxi s přihlédnutím k principům udržitelné dopravy. V rámci konference bude pozornost zaměřena na oblast managementu, informační a provozní technologie, infrastrukturu a elektrotechniku, dopravní prostředky a spolehlivost a bezpečnost dopravy,“ uvádí k náplni konference vedoucí Katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a garant konference doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. a dodává: „Výměna názorů a poznatků mezi předními zahraničními a domácími vědeckými odborníky, manažery a odborníky z praxe přispěje k poznání a formulování nových vědecko-výzkumných úkolů v dopravě stejně jako ve vzdělávání.“


Na konferenci je zaregistrováno na 140 účastníků z českých a zahraničních vysokých škol a univerzit a odborníků z praxe. Ze zahraničí přijíždějí hosté např. z Německa, Polska, Slovenska, Srbska a dalších evropských zemí. Firemní sféru budou na konferenci reprezentovat zástupci významných společností z oblasti dopravy jako např. České dráhy, SŽDC, AŽD Praha, ŠKODA TRANSPORTATION, Siemens a další.


Mezi odborná témata konference bude patřit technologie a management v dopravě a telekomunikacích, dopravní prostředky a infrastruktura a historie dopravy.


V průběhu konání konference, ve čtvrtek 3. září v 17:30 hodin, proběhne slavnostní odhalení busty Jana Pernera, a to ve vestibulu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice ve Studentské ulici 95 v univerzitním kampusu.
Autorem bronzové busty o rozměrech 62 x 62 x 40 cm je akademický sochař Jaroslav Brož, který je např. autorem pomníku TGM v Pardubicích, sochy Emila Zátopka před budovou Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne ve Švýcarsku, bust v pantheonu musea v Chrudimi a mnoha dalších. Pod bustou je umístěn text JAN PERNER 1815 – 1845.


Konference probíhá ve čtvrtek 3. září 2015 od 10:00 hodin v Atrium Paláci Pardubice (Masarykovo náměstí 2799, Pardubice) a v pátek 4. září 2015 od 9 hodin na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice (Studentská 573, Pardubice).


Záštitu nad konferencí převzali ministr dopravy Ing. Dan Ťok a děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
Konference je určena široké odborné a vědecké veřejnosti a koná se v rámci letošních oslav 65. výročí založení vysoké školy v Pardubicích. 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

2.6.

Na Fakultě chemicko-technologické se opět rozhoduje o nejlepším mladém chemikovi v republice

Stejně jako v loňském roce čeká na talentované chemiky nejprve test teoretických znalostí a poté zkouška laboratorních dovedností. Zadání testů i praktické úlohy opět připravil tým akademiků pořádající chemické fakulty. O vítězi rozhodne součet bodových zisků z obou částí soutěže.

Vzdělání celý článek
14.8.

Day camp na Univerzitě Pardubice pro žáky základních škol

. S indexem letní školy v ruce stráví žáci každý den na jedné ze sedmi fakult univerzity a seznámí se s univerzitním prostředím.

Vzdělání celý článek
18.8.

Univerzita Pardubice pořádá pro zvídavou mládež tři letní školy najednou

„Implementaci nabytých vědomostí si budou moci účastníci letní školy ověřit při modelování přepravních proudů v dopravním minilabu při práci s programem OmniTRANS. Ve čtvrtek navíc vyrazíme také na exkurzi do seřaďovací stanice v Nymburce,“ dodal k programu letní školy Ondřej Štěpán.

Vzdělání celý článek
26.2.

Kavárna Universitas aneb Na slovíčko s vědcem

„Profesor Holčapek se pokusí posluchačům vysvětlit, co je hmotnostní spektrometrie a lipidomická analýza a jak je lze využít při studiu závažných onemocnění, jako je rakovina, kardiovaskulární choroby, diabetes, lysozomální poruchy a další,“ uvedla jedna ze studentských organizátorů Kateřina Šraitrová.

Vzdělání celý článek
1.9.

V pondělí usedne do lavic hradeckých městských škol na devět stovek prvňáčků

Jako dárek město prvňáčkům zdarma zařídí městskou kartu, kterou pak mohou platit jízdné v hradecké MHD nebo vstup na koupaliště Flošna.

Vzdělání celý článek
22.5.

V pondělí 25. května v odpoledních hodinách bude Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice volit kandidáta na funkci děkana pro další čtyřleté období.

Akademický rok začíná na vysoké škole až na přelomu září a října t. r., přistoupila fakulta k výběru vhodného kandidáta na funkci děkana již nyní, před ukončením letního semestru.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting