Mezinárodní vědecká odborná konference zaměřená na udržitelnou dopravu věnovaná památce Jana Pernera na Univerzitě Pardubice

2.9.

Mezinárodní vědecká odborná konference zaměřená na udržitelnou dopravu věnovaná památce Jana Pernera na Univerzitě Pardubice

Ve dnech 3. až 4. září 2015 se na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice uskuteční VI. mezinárodní vědecká konference s podtitulem „Principy udržitelné dopravy“ věnovaná památce Jana Pernera.
Mezinárodní vědecká konference se zaměřením na udržitelnou dopravu je pořádána ke 200. výročí narození Jana Pernera, významného projektanta a stavitele železničních tratí. Konference navazuje na předchozí mezinárodní vědecké konference pořádané na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice, která právě nese jméno významného železničního stavitele dráhy Praha - Olomouc.


Část programu konference je spojena s Dopravní konferencí 2015 současně pořádanou v Pardubicích Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.


„Cílem konference pořádané naší dopravní fakultou je prezentovat a diskutovat nejnovější trendy a vědecké poznatky z oblasti dopravy a možnosti jejich aplikace v praxi s přihlédnutím k principům udržitelné dopravy. V rámci konference bude pozornost zaměřena na oblast managementu, informační a provozní technologie, infrastrukturu a elektrotechniku, dopravní prostředky a spolehlivost a bezpečnost dopravy,“ uvádí k náplni konference vedoucí Katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a garant konference doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. a dodává: „Výměna názorů a poznatků mezi předními zahraničními a domácími vědeckými odborníky, manažery a odborníky z praxe přispěje k poznání a formulování nových vědecko-výzkumných úkolů v dopravě stejně jako ve vzdělávání.“


Na konferenci je zaregistrováno na 140 účastníků z českých a zahraničních vysokých škol a univerzit a odborníků z praxe. Ze zahraničí přijíždějí hosté např. z Německa, Polska, Slovenska, Srbska a dalších evropských zemí. Firemní sféru budou na konferenci reprezentovat zástupci významných společností z oblasti dopravy jako např. České dráhy, SŽDC, AŽD Praha, ŠKODA TRANSPORTATION, Siemens a další.


Mezi odborná témata konference bude patřit technologie a management v dopravě a telekomunikacích, dopravní prostředky a infrastruktura a historie dopravy.


V průběhu konání konference, ve čtvrtek 3. září v 17:30 hodin, proběhne slavnostní odhalení busty Jana Pernera, a to ve vestibulu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice ve Studentské ulici 95 v univerzitním kampusu.
Autorem bronzové busty o rozměrech 62 x 62 x 40 cm je akademický sochař Jaroslav Brož, který je např. autorem pomníku TGM v Pardubicích, sochy Emila Zátopka před budovou Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne ve Švýcarsku, bust v pantheonu musea v Chrudimi a mnoha dalších. Pod bustou je umístěn text JAN PERNER 1815 – 1845.


Konference probíhá ve čtvrtek 3. září 2015 od 10:00 hodin v Atrium Paláci Pardubice (Masarykovo náměstí 2799, Pardubice) a v pátek 4. září 2015 od 9 hodin na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice (Studentská 573, Pardubice).


Záštitu nad konferencí převzali ministr dopravy Ing. Dan Ťok a děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
Konference je určena široké odborné a vědecké veřejnosti a koná se v rámci letošních oslav 65. výročí založení vysoké školy v Pardubicích. 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

30.3.

Poslední šance přihlásit se do bakalářského studia na tři fakulty Univerzity Pardubice – do konce března

Na navazující dvouleté magisterské a tříleté doktorské studium se mohou zájemci hlásit na fakultách Univerzity Pardubice i nadále – ve vyhlášených termínech v průběhu 2. a 3. čtvrtletí t.r., termíny se na jednotlivých fakultách liší:

Vzdělání celý článek
31.3.

Žáky i pedagogy motivují úspěchy absolventů

Provozuje vlastní salon a kromě účasti v soutěžích spolupracuje se svými bývalými učiteli při výchově budoucích kosmetiček.

Vzdělání celý článek
1.7.

Studentka Dopravní fakulty Jana Pernera zvítězila v soutěži Česká dopravní stavba/technologie/inovace roku 2012

Vítězové 10. jubilejního ročníku této celostátní soutěže byli slavnostně vyhlášeni počátkem června v Betlémské kapli. Soutěž se letos poprvé konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jejím hlavním cílem je podpořit zájem o studium technických oborů na vysokých školách. Díky podpoře patronů soutěže si vítězové odnesli nejen diplom, ale i šeky se zajímavými finančními odměnami.

Vzdělání celý článek
10.1.

Univerzita Pardubice pokračuje v populárně-naučných přednáškách pro středoškoláky Exempla Trahunt

Studenty seznámí interaktivní formou s aktuálními prvky problematiky finančních půjček, splácení dluhů a praktikami poskytovatelů rizikových půjček, tzv. predátorů na finančním trhu. Vysvětlí základní pojmy a souvislosti finančního trhu včetně aktuálního legislativního rámce, příčiny existence finančních predátorů, jejich pracovní postupy a následky jejich úvěrové činnosti.

Vzdělání celý článek
8.10.

Gymnáziu v Chrudimi je 150 let

Ředitelka gymnázia Klára Jelinková se při té příležitosti mohla pochlubit rekonstruovaným společenským sálem za čtyři miliony korun, opravenou jídelnou, kuchyní, šatnami i moderními učebnami.

Vzdělání celý článek
27.5.

Od početí ke školní brašně

Ve dnech 29. a 30. května se na Zámku v Pardubicích uskuteční seminář s názvem „Od početí ke školní brašně“

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting