Mezinárodní vědecká odborná konference zaměřená na udržitelnou dopravu věnovaná památce Jana Pernera na Univerzitě Pardubice

2.9.

Mezinárodní vědecká odborná konference zaměřená na udržitelnou dopravu věnovaná památce Jana Pernera na Univerzitě Pardubice

Ve dnech 3. až 4. září 2015 se na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice uskuteční VI. mezinárodní vědecká konference s podtitulem „Principy udržitelné dopravy“ věnovaná památce Jana Pernera.
Mezinárodní vědecká konference se zaměřením na udržitelnou dopravu je pořádána ke 200. výročí narození Jana Pernera, významného projektanta a stavitele železničních tratí. Konference navazuje na předchozí mezinárodní vědecké konference pořádané na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice, která právě nese jméno významného železničního stavitele dráhy Praha - Olomouc.


Část programu konference je spojena s Dopravní konferencí 2015 současně pořádanou v Pardubicích Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.


„Cílem konference pořádané naší dopravní fakultou je prezentovat a diskutovat nejnovější trendy a vědecké poznatky z oblasti dopravy a možnosti jejich aplikace v praxi s přihlédnutím k principům udržitelné dopravy. V rámci konference bude pozornost zaměřena na oblast managementu, informační a provozní technologie, infrastrukturu a elektrotechniku, dopravní prostředky a spolehlivost a bezpečnost dopravy,“ uvádí k náplni konference vedoucí Katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a garant konference doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. a dodává: „Výměna názorů a poznatků mezi předními zahraničními a domácími vědeckými odborníky, manažery a odborníky z praxe přispěje k poznání a formulování nových vědecko-výzkumných úkolů v dopravě stejně jako ve vzdělávání.“


Na konferenci je zaregistrováno na 140 účastníků z českých a zahraničních vysokých škol a univerzit a odborníků z praxe. Ze zahraničí přijíždějí hosté např. z Německa, Polska, Slovenska, Srbska a dalších evropských zemí. Firemní sféru budou na konferenci reprezentovat zástupci významných společností z oblasti dopravy jako např. České dráhy, SŽDC, AŽD Praha, ŠKODA TRANSPORTATION, Siemens a další.


Mezi odborná témata konference bude patřit technologie a management v dopravě a telekomunikacích, dopravní prostředky a infrastruktura a historie dopravy.


V průběhu konání konference, ve čtvrtek 3. září v 17:30 hodin, proběhne slavnostní odhalení busty Jana Pernera, a to ve vestibulu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice ve Studentské ulici 95 v univerzitním kampusu.
Autorem bronzové busty o rozměrech 62 x 62 x 40 cm je akademický sochař Jaroslav Brož, který je např. autorem pomníku TGM v Pardubicích, sochy Emila Zátopka před budovou Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne ve Švýcarsku, bust v pantheonu musea v Chrudimi a mnoha dalších. Pod bustou je umístěn text JAN PERNER 1815 – 1845.


Konference probíhá ve čtvrtek 3. září 2015 od 10:00 hodin v Atrium Paláci Pardubice (Masarykovo náměstí 2799, Pardubice) a v pátek 4. září 2015 od 9 hodin na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice (Studentská 573, Pardubice).


Záštitu nad konferencí převzali ministr dopravy Ing. Dan Ťok a děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
Konference je určena široké odborné a vědecké veřejnosti a koná se v rámci letošních oslav 65. výročí založení vysoké školy v Pardubicích. 

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

3.9.

Opět do školy

Děti vítala řecká kapela, prvňáčky pasoval sám Bedřich Smetana a všichni se výborně bavili.

Vzdělání celý článek
17.10.

Budou holičtí studenti spolupracovat s Čínou?

Na návštěvu České republiky a především Střední školy automobilní v Holicích přijeli zástupci obdobné školy v Číně.

Vzdělání celý článek
9.1.

Univerzita Pardubice pořádá Dny otevřených dveří

Ve čtvrtek 10. ledna bude zahájena na Univerzitě Pardubice série dnů otevřených dveří.

Vzdělání celý článek
4.2.

Nejlepší chemici z Česka i ze Slovenska opět v Pardubicích Oznámení

V Pardubicích se tento pátek uskuteční již čtvrtý ročník mezinárodní soutěže Chemiklání. Přes tři stovky účastníků z ČR i ze Slovenska se přijedou utkat v řešení netradičních soutěžních úloh inspirovaných chemickou tematikou na Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice. Soutěž ve spolupráci s pardubickou univerzitou pořádá spolek Alumni scientiae bohemicae, spoluvyhlašovatelem klání je MŠMT.

Vzdělání celý článek
9.9.

Univerzita Pardubice se otevírá veřejnosti i v neděli – V rámci Dnů evropského dědictví nabízí prohlídku historické budovy i posezení na Lavičce Václava Havla

Letos budou mít zájemci o Dny evropského dědictví hodně napilno. K projektu se totiž přihlásilo celkem 19 významných historických objektů a nabídnou návštěvníkům speciální doprovodný program. Při své pouti po památkách by návštěvníci neměli minout ani Univerzitu Pardubice, která otevírá mimořádně hned dva objekty.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting