Motivují školy k etické výchově

14.11.

Motivují školy k etické výchově

Pod záštitou 1. náměstka hejtmana Romana Línka zhodnotil dnes Nadační fond Josefa Luxe další ročník soutěže na podporu etické výchovy na školách. Letos se do něj přihlásilo 17 škol z celé republiky. Ocenění získaly i dvě školy z Pardubického kraje – Gymnázium Holice a Letohradské soukromé gymnázium. Podle předsedkyně fondu Věry Luxové je jeho cílem podporovat a motivovat školy v etické výchově a následně dosáhnout toho, že bude etická výchova zařazena do běžných učebních plánů.


     „I když v naší zemi žijeme v relativním blahobytu, máme plné ledničky a garáže, přece jen nám často něco schází. Nechci mluvit o morálce, ta má pro většinu lidí nepříjemný nádech, ale etika a obyčejná slušnost je hodnota nenahraditelná. Slušnost není slabost. Děti by si takové zásady měly odnést z rodiny, ale také škola může mnohé doplnit a někdy i nahradit. Proto děkuji všem, kteří se na školách etické výchově věnují, otvírají dětem nové obzory a nechávají je přemýšlet o důležitých hodnotách v lidském životě,“ řekl na úvod Roman Línek.


     Jako nejlepší byly hodnoceny tři školy – Základní škola Náchod – Plhov, Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou a Základní a Mateřská škola Povrly. V nich se osvědčilo využívat absolventy kurzu etické výchovy, spolupracovat s pedagogickými fakultami, besedovat v neformálně upravených učebnách, propojit etickou výchovu s šetrným chováním k životnímu prostředí, pomocí bližním, vydáváním časopisů či diskutovat nad různými tématy na diskuzních fórech jak s žáky, tak s rodiči. Učitelé etické výchovy také pracují na vlastních učebnicích.


     Dvě školy z Pardubického kraje skončily na druhém místě. Na Letohradském soukromém gymnáziu je etická výchova vyučována jako samostatný povinný předmět v primě a kvintě osmiletého studia a jako jeden z volitelných seminářů v septimě a oktávě. Na Gymnáziu Holice se etická výchova učí buď jako samostatný předmět, nebo jako součást dalších předmětů. Škola navíc spolupracuje s občanským sdružením Almalthea a žáci adoptovali na dálku afrického chlapce, se kterým si píší.


     Program na podporu etické výchovy vyhlašuje Fond Josefa Luxe od roku 2001 a pro zúčastněné zástupce škol pořádá společné semináře, kde si mohou vyměnit zkušenosti. „Máme radost, že na mnoha školách mají s etickou výchovou výborné zkušenosti a vidí její význam na praktických příkladech. A nejzajímavější je pro nás vždy to, když se o takové zážitky můžeme podělit s ostatními kantory. Věřím, že se etické výchově dostane v budoucnu i náležitého místa ve školních osnovách,“ dodala na závěr Věra Luxová.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

19.10.

TECHNOhrátky v Litomyšli – s ještěrkami, dívčím triumfem a významným jubileem

„Právě litomyšlská střední škola je jednou z těch, do které uvažuji příští rok podat přihlášku ke studiu. Bavilo by mě být chovatelkou. Nadchly mě zejména laboratoře, v nichž se vyučuje obor chovatel cizokrajných zvířat, a krajtu bych si klidně odnesla domů,“ přiznala Alice Zavoralová.

Vzdělání celý článek
26.6.

Jedna z letošních Cen Josefa Hlávky putuje na Univerzitu Pardubice

„Kniha je první českou, rozsáhlou a komplexní publikací o Nositeli Nobelovy ceny za fyziku Nielsi Bohrovi, který se s Albertem Einsteinem zasloužil o zásadní proměnu vývoje a tvářnosti přírodních věd či vědeckého myšlení ve 20. století. O Bohrově způsobu myšlení nebo jeho filosofii vědy jsme se po celá desetiletí, ani na stránkách českých odborných časopisů, de facto nic podstatného nedozvídali,“ uvádí k publikaci autor knihy Filip Grygar, který působí na pardubické katedře filosofie.

Vzdělání celý článek
13.3.

O mexických indiánech na anglickém gymnáziu v pardubicích

Příprava spočívá především v prostudování velkého množství cizojazyčné literatury, pokud ovšem vůbec existuje, dále stanovením tématu, kterým se bude výzkumník zabývat a technickým zabezpečením cesty.

Vzdělání celý článek
9.2.

TECHNOhrátky v Třemošnici provedly školáky královstvím strojařů a truhlářů

V rámci manuálních činností se žáci 7. až 9. tříd seznamovali v průběhu TECHNOhrátek s učebními a maturitními obory obráběč kovů, nástrojař, mechanik seřizovač, strojní mechanik, mechanik strojů a zařízení a truhlář – operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Při této příležitosti se dozvěděli, že strojírenské podniky ve městě i blízkém okolí nabízejí 2 100 pracovních míst. „Absolutorium SOŠ a SOU technického v Třemošnici tak skýtá velice dobrou perspektivu pracovního uplatnění,“ doporučil účastníkům radní pro školství Pardubického kraje Bohumil Bernášek.

Vzdělání celý článek
24.10.

Na Fakultě restaurování soutěží o nejlepší restaurátorský projekt

Mladí restaurátoři mají díky této odborné konferenci možnost prezentovat výsledky své práce jak kolegům studentům, tak odborné veřejnosti a vyzkoušet si tak úskalí prezentace odborného tématu. Většina prací bude navíc prezentována i formou posterových sdělení.

Vzdělání celý článek
10.9.

Studenti mají problémy s přechodem na novou školu

Podle průzkumu agentury Commservis.com mají školáci výrazné problémy přizpůsobovat se změnám

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting