Motivují školy k etické výchově

14.11.

Motivují školy k etické výchově

Pod záštitou 1. náměstka hejtmana Romana Línka zhodnotil dnes Nadační fond Josefa Luxe další ročník soutěže na podporu etické výchovy na školách. Letos se do něj přihlásilo 17 škol z celé republiky. Ocenění získaly i dvě školy z Pardubického kraje – Gymnázium Holice a Letohradské soukromé gymnázium. Podle předsedkyně fondu Věry Luxové je jeho cílem podporovat a motivovat školy v etické výchově a následně dosáhnout toho, že bude etická výchova zařazena do běžných učebních plánů.


     „I když v naší zemi žijeme v relativním blahobytu, máme plné ledničky a garáže, přece jen nám často něco schází. Nechci mluvit o morálce, ta má pro většinu lidí nepříjemný nádech, ale etika a obyčejná slušnost je hodnota nenahraditelná. Slušnost není slabost. Děti by si takové zásady měly odnést z rodiny, ale také škola může mnohé doplnit a někdy i nahradit. Proto děkuji všem, kteří se na školách etické výchově věnují, otvírají dětem nové obzory a nechávají je přemýšlet o důležitých hodnotách v lidském životě,“ řekl na úvod Roman Línek.


     Jako nejlepší byly hodnoceny tři školy – Základní škola Náchod – Plhov, Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou a Základní a Mateřská škola Povrly. V nich se osvědčilo využívat absolventy kurzu etické výchovy, spolupracovat s pedagogickými fakultami, besedovat v neformálně upravených učebnách, propojit etickou výchovu s šetrným chováním k životnímu prostředí, pomocí bližním, vydáváním časopisů či diskutovat nad různými tématy na diskuzních fórech jak s žáky, tak s rodiči. Učitelé etické výchovy také pracují na vlastních učebnicích.


     Dvě školy z Pardubického kraje skončily na druhém místě. Na Letohradském soukromém gymnáziu je etická výchova vyučována jako samostatný povinný předmět v primě a kvintě osmiletého studia a jako jeden z volitelných seminářů v septimě a oktávě. Na Gymnáziu Holice se etická výchova učí buď jako samostatný předmět, nebo jako součást dalších předmětů. Škola navíc spolupracuje s občanským sdružením Almalthea a žáci adoptovali na dálku afrického chlapce, se kterým si píší.


     Program na podporu etické výchovy vyhlašuje Fond Josefa Luxe od roku 2001 a pro zúčastněné zástupce škol pořádá společné semináře, kde si mohou vyměnit zkušenosti. „Máme radost, že na mnoha školách mají s etickou výchovou výborné zkušenosti a vidí její význam na praktických příkladech. A nejzajímavější je pro nás vždy to, když se o takové zážitky můžeme podělit s ostatními kantory. Věřím, že se etické výchově dostane v budoucnu i náležitého místa ve školních osnovách,“ dodala na závěr Věra Luxová.

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

2.6.

Jak probudit zemědělské vzdělávání v Pardubickém kraji? Odpověď budou hledat odborníci u kulatého stolu TECHNOhrátek

„Zemědělské školství si zaslouží mimořádnou pozornost. Jde nám především o to, abychom vyslechli názory a zkušenosti všech stran, analyzovali je a přijali taková opatření, která pomohou zvýšit zájem žáků základních škol v Pardubickém kraji o tyto obory.

Vzdělání celý článek
1.8.

Pro žáky základních a středních škol připravila Univerzita Pardubice letní školu

Odpoledne si užijí zábavu při sportovních aktivitách a soutěžních hrách třeba s GPS. Letní školy pořádá Univerzita Pardubice poprvé jako pilotní program v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená II. (BRAVO II),

Vzdělání celý článek
26.1.

Spolupráce škol se zaměstnavateli

Pardubický kraj má zpracován vlastní projekt, kterým pomáhá zaměstnavatelům shánět kvalifikované pracovníky

Vzdělání celý článek
11.10.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se představuje na veletrhu AKADÉMIA na Slovensku

„Fakulta chemicko-technologická se slovenského veletrhu Akadémia účastní tradičně – letos již pošestnácté. Její zástupci budou poskytovat všem zájemcům podrobné informace o možnostech studia na fakultě a přijímacích zkouškách pro příští akademický rok 2018/2019. Zájemci získají i další informace o univerzitě, zázemí, životě v kampusu i v Pardubicích,“ doplnila Iva Ulbrichová.

Vzdělání celý článek
11.3.

Mladý chemik zaznamenal rekordní účast: soutěžilo dvanáct tisíc žáků

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční v den finále v prostorách fakulty. „Kromě přitažlivého zábavného programu se finalisté mohou těšit na velmi atraktivní ceny. Ti nejlepší získají iPad, dotykový mobilní telefon nebo elektronickou čtečku. Za to je třeba poděkovat Svazu chemického průmyslu ČR, který je generálním partnerem celostátního finále,“ podotýká Gabriela Čebišová za organizátory.

Vzdělání celý článek
25.9.

Mezinárodní konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Posterová sekce bude umístěna ve foyer 2. NP budovy HA Fakulty chemicko-technologické. Nabídne celkem 16 plakátových příspěvků, které jsou většinou prezentací výsledků odborných prací studentů doktorského studijního programu Fakulty chemicko-technologické.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting