Na dvou fakultách univerzity Pardubice končí termín podání přihlášek ke studiu

28.2.

Na dvou fakultách univerzity Pardubice končí termín podání přihlášek ke studiuTermíny podání přihlášek k vysokoškolskému studiu se blíží - DVĚ FAKULTY UNIVERZITY PARDUBICE přijímají přihlášky do bakalářského studia již jen DO KONCE TOHOTO MĚSÍCE.
Jen do konce února přijímají přihlášky do bakalářských studijních programů a oborů:
- Fakulta filozofická (FF) a Fakulta zdravotnických studií (FZS),
na něž se tradičně hlásí velké množství studentů a kde i zájem o jednotlivé studijní programy/obory několikrát převyšuje počty přijímaných studentů.


Fakulta filozofická plánuje přijmout na 550 uchazečů do svých bakalářských studijních oborů, Fakulta zdravotnických studií necelých 260 uchazečů.


Do 53 oborů bakalářského studia (v 27 studijních programech) bude všech 7 fakult přijímat necelé 4 tisíce uchazečů / středoškoláků, kteří budou mít v rámci studia možnost strávit jeden nebo dva semestry na některé z téměř 170 partnerských vysokých škol v zahraničí, nebo využívat moderní vybavení, zázemí a služby uceleného univerzitního kampusu v Pardubicích.

Bakalářské obory na fakultách Univerzity Pardubice s největším počtem podaných přihlášek v loňském roce:
1. Ekonomika a provoz podniku, Fakulta ekonomicko-správní
2. Informační technologie, Fakulta elektrotechniky a informatiky
3. Veřejná ekonomika a správa, Fakulta ekonomicko-správní
4. Management podniku, Fakulta ekonomicko-správní
5. Všeobecná sestra, Fakulta zdravotnických studií
6. Dopravní management, marketing a logistika, Dopravní fakulta Jana Pernera
Bakalářské obory s největším přetlakem (podaných přihlášek/počet přijímaných) vloni:
1. Anglický jazyk pro hospodářskou praxi (325/40), Fakulta filozofická
2. Zdravotnický záchranář (184/35), Fakulta zdravotnických studií
3. Anglický jazyk – specializace v pedagogice (209/40), Fakulta filozofická
4. Všeobecná sestra (445/90), Fakulta zdravotnických studií
5. Humanitní studia (292/60), Fakulta filozofická


NA PODPORU NADANÝCH STUDENTŮ A UCHAZEČŮ O STUDIUM připravila UNIVERZITA PARDUBICE mimořádná stipendia:
200 NEJLEPŠÍCH UCHAZEČŮ O BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ZÍSKÁ MIMOŘÁDNÉ JEDNORÁZOVÉ STIPENDIUM 5 000,- Kč:
ocenění studenti budou vybráni podle splněných podmínek přijímacího řízení a pravidel dané fakulty, na jejíž bakalářský studijní program/obor se uchazeč hlásí;
podmínky se vztahují na uchazeče o bakalářské studium v rámci všech kol přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014;
vyhodnocení a pořadí oceněných studentů bude stanoveno po ukončení celého přijímacího řízení na začátku října 2013;
stipendium bude vyplaceno jednorázově studentovi 1. ročníku bakalářského studijního programu, který zahájí své první studium na některé ze sedmi fakult Univerzity Pardubice a úspěšně ukončí 1. semestr studia podle Studijního a zkušebního řádu UPa.
Na Univerzitě Pardubice studuje v letošním akademickém roce 2012/2013 přes 10 600 vysokoškoláků.

Termíny pro podání přihlášek do bakalářského studia na jednotlivé fakulty UPa:
Fakulta filozofická:  

  28. února 2013
(nabídka přípravného kurzu z angličtiny, němčiny, humanitních studií, filozofie, sociální antropologie)
Fakulta zdravotnických studií:  28. února 2013
Dopravní fakulta Jana Pernera:  15. března 2013
(přípravný kurz z matematiky a fyziky - až pro přijaté uchazeče)
Fakulta ekonomicko-správní:   15. března 2013
(nabídka přípravného kurzu z matematiky)
Fakulta elektrotechniky a informatiky: 31. března 2013
Fakulta chemicko-technologická:  31. března 2013
Fakulta restaurování:    17. května 2013

webové stránky Univerzity Pardubice http://www.uni-pardubice.cz – rubrika pro uchazeče o studium

studijní oddělení jednotlivých fakult – přes tel. ústřednu 466 036 111 – je možné volat též zdarma přes www.zlatestranky.cz a profil Univerzity Pardubice

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

24.6.

Fakultu ekonomicko-správní opouští letos 419 absolventů

Titul „bakalář“ získává 194 absolventů prezenčního studia bakalářských studijních programů.

Vzdělání celý článek
22.4.

Univerzita nabízí nový obor: mangement finančních rizik

Absolventi získají i potřebné znalosti ze systémového inženýrství a informatiky, ze základů programování.

Vzdělání celý článek
7.11.

Nepotřebné budovy jsou nabízeny k odprodeji

V okrese Svitavy se podařilo po delší době odprodat dvě nepotřebné budovy.

Vzdělání celý článek
1.7.

Elektrikáři z České Třebové mají zlaté ručičky

„Ocenění pro našeho studenta a učitele mne těší. Podpora technických oborů je pro náš kraj prioritou a podobné výsledky jsou důkazem, že se nám to daří. Těší mě také fakt, že práce s nadanými žáky není výsadou pouze gymnázií, ale daří se i na tříletých řemeslných oborech,“ sdělil Bohumil Bernášek. Ten předal Vítkovi drobný věcný dárek.

Vzdělání celý článek
21.9.

Univerzita Pardubice představí netradičně vědu a techniku

Naše spolupráce byla zaměřena na průzkum vybraných kamenných kvádrů z úložiště demontovaných kamenných kvádrů z Karlova mostu

Vzdělání celý článek
15.4.

Přednáškový cyklus Dr. Jaakko Akoly z Finska na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Dr. Akola je autorem a spoluautorem více než 60 statí ve vědeckých časopisech a kapitolách knih. Na domácí instituci „Tampere University of Technology“ ve Finsku se věnuje kromě vědecké práce právě i výchově studentů ve všech stupních vysokoškolského studia.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting