Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vrcholí rok připomínání 25. výročí založení fakulty.

8.11.

Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vrcholí rok připomínání 25. výročí založení fakulty.


V pondělí 7. listopadu začal na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice jubilejní 10. ročník odborného setkání TÝDEN TEORIE A PRAXE V EKONOMICE. Studenti díky němu mohou během pěti dnů zavítat na nejrůznější přednášky a diskutovat s více než čtyřiceti odborníky, zástupci vysokých škol i ekonomické praxe.
V rámci oslav 25 let fakulty a odborného týdne se koná i slavnost na pardubickém zámku.


„Zpestřit a zkvalitnit výuku a umožnit výměnu poznatků a zkušeností mezi odborníky z obou sfér – to je úkol Týdne teorie praxe v ekonomice. Studentům i odborné veřejnosti nabídne řadu setkání, přednášek a diskusí s předními českými odborníky. S nimi mohou studenti diskutovat jak o aktuálních ekonomických problémech, tak o teoretických i praktických přístupech, metodách a zkušenostech, které se využívají při řízení ekonomických subjektů. Řeč ale bude také o budoucím uplatnění na trhu práce,“ říká k Týdnu teorie a praxe doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D., vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky a managementu FES, který přednáškový cyklus pro studenty organizuje.


Stěžejním tématem pětidenního přednáškového cyklu je proto propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání. Celotýdenní akce umožní především studentům navštívit více než čtyřicet přednášek na vybraná ekonomická témata. Na nich vystoupí jak odborníci z českých i slovenských ekonomicky zaměřených vysokých škol, tak úspěšní představitelé ekonomické praxe.


„V letošním jubilejním ročníku vystoupí řada významných osobností jako například Oldřich Rejnuš, profesor z Podnikatelské fakulty VUT v Brně, se zajímavou přednáškou na téma Klíčové faktory budoucího krachu světové ekonomiky a rozpadu Evropské unie, dále Petr Tichý, ředitel obchodu a marketingu z firmy Retia, a.s., Pardubice, který studenty seznámí se Specifiky obchodu a marketingu se speciálním vojenským zařízením nebo René Wiedeman, vedoucí Řízení projektů Kvasiny a DL, ŠKODA AUTO, a.s., s přednáškou na téma Plánování výroby automobilů,“ vybírá tipy na zajímavé přednášky z programu docentka Marcela Kožená a doplňuje:
„Zajímavá bude jistě přednáška ekonoma a poradce ministra financí České republiky Aleše Michla Tisk peněz a fronta na (banány) dluhopisy. Ve středu nás svou návštěvou poctí také guvernér České národní banky Jiří Rusnok, který studentům představí problematiku Nekonvenčních nástrojů centrálních bank v průběhu krize a měnovou politiku ČNB. Ale připraveno je i mnoho dalších zajímavých témat.  Kompletní program je k dispozici na webových stránkách Fakulty ekonomicko-správní.“


Tematicky se letošní přednášky dotknou např. problematiky malého a středního podnikání a principů úspěšného podnikání, risk managementu a systému krizového řízení, lidských zdrojů a jejich motivace, měření výkonnosti podniku, rozhodování o investicích do vyspělých technologií, projektového řízení, insolvence, spotřebitelského chování, empirického šetření konkurenceschopnosti podniku, marketingu, investic nebo nových trendů managementu

.
Týden teorie a praxe začíná v pondělí 7. listopadu v 9 hodin a končí v pátek 11. listopadu ve 12 hodin. Přednášky se uskuteční v různých posluchárnách Univerzity Pardubice a Fakulty ekonomicko-správní v univerzitním kampusu ve Studentské ulici v Polabinách. Vstup na přednášky je volný.


Jubilejní 10. ročník Týdne teorie a praxe v ekonomice pořádá Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v rámci oslav 25 let fakulty pod záštitou děkanky fakulty doc. Ing. Romany Provazníkové, Ph.D.


U příležitosti připomínání si 25letého výročí pořádala Fakulta ekonomicko-správní řadu dalších akcí v průběhu celého roku. Některé akce k významnému výročí fakulty se konaly již během letního semestru letošního roku. Např. v červnu pořádala fakulta výjezdní zasedání, na němž děkanka fakulty udělovala pamětní medaile, nebo nedávno na slavnostní akademický obřad, na němž byl udělen titul doctor honoris causa profesoru Ing. Milanu Bučekovi, DrSc. – doktoru ekonomických věd, za mimořádné zásluhy o rozvoj regionálních věd a za významný přínos k propojování výzkumných pracovišť v oblasti regionalistiky (21. října). Oslavy 25 let existence Fakulty ekonomicko-správní pak vyvrcholí v úterý 8. listopadu slavnostním setkáním zaměstnanců, doktorandů a hostů fakulty na pardubickém zámku.
Fakulta ekonomicko- správní byla založena rozhodnutím Akademického senátu tehdy Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích ze dne 19. ledna 1991 jako Fakulta územní správy, která spolu s Fakultou chemicko-technologickou vytvořily základ vícefakultní univerzity. Dne 7. října 1991 zahájila svůj první akademický rok. V roce 1993 byla přejmenována na Fakultu ekonomicko-správní. Dlouhodobě je se svými cca 2 tisíci studenty nejpočetnější ze 7 fakult Univerzity Pardubice. Fakulta má dnes 93 zaměstnanců, z toho 73 akademiků, kteří působí na šesti odborných ústavech.


V čele fakulty působilo v její 25leté historii doposud 8 akademiků:
doc. Ing. Miloš VÍTEK, CSc. (1992-1993), prof. RNDr. Zdeněk CIMPL, CSc. (krátce v roce 1993), doc. Ing. Radim ROUDNÝ, CSc. (1993-1999), Ing. Josef PEŠTA, CSc. (1999-2001), doc. Ing. Pavel PETR, CSc. (proděkan pověřený řízením fakulty říjen-prosinec 2001), prof. Ing. Jan ČAPEK, CSc. (2002-2007), doc. Ing. et Ing. Renáta MYŠKOVÁ, Ph.D. (2008-2015), doc. Ing. Romana PROVAZNÍKOVÁ, Ph.D. (od 1. 1. 2016).

Bližší informace k Týdnu teorie a praxe v ekonomice:
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomicko-správní UPa
telefon 466 036 570
e-mail marcela.kozena@upce.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

21.12.

Žákům se v příštím roce poprvé otevře šestý ročník Montessori výuky

V Základní škole Pardubice-Polabiny I od nového školního roku poprvé otevřou šestý ročník zaměřený na výuku žáků formou Montessori metody. Navýšení kapacity školy, při níž v současné době funguje pouze první stupeň tohoto typu vzdělávání, radní města schválili na svém pondělním jednání.

Vzdělání celý článek
13.10.

Jednotné přijímačky opět s firmou SCIO

Ještě v říjnu se uskuteční pracovní schůzka s výchovnými poradci základních škol.

Vzdělání celý článek
14.9.

TECHNOhrátky pomáhají technickému vzdělávání v Pardubickém kraji – zájem o maturitní obory narůstá, o učňovské profese neklesá

Zapojení základních škol z pardubického regionu je poměrně rovnoměrné. Dosud se jich projektu zúčastnilo 92 – z toho 19 z Chrudimska, 20 z Pardubicka, 23 z Orlickoústecka a 27 ze Svitavska. Zbývající tři pocházejí ze spádové oblasti Šumperska v Olomouckém kraji. Primát nejčastějšího hosta TECHNOhrátek patří Základní škole Chrast, která byla účastníkem už jedenácti akcí.

Vzdělání celý článek
24.4.

Dvě zajímavé antropologické přednášky

Katedra sociálních věd pokračuje i v měsíci dubnu s nabídkou přednášek zahraničních antropologů.

Vzdělání celý článek
19.12.

Základní škola dostane interaktivní tabuli

Škola ve Štefánikově ulici využije interaktivní tabuli v první fázi k výuce jazyků.

Vzdělání celý článek
15.2.

Univerzita Pardubice učí studenty, jak zahájit podnikání

Soutěž Byznys Trefa má motivovat studenty k přípravě vlastního podnikatelského projektu a usnadnit jim první podnikatelské krůčky. Své podnikatelské záměry mohou studenti posílat do soutěže do 14. března (prostřednictvím formuláře a webové stránky soutěže). Komise přihlášené a podané projekty posoudí a 31. března vyhlásí tři letošní nejlepší studentské podnikatelské projekty. Jejich autoři získají, kromě zpětné vazby od podnikatelů z praxe, i finanční odměnu..

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting