Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vrcholí rok připomínání 25. výročí založení fakulty.

8.11.

Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vrcholí rok připomínání 25. výročí založení fakulty.


V pondělí 7. listopadu začal na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice jubilejní 10. ročník odborného setkání TÝDEN TEORIE A PRAXE V EKONOMICE. Studenti díky němu mohou během pěti dnů zavítat na nejrůznější přednášky a diskutovat s více než čtyřiceti odborníky, zástupci vysokých škol i ekonomické praxe.
V rámci oslav 25 let fakulty a odborného týdne se koná i slavnost na pardubickém zámku.


„Zpestřit a zkvalitnit výuku a umožnit výměnu poznatků a zkušeností mezi odborníky z obou sfér – to je úkol Týdne teorie praxe v ekonomice. Studentům i odborné veřejnosti nabídne řadu setkání, přednášek a diskusí s předními českými odborníky. S nimi mohou studenti diskutovat jak o aktuálních ekonomických problémech, tak o teoretických i praktických přístupech, metodách a zkušenostech, které se využívají při řízení ekonomických subjektů. Řeč ale bude také o budoucím uplatnění na trhu práce,“ říká k Týdnu teorie a praxe doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D., vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky a managementu FES, který přednáškový cyklus pro studenty organizuje.


Stěžejním tématem pětidenního přednáškového cyklu je proto propojení teorie s praxí při výuce, výzkumu a vzdělávání. Celotýdenní akce umožní především studentům navštívit více než čtyřicet přednášek na vybraná ekonomická témata. Na nich vystoupí jak odborníci z českých i slovenských ekonomicky zaměřených vysokých škol, tak úspěšní představitelé ekonomické praxe.


„V letošním jubilejním ročníku vystoupí řada významných osobností jako například Oldřich Rejnuš, profesor z Podnikatelské fakulty VUT v Brně, se zajímavou přednáškou na téma Klíčové faktory budoucího krachu světové ekonomiky a rozpadu Evropské unie, dále Petr Tichý, ředitel obchodu a marketingu z firmy Retia, a.s., Pardubice, který studenty seznámí se Specifiky obchodu a marketingu se speciálním vojenským zařízením nebo René Wiedeman, vedoucí Řízení projektů Kvasiny a DL, ŠKODA AUTO, a.s., s přednáškou na téma Plánování výroby automobilů,“ vybírá tipy na zajímavé přednášky z programu docentka Marcela Kožená a doplňuje:
„Zajímavá bude jistě přednáška ekonoma a poradce ministra financí České republiky Aleše Michla Tisk peněz a fronta na (banány) dluhopisy. Ve středu nás svou návštěvou poctí také guvernér České národní banky Jiří Rusnok, který studentům představí problematiku Nekonvenčních nástrojů centrálních bank v průběhu krize a měnovou politiku ČNB. Ale připraveno je i mnoho dalších zajímavých témat.  Kompletní program je k dispozici na webových stránkách Fakulty ekonomicko-správní.“


Tematicky se letošní přednášky dotknou např. problematiky malého a středního podnikání a principů úspěšného podnikání, risk managementu a systému krizového řízení, lidských zdrojů a jejich motivace, měření výkonnosti podniku, rozhodování o investicích do vyspělých technologií, projektového řízení, insolvence, spotřebitelského chování, empirického šetření konkurenceschopnosti podniku, marketingu, investic nebo nových trendů managementu

.
Týden teorie a praxe začíná v pondělí 7. listopadu v 9 hodin a končí v pátek 11. listopadu ve 12 hodin. Přednášky se uskuteční v různých posluchárnách Univerzity Pardubice a Fakulty ekonomicko-správní v univerzitním kampusu ve Studentské ulici v Polabinách. Vstup na přednášky je volný.


Jubilejní 10. ročník Týdne teorie a praxe v ekonomice pořádá Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v rámci oslav 25 let fakulty pod záštitou děkanky fakulty doc. Ing. Romany Provazníkové, Ph.D.


U příležitosti připomínání si 25letého výročí pořádala Fakulta ekonomicko-správní řadu dalších akcí v průběhu celého roku. Některé akce k významnému výročí fakulty se konaly již během letního semestru letošního roku. Např. v červnu pořádala fakulta výjezdní zasedání, na němž děkanka fakulty udělovala pamětní medaile, nebo nedávno na slavnostní akademický obřad, na němž byl udělen titul doctor honoris causa profesoru Ing. Milanu Bučekovi, DrSc. – doktoru ekonomických věd, za mimořádné zásluhy o rozvoj regionálních věd a za významný přínos k propojování výzkumných pracovišť v oblasti regionalistiky (21. října). Oslavy 25 let existence Fakulty ekonomicko-správní pak vyvrcholí v úterý 8. listopadu slavnostním setkáním zaměstnanců, doktorandů a hostů fakulty na pardubickém zámku.
Fakulta ekonomicko- správní byla založena rozhodnutím Akademického senátu tehdy Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích ze dne 19. ledna 1991 jako Fakulta územní správy, která spolu s Fakultou chemicko-technologickou vytvořily základ vícefakultní univerzity. Dne 7. října 1991 zahájila svůj první akademický rok. V roce 1993 byla přejmenována na Fakultu ekonomicko-správní. Dlouhodobě je se svými cca 2 tisíci studenty nejpočetnější ze 7 fakult Univerzity Pardubice. Fakulta má dnes 93 zaměstnanců, z toho 73 akademiků, kteří působí na šesti odborných ústavech.


V čele fakulty působilo v její 25leté historii doposud 8 akademiků:
doc. Ing. Miloš VÍTEK, CSc. (1992-1993), prof. RNDr. Zdeněk CIMPL, CSc. (krátce v roce 1993), doc. Ing. Radim ROUDNÝ, CSc. (1993-1999), Ing. Josef PEŠTA, CSc. (1999-2001), doc. Ing. Pavel PETR, CSc. (proděkan pověřený řízením fakulty říjen-prosinec 2001), prof. Ing. Jan ČAPEK, CSc. (2002-2007), doc. Ing. et Ing. Renáta MYŠKOVÁ, Ph.D. (2008-2015), doc. Ing. Romana PROVAZNÍKOVÁ, Ph.D. (od 1. 1. 2016).

Bližší informace k Týdnu teorie a praxe v ekonomice:
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D.
vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky a managementu Fakulty ekonomicko-správní UPa
telefon 466 036 570
e-mail marcela.kozena@upce.cz

Další zprávy z kategorie "Vzdělání"

18.5.

Speciální základní škola v Moravské Třebové slaví padesátku

Dotace ve výši 26 850 000 Kč byla poskytnuta z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Vzdělání celý článek
21.12.

Žákům se v příštím roce poprvé otevře šestý ročník Montessori výuky

V Základní škole Pardubice-Polabiny I od nového školního roku poprvé otevřou šestý ročník zaměřený na výuku žáků formou Montessori metody. Navýšení kapacity školy, při níž v současné době funguje pouze první stupeň tohoto typu vzdělávání, radní města schválili na svém pondělním jednání.

Vzdělání celý článek
23.9.

Univerzita Pardubice zahajuje 67. akademický rok

Opět lepší bydlení na kolejích Tak jako každý rok i letos zajišťovala Správa kolejí a menzy v Pardubicích během letních měsíců vylepšení některých pavilonů kolejí. Velkou rekonstrukcí prošel pavilon E, kde byly kompletně opraveny všechny koupelny a vyměněn nábytek.

Vzdělání celý článek
15.2.

Na Dopravní fakultě Jana Pernera se v těchto dnech vzdělávají středoškolští učitelé

Kurz nazvaný Nejnovější poznatky v dopravě, logistice a managementu nabízí účastníkům sérii přednášek od pondělí až do pátku. V úterý je například čekaly přednášky o územním plánování či zasilatelské činnosti při přepravě nebezpečného nákladu. Ve středu se podívají blíže na hodnocení emisních vlastností silničních motorových vozidel a odpoledne zjistí, jak se provádí inženýrsko-geologický průzkum při přípravě stavby. Ve čtvrtek mají na programu elektromobilitu a seznámí se s evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS a jeho implementací v prostředí státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Vzdělání celý článek
29.8.

Více než dva tisíce pardubických dětí vyrazí 1. září poprvé za vzděláním.

Celková kapacita pardubických škol je zatím naplněna z 84 procent, ale některé školy, jako například ZŠ Svítkov, jsou naplněny na 100 procent,“ řekla Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu.

Vzdělání celý článek
20.11.

Profesorka Lenderová získává Řád rytíře Akademických palem

V úterý 20. listopadu bude udělen rytířský řád Akademických palem prof. PhDr. Mileně Lenderové, CSc.

Vzdělání celý článek
Webdesign a webhosting: Webovy servis - SEO - Váš hosting